Právník: Babiš se ze sázky s Kalouskem nevykroutí. Soud ho ale platit nedonutí

Napsal/a Aleš Rozehnal 26. října 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Miroslav Kalousek vyzval ministra financí a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše k sázce o deset milionů korun. Je ochoten je Babišovi vyplatit v případě, že se prokáže, že byl vyšetřován kvůli podpisu povolení internetového sázení. Andrej Babiš následně uvedl, že platit 10 milionů Miroslavovi Kalouskovi nehodlá, protože si s ním “na to ruku nepodal”, sázku neuzavřel, jen “ji následně přijal”. Kdo má pravdu a lze platbu při této sázce vymáhat soudně? Odpovídá právník Aleš Rozehnal.

Andrej Babiš se mýlí. Sázka je stejnou smlouvou jako kterákoli jiná. Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy. Návrh smlouvy, v tomto případě návrh sázky učinění Miroslavem Kalouskem je jednostranné právní jednání, které může být učiněno i ústně a vůči nepřítomné osobě.

Smlouva je uzavřena přijetím nabídky osobou, které byla nabídka adresována. V tomto okamžiku dochází ke konsensu a tedy uzavření smlouvy. Pokud tedy Andrej Babiš sám uvádí, že sázku „následně přijal“, potvrzuje, že uzavřel smlouvu o sázce.

Podání ruky netřeba

Podání rukou se k uzavření smlouvy o sázce nevyžaduje. Podání rukou je totiž velmi starodávný způsob uzavírání tzv. krevních smluv, což byly smlouvy zpečetěné prolitím krve.

Smluvní strany si nejdříve učinily zářez na ruce a poté se potřásly rukama, přičemž se smísila jejich krev. Tyto smlouvy vytvářely nejtěsnější, nejtrvalejší a nejsvětější a neporušitelné pouto mezi lidmi. I když občanský zákoník vzkřísil některé starší právní instituty, takovouto formu uzavření smlouvy o sázce nepožaduje.

Sázkou v popisovaném případě se Andrej Babiš zavázal vůči Miroslavu Kalouskovi, ukáže-li se nesprávným jeho tvrzení o vyšetřování Miroslava Kalouska kvůli jeho podpisu povolení internetového sázení.

Úmysl stran tedy směřuje k tomu, aby ujednané majetkové plnění získala strana, jejíž tvrzení se ukáže správným. Účelem sázky je dosáhnout toho, aby plnění manifestovalo správnost názoru vítězné a stvrzení vítězství jedné ze stran.

Vyšetřováním se označuje úsek trestního stíhání po vznesení obvinění a před podáním obžaloby. Pokud tedy Miroslavu Kalouskovi nebylo sděleno obvinění v souvislosti s jeho „podpisem povolení k internetovému sázení“, nebyl Andrej Babiš úspěšný a má dluh vůči Miroslavu Kalouskovi.

Tento dluh existuje bez ohledu na to, že pohledávka jemu odpovídající nemůže být vymožena prostřednictvím soudu.

Je to věc cti, soud Kalouskovi nepomůže

Sázka je tzv. naturální obligací, tedy závazkem, který ukládá právní povinnosti, ale tyto povinnosti nejsou vynutitelné soudní mocí. Naturální obligace jsou založeny normou bez právní sankce. Tyto závazky vycházejí ze společenských zvyklostí a mravních hodnot. Jejich splnění je tedy spíše otázkou cti.

Stejnou povahu mají například promlčené pohledávky. Promlčené pohledávky rovněž není možno vymoci prostřednictvím soudu, ale poctivý a čestný dlužník je přesto plní. Pokud však Andrej Babiš nesplní svůj dluh dobrovolně, soudní moc ho k tomu nedonutí, i když to nemění nic na existenci tohoto dluhu.

Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)