Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
,

Právník: Babiš se ze sázky s Kalouskem nevykroutí. Soud ho ale platit nedonutí

Miroslav Kalousek vyzval ministra financí a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše k sázce o deset milionů korun. Je ochoten je Babišovi vyplatit v případě, že se prokáže, že byl vyšetřován kvůli podpisu povolení internetového sázení. Andrej Babiš následně uvedl, že platit 10 milionů Miroslavovi Kalouskovi nehodlá, protože si s ním “na to ruku nepodal”, sázku neuzavřel, jen “ji následně přijal”. Kdo má pravdu a lze platbu při této sázce vymáhat soudně? Odpovídá právník Aleš Rozehnal.

Andrej Babiš se mýlí. Sázka je stejnou smlouvou jako kterákoli jiná. Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy. Návrh smlouvy, v tomto případě návrh sázky učinění Miroslavem Kalouskem je jednostranné právní jednání, které může být učiněno i ústně a vůči nepřítomné osobě.

Smlouva je uzavřena přijetím nabídky osobou, které byla nabídka adresována. V tomto okamžiku dochází ke konsensu a tedy uzavření smlouvy. Pokud tedy Andrej Babiš sám uvádí, že sázku „následně přijal“, potvrzuje, že uzavřel smlouvu o sázce.

Podání ruky netřeba

Podání rukou se k uzavření smlouvy o sázce nevyžaduje. Podání rukou je totiž velmi starodávný způsob uzavírání tzv. krevních smluv, což byly smlouvy zpečetěné prolitím krve.

Smluvní strany si nejdříve učinily zářez na ruce a poté se potřásly rukama, přičemž se smísila jejich krev. Tyto smlouvy vytvářely nejtěsnější, nejtrvalejší a nejsvětější a neporušitelné pouto mezi lidmi. I když občanský zákoník vzkřísil některé starší právní instituty, takovouto formu uzavření smlouvy o sázce nepožaduje.

Sázkou v popisovaném případě se Andrej Babiš zavázal vůči Miroslavu Kalouskovi, ukáže-li se nesprávným jeho tvrzení o vyšetřování Miroslava Kalouska kvůli jeho podpisu povolení internetového sázení.

Úmysl stran tedy směřuje k tomu, aby ujednané majetkové plnění získala strana, jejíž tvrzení se ukáže správným. Účelem sázky je dosáhnout toho, aby plnění manifestovalo správnost názoru vítězné a stvrzení vítězství jedné ze stran.

Vyšetřováním se označuje úsek trestního stíhání po vznesení obvinění a před podáním obžaloby. Pokud tedy Miroslavu Kalouskovi nebylo sděleno obvinění v souvislosti s jeho „podpisem povolení k internetovému sázení“, nebyl Andrej Babiš úspěšný a má dluh vůči Miroslavu Kalouskovi.

Tento dluh existuje bez ohledu na to, že pohledávka jemu odpovídající nemůže být vymožena prostřednictvím soudu.

Je to věc cti, soud Kalouskovi nepomůže

Sázka je tzv. naturální obligací, tedy závazkem, který ukládá právní povinnosti, ale tyto povinnosti nejsou vynutitelné soudní mocí. Naturální obligace jsou založeny normou bez právní sankce. Tyto závazky vycházejí ze společenských zvyklostí a mravních hodnot. Jejich splnění je tedy spíše otázkou cti.

Stejnou povahu mají například promlčené pohledávky. Promlčené pohledávky rovněž není možno vymoci prostřednictvím soudu, ale poctivý a čestný dlužník je přesto plní. Pokud však Andrej Babiš nesplní svůj dluh dobrovolně, soudní moc ho k tomu nedonutí, i když to nemění nic na existenci tohoto dluhu.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

6 komentářů

 1. Miroslav Dvořák napsal:

  soudruh BABIŠ jasně a zřetelně dává o sobě najevo, kdo vlastně on je. Když proň směšná částka 10 mil. mu nestojí zato, alespoň trochu svou minulost napravit, potom už není o čem řeč.
  Z doby socialismu alespoň trochu znám taktiky STB. On skutečně nemusel VĚDOMĚ DONÁŠET. Na společném posezení ( dnes se říká kavárenské ) vždy některý společník nadhodí téma na němž se “ ukecnete „.
  ( fakt. po návštěvě NSR, ITALIE, ŠPANĚLSKA jsem jako technik pozván na opravu. Ve dveřích mne uvítal majitel, omluvil se slovy – kamarád se Vám bude věnovat, já nemám momentálně čas. Šero v místnosti ta na mne působila nezvyklým dojmem nabídnutá káva a přátelské vyptávání o dojmech z dovolené. Od začátku mi bylo vše trochu divné, řekl jsem si: “ musíš si tento byt zapamatovat. NEZAPAMATOVAL, díky oné kávě s nějakým přídavkem, jenom kde jsem parkoval, panelák, možná vchod, nadále nic. ). Mohla být používána podobná taktika v jeho případě. Bláhový on, alespoň u mne. Osobně bych využil příležitost, za jednání tehdejší doby, a zesměšnil slovenský soud v jeho jednání ( korupčním ? ). Tolik trapných situací nemusilo být. Jsem přesvědčen, naopak by si zvětšil popularitu. Takto je pouze lhář. Věřím jeho slovům: VŠICHNI TADY KRADNŮ “ Tím se zahrnuje mezi nás všechny. Děkuji.

 2. Havlová napsal:

  Mne by zajímalo, kolik milionů má Kalousek na kontě (a z čeho je ušetřil), když si může dovolit sázku o 10 milionů. Nejde o to, že si mohl být sám sebou jistý, prohlásil přece, že je v případě prohry zaplatí. A to může prohlásit jen ten, kdo je skutečně má. Pokud ne, je sám lhář a podvodník.

  • petrph napsal:

   Aha-víte o tom hovoří i zákon. Totiž rozlišuje sázky kdy ani jeden ze sázejících (se) nezná předem správný výsledek sázky (logicky třeba sázky do budoucna,ve sportu apod). A pak tedy sázku kdy jeden z nich zná předem její výsledek (logicky třeba Kalousek snad musí vědět zda byl někdy vyšetřován policií). Tudíž Kalousek se mohl klidně vsadit o 10 milionů protože ví že nemůže prohrát, a že nic platit nebude:)..Tudíž stát takové sázky označuje jako neferové a výhra z nich může být nevymahatelná (cožale, jak je zmíněné, není tak i tak).
   Nicméně se domnívám že toto vysvětlení zákona je neúplné-a je to spíš špatně formulovaným právem převzatým z jiného státu (jak je vůbec v našich zákonech obvyklé). Totiž výhrada že „jeden z účastníků zná předem správný výsledek sázky“ by měla být brána v úvahu pouze v případě že by to ten druhý nemohl předpokládat-a že první získal tu informaci nějakým nečestným způsobem (třeba podvodem, úplatkem, zneužitím své pravomoci, atd…)

   • Jiri napsal:

    Výhra nemůže být vymáhána ani u férové sázky, prostě u žádné soukromé sázky. (Něco jiného jsou státem licencované sázky na sportovní výsledky apod.) [§ 2874]

    Když někdo výhru dá dobrovolně nemůže být v zásadě požadována zpět. [§ 2875]

    Nejedná se o žádnou novinku, zvláštnost převzatou z ciziny, v Českých zemích tyto zásady platí už dvě století. § 1270 občanského zákoníku z roku 1811 mj. stanovil: „Znal-li ten, kdo vyhrává, výsledek a zatají-li to druhé straně, dopouští se lsti a sázka je neplatná.“ Míní se tím například, když se lidé vsadí o výsledek sportovního zápasu a jeden zná výsledek, ale druhý ještě ne (třeba ten první už slyšel zprávy v rádiu, podíval se na Internet, ale ten druhý ještě ne). Jak píšete, jiný typ sázky je, když se dohadují například o rok narození Karla IV. Pomineme-li situaci, že se mýlí všichni, tak jeden z nich zná správný výsledek předem. Na tom není nic zakázaného a, pokud mu ti ostatní dají předem domluvenou výhru (nemusí jít o peníze), nic nezákonného.

  • Miroslav Dvořák napsal:

   V jeho postavení a funkcích a jako dobrý hospodář mít našetřeno v dnešní době 10 mil. není nic moc. Ostatně mohl vyhrát v loterii, jinými sázkami,akciemi a pod. A připomenu: v 90 letech KB při vložení 1 mil. činil úrok 15 a víc %. To se podnikalo. Živnostenský list do 24hod. Jistě jako “ Pravý Čech “ ani trochu nezávidíte. Mimochodem, p Kalousek z našich představitelů má jedno z nevětších IQ. I toto mnohým souputníkům nevyhovuje.

   • Jan napsal:

    Souhlasím s tím,že pan ing. Kalousek je velmi inteligentní.Nadprůměrná inteligence nevylučuje to,že příslušný jedinec je psychopat.

Přidávání komentářů není povoleno