ilustrační foto

Poučení z Polska. Princip neodvolatelnosti soudců není ideální, lepší ale patrně neexistuje

Napsal/a Aleš Rozehnal 27. července 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Nezávislost soudů je zcela zásadní komponentou demokracie. Žádný jiný model než neodvolatelnost soudců v demokracii zřejmě neexistuje, píše ve svém komentáři pro HlídacíPes.org Aleš Rozehnal.

Polská politická vládnoucí garnitura je oprávněně kritizována za prosazení zákona, který ukončuje mandát soudců polského Nejvyššího soudu. Tímto zákonem totiž došlo k zásahu do jednoho z pilířů právního státu a nezávislosti justice, kterým je neodvolatelnost soudců.

Tento institut má ochránit soudce před politickými tlaky, měnícími se v důsledku periodické obměny představitelů výkonné a zákonodárné moci.

Jedná se tedy o ochranu před tyranií většiny, která má vždy tendenci potlačovat práva menšin. I přes jejich neodvolatelnost je pro soudce imunita vůči některým vlivům velmi obtížná. Soudci jsou vždy členy určité komunity a z toho důvodu budou vždy podrobeni určitým společenským tlakům.

Je velmi obtížné být soudcem, který osvobodí politika přichyceného s úplatkem v podpaží nebo nebezpečného násilníka proto, že policie porušila jeho ústavou zaručená práva.

Pokud by k těmto společenským tlakům přistoupila ještě obava soudců z odvolání kvůli rozhodování, které není v souladu se zájmy vládnoucích kruhů, nemohli by soudci plnit svoji základní povinnost spočívající v nestranném nalézání práva.

Nezávislí na všem…

Není však možno zavírat oči nad tím, že neodvolatelnost soudců přináší i mnohá negativa. Kromě soudců jsou neodvolatelní i církevní hodnostáři a monarchové, tedy instituce, které stojí na jiných než demokratických principech. Nad soudci nestojí žádná autorita, která by kontrolovala jejich rozhodnutí. Soudci jsou z tohoto důvodu nekontrolovatelní a nekritizovatelní, což může vést k nedostatku loajality vůči občanům.

Soudci jsou nezávislí nejen na politických vlivech, ale i na občanech, legislativě a jakékoli jiné státní moci. Občané v důsledku toho mohou být frustrováni z faktu, že výklad zákonů závisí na vůli soudců, kteří jsou ale vlastně na zákonech nezávislí. Neodvolatelnost soudců tak vyvolává problém neodpovědnosti jedné ze složek státní moci, která je s demokratickým fungováním státu obtížně slučitelná.

Ze soudců se mohou stát nikomu neodpovědní autokraté, kteří nebudou mít žádný kontakt se zájmy občanů tak, aby o jejich právech a povinnostech spravedlivě rozhodovali.

Neodvolatelnost soudů dále znamená, že jsou neodvolatelní i špatní soudci s výjimkou vzácných případů zbavení funkce jakožto kárného opatření. I dobří soudci navíc mohou upadnout do určitého intelektuálního stereotypu a rutiny. Soudcův stav mysli se tak stane rigidním a začne postrádat myšlenkovou otevřenost, která je životně důležitá pro dobré souzení.

Soudce pak uplatňuje stále stejné názory a logické vývody bez ohledu na společenský, doktrinální a legislativní vývoj.

… odpovědni pouze Bohu a svědomí

Jak již bylo uvedeno, neodvolatelnost soudců znamená, že neexistuje žádná demokratická kontrola nad výkonem soudní moci. Pokud moc korumpuje, pak nezrušitelná moc korumpuje ještě více. Na soudce neustále útočí nástrahy arogance, povýšenosti, ješitnosti a netolerance k lidským slabostem a drobným pokleskům.

Neodvolatelnost soudců znamená, že soudci jsou odpovědni pouze Bohu a svému svědomí. Pokud však soudce v Boha nevěří a jeho vnitřní mravní řád není dostatečnou kontrolní stolicí zajištující jeho integritu, nedá se souzení takového soudce považovat za výkon spravedlnosti.

Přes všechna uvedená negativa a vzhledem k tomu, že nezávislost soudů je zcela zásadní komponentou demokracie, žádný jiný model než neodvolatelnost soudců zřejmě neexistuje.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)