Popřel Andrej Babiš holocaust? Právo hovoří jasně

Napsal/a Aleš Rozehnal 3. září 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

ANALÝZA. Andrej Babiš při výjezdu na Šluknovsko prohlásil, že „blbečci“, kteří píší v novinách, že tábor v Letech byl koncentrák, lžou, protože to byl to pracovní tábor. Dále uvedl, že „kdo nepracoval, šup a byl tam“. Podle mnohých médií a politiků Andrej Babiš těmito výroky popřel holocaust. Právník Aleš Rozehnal v textu pro HlídacíPes.org rozebírá, zda mají pravdu a zda je možné Andreje Babiše stíhat za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.

Byl nebo nebyl tábor v Letech „koncentrák“?

Kárný? Pracovní? Koncentrační?

Pokud nahlédneme do vládního nařízení, na základě kterého byl tábor v Letech zřízen, zjistíme, že toto zařízení je označována jako „kárný pracovní tábor“. Andrej Babiš tedy použil správnou právní terminologii.

Koncentrační tábor sice žádnou legální definici nemá, ale je zřejmé, že se jedná o různé typy zařízení, které mají obyvatelstvo „koncentrovat“, tedy soustředit ho do speciálních táborů, a to i bez řádného soudu.

V tomto ohledu tedy tábor v Letech naplňoval i podmínky pro označení jako tábor koncentrační.

Podle vládního nařízení o kárných pracovních táborech měl tábor v Letech „koncentrovat“ osoby práce se štítící, které se nemohly prokázat, že mají řádným způsobem zajištěnu obživu. Z tohoto ustanovení zmiňované právní normy zřejmě Andrej Babiš dovodil i svůj výrok, že „kdo nepracoval, šup a byl tam“.

Další skupinou osob, které mohly být internovány v kárném pracovním táboru v Letech, byli nezaměstnaní, kteří vykonávali všeobecně prospěšné nebo z národohospodářského hlediska zvlášť naléhavé práce a kteří byli zařazeni do pracovních útvarů, pokud byli hrubě neukázněni nebo úkoly jim uložené vykonávali úmyslně nedbale. (I zde se potvrzuje Babišovo tvrzení, „kdo nepracoval, šup a byl tam“.)

Trestání popíračů

Popíráním holocaustu je médii a politiky očividně míněn trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, kterého se dopustí ten, kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti.

Tento trestný čin není našimi soudy trestán přísně, ale je trestán celkem důsledně.

Soudy v minulosti potrestaly za spáchání popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia osoby, které na sobě měly trička se symbolem 88, což je kódové označení pro „Heil Hitler“, nebo osobu, která umístila na své internetové stránky text, který zpochybňoval, že byl v jakémkoliv táboře smrti používán jedovatý plyn, plynové komory nebo plynové pece, i když tato osoba nebyla autorem článku a s jeho obsahem údajně nesouhlasila.

Mírným potrestáním skončil i čin středoškolačky, která zveřejnila na svých internetových stránkách, že koncentrační tábory měly sloužit pouze k soustředění Židů, Romů a dalších osob pro pozdější přesun do východní části Ruska po dobytí Moskvy, kde měli pracovat pro Říši. Zpochybnila také existenci vyhlazovacích táborů.

Bouře ve sklenici vody

Všechny výše popisované případy mají společné to, že jejich aktéři skutečně popírali, zpochybňovali, schvalovali nebo se snažili ospravedlnit nacistické genocidium. Nic takového však Andrej Babiš neučinil. Pouze označil koncentrační tábor v Letech jeho legálním názvem, aniž by naznačoval, že z tohoto označení vyplývá, že by se v něm genocidium nepáchalo.

Netvrdil, že by existence tábora v Letech nebyla zločinem, protože se jednalo „pouze“ o nějaké místo, kde byly soustředěny lidé za účelem nucené práce. Netvrdil ani, že se nejednalo o tábor, v němž nacistický režim zadržoval, vykořisťoval, mučil a zabíjel své nepřátele.

Mýlil se však v tom, když tvrdil, že se nejednalo o tábor koncentrační, protože obecně přijímanou definici takového tábora splňoval. To je však na trestnost jeho výroků málo.

Celá kauza je tak z právního hlediska spíše bouří ve sklenici vody.

Přitom jednou z nejostudnějších věcí na existenci tábora v Letech je to, že byl zřízen na základě právních předpisů přijatých ještě před okupací Československa, a že z otrocké práce vězněných Romů těžili mnozí podnikatelé, kteří jsou dnes považováni za vážené a nekompromitované.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)