Policejní vyšetřování ministra Pelikána: Klíč k objasnění je ve smlouvě, kterou tají

Napsal/a Robert Malecký 31. srpna 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (za ANO) prošetřuje protikorupční policie kvůli odpuštění milionových sankcí, napsalo v sobotu Právo. Zprávu okamžitě převzala všechna velká média, přestože není ani nová, ani neříká nic jiného, než že někdo Pelikána udal a policie teď udání prověřuje. To ovšem neznamená, že se kolem smluv na správu obchodního rejstříku nedějí pozornosti hodné věci. Klíč k vysvětlení drží právě Pelikánův úřad, ten ale odmítá na podstatné otázky odpovědět.

Stejné zjištění, jaké přineslo v sobotu Právo, publikoval již 30. července server Česká justice. Tehdy ale zpráva prošla zcela bez povšimnutí.

Není to ale příběh mediální nevraživosti, co by mělo upoutat pozornost veřejnosti. Především je zde nepochopitelná neochota ministra, který se zaštiťuje transparentností jím vedeného úřadu, zveřejnit všechny náležitosti podezřelých smluv.

O co jde? O penále za nefunkční rejstřík

Firma Corpus Solutions je smluvním dodavatelem ministerstva spravedlnosti, který zajišťuje chod obchodního rejstříku v oblasti IT. Loni v létě systém po jednom z upgradů zkolaboval. Jednání s firmou dostal na starost tehdejší první náměstek Robert Pelikán, který vyjednal novou dohodu. Kdy – to není zcela jasné, jednání se vedla od loňského podzimu do letošního jara, Právo uvádí 21. duben.

Pelikán tvrdí, že se vyšetřování nebojí, protože dohoda o narovnání je pro stát výhodná. Ministerstvo se mělo z původní 32milionové ceny zakázky dostat na částku o 5 až 10 milionů nižší, přičemž část tohoto rozdílu tvořilo i zhruba dvoumilionové penále započítané v době nefunkčního rejstříku.

Všechno zveřejníme! Pardon, utajíme

Konkrétní čísla ale tají – třeba jak vysoké penále bylo. Důvodem má být doložka o oboustranném utajení, kterou prý smlouva obsahuje. Odkazuje na to i konverzace, kterou letos v červnu s ministerstvem vedly redakce HlídacíPes.org a České justice.


Jako kolovrátek: Jak ministerstvo spravedlnosti (ne)odpovídalo na otázky kolem firmy Corpus Solutions?

  • Můžete potvrdit/vysvětlit, co konkrétně se nyní děje kolem zakázky Min. spravedlnosti a fy Corpus Solutions ohledně obchodního rejstříku? Byly provedeny úkony tr. řízení spočívající v návštěvě ÚOKFK na ministerstvu a vyžádání příslušných dokumentů k zakázce? Je podstatou šetření podpis tehdejšího 1. náměstka R. Pelikána pod odpuštěním penále ve výši cca 400 mil. Kč? Už byl pan ministr podat vysvětlení, je pozván? Koná útvar na základě oznámení?  Kdo ho podal? Máte o tom na MSp informace?

Ministerstvo spravedlnosti nemá žádné informace o tom, že by ohledně zakázky na vývoj aplikace pro obchodní rejstřík Policie České republiky konala úkony trestního řízení, resp. že by jakékoli trestní řízení bylo vedeno.
Pokud jde o aplikaci ISROR resp. ISVR (veřejné rejstříky), mezi Ministerstvem spravedlnosti a společností Corpus Solutions, a.s. probíhá řádná spolupráce na základě uzavřených smluv.

msp3-340x223

  • Rád bych k věci Corpus Solutions položil doplňující dotazy: Kolik činilo výsledné penále za nefunkčnost systému? Zaplatila ho firma? Pokud ne, proč? kdo o tom a na základě čeho rozhodl?

Ministr Robert Pelikán, nejprve jako náměstek a později jako ministr, zcela nekompromisně trval na všech podmínkách zajišťujících ministerstvu maximální nezávislost na stávajícím dodavateli.  S firmou Corpus Solutions byla po několika měsících tvrdého vyjednávání uzavřena oboustranná dohoda při započtení vzájemných nároků a požadavků. Výsledkem je snížení ceny v rozmezí 5 – 10 miliónů (smlouva nám nedovoluje použít konkrétní částku). Nad rámec uvedeného snížení ceny si MSp vyjednalo následující výhody:
Jsme majiteli celého informačního systému v rámci všech technologií i programů
Jsme vlastníky všech zdrojových kódů (kromě nástrojů třetích stran – pomocné programy – nesouvisí s aplikací)
Máme kompletní systémovou dokumentaci, kde získáváme datové struktury a workflow, což nás činí naprosto nezávislými na dodavateli díla.
Máme díky dohodě možnost otevřeného výběrového řízení nad správou celého ISVR
Máme možnost kdykoli předat celé dílo (ISVR) dalšímu dodavateli bez dalších nákladů.

  • Shrnu: Vyjednali jste vylepšení pozice MSp výměnou za odpuštění penále? Kolik činilo penále v době této dohody, kdo a na základě čeho o odpuštěni rozhodl?

Ne, rozhodně nedošlo k odpuštění penále, ale případné penále naopak bylo určeno jen jako jedno z jasně definovaných problémů, které však nereflektovalo celou vzniklou situaci ohledně implementace dodávky díla.

Částka za všechny části smlouvy o dílo (tedy např. za vytvoření samotné aplikace, samostatného modulu pro notáře, ale především vytvoření workflow pro rejstříkové soudy) byla stanovena ve výši  32 670 000,- Kč a až do jednání o narovnání (vzájemném uznání nároků a požadavků) bylo uhrazeno 20 599 040,- Kč. Uhrazená částka dodávky pak byla nižší v uvedeném rozpětí, protože i tato částka byla vázána odkládacím účinkem potvrzení plné funkčnosti.

  • Musím se tedy vrátit a znovu položit stejný dotaz. Kolik činilo výsledné penále za nefunkčnost systému? Zaplatila ho firma? Pokud ne, proč? Kdo o tom a na základě čeho rozhodl?

(Konverzace probíhala mezi 19. a 24. červnem, poslední opakovaný dotaz nechalo ministerstvo bez odpovědi.  Zvýraznění redakce HlídacíPes.org.)


Utajení části smlouvy v jejím nejdůležitějším bodě je zcela proti trendu, který Pelikán po svém nástupu na ministerstvo vyhlásil. Letos v dubnu spustil aplikaci, která soustřeďuje všechny smlouvy a faktury úřadu za poslední roky v podobě tzv. otevřených dat.

„Je všeobecně známo, že tzv. otevřená data zvyšují transparentnost, efektivitu a kontrolu veřejné správy. V České republice je sice již několik let v účinnosti zákon o svobodném přístupu k informacím, ten však v zásadě počítá s tím, že úřady poskytují informace pouze na žádost. Mým cílem je tento přístup otočit,“ uvedl Pelikán při spuštění aplikace.

Mimochodem, ke smlouvám s firmou Corpus Solutions jsou v katalogu jen hlavičky, přílohy s úplným zněním scházejí.

Na ministerstvo se v mezidobí obrátilo několik redakcí s žádostí o poskytnutí informací právě podle Pelikánem zmiňovaného zákona o svobodném přístupu k informacím. Mohly si ušetřit práci – podle zdroje redakce HlídacíPes.org budou klíčové informace ve smlouvách – znovu s odkazem na utajení smluv – začerněny.

Policie zpravidla nesděluje, někdy ale ano

Samotné trestní oznámení směřované na neznámého pachatele doputovalo letos koncem jara na Městské státní zastupitelství v Praze. To ho pak – podle sídla ministerstva spravedlnosti – předalo k vyřízení Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 2.

Jeho šéf Tomáš Bláha na dotaz redakce HlídacíPes.org probíhající prošetřování potvrdil s tím, že věc řeší hospodářská kriminálka Obvodního ředitelství Policie ČR Praha II. Není tak zcela zřejmé, kdy se k věci dostal celorepublikový Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, který na něm pracuje nyní.

„Náš útvar zpravidla nesděluje, zda se nějakým konkrétním případem zabývá, či naopak nezabývá,“ tvrdil ještě počátkem července v poněkud svérázné odpovědi mluvčí ÚOKFK Jaroslav Ibehej. Výjimku z onoho zpravidla se rozhodl učinit právě nyní, když samotné prošetřování bez bližších podrobností potvrdil.

Více či méně uvěřitelné příběhy

Trestní oznámení pracuje s astronomickou sumou až 400 milionů korun, o které mělo ministerstvo odpuštěním nebo započtením penále přijít. Částka je podle všeho několikanásobně přemrštěná. Jak k ní podavatel mohl dojít, naznačuje ministr Pelikán ve zmíněném článku deníku Právo.

„Samotné penále činilo ony dva milióny korun a pak jsme v rámci vyjednávání s tou firmou napočítali různé více či méně uvěřitelné příběhy o dalších částkách a sankcích, které bychom po nich mohli požadovat. Bylo to s cílem, abychom se dohodli. A teď to někdo i s nějakými násobky nafoukl,“ uvedl ministr.

Neboli ministerstvo „nastoupilo“ na firmu s tím, že kromě dvoumilionového penále vylepšilo své nároky až k částce 10 milionů. „A nám se nakonec povedlo dostat téměř k té námi požadované maximálně možné částce,“ tvrdí Pelikán v Právu.

Dohodu připravil šéf IT Ladin

Architektem takového postupu byl ředitel odboru informatiky Jan Ladin, který na přelomu ledna a února vystřídal náhle odvolaného Jana Švece. Tomu měl „zlomit vaz“ tvrdý postoj právě k firmě Corpus Solutions, který při jednáních prosazoval, zatímco ministr Pelikán byl zastáncem další spolupráce a započtení nároků.

Takového člověka našel v Janu Ladinovi, kterému za „maximální nasazení při řešení problému veřejných rejstříků, včetně přípravy dohody o narovnání“ později udělil odměnu 70 tisíc korun.

Podavatel trestního oznámení proti postupu ministerstva podle informací redakce HlídacíPes.org namítá, že pokud milionový závazek vůči státu existoval, nemohl o jeho započtení rozhodnout podpisem pera ministr spravedlnosti, nýbrž výhradně vláda jako celek

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)