Vzpomínka na 16 zavražděných dětí a jejich učitelku ve skotském městečku Dunblane v roce 2010. Foto: Profimedia

Plošné zákazy zbraní šíleným střelcům nezabrání, ukazuje britská zkušenost

Napsal/a Přítomnost 8. ledna 2024
FacebookTwitterPocketE-mail

Čirou náhodou jsem se při návštěvě republiky na rozhraní starého a nového roku ocitl uprostřed průvodu, kterým truchlící studenti a občané uctili památku obětí masakru nejspíše smyslů zbaveného střelce v jednom z pater pražské Filosofické fakulty a v jejím nejbližším okolí.

Ztichlý dav mířící od sídla Karlovy univerzity k Filosofické fakultě budil respekt sám o sobě. Stejně jako lidský řetěz, kterým, zdálo se, studenti a jejich příznivci spontánně „objali“ její neoklasicistickou budovu. V jen trochu vnímavých duších musely vyvolat pohnutí.

Měl-li kdo pochyby, jak důstojně, citlivě a současně noblesně se občanská společnost vyrovná s největší masovou vraždou v historii České republiky, odpovědí mu byly posmutnělé studentské duše a tichá ozvěna kroků rytmicky dopadajících v zamračeném čtvrtečním odpoledni na staroměstskou dlažbu.

Střelba bez motivu a bez hranic

Dojemný obraz z Kaprovy ulice vyvolal v mé hlavě vzpomínky na smutné události, které jsem jako zahraniční zpravodaj sledoval v Británii. Ve skotském městečku Dunblane deset kilometrů severně od Sterlingu postřílel tehdy, byla polovina března 1996, třiačtyřicetiletý Thomas Hamilton šestnáct žáků prvního stupně základní školy a jejich učitelku.


Text, jehož autorem je novinář Ivan Kytka, je na základě vzájemné spolupráce převzat z aktuálního vydání nezávislého týdeníku Přítomnost. Titulek je redakční.


Patnáct dalších lidí zranil, než obrátil jednu ze svých čtyř legálně držených zbraní proti sobě. Veřejná kampaň, která následovala, vedla prakticky k zákazu všech ručních zbraní v Británii. A také ke zpřísnění kontrol, zamykání bran a vchodů do základních škol.

Přísná legislativa však dalším incidentům nezabránila. O čtrnáct let později, v roce 2010, zastřelil osamělý střelec, profesí taxikář, dvanáct nevinných lidí v hrabství Cumbria.

Před čtyřmi lety střílel dvaadvacetiletý Jake Davidson v Plymouthu. Za oběť mu padlo pět nevinných lidí, včetně střelcovy matky. Stejně jako v předcházejících případech se policii pro hrabství Devon a Cornwall nepodařilo přesně určit motiv.

Spoléhat výlučně na přísnější legislativu pro držení zbraní, policisty či škálu, jakkoliv dobře míněných bezpečnostních a restriktivních kroků (bezpečnostní rámy ve veřejných budovách), nelze. Příští možní střelci žijí s námi.

Limity přísné regulace

Z britského kontextu je zřejmé, že plošné zákazy ručních zbraní či co nejpřísnější regulace pro jejich držení nedokážou žádnou společnost stoprocentně ochránit před masovými vrahy, hledajícími zvrhlým způsobem slávu.

Mimochodem i uprostřed minulého týdne držel osazenstvo jednoho z liverpoolských kin dlouhé minuty v šachu střelec s nelegálně vlastněnou zbraní podobnou samopalu.

Ještě předtím stiskl spoušť naprázdno u místního obchodníka s novinami a cigaretami. Incident se obešel bez mrtvých či raněných, nicméně v podstatě potvrdil, že žádnou legislativou nelze vymýtit černý trh se zbraněmi a střelivem.

Připomenu jen, že k nejobávanějším na britských ostrovech (z pohledu policie) patří poloautomatická pistole značky Skorpion české provenience. Oblíbená to zbraň gangů obchodujících s drogami nebo právě se zbraněmi.

Od adorace k dehonestaci policie

Společným jmenovatelem mimořádných událostí spojených s masovou střelbou (či nasazením výbušnin při teroristických útocích) byla obvykle paradoxně chvála policie a záchranných služeb.

Teprve detailní šetření později ukázalo na někdy i závažná pochybení. Od špatné či pomalé koordinace po špatné vyhodnocování situace v okamžiku incidentu.

Bez hlubšího objasnění a snad i pochopení Kozákovy mysli, (patogenní) psychiky, jeho vztahů s nejbližším okolím, se společnost (i za pomoci médií) nemůže dobrat žádného poučení.

V jistém ohledu se tedy reakce britské a české veřejnosti vůči postupu policie ve vypjatých momentech příliš nelišily. Od nekritické adorace po vážné pochyby a nesmlouvavou kritiku.

I vnímaví a informovaní čtenáři detektivek přitom vědí, že najít pachatele či předejít zločinu bez motivu je spíše dílem náhody než věcí policejní rutiny, zkušenosti a důvtipu.

Postup policie během kritických hodin 21. prosince zhodnotí hned dva týmy podléhající ministru vnitra. Nicméně okolnosti pražské tragédie a kontext chování a jednání střelce Davida Kozáka – i konec konců úcta k obětem jeho činu – si zaslouží více než (byť) zdvojené policejní šetření.

Vyšetřování skončilo, nezapomeňte!

V Británii vznikl po masakru v dunblanské základní škole (z pověření obou komor parlamentu) nezávislý vyšetřovací tým pod vedením soudce Williama Cullena. Po půl roce vydal dvousetstránkovou zprávu se sérií doporučení. Posloužila jako základ následné legislativy.

I letmý pohled do obsahu může být v lecčems poučný a inspirující. Tři z dvanácti kapitol se věnují podrobnému profilu střelce Thomase Hamiltona, včetně posledních šesti měsíců, než vstoupil do tělocvičny školičky a proměnil ji během pár minut v jatka.

Česká mainstreamová média i sociální sítě naopak v hodinách po střelbě vyzývala de facto k vymazání osoby pachatele z paměti a společenského povědomí jako ke kontrapunktu úsilí pachatele upoutat na sebe hrůzným činem pozornost a zvráceným způsobem se stát nesmrtelným.

Potíž je v tom, že bez hlubšího objasnění a snad i pochopení Kozákovy mysli, (patogenní) psychiky, jeho vztahů s nejbližším okolím, se společnost (i za pomoci médií) nemůže dobrat žádného poučení.

Spoléhat výlučně na přísnější legislativu pro držení zbraní, policisty či škálu, jakkoliv dobře míněných bezpečnostních a restriktivních kroků (bezpečnostní rámy ve veřejných budovách), nelze. Příští možní střelci žijí s námi.

Všímavost a pozornost v mezilidských vztazích, péče o psychickou kondici vlastní i nejbližšího okolí může být při prevenci účinnější než litera či duch sebedokonalejšího zákona.

Liberální pořádek „à la carte”?

Útokem a masovou střelbou z 21. prosince v horních patrech a ze střechy Filosofické fakulty jako by přišla česká společnost o část své skutečné či domnělé nevinnosti.

A dost možná také o představu, že liberální demokracie v českém pojetí existuje jaksi à la carte. Kdy si lze vybírat libovolné penzum osobní svobody bez přítěže patřičné odpovědnosti nebo zákonů. A že některé civilizační choroby se zemi budou vyhýbat jen proto, že si to lidé přejí. Či se z nevědomosti či bezdůvodného furiantství považují za jaksi výjimečné.

Tisícovka účastníků smutečního průvodu Starým městem, které jsem se vlastně jen připletl do cesty a která dokázala obejmout Filosofickou fakultu, snoubila svým činem respekt, úctu k životu a k intelektu, obyčejnou lidskou citlivost a vzájemnost způsobem, který by se snad slušelo přenést do našich každodenních životů.


Autor textu, Ivan Kytka, je novinář, žije ve Velké Británii, mimo jiné byl dlouholetým redaktorem České televize či české redakce BBC World Service

Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)