Lety u Písku, otevření Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Areál bývalého vepřína v Letech. Foto: Petr Topič/ MAFRA/ Profimedia

Petr Pithart: Konečně památník v Letech. Též jako připomínka naší hanby

Napsal/a Petr Pithart 6. května 2024
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Památník na holokaust Romů a Sintů v Letech u Písku není jen památníkem proti zapomínání, ale je též památníkem (proti) popírání. Skoro třicet hanebných let trvalo, než bylo na vládní úrovní rozhodnuto, že stát vykoupí prasečák, zboří ho a postaví tam památník. Neuvěřitelně dlouhá doba provázená mnoha podivnostmi.

O existenci tábora se vědělo, i když jen zcela okrajově. Psal o něm dlouho jen jediný autor, brněnský historik Ctibor Nečas. Jeho texty, uveřejňované v odborném časopise, mohly číst ale jen desítky, možná stovky kolegů. Nevyvolaly proto žádnou širší pozornost, natož údiv a vzrušení.

Důvod? Vždyť se to týkalo cikánů, Romů a Sintů. Ale hlavně té okolnosti, že tábor vedli Češi, čeští četníci. To bylo něco, co nikdo nechtěl slyšet, natož šířit.

Takové tábory po celé Evropě přece vedli Němci, nacisté! A naši lidé, Češi, přece nemohli dělat „práci“ nacistů! Kdo by o tom mluvil nebo psal jinam, než do odborných časopisů, se zlou by se potázal.

Sto padesát dětí z Letů

Chyběla i odvaha. Tu ale měl Čechoameričan, historik Paul Polansky. Žil v Americe a živil se tím, že Američanům dělal za honoráře rodokmeny. Zejména těm, kteří měli evropské předky a tajně doufali, že se prokáže, že jejich předek přijel do Ameriky se slavnou lodí Mayflower, s poutníky, Otci zakladateli.

To se v Americe pochopitelně vysoce cení. Kdo takovou minulost prokázal, získal status podobný tomu, jako by byl potomkem prastarého evropského šlechtického rodu.

Polansky dělal tuto práci desítky let. Pátral po celé Evropě a hledal i v českých matrikách. Jednou dostal zakázku, která byla, jak se ukázalo, zcela výjimečná. Minulost jednoho Čechoameričana vedla jeho rodokmenem do jakýchsi Letů. Mimoděk objevil, že první větší organizovaná skupina Čechů – emigrantů do Ameriky vyjela právě z této obce. Tu výpravu kdysi zorganizoval a vedl místní učitel.

V dokumentech se však objevilo i něco, co ho naprosto ohromilo: souvislý seznam asi sto padesáti dětí a u všech stejné datum úmrtí! Jak je něco takového možné? Ty děti v ten den zemřely – v Letech?

Začal bádat dál a zjistil, že ten den byly ty děti odtransportovány z „cikánského“ tábora, který byl právě v Letech, do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. To ovšem v matrice nebylo, to musel vypátrat.

Polansky se pokoušel o svém ohromujícím objevu psát od roku 1992 do tuzemských médií, ale marně. Nikdo jeho zjištění nechtěl uveřejnit. Navíc zjistil, že dveře do archivů po celé republice se před ním přes noc zavřely. A to i když tam měl už z kolegů archivářů leckde i osobní přátele.

Stal se v naší zemi „persona non grata“. Psalo se o něm jako o pomlouvači, kdo ví, v čích službách. Vyjadřovalo se o něm Ministerstvo zahraničí, byl oficiálně prohlášen za lháře. Byla to tichá nervózní hysterie. Jen ať se neprokáže, že Češi dělali práci nacistů… Anebo ještě něco navíc?

Česká účast na vraždění

Paul Polansky si se mnou dal schůzku – byl jsem v té době předseda Senátu – v noci, kdesi v hospodě na okraji Prahy; s pomocí mé ochranky za podmínek přísné konspirace jako kdysi v disentu. Možná, že už měl nějaký persekuční blud, ale já se tomu nedivil.

Řekl mně, že jsem jediný člověk v Česku, kterému může ještě věřit. Že ho jinak všichni odmítají. Prý i na Hradě. A vyprávěl mi příběh svého objevu a o všem, co pak pro něj následovalo.

Uvěřil jsem mu, i když ne na sto procent, zejména když mluvil o tom, jak a proč se od něj úplně všichni odtahují, jak ho odmítají vyslyšet, natož uveřejnit jeho objev.

Šlo o to, že Lety byl vskutku koncentrační tábor a že jej vedli Češi! Dnes už to všichni, kteří to chtějí vědět, vědí. A vědí i konkrétní podrobnosti. Tehdy to však byla nepřátelská pomluva.

Já tehdy nezaváhal a uveřejnil jsem s ním rozhovor v měsíčníku Přítomnost, který ještě vycházel jednou měsíčně na recyklovatelném papíře a já byl jeho šéfredaktorem.

Dnes vím, že i v obsahu toho rozhovoru byly chyby. Ale hlavní bylo, že se podařilo upozornit na ty hrozné osudy. Tábor to nebyl hned od počátku koncentrační (pro správnou terminologii: masové vraždění v plynových komorách se děly ve vyhlazovacích táborech), ale zprvu byl označován jako tábor pro „práce se štítící“; mezi nimi byli i Romové. Zřídila jej ještě československá, nikoli protektorátní vláda. Bylo to 2. března 1939.

Až postupně se z „pracovního“ tábora stával táborem, který postupně, cíleně soustřeďoval čili koncentroval Romy a Sinty. Zemřelo v něm pak v letech 1942–1943 na tři sta Romů a Sintů na nemoci z hladu a špíny a v důsledku nedostatečné lékařské péče. A sto padesát dětí (plus další dospělí, celkem 420 letských vězňů) bylo posláno do vyhlazovacího tábora Osvětim. Nejen dozorci, ale i ředitel a táborový lékař byli Češi.

A co udělal po druhé světové válce socialistický stát? Nejdříve na místě tábora postavila okolní zemědělská družstva gigantický prasečák. Velkovýkrmna, podle místních „prasex“, měla znamenat „dále, od tábora dále“, nic tu nebylo, kdo by se chtěl přiblížit, toho ať odradí odporný pach močůvky (v létě, když vál „příznivý“ vítr, to byla rána, jak se říká, rovnou do ksichtu).

Jen místní učitel a kronikář Jan Toman v hodinách dějepisu vodil děti na hřbitov v blízkých Miroticích, kde byly památníčky zavražděných dětí…

Pár let po převratu Karel Schwarzenberg nechal přivézt několik balvanů a ně dal připevnit měděnou destičku s oznámením, kde že se to návštěvník právě ocitl. Bylo to v řídkém náletovém lesíku – na dohled od baráků pro vepře.

Pak, v roce 1994, přijel do Letů Václav Havel, promluvil tam o té odporné české vině – účasti na vraždění a nechal zřídit menší pomníček. Ale zprvu taky váhal: co když je to opravdu nějaký cílená pomluva?

Obavy českého úředníčka

Téma to bylo citlivé a Polansky, zřejmě nevěda, místy překročil hranu faktů a dohadů. Zapletl do toho třeba Karla Schwarzenberga, když tvrdil, že za zřízení tábora u české vlády v době druhé republiky (ministerský předseda Beran), orodoval tehdejší majitel polesí Karel Schwarzeberg starší.

Mělo jít o to, že v té době zařádil veliký polom a on neměl dost vlastních dělníků, aby to všechno zvládl. A skutečně byl zřízen tábor pro „sociálně nepřizpůsobivé“, nebo, podle druhé verze, „práce se štítící“. Polom byl zlikvidován, ale tábor zůstal.

Postupně se stával táborem kárným, a hlavně stále více romským. A v roce 1942, tedy už za protektorátu, se z kárného tábora stal tábor koncentrační. Pro Romy a Sinty. Nacisté přece chtěli vyhubit nejen Židy.

A teď to přijde: zdejší zasvěcení lidé, třeba právě archiváři, se obávali, že se prokáže, že Polansky může mít pravdu, a že na existenci tábora, potom už koncentračního, mohl mít nějaký podíl i Karel V. Schwarzenberg, jehož syn byl teď kancléřem na Hradě!

Vystrašená a ponížená česká dušička to řešila tak, že se vyhýbala stykům s Polanským: co kdyby měl pravdu… Ta dušička v podobě úředníků a archivářů o něm teď mlčela nebo ho pomlouvala, protože co kdyby na ústních výpovědích přeživších (vydal k tomu knihu v žánru orální historie, sbírku ústních svědectví těch, které ještě zastihl) něco bylo?

A že by se třeba dokázalo, že otec kancléře se podílel na genocidě? Pryč s ním! Myšleno s Polanským. Když pak v květnu 1994 vyšel v amerických místních novinách Deborah Polanského článek o Letech, do boje proti autorovi se v plné polní zapojilo i naše Ministerstvo zahraničí.

Právě v té době jsem se s ním na jeho žádost – přes lidi, ke kterým jsem měl důvěru – setkal. Říkal jsem si: padni, komu padni. Mluvil jsem pak o tom otevřeně i s panem Karlem, jak jsem mu říkal.

Měl tehdy slzy v očích a trval na tom, že táta neměl s koncentrátem vůbec nic společného. Uvěřil jsem mu. Připadlo mi to, jako kdyby židovský bankéř Petschek měl být vinen tím, že z jeho paláce se stala „Pečkárna“, symbol nacistických zvěrstev, když Petschek utekl před Hitlerem i s rodinou už v roce 1937…

A mně spadl kámen za srdce: nechybělo mnoho, a byl bych Karla Schwarzenberga uvrhl do hrozné situace. On totiž přechod tábora z pracovního v kárný a v koncentrační byl téměř plynulý. Někteří z pracovního se stávali vězni toho kárného. A ti první si na starého pána ještě pamatovali…

Sám Polanski se snažil sám sobě nějak vysvětlit, co všechno a proč se kolem něho dělo a soudil vtom i trochu zbrkle. Ale jak si měl Polansky jinak vysvětlit, že česká podúřednická předpos*aná duše po něm tak jde?

Že před ním zabouchávají dveře do všech archivů? Že jeho kolegové, kteří ho před lety zvali domů na posezení, dělají, že ho nikdy neviděli? No asi tak, že tedy někomu hodně nahoře šlápl na kuří oko.

Ale jak jsem ho poznal, on nešel za senzacemi, byl celý život přítelem a pomocníkem Romů, na více místech v Evropě, zejména ve Španělsku. Zemřel v roce 2021 ve věku 79 let. A já teď tady říkám: byl to svatý muž, který jen v jednu chvíli, „kdy po něm šli“, přemýšlel zkratkovitě.

Když po práci pro Romy ve Španělsku a Srbsku přijel do Prahy v roce 2014 k vydání své knihy „Tábor smrti Lety. Vyšetřování začíná (1992–1995)“, setkali jsme se, objali a trochu si pobrekli.

Až Babišovo podřeknutí

Pak dlouhá léta jednotlivci i četné neziskovky a hlavně Romové (zejména Čeněk Růžička, budiž mu vzdána všechna čest a sláva) a jejich organizace se stále častěji a naléhavěji obracely na vlády, jak šly jedny za druhou, aby prasečák vykoupily a zbořily a udělaly něco jako důstojnou připomínku.

Vlády pokývaly vážně hlavou, politovaly a řekly, že na to bohužel nemají peníze, a nic. Někteří ministři (Jiří Ruml, Pavel Tigrid, Vladimír Mlynář, Daniel Herman, Jiří Dienstbier ml. a možná, že i někteří další, nevím už), naléhali na kolegy ve vládě. Nic.

Ale pak tehdejší ministr financí Andrej Babiš v Sobotkově vládě – vlastně nečekaně – navrhl a prosadil odkoupení. Ale nebylo to z náhlého osvícení. Bylo to vlastně naopak, totiž tak: nejdříve se veřejně ztrapnil, když o Letech řekl: „No co, nechtěli pracovat, tak šup a byli tam.“

Vzbudilo to veřejné pohoršení a Babiš musel slíbit, že se tam tedy pojede podívat. Jak to udělala nevím, ale fakt je, že se mu do ministerského auta zcela mimo všechna pravidla vecpala Jiřina Šiklová a po cestě do Letů i zpátky do něj po svém hučela, jak to celé bylo a že on musí nejdříve velkovýrobnu vykoupit a pak to zbořit.

A tak byl památník postaven a před několika dny otevřen. Konečně! Ta dlouhá léta, nechť jsou pro nás varujícím mementem.

Soudím, že se tam podařilo skvělé dílo. Architekti minimalisticky vyzvedli to děsivé prázdno, které po Romech zůstalo. A také zrůdnost režimu, který chtěl to prázdno po lidech jiné barvy kůže, kteří „vyletěli komínem“, vyplnit odpuzujícím smradem. A také tu naši notorickou srabáckost uznat vlastní chyby a viny.

A tak já si ten skvělý pomník nazývám také pomníkem naší hanby.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)