Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Screenshot ČT,

Pět poznámek k možnému odvolání šéfa Českého rozhlasu (plus jeden historický exkurz)

Generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan čelí podezření, že porušil zákon, když Český rozhlas zaměstnal jeho syna. Někteří radní dokonce vyzvali Petera Duhana k rezignaci. Ve středu má Rada ČRo rozhodovat, zda podle jejího názoru ředitel zákon porušil. Peter Duhan předem avizoval, že se kvůli zdravotní indispozici jednání nezúčastní.  A odmítá, že by zákon porušil. Která ze stran sporu má pravdu? HlídacíPes.org požádal o rozbor právníka Aleše Rozehnala.

 • Je pravdou, že podle zákona o Českém rozhlasu nesmějí osoby, které mají ve vztahu ke generálnímu řediteli postavení osoby blízké, tedy např. syn, být v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Českému rozhlasu, a to i dva roky po ukončení funkce generálního ředitele.
 • Vzhledem k tomu, že se jedná o kogentní ustanovení, způsobuje uzavření pracovního nebo obdobného poměru mezi Českým rozhlasem a osobou blízkou generálnímu řediteli neplatnost takového právního jednání. Je však otázkou, zda je možno toto jednání přičítat k tíži generálnímu řediteli. Jistě si lze totiž představit celou radu případů, kdy generální ředitel nemá na osoby jemu blízké žádný vliv, nebo případy, kdy o zaměstnávání takové osoby ani nemusí vědět.
 • Generální ředitel může být z funkce Radou odvolán, zejména neplní-li Český rozhlas opakovaně úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání nebo nenaplňuje-li svými programy zásady Kodexu Českého rozhlasu. Rada odvolá generálního ředitele z funkce rovněž tehdy, jestliže generální ředitel přestane splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem o Českém rozhlasu.
 • Jedním z těchto předpokladů je i to, že osoba blízká generálnímu řediteli nepracuje pro Český rozhlas. Účel normy je jasný, a to zamezit nebezpečí střetu zájmů. Zde však bylo vylito s vaničkou i dítě. Generální ředitel může totiž být penalizován i za jednání, na které nemusel mít vůbec žádný vliv.
 • Za zmínku stojí rovněž to, že v minulosti byl tento zákaz mnohokrát porušován za všeobecné tolerance veřejnosti, politiků i příslušných rad. Tak například družka bývalého generálního ředitele České televize Jiřího Janečka Iveta Toušlová byla rovněž v pracovněprávním nebo jiném obdobném poměru k České televizi. Stejný zákaz navíc platí i pro členy rad dohlížecích na fungování médií. Zde je zase možno připomenout případ členky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Evy Kantůrkové, kdy její synové Jan Štern a Ivan Štern pracovali v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, Ivan Štern byl ředitelem stanice ČRo6 Českého rozhlasu a Jan Štern byl producentem v České televizi, což rovněž odporovalo zákonu.

O tématu jsme též publikovali:

Šéfovi Českého rozhlasu hrozí odvolání za roky známý fakt: zaměstnával v ČRo syna

 

 

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

4 komentáře

 1. Eman Zavoral napsal:

  Pane Rozehnale, i když je to stěží představitelné, tak budiž, přijměme možnost, že Peter Duhan neměl vliv na to, že ČRo, který vedl jako generální ředitel, uzavřel pracovní smlouvu s jeho synem Andrejem. 100% měl ale Peter Duhan možnost ovlivnit to, aby došlo k okamžitému rozvázání smlouvy s jeho synem, neboť zákon mluví jasně. To, že si Peter Duhan uvědomil, že už mu vše tak jako v minulosti neprojde, dokazuje fakt, že k ukončení smlouvy došlo až v době, kdy se P. Duhan dozvěděl o tom, že se o záležitost zajímá Rada ČRo.
  A že něco podobného v minulosti šlo a prošlo to bez problému? A není dobře, že tomu tak už třeba nebude? Nejsou tu pravidla a zákony prostě proto, aby lidé jako Duhan, Janeček a další nemohli svého postavení zneužívat? Není podstatou právního státu také vymahatelnost zákonů?

 2. J.Němec napsal:

  Pana Duhana ani jeho syna neznám a celkem jsou mi ukrdení. Ale Český rozhlas je perfektní médium a bylo by škoda na tom něco měnit. Daleko větší ostuda je na hradě a nevadí to půlce národa. Dofám, že tam vrchní velitel vojsk a dronů nedosadí Velebu.

 3. Honza Zálesák napsal:

  Zákon právě hovoří poněkud problematicky.

  §5 (3) Člen Rady nebo osoby jemu blízké3) nesmějí být v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Českému rozhlasu, a to i dva roky po ukončení členství v Radě.

  §8 Gř (5) Funkce generálního ředitele je neslučitelná s členstvím v Radě; pro její výkon platí předpoklady stanovené v § 5 obdobně.

  Takže generální ředitel nesmí být v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k ČRo? 🙂 V jakém tedy byl celou tu dobu?

  Mimochodem Zákon o Českém rozhlase má 3579 slov, to znamená, že v osmihodinové pracovní době lze přečíst tempem 7,5 slova za minutu, je to ani ne 10 slov na jeden den v roce. 9členné radě trvalo přes 4 roky, než na to přišla.

  Souhlasím, že zákony by měly být vymahatelné. Ale v první řadě dobře napsané.

 4. J.Němec napsal:

  Podle mne neporušil zákon generální ředitel ale ten, kdo jeho syna zaměstnal. Ale ve skutečnosti je to úplná blbost oproti střetu zájmů ministra financí nebo hnusu pana Mynáře. A ukazuje to na zbabělost řešit podstatné problémy a odvádění pozornosti od závažných obvinění.

Přidávání komentářů není povoleno