Oko ať přimhouří někdo jiný, NKÚ prověří zakázky z nouzového stavu, říká šéf úřadu Kala

Napsal/a Robert Břešťan 25. dubna 2020
FacebookTwitterPocketE-mail

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala avizoval, že si jeho instituce posvítí na to, jak stát utrácel během nouzového stavu. Nejde přitom jen o nákup zdravotnických pomůcek, ale i o krizové plány či uplatňování výjimek ze zákona o zadávání veřejných zakázek. „Ani krizová situace neopravňuje nikoho, aby se choval neúčelně, neefektivně a nehospodárně,“ říká Kala v rozhovoru pro HlídacíPes.org.

Je opravdu zvláštní, když jedno ministerstvo koupí roušku za 34 a druhé za 636 korun, komentuje šéf NKÚ výrazné rozdíly v cenách zdravotnického vybavení. Nouzový stav a situace kolem koronaviru otevírá podle něj pro úřad NKÚ celou řadu nových témat.

„Máme přístup do informačních systémů veřejné správy a situaci pečlivě monitorujeme. Připravujeme změnu plánu kontrolní činnosti, kterou do měsíce projedná kolegium NKÚ, a předpokládám, že zařadíme aktuální kontroly, které budou reagovat na současnou situaci,“ předesílá Miloslav Kala.

Můžete být konkrétní, na co pomýšlíte a koho byste rádi zkontrolovali?

Máme veřejně dostupné informace o nákupech zdravotnického materiálu, na to se chceme určitě podívat. Ale i na pandemickou situaci a na krizové plány, na vyhlášení stavu nouze. Chceme prověřit i to, jak jsou uplatňovány výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Témat se nabízí celá řada.

Zmínil jste samotné vyhlášení stavu nouze, co byste na tom zkoumali?

Máme tam určité informace i podání. Nechci být úplně konkrétní, ale ukazuje se, že některé věci bychom prověřit mohli.

Trestní oznámení podáváme

Pokud jde o o nákup zdravotnického materiálu, už víte, na koho se chcete zaměřit? Jestli spíše na ministerstvo vnitra, nebo zdravotnictví…?

Zatím nemůžeme upřesňovat, která ta kontrolovaná osoba to bude. Jisté je, že jde o velké prostředky. Zjevné jsou ale dva hlavní směry. Jeden jsou veřejné zakázky. Nezbytnou podmínkou pro využití výjimek v zadávání zakázek, tedy možnost přímých nákupů, je to, že mají být využity jen pro urgentní případy, kdy slouží k odvracení akutního ohrožení. Na začátku taková situace asi byla, potřebné vybavení chybělo a bylo zapotřebí ho získat. Na druhé straně je nepochybné, že akutní hrozba v nějakém okamžiku pomine. Na to se chceme zaměřit. Druhý směr je to, co na NKÚ děláme dlouhodobě – srovnávání cen v mezinárodním kontextu. Máme informace ze zahraničí a získáváme další a bude nás zajímat efektivnost a ekonomika našich nákupů v mezinárodním srovnání. Ani krizová situace neopravňuje nikoho, aby se choval neúčelně, neefektivně a nehospodárně.

V obecné rovině vás tedy bude zajímat kdo, od koho a za kolik nakupoval?

V zásadě ano, i když ono „od koho“ je pro nás trochu problém. Třeba do majetkové struktury prodávajících, jak se o tom teď píše v médiích, my moc jít nemůžeme. Ale kolik se toho nakoupilo a za jakou cenu, to nám rozhodně kontrolovat přísluší.

Už teď se potvrzují velmi různorodé ceny například za jeden respirátor. Jak se na to díváte?

My to monitorujeme a už na základě naší analýzy můžu říct, že když třeba respirátor typu FFP2 nakoupí jedno ministerstvo za 34 korun a jiné za 636 korun, tak je ten můj názor jasný: děje se tu něco nesprávného. Naši kontroloři to budou muset samozřejmě detailně posoudit, třeba rozdíl v konstrukci, vybavení a podobně. Ale zjevně ty rozdíly v cenách nejsou ojedinělé. Kupříkladu ochranné obleky jedno ministerstvo koupilo za 15 korun a druhé za 371 korun. Nemůžu se nyní vyjádřit, zda jsou ty rozdíly v cenách důvodné, nebo nedůvodné, ale určitě nás to opravňuje k tomu, abychom takovou kontrolu zařadili.

Ty částky za nákupy, které jste zmínil, předpokládám nestřílíte od boku.

Ne, to jsem citoval z našich podkladů.

Může to mít výhledově i trestně-právní dohru?

K tomu se vyjadřovat nemohu. V obecné rovině mohu říct, že naše kontrolní závěry trestními oznámeními končí v průměru asi desetkrát za rok. Je to běžná součást naší práce. Neděláme to úplně rádi, ale když zjistíme, že okolnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, tak trestní oznámení podáváme.

Dokážete odhadnout, jak dlouho šetření těchto konkrétních nákupů může trvat? Dá se čekat, že u veřejnosti bude po výsledku velká poptávka, kdy by to tedy mohlo být?

Máme v tom některé legislativní limity. Práva kontrolovaných osob jsou velká, musí proběhnout oficiální zahájení kontroly, seznámení s tím, co se bude kontrolovat… Urychlit se dá asi jen samotná kontrola, pak je ale ještě právo podat a uplatnit námitky a až pak je kontrolní závěr. Řádově to tedy bude v měsících. Chceme ale ty aktuální věci řešit a udělat to co nejdřív.

I Smartwings by nás zajímaly

Už jste někomu oznámili, že ho budete v souvislosti s nouzovým stavem kontrolovat?

To přijde. Bude o tom jednat kolegium NKÚ po skončení nouzového stavu.

Sám už jste řekl, že na péči řádného hospodáře nesmí stát zapomínat ani v době krize. Na druhé straně podobný nouzový stav zažíváme poprvé, nedá se tady trochu přimhouřit oko?

Oko ať si přimhouří někdo jiný. Nejvyšší kontrolní úřad má v zákoně předepsáno, co má dělat. My jsme povinni zjistit skutečný stav, doložit jej doklady a sdělit to adresátům. Přimhuřování oka není na nás.

Spadá do sféry vašeho zájmu jako NKÚ třeba i možnost, že by stát kupoval podniky v krizi, které označí za strategické, jak s o tom teď mluví v souvislosti se Smartwings?

Pokud by na to stát vynakládá nějaké prostředky, do naší působnosti by to spadalo. I tuto oblast se tedy snažíme monitorovat, ale nejsou k tomu zatím vůbec žádná data. Zatím žádný takový projekt představen nebyl.

Sám za sebe to sledujete?

Sleduji, ale je zároveň vím, že polovinu ekonomiky tvoří spíše malé a střední podniky a živnostníci. Pak jsou velké firmy, na něž krizová situace dopadá velmi negativně, jiným ale naopak pomáhá. Myslím, že vláda by měla mít jasný plán, jak hodlá na tu situaci reagovat. Výstřely typu, že budeme pomáhat ČSA, respektive Smartwings, to je snaha řešit věci, které jsou při vší úctě okrajové. Stát nemá a nemůže mít ani informace, jak se bude vyvíjet letecký průmysl za rok, zda dva, za tři… Navíc ta společnost měla nějaké potíže dříve, měla uzemněná letadla, byly tam další vlivy. Otázek k tomu je zkrátka příliš mnoho. Nicméně působnost bychom tam jako NKÚ měli. Podobně se mluví o možnosti nějakého fondu, nové Konsolidační agentury, ale ani k tomu zatím žádná data nejsou.

Celkově to zní, že vám práce spíše přibude…

My se na to těšíme.

Jak nouzový stav vlastně dopadl na provoz NKÚ?

Přijali jsme podobná opatření jako všichni, většinu zaměstnanců tedy máme na home office. Naštěstí jsme se ale stihli vybavit, fungujeme na dálku, elektronicky a i většina kontrol probíhá podle harmonogramu. Zpoždění máme jen u zahájení asi dvou nebo tří kontrol. Ale nejde jen o to, že budeme mít dost kontrolní práce, snažíme se přispět i k řešení situace. Naši lidé třeba pomáhali vykládat letadla s pomocí, měli jsme také na skladě vyřazené notebooky a některé školy se na nás obrátily s tím, jestli nějakou techniku nemáme, tak jsme jich zhruba 200 vyčistili, nachystali, a dali je školám a dětem, které je potřebují na domácí výuku.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)