Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Foto: Se souhlasem Petra Zemánka
,

„Odkud se v nás to zlo bere?“ I 80 let poté je v Česku problém přiznat vraždění Němců

Na konci vojny jsem pracoval v Postoloprtech na zahradě za starými, původně husarskými kasárnami z roku 1813. O zahradu se staral Jirka, selský synek z Hané, který mi jednou po orání přinesl hromádku kostí. „To vyhodili kluci z kuchyně,“ řekl jsem tehdy. Odpověděl, že to nejsou kosti zvířecí, nýbrž lidské. Přešel jsem to. Nevím, zda Jirka už tehdy věděl, co se v Postoloprtech po válce stalo, ale dnes je mi líto, že jsem se té záhadě nevěnoval dřív.

Na Žatecko a Lounsko, jsem se dostal jako student na začátku 80. let minulého století. V Březnu u Postoloprt (tehdy u Loun) jsem několik nocí (jako adept archeologických studií) spal v experimentálně postavených slovanských a germánských polozemnicích.

Už tehdy mne zaujalo, že vedle sebe žili, i když odděleně, Slované a Germáni. Museli spolu vycházet, komunikovat a vzájemně tolerovat své zvyklosti. Prochodil jsem v té době okolní kopce – Milou, Ranou i Oblík, a našel v tomto koutě zalíbení. Ještě jsem netušil, že se do tohoto kraje nadlouho vrátím.

Foto ze vzpomínkové akce v Postoloprtech v prosinci 2021

Svou povinnou vojenskou službu jsem totiž prožil opět v „Oráčově kraji“ – v Žatci, Lounech a Postoloprtech. Užil jsem si tam své. Čtrnáct dní před koncem vojny jsem si odmítl obléct uniformu a zůstal jsem jen v maskáčích a keckách. Dostal jsem sice basu, ale pracoval jsem aspoň v Postoloprtech na zahradě. Na té, kde v úvodů zmíněný Jirka, selský synek z Hané, našel hromádku kostí. Lidských.

Časy se od té doby změnily, a tak jsem se o tom, co se v Postoloprtech a jejich okolí po válce v květnu a červnu roku 1945 stalo, dozvídal postupně z novinových článků Davida Hertla a Květy Tošnarové, z divadelního představení pana Miroslava Bambuška, z historických statí Tomáše Staňka, Otokara Löbla, Adriana von Arburga, z aktivit Jaroslava Venclíka, spolku Antikomplex a zejména Nadačního spolku Žatec. Bylo toho dost! Pod jejich vlivem jsem se nechtěl stát podílníkem na tomto činu tím, že o něm budu mlčet.

Černý květ našich dějin

Pomalu ve mně vítězil Oráč, který osočuje Smrt, a Tkadleček, který hledá cestu, kudy přišlo zlo k Neštěstí. (Narážím zde na dvě středověká díla „Tkadleček“ z roku 1400 a jeho o rok starší německou předlohu „Oráč z Čech“, jež ale skýtají dodnes mnohá poučení. V „Oráči“ vede Oráč rozhovor se Smrtí, kterou obviňuje ze skonu své milované ženy Markéty, matky čtyř dětí. Tkadleček zase obviňuje personifikované Neštěstí, že zavinilo nevěru jeho milé Adličky. Obě hádky vedou ke sporu běžného člověka s daností života i poznávání původu zla ve světě.)

Pojednou přede mnou vyrašil černý květ našich dějin v místě, kde pod patronací nové československé armády došlo k nejmasovějšímu systematickému vyvražďování civilního německy mluvícího obyvatelstva na jedné lokalitě.

Bylo to trnem v očích již československému parlamentu v roce 1947, který na základě zahraničního a opozičního tlaku rozhodl o vytvoření vyšetřovací parlamentní komise v čele s lidoveckým poslancem JUDr. Bohumírem Bunžou. Komise měla vést vyšetřování „gestapismu“, tedy činů, jichž se dopouštěli českoslovenští občané v době míru na svých německy mluvících spoluobčanech a byly srovnatelné s počínáním gestapa během válečných let.

Bohumír Bunža byl okresním soudcem v slováckých Bojkovicích, za války se zapojil do odboje a pomáhal ukrývat rozprchlé muže výsadku Carbon. Jeho jméno mi bylo povědomé. Od své maminky jsem se později dozvěděl, že její tatínek (můj dědeček) stavěli v Bojkovicích pro pana soudce vilku; dnes je z ní mateřská škola.

Po výsleších a rekonstrukcích nechala komise vykopat v Postoloprtech pět hromadných hrobů a exhumovat 757 těl. Komise však nestihla prozkoumat všechny lokality; dnes počet zmizelých německých občanů v Postoloprtech odhaduje přes 1600. Toto systematické vyvražďování vlastního obyvatelstva prováděla z rozkazu „vyčistit prostor“ poválečná československá armáda, kterou podněcovaly i výroky nejvyšších představitelů československého státu.

Nedivme se, že se po únoru roku 1948 začalo uklízet. JUDr. Bohumír Bunža byl odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti, ale podařilo se mu uprchnout do exilu uzavřen ve skříni v nákladním vlaku. Do Československa se nadšeně vrátil až těsně před svou smrtí v roce 1990.

Kříž na truc

Hlubokou brázdu mi zasazuje výsledek čtyřletého jednání o připomínce postoloprtských a žateckých obětí, jejímž výsledkem se stala neurčitá pamětní destička, která má být umístěna na boční hřbitovní zeď v Postoloprtech.

To místo jsem dobře znal. Za zdí býval vojenský automobilový park Tatrovek 815, kam jsem chodil obden do stráže. Vše, co bylo zapotřebí ve vozovém parku zlikvidovat, končilo u této hřbitovní zdi. Bylo to prolito kdečím. Zkrátka skvěle vybrané připomínkové místo. Nebylo by lepší umístit destičku u hřbitovní kaple?

Nedalo mi to, a tak jsem se spojil se svým kamarádem z vojny Zdeňkem Černým z Nadějkova a dalšími přáteli a 10. května 2010 jsme udělali „truc akci“ a zároveň vydali prohlášení občanské neposlušnosti s oficiální verzí památníku. Dva týdny před instalací oficiální připomínkové destičky na místním hřbitově jsme jako protest vztyčili tesaný kříž v místě dvou hromadných hrobů nalezených v roce 1947 parlamentní komisí v levonické bažantnici.

Kříž, který vysvětil místní pan děkan Prey, nese pamětní desku, jejíž text je určitý a odpovídá dvěma přístupům, které jsme zvolili jako výchozí – genius loci (tedy duch místa) a memento mori (okamžik smrti).

Chtěli jsme také umístit připomínkovou kovovou desku na postoloprtská kasárna, ale nedohodli jsme se s jejich majitelkou. Dnes opuková kasárna ani zahradu, kterou jsme orali, už nenajdete. Byla zbourána. Mají tu stát nové domy. A tak jen Oráči a Smrt ví, kde čekalo Neštěstí.

Uplynulo od té doby dalších jedenáct let. „Snad se už hnuly ledy,“ řekli jsme si tedy. Rozhodli jsme se umístit další připomínku v místech válečného židovského tábora a poválečných čistek nejen místních Němců v postoloprtské (lenešické) bažantnici.

Požádali jsme oficiálně místní radnici o povolení instalace smaltované připomínkové desky. Ačkoli je deska nenáročná na prostor a je mobilní, nebyla nám instalace desky povolena s tím, že v dotčených místech budou probíhat stavební práce.  Škoda.

Smrti, promineš nám někdy?

Umístění desky mělo mít i skrytou židovskou historickou kontinuitu. Do židovského tábora byli v roce 1944 umísťováni vězni ze smíšených židovských rodin a ti, kteří nezapřeli své židovské manželky. Také na zpracování událostí v Postoloprtech a Žatci se výrazně podílel pan Otakar Löbl z žatecké židovské rodiny. A posledním židovským pojítkem je i to, že autor zmíněného německého spisu „Oráč z Čech“, Jan z Žatce, věnoval dílko svému příteli, pražskému židovskému kupci Petru Rothirschovi.

Bylo to v království Koruny české za panování Václava IV., kdy se ještě nerozlišovalo obyvatelstvo dle národnosti, ale podle toho, zda chce žít v této krásné zemi.

Čech „Tkadleček“ se svého Neštěstí se ptá: „Odkud se v nás to zlo bere?“ A hloubá nad tím, do jaké míry může člověk určovat svůj osud. I já se ptám, zda tehdy mohli českoslovenští vojáci a místní gardisté neuposlechnout bestiálních rozkazů svých nadřízených, kteří se stali, možná nechtěně, vykonavateli staré bolševické teze o přerůstání války ve válku občanskou. Mohli se zachovat jinak? A jak bych se tehdy zachoval já?

Slovy středověkého Oráče: „Nic neomlouvá krutost smrti.“ Smrt mu moudře odpovídá: „Buď rád, že jsem si tvou Markétu vzala ctnostnou, dosud nezkaženou světem.“

Když však, milá Smrti, záměrně nedovolíme zoufalým kojícím matkám nasytit své děti a necháme je hladem pomalu umírat jen proto, že jsou německé, není to tvá vina, ale naše. Promineš nám to někdy?

Čech Tkadleček s Němcem Oráčem a židovským klukem Petrem Rothirschem spolu ruku v ruce chodili do klášterní školy v Teplé a našli k sobě cestu. Proč my  ne?


Autor je kastelánem hradů Točník a Žebrák a učitelem na pražském Gymnáziu Jana Keplera.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

185 komentářů

 1. Surcuf napsal:

  Kriste! – autor je učitel? Co asi učí naše děti….učí je kolik lidských životů stál nacistický teror, kolik lidí nacisté umučili po atentátu na Heidricha? Kdo tu strašnou válku vyvolal, kdo vyháněl Čechy z pohraničí? Jak tito „chudáci“ vítali německá vojska? Asi ne což? Ale teď se hodí ukazovat na Čechy na ty zlé Čechy kteří trpěli 6 let a pak se mstili…no samozřejmě, měli na to plné právo. Ale z pohledu dnešního floutka páchali nezměrná zvěrstva – že naprosto nesouměřitelná s těmi, které předtím páchali Němci je fuk, hlavně , když to sebemrskačství dotáhneme ad absurdum….

  • Miroslav Plát napsal:

   Malý čecháček nikdy nebude mít na průměrného Němce. Malý čecháček neví, co je to pokora. Malý čecháček bude hanět všechny Němce a přitom velebit sv. Václava a Karla lV.
   Proč tedy udatný malý čecháček nikdy nebojoval ? Proč raději kolaboroval a pak až se to otočilo s chutí lynčoval malé německé dítě, střílel německou matku od malých dětí a německé starce. Těch poválečných hrůz bylo tolik, že se ze svědomí národa nikdy nevymažou

   • Thangpa napsal:

    Ahoj…Naprostý souhlas…Myslím,že hrdost národa dostala několik strašlivých ran…Začalo to bitvou na Bílé hoře,kde došlo ke zradě za příslib majetků(dle knihy) a pokračovalo Mnichovem,1948,1968(zvací dopis)a 1989…A nakonec nám nezbylo nic…Jen dluhy…Šlo by to zmněnit,ale chybí hrdost…Stačí se podívat,jací psychopati nám vládnou…Hezký den

   • Svatopluk Otava napsal:

    Nebýt „malých čecháčků“, co krváceli u Zborova a o pětadvacet let později na všech frontách II. sv. války rozpoutané (dle Vás skvělými) Němci, nekydal byste naší řečí velmi hulvátsky na své předky. Tak pobloudilé mysli není pomoci…

    • Markéta Vovsíková napsal:

     Nikdo neříká, že jsoui Němci skvělí, ale násilí na bezbranných je vždycky násilí..

     • Vlado1 napsal:

      Lidé jsou stále jen lidé. Jenže nelze jednotlivé činy účelově vytrhávat z řetězu příčin a následků, abyste jedny obhajoval a druhé haněl. Tak se chovají propagandisté – nikoli skuteční historici.

     • Miroslav Štrop napsal:

      Násilí spáchané oběťmi násilí na jeho pachatelích bezprostředně po skončení války, v jejímž rámci nacisté motivovaní říšským protektorem Heydrichem plánovali likvidaci českého národa, nelze apriori odsuzovat jenom proto, že třem milionům sudetských Němců nebyly dopřány spravedlivé procesy, jejichž provedení by i dnes bylo nad síly každého státu. Za daných okolností lze jak odsun Němců, tak některé excesy pochopit jako odplatu legitimizovanou a legalizovanou samotnými Němci, protože v dějinách občas dochází ke vzniku situací, kdy odplata se stává přípustnou formou výkonu spravedlnosti. Rozhodně nelze bagatelizovat, tím méně popírat zásadní podíl viny sudetských Němců na utrpení českého národa, na mnichovské zradě, na zničení republiky, ani na smrti 360 tisíc Čechů, Moravanů, Židů a Romů v době Protektorátu Böhmen und Mahren). Autor by nepochybil, kdyby upustil od pročítání proněmeckých textů takových autorů, jakými jsou například Pithart, Peroutka, Patočka, Černý, Padevět či Urban, a dal přednost skutečně objektivním studiím na dané téma, například z pera renomované historičky česko-německých vztahů Evy Hahnové. Pak by pravděpodobně rychle upustil od ronění krokodýlích slz nad osudem německé menšiny a měl více porozumění pro české konání, jakkoli násilné a z pohledu současných humanistů i politováníhodné. Snad by i připustil, že to nebyli Češi, kdo vpadl na území cizího státu, že to nebyli Češi, kdo rozpoutal válku a kdo plánoval vyhlazení ,,méněcenných ras“, že to nebyli Češi, kdo vypálil řadu obcí, když předtím postřílel jejich mírumilovné obyvatele včetně dětí, že to nebyli Češi, kdo ještě v posledních dnech války vraždil a ničil, nač stačil.

    • Vlado napsal:

     Děkuji Vám pane Otava za Váš postoj ČECHA. Jsem roč. 1935 a je mi smutno ze sebemskačských postojů některých pisatelů. Jakoby nebylo Mnichova Lidic Ležáků a dalších Protektorátních zvráceností vč. židovských transportů do koncentráků. Válečných hrůz a 350tis. obětí našich spoluobčanů. To nelze poměřovat s poválečnými událostmi nebot na nich se nepodílela naše státní moc. Byly to neómluvitelné avšak v té době pochopitelné „Oko za oko zub za zub“.

     • Henry Oak napsal:

      Neomluvitelné jsou všechny uvedené zločiny. To žádným „Oko za oko, zub za zub“ pochopitelně neomluvíte.

    • Miroslav napsal:

     Historie se nemá měnit je to memento národa. Na druhou stranu naše území a naši předci jsou s Němci spojeny – propojeny s německým národem více něž se vám asi líbí , to je ale také historická pravda. Jsme více Keltové, Normané a Germáni než Slované tak proč se tu stále
     náš národ spojuje s Rusy a ne s Němci ke kterým máme historicky blíže . Usmíření a spolupráce s národy ke kterým ve středu Evropy patříme a vždy jsme patřili je jediná cesta pro naši národní nezávislost a hrdost národa . Cesta na východ vede k našemu zničení.

     • A. S. Pergill napsal:

      Obávám se, že historické zkušenosti s interakcemi s německy hovořícími národy jasně ukazují pravý opak.

    • Jiří napsal:

     Ano máte pravdu! Ti dnešní „přepálení“ vědátoři a historici by v případě vítězství skopčáků, dnes neplkali takové kraviny, protože by skopčáci vyhladili český národ včetně rodičů těchto rádoby chytrých humanistů!

   • Strycekpavka napsal:

    Problém je, že tehdy, a vlastně i dnes, je odpuštění těm, kdo se na nás provinili násilím, většinově považováno za projev slabosti. A požadovat sebereflexi od druhých někým, kdo sám má s ní problém, je hloupé.

   • frant rudiš napsal:

    Malý Čecháček ani nechce být průměrným Němcem, Prušákem případně dalším profesionálním agresorem. Jako ve válce, tak i v obraně jsou i mrtví. Proč asi? „Nikdy nebojoval…“ Pouze militantní myšlení vede k tomu, že bojem si představujeme jen vraždění. To je dost ubohé.

   • Richard Vidlák napsal:

    Pane Piláte to mluvíte pouze snad za sebe , co se krčí, kolaboruje a svědomí národa není jakož není kolektivní vina, každý má své osobní svědomí a vinu. Zcela jste opomněl a je to vcelku jasné účelově, jaké byly příčiny těch poválečných hrůz. Není to válka samotná, ale represe vedená německými okupačními orgány a válečné zločiny, zajeďte si do českých Lidic, moravského Javoříčka, těch míst je mnohem víc a mrtvých násobně víc.Neomlouvám tím, co se stalo. Nepřekrucujte historii a nelžete, češi, moravané, slezané, rusíni,slováci bojovali i němci bojovali proti těm vašim průměrným němcům. Naši parašutisté zlikvidovali vámi tak obdivovaného průměrného němce a to se nedá vymazat z paměti národa. Prostudujte si patřičné období od roku 1934 do roku 1946 než zase napíšete pár hysterických větiček.

   • Karel Jánský napsal:

    Musí to být utrpení takto se cítit.Ti,kteří používají hlavu tento problém nemají.Přeji vám zlepšení vašeho stavu.

   • Jan Novotny napsal:

    Ono je to složitější, nacisté podporovali a preferovali lidi s duševní úchylkou a všelijaké psychopaty a sociopaty ze kterých dělali donašeče a velitele represivních oddílů. Tito lidé ke konci války se otočili, pak svoji brutalitou na Němcích si snažili vyrobit alibi, například Pazour a bylo jich více. Němci v době války byl národ magorů nemající svědomí, navíc zhulených na pervitinu. Článek je tendenční má marginalizovat vinu Němců a do role vraha postavit jako národ Čechy – ani ten křížek jim nepřejeme.

   • A. S. Pergill napsal:

    Je mi líto. Proč by neměli Češi velebit českého knížete a českého krále?
    Kdo měl možnost, bojoval. Svobodovce bralo velení RA jako elitu. Dobře si počínalo i naše západní vojsko. Náš odboj ulovil skalp dvojky až trojky v hierarchii nacistického rajchu, odboje ostatních národů nedosáhly na nikoho z první desítky.

    A možná ještě jedna ošklivá věc: On někdo, kdo seděl celou okupaci někde v koutku a klepal se strachem, i když si v reálu netroufl ani na vykládání protiříšských vtipů, tu okupaci mohl prožívat hůř, než člověk statečný a do odboje zapojený. Psychopaty, co nemají pocit strachu, nechávám stranou. a když okupační moc padla tak nastalo něco, čemu říkám „syndrom psa, utrženého ze řetězu“. Takže potom mohli i tihle lidé bez zásluh v odboji řádit coby revoluční gardisté.

    U těch žen a starců je to přinejmenším sporné.
    Oni byli součástí okupačního aparátu a tak se celých 6 let taky chovali (vím z vyprávění rodičů, jak se chovali němečtí sousedé po celou dobu okupace). A ti starci byli na začátku okupace o 6 let mladší a mohli mít ledacos na triku. A ty ženy, pochopitelně, taky. Ostatně Hitlerem vyhlášená totální válka znamenala, že v podstatě přestal platit rozdíl mezi civily a vojáky, alespoň u Němců.
    A těch dětí bylo zavražděno kolik? Jsou důvěryhodně doložené? Nebyly to jen „collateral damages“, jak se občas zadaří i US elitním jednotkám (naposled, když likvidovali někdy minulý týden šéfa Islámského státu, tak přitom zařvala taky alespoň část jeho famílie, vč. malých dětí)? A kolik dětí si zabili Němci sami? Viz třeba Goebbels. A kolik z těch dětí byli „dětští bojovníci“ se zbraní v ruce (viz snad poslední fotka Hitlera, na níž vyznamenává skupinku cca 10 – 11 let starých kluků, kteří už získali „bojové zásluhy“)? V Brně taky hájila proti RA a povstalým občanům „Hnědý dům“ na dnešním Moravském náměstí Hitlerjugend a řada z obhájců tam i padla.

   • elRadical napsal:

    sám bych to nenapsal lépe.. jedna věc je vzít zbrań a střelit ve férovém boji na vojáka.. druhá věc je zaživa upálit dítě jen proto, že je německé.. taková prasata, jako byli chlapi z einsatzgruppen, tak stejná prasata byla v revolučních gardách a podobně, kde se na konci války čecháčský lumpenproletariát veskrze komunistického původu snažil nahnat „bojové frčky“

    • A. S. Pergill napsal:

     A zaživa upalovat židovské děti, aby se ušetřilo za plyn? Doloženo v Majdanku, ale od jiných podobných akcí asi nezůstali žádní svědci.

   • jan napsal:

    můžu vědět odkud jste ,tedy z které části republiky

  • Dr. B napsal:

   Takže když vraždí jeden, je to omluva pro druhého? V takové společnosti chcete žít? Ad absurdum je spíš vaše reakce, než snaha připomenout, že zlo je zlo, ať ho páchá kdokoli a pod jakoukoli záminkou. Nikde jsem nezaznamenal, že by lidé snažící se připomenout tyto oběti, bagatelizovali činy páchané nacisty.

   • A. S. Pergill napsal:

    Ano, je. Zejména v situaci, kdy který německý zločinec nebyl na konci války „utýrán“, ten zmizel v Německu a nikdy nebyl vydán k soudu a potrestání. To se týká i tech „civilistů“ v Postoloprtech, v reálu dozorců onoho koncentráku.

    • Dr. B napsal:

     Tady se neshodneme, já jsem názoru, že nelze jedno násilí omlouvat druhým. Podle mě doba pokročila a starozákonní „oko za oko“ je již překonané. Pomsta (a toto je pomsta, nic jiného) nikdy nic dobrého nepřinesla, jenom prohlubovala nenávist a vyvolávala další pomstu. Toť můj skromný pohled na dané téma.
     To, že mnoho nacistických zločinců uniklo trestu je špatně, zde s vámi naopak souhlasím.

     • Katka napsal:

      No asi by jste změnil názor kdyby jste na vlastní kůži zažil ty zvěrstva. Když by šlo o Váš život, tak by jste jen čekal jak to dopadne?? Teď se to každému soudí a káže když o tom prd ví.

     • Vladimír Komárek napsal:

      KSČ – konkrétní lidé za ni a jejím jménem jednající – mají na svědomí v padesátých (možná ještě v šedesátých) letech cca 5000 mrtvých (zavražděných, utýraných) našich lidí. Tresty za tyto zločiny ? Jako by se nic nedělo.
      To jsem my Češi (Moravan, Slezané, Chodové. Slováci….). Příšerné.

     • A. S. Pergill napsal:

      Je mi líto, právě to, že mnoho nacistických válečných zločinců uniklo, tu pomstu „oko za oko, zub za zub“ zcela jednoznačně ospravedlňuje. Pokud by Německo vydalo všechny válečné zločince (resp. podezřelé z válečných zločinů oficiální mluvou) o něž bylo požádáno k došetření a soudu u nás, tak by nám z tohoto pohledu namydlilo schody. Jenže ono nic takového neudělalo, takže tím rychlou likvidaci těch dopadených zločinců zcela jednoznačně ospravedlňuje.

      Navíc by ještě, třeba u těch vraždících dozorců z Postoloprt, nastal problém, že všichni svědkové jejich zločinů byli mrtví a jen místní lidé v podstatě zjistili, že vězňové jsou pobiti a dozorci se chystají zdrhnout, a tak jim zaťali tipec. Je otázka, zda by u soudu nevyvázli. Prakticky by jim stačilo shazovat vinu jeden na druhého.
      MMCH: Na toto téma existuje film, snad francouzský, název neznám, kdy dvojice gaunerů unese dítě za výkupné a nakonec ho zabijí. A před dopadením chytí zcela neznámého a s nimi nijak nesouvisejícího muže a dělají zmatek, že on je jedním z viníků (přestože policie má důkazy, že viníci byli dva). Soud je pak musí všechny tři propustit, protože neví, kdo z nich je ten nevinný.
      Film dopadne „dobře“, rozzuřený dav všechny tři propuštěné zlynčuje 🙂

     • A. S. Pergill napsal:

      to Vladimír Komárek:
      Kolik komunistů bylo popraveno po roce 1989 v Polsku? Kolik v Maďarsku? Kolik v Německu? atd. Jedině v Rumunsku byli exponenti padlého režimu alespoň zčásti zmasakrováni.

     • Vlado1 napsal:

      Milý krasomysle B. Míval jsem podobné názory. Pak jsem byl svědkem, jak za jen trochu méně příznivých okolností tento uklidňující civilizační povrch roztál, jako sněhová koule v pekle. Stačil drobný blackout – a z lidí se stala zvířata. Oko za oko – stále platí. „Doba pokročila“ jen v tom smyslu, že tato „zvířata“ mají díky technologickým vymoženostem netušené možnosti. Nemusí se nám to líbit – ale toto je realita. Uvažte sám, zdali pštrosí politika v tomto případě přináší jakékoli benefity.

   • Svatopluk Otava napsal:

    Já zase nikde nezaznamenávám, že by se mainstream nějak věnoval 300 000 utýraných Čechoslováků za sedm let prpotektorátního a válečného běsnění. Pořád se jen šturmuje na „malost“ našich předků se snadno prohlédnutelným záměrem, že si vlastně nezasloužíme sami vládnout a do budoucna je jediná alternativa – všeobjímající láska Velkogermánské říše…

    • Miroslav Plát napsal:

     Máte přehled kolik z těch 300000 Čechoslováků / Slováci v té době s námi neměli nic společného neb žili ve svém vlastním fašistickém státě a horlivě se vypořádávali se svými židovskými spoluobčany / bylo Židů ? Máte přehled o tom kolik Čechů udalo další Čechy na Gestapu ? Víte kolik z těch 300000 umučených bylo židovského původu ?

     • A. S. Pergill napsal:

      A víte vy, kolik těch „Čechů“ co udávali, byli sudetští a vnitrozemští Němci?

    • Dr. B napsal:

     Tisíce pomníků po celé republice, mnoho výstav a stálých expozic v exponovaných místech atd., atd. Paradoxně i proti těmto pietním místům mnozí „vlastenci“ horlivě protestovali (například Lety a pod.).
     Takže stačí otevřít oči a budete vidět velké množství připomínek českých obětí nacismu. Tedy pokud budete chtít vidět.
     Vaši hrůzu z Němců (coby původem Sudeťák, ale krom toho Čech jako poleno, stejně jako moji předci) nesdílím, spíše mě po tolika letech od zmiňovaných událostí udivuje. Víte, my jsme to schytávali od obou stran (Češi, Němci, bolševici) a přesto necítím nenávist. Možná jen smutek nad tím, jací lidé dokáží být.
     Kde se ale nenávist bere v těch, kteří většinou seděli doma za pecí a nic moc se jim nedělo? Nechápu to. Možná trpí studem a pocitem, že se proti násilí (z jakékoli strany) nepostavili a nyní jen hledají za své postoje omluvu a tak nejvíc křičí. Ne nadarmo se podobných zločinů často dopouštěli udavači a nejhorlivěji podporovali podobná vyvražďování. Mrtví přece nemluví, že? 🙁

     • M. Vodička napsal:

      V konečném řešení sudetoněnecké otázky se lze donekonečna patlat. Ale beru situaci podle rodinných informací a zjednoduším ji.
      Můj otec se narodil 1918 v Hrobu. Dětství a mládí popisoval jako soužití s němci. Pak přišel němec Henlein a byl konec. Najednou tu byl jednotný agresivní nadnárod a češi byli póvl zabírající místo. Ale nenajdete českého henleina, který by v té době prosazoval vyčištění území republiky od němců. Poválečné jednotné vypráskání bylo jedinou zárukou, že se boj za velký reich nebude v dohledné době opakovat.
      A když jsme u té jednotnosti odsunu…Nesměl bych do toho Hrobu jezdit k babičce a nesměl bych mít kamarády v sudetských Nýřanech abych nevěděl, že spousta němců tady zůstala.

   • Ina Čejková napsal:

    Naopak ! Stále se někomu omlouváme za něco, co proběhlo jako důsledek války, vyvolané fašismem. Takže Vám asi kausální souvislost vyvolání zvěrstev s následky nic neříká. Takže zpátky k dokumentům !

  • Standa napsal:

   Jen lžete, nikdo po válce neměl žádné právo někoho mučit, na někoho střílet a celé rodiny vyhánět, nikdo neměl jakékoliv právo na mstu, ať už byla důvodem ztráta někoho ve válce či chuť rudé a zmanipulované lůzy na něčí majetek (velmi často). To, že vraždil někdo během války nezakládá žádné právo, to zakládá naší povinnost takové jednání odsoudit a viníky potrestat. To samé platí o nepravostech a zlu po válce. Bez ohledu na to, zda zlo prováděl německý Čech českému či český Čech německému! Děkuji panu Zemánkovi za lekci a pocit, že se jako český Čech můžu zase trochu narovnat, protože je nás víc, co umíme uznat vlastní chybu a zvěrstva neomlouváme tím, že to přece chtěl lid či strana … nebo snad ta zvěrstva nevadí jen proto, že pro ty vrahy byla první řečí čeština či slovenština.

   • MP napsal:

    vlastni chybu, jo? No tak to je samozrejme jina, pokud vy jste osobne po valce mucil, strilel a vyhanel, nicmene uvedomte si laskave, ze 99% Cechu z tech co tu tenkrat zili nikoho nemucilo, ani nevrazdilo, natoz Cesi, kteri tu ziji dnes – 70 let pote.
    A jsou to presne lidi jako vy, kteri prosazuji kolektivni vinu a v podstate i dedicnou, ovsem pouze jednim smerem – vuci Cechum, vuci Nemcum je to samozrejme nepripustne, ze..

   • A. S. Pergill napsal:

    Němci zde vytvořili situaci mimo civilizované poměry. To, co se s nimi poté dělo, byl důsledek. Takže si to vlastně zavinili sami.

   • Pavel napsal:

    Pane Stando, hezky jste to napsal, naprosto s Vámi souhlasím. Díky, že ještě mezi námi jsou lidé s takovým myšlením, jen doufám, že je jich většina.

   • jenik tichy napsal:

    Ach vy ubohý Stando – po válce nikdo neměl právo bla bla bla…… no a kde vzali Němci právo před válkou válku rozpoutat ?

  • Tomáš Jašek napsal:

   Plně s Vaším názorem souhlasím! Všechno to zlo rozpoutali sami Němci. Divoké vyhnání Čechů v roce 1938 z českého a moravského pohraničí, které doprovázely vraždy či únosy našich vojáků, četníků, členů finanční stráže či Stráže obrany státu. Na těchto zvěrstvech se podíleli nejen zfanatizovaní členové Freikorps ale i takzvaní ‚sudetští‘ Němci. Tohle nestoudné a zavrženihodné snažení mnoha českých publicistů i historiků, že především Češi se na Němcích dopouštěli obludných zločinů a nikoliv naopak, nelze nazvat jinak než postnacistickou revizionistickou propagandou. A propadají tomu stále více i někteří čeští politici, a nejen zaprodanci s německými kořeny a německými jmény, paktující se se členy Sudetoněmeckého landsmanšaftu!
   Dosud jsem nezaregistroval, že by se Sudetoněmecký landsmanšaft věnoval osudům v Česku zavražděných či do koncentračních táborů unesených československých občanů! A že by landsmanšaft prokázal těmto obětem německého nacismu úctu či se jim, jejím potomkům omluvil anebo dokonce za tyto spáchané krutosti odškodnil. Nemluvě o tom, že nám všem občanům ČR Němci dluží miliardy za válečné reparace, za všechny ty škody způsobené během druhé světové války a které nám nebyly doposud zaplaceny! A jak na tuto skutečnost
   a národní nespravedlnost reagovaly všechny popřevratové vlády?!?
   Jen servilním mlčením…

   • dedek napsal:

    Přesně tak

   • Oldřich Kronthal napsal:

    Nikdo v tom článku ani nikdy při posuzování těch zločinů neřekl, že především Češi se na Němcích dopouštěli obludných zločinů a nikoliv naopak. Zase křivíte to, co bylo v článku napsáno.

    • A. S. Pergill napsal:

     Ale tohle je přece účel těchto článků: Zakrýt německý holokaust a jejich další zločiny fiktivními zločiny, údajně spáchanými po válce na Němcích.

  • Jiří napsal:

   Nemusíme chodit tak daleko do historie. Stačí se podívat na ústav totalitních režimů je to totalitní režim. I vražda je po 20 letech již promlčena a na obviněného se musí po této době pohlížet jako na nevinného. Není tomu tak u na u tohoto ústavu. V Německu i viníci z gestapa i Justice a další zločinci po 6 až 10 letech již opět pracovali v těch nejvyšších funkcích jeden z nich dělal i předsedu OSN ostatní byli v politice u soudů zkrátka byli najednou nevinní jen u nás jsme papežštější než papež jako vždy a mrskáme tento národ jako zločince všeho zla co bylo v Evropě a na světě.

  • Marek napsal:

   Dobrý den, nechci se hádat, válku jsem nezažil, ale moji prarodiče se jí aktivně účastnili v rámci západního odboje, děda ženista, babička coby úřednice na min. obrany u Sergeje Ingra. Oni si zažili svoje, po návratu do ČSR ještě více, ale nikdy jsem neslyšel nic o nenávisti k Němcům. Válka skončila před 80 lety, v jiných zemích si protivníci odpustili, setkávají se a myslí spíše na budoucnost spíš vnuků a pravnuků. To, co se dělo za války, bylo strašné, to, co se dělo jako odplata, bylo strašné také. Nenávist není na místě, na místě je odpuštění, ne zapomnění, ale odpuštění

  • Jirka napsal:

   Zajímavá skutečnost, vražděni byli němci, kdežto v koncentračních táborech vraždili nacisti. Němec =nacista, nebo ne?

  • Jura Kuda napsal:

   Podpora fašismu, zrušení Benešových dekretů, relativizovat výsledky 2. světové války, nakonec bude útočníkem Rusko, nastrkat sem konference henlajnovců. Kdo to asi všechn platí. Dějepis se bude učit obráceně a spousta tzv. obrácenců budev nové guberkolonii papouškovat hesla novodobého panstva. Sloužili jsme němcům, rusům i globalistům. A pak že se lidstvo mění k lepčííímu .-)))

  • David napsal:

   Plně s Vámi souhlasím…

  • Pedro napsal:

   Naprostý souhlas. V Československu vyvraždili Němci přes 300.000 lidí. To má být zapomenuto? To se má stavět na stejnou úroveň jako pomsta těm pár Němcům? Co to je za „učitele“ ?

  • garik napsal:

   Svatá pravda , začali s  tím Němci , mají na svědomí 60 milionů mrtvých , desítky miliony lidí ztratily domovy , nějací mrtví po válce nestojí za řeč !

  • Karel Srp napsal:

   Překvapil mne zájem:Ï Doporučuji číst:
   Policejní svodky z čs.pohraničí o pašování zbraní Sudeťáků z Německa a jejich výcvik pro ozbrojený převrat v čs.pohraničí, svodky o přepadávání čs.policejních stanic, vyvěšování hákových křížů atd. Pouhá suchá policejní statistika, žádné emoce. Číst stovky šifer atd. o jednáních mezi mocnostmi /bohužel, mnohé ještě nejsou přeloženy. Dále Henleinovy karlovarské body o vymýcení Slovanů atd. Také, kolik německých sociálních demokratů na karlovarsku bylo po březnu 1939 gestapem uvězněno.
   II. K masakru na postoloprtecku: Města kolem byla válkou zbídačená, zůstaly jen ženy, děti a boje neschopní. Dospěláci byli povinně nasazeni do války, což se Čechů netýkalo. Bída a chudoba, v bytech žádný přepychový majetek, někde na zdi umístěny malé makety vojenských přileb a dopis Hitlera, že německý národ nikdy nezapomene, že jejich syn padl………Staří konali jen noční obchůzka, zdali je zatemněno kvůli náletům. Mýtus o tzv. rabovacích gardách je výmysl komunistů; ihned po válce byl vydán tištěný rozkaz, svázaný do brožury, jak nakládat s majetkem, který zůstal v opuštěných bytech, vytištěny úřední formuláře atd. U sudeťáků však zůstal nacionalismus přes mrtvoly. Že se vrátí, hrozili z nákladních vagonů, když je odváželi do vysněné západní zóny. Rusů se děsně báli.
   Zásluhou Volyňských Čechů byly zabydleny vesnice a pokračováno v zemědělství, krmen dobytek – chyběli Češi a hlavně zemědělci. Přišlo ale sucho v r.asi 1947 a pšenice ze Sovětského svazu. Také se objevili príma kluci. Bydleli v soukromí. Letci z tajné mise vývozu zbraní do Palestíny . A sověti šli pěšky do Maďarska a pak snad na Japonsko. Holky brečely. Ano, byl jsem u toho.
   Na tyto stránky jsem se dostal náhodou. Neodepisujte mi. Hrabte se v policejních svodkách, Přítomnosti 1929-1939, kde týden co týden má Peroutka úvodník; je to nevylhaná politika pro danou chvíli – od vychvalování úspěchů pana Hitlera po mobilizaci. Autor nemohl dopředu vědět – a proto jde o objektivní pohled v čase – který dnes zákonitě chybí. Omluvte chyby. Čau.

  • toky napsal:

   V drtivé většině němce zabíjeli udavači, prospěcháři a podobná pakáž. Ti, co opravdu měli důvod se k tomu prostě nedostali!!

  • Tomáš Lieven Diviš napsal:

   Právo na pomstu je idiotská myšlenka. Nepřiznat si, že jsme také byli schopni zvěrstev zakládá do budoucna na problém, že se to bude opakovat. Vraždění lidí je zločin, vraždění vlastních občanů je zvěrstvo.

   • A. S. Pergill napsal:

    Prakticky každý člověk je schopen zvěrstev. Je ale nutno odlišovat zvěrstva prováděná bez příčiny (Němci) a reakci na ně (my).

  • Hýl napsal:

   Odpověď na svou otázku má pan kastelán na té ceduli , kterou objímá. Mě udivuje, že nerozumí psanému textu…

  • Sylva Šauerová napsal:

   Ad „kdo vyháněl Čechy z pohraničí“.

   Vyjděme z údajů, kolik „Čechoslováků“ v později odtržených územích vlastně žilo. Podle sčítání lidu v roce 1910 to bylo 225 tisíc obyvatel. Sčítání lidu v roce 1921 nepodává informace o národnostním složení obyvatel pohraničí, a tak další údaje o něm pocházejí teprve ze sčítání lidu v roce 1930. Podle něho žilo v té době v pohraničí (bez Těšínska) 743 tisíc obyvatel „československé“ národnosti. Pro rok 1938 existují pouze odhady. Pohybují se od 677, přes 800 do 916 tisíc „Čechoslováků“. Vláda ČSR v informaci pro poválečný Norimberský tribunál sdělila, že na území odtrženém po Mnichovu žilo na 738 tisíc obyvatel „československé“ národnosti a většina českých odhadů se kolem tohoto čísla pohybuje. Porovnáme-li uvedená čísla, vidíme, že od vzniku Československa počet Čechů a Slováků v pohraničí značně vzrostl.
   Migrace z pohraničí do vnitrozemí proběhla ve třech vlnách : Řada lidí se rozhodla odejít z pohraničí už po částečné mobilizaci v květnu 1938, poté, co se především v Chebu, Sokolově, Jeseníku, Opavě nebo v Českém Krumlově začaly objevovat antisemitské nálady. V této první vlně dominovali především židé, většinou lékaři, advokáti a movitější obyvatelé, kteří si mohli změnu bydliště dovolit a vzhledem ke vzrůstajícímu napětí se rozhodli dále nečekat. Po 12. září 1938 (sjezd NSDAP v Norimberku a následné Němci vyvolávané nepokoje) došlo k proměně sociální struktury uprchlíků. Mezi utečenci byli zaznamenáni obyvatelé všech sociálních vrstev a národností – antifašističtí Němci, židé a Češi, proto je vhodné mluvit o
   druhé migrační vlně. Poslední, třetí migrační vlna, pak nastala po 30. září 1938, tedy po uzavření tzv. Mnichovské dohody (Benda, J. : Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938 – 1939).
   Českoslovenští (později protektorátní) státní příslušníci mohli v pohraničí zůstat, ale s jednou výjimkou, kterou určilo říšské ministerstvo vnitra veřejně nepublikovanou instrukcí z 19. března 1940. Podle ní měli být někteří politicky nežádoucí Češi vykázáni do Protektorátu; pokyn podřízeným úřadům ale zdůrazňoval, že „v každém případě je třeba zamezit masovému vykazování protektorátních příslušníků“. K masovému vykazování Čechů do Protektorátu také nikdy nedošlo. Ti, kteří ztrátou československé svrchovanosti nad územím Sudet ztratili své zaměstnání, odešli do vnitrozemí ještě před příchodem německé armády. Nebyli vyhnáni. Šli sami. Mezi nimi byli také ti, kteří odcházeli z obavy před německými represáliemi za své vyhraněné národnostní postoje. Konečně poslední skupinu tvořili Češi, kteří byli německou správou ze Sudet vykázáni. Tedy vyhnáni. Proti těm, kteří odešli předem ze své vůle, však tvořili nepatrnou menšinu (Milan Churaň: Postupim a Československo – Mýtus a skutečnost, Libri, s.r.o., Praha, dotisk 2006, a Hynek Rulíšek, Řekněme pravdu o „vyhánění“ Čechů ze Sudet. In: Lidové noviny 3. dubna 1999, příloha Orientace). Detlef Brandes, profesor slavistiky, germanistiky a politologie na Heinrich-Heine-Universität v Düsseldorfu, odhaduje počet Čechů zůstavších na územích zabraných Německem na 567 000 (Detlef Brandes, Cesta k vyhnání 1938-1945 : Plány a rozhodnutí o „transferu“ Němců z Československa a z Polska, Praha, Prostor, 2002) a někteří historikové udávají ještě vyšší číslo.
   Tvrzení, že Češi „museli“ opustit Sudety je tedy čímsi, co mělo ve veřejnosti vytvářet dojem, že rok 1938 byl pro Čechy v Sudetech totéž co pro sudetské Němce v Československu roky 1945 a 1946 a že Češi v době války v Sudetech nežili.
   V národnostně nasvícené české (československé) historii také není nic o tom, že po obsazení Sudet v roce 1938 šly desetitisíce našich bývalých německých spoluobčanů do koncentračních táborů.
   To pro pořádek.

   • A. S. Pergill napsal:

    Je úplně jedno, zda odešli v důsledku očekávaných represí, nebo až jako vyhnaní. Důležité je, že v důsledku obsazení pohraničí Němci nemohli ve svých bydlištích zůstat.

   • Jiří napsal:

    No tak my děkujeme za sylvě za propagandistický škvár, který by se jistě Goblesovi líbil. Ale jen jednou větou: I kdyby bylo pohraničí – sudety holou plání, stále to bylo území Československa a skopčáci tady neměli co dělat. To si okecávejte „vycucanými“ statistikami jak chcete, ale bylo to území Českosloveské TEČKA !!!

  • Pavel jeřábek napsal:

   Konečně někdo kdo tu řekl pravdu, jen bych dodal že by se už mohl i někdo odhodlat s historiku a vydat svědectví od 1937 -1939 co se dělo v pohraničí .Kolik českých občanů muselo opustit své domovy a kolik četníků vojáků a civilistů přišlo o život.

 2. Horymír napsal:

  Jestlipak to,co se dělo v tom táboře na konci května a v červnu 1945,nějak nesouviselo s tím,co se tam dělo před tím v letech 1943 – 1945.

  • Dr. B napsal:

   Bezpochyby, obojí byla svinstva.

   • Standa napsal:

    Přesně tak.

   • A. S. Pergill napsal:

    Oko za oko, zub za zub.

    • Josef II napsal:

     Pergile,co si budem povídat.Oko za oko,zub za zub zajímavý náhled na věc od doktora,docenta.Jestli byste to tvrdil,kdyby se po roce 1989 začal dělat s vámi pořádek po bolševicku.Pár by vás pověsili,zavřeli,vyhodili z práce.Asi byste nesouhlasil.Problém je si přiznat,že většinou největší mstitelé tehdy i dnes byli ti,co měli máslo na hlavě,kteří chtěli zamaskovat svoji kolaboranskou minulost.Že mnozí z nich byli zrovna takoví sadisti jak ti němečtí zločinci.Vyprávěl mi otec jak čeští zlatokopové jezdili do pohraničí beztrestně rabovat a nebylo jich málo.Ti se taky mstili za příkoří?Sudeťáci si jistě zasloužili za zradu vlasti která je přijala tvrdé potrestání,ale vraždy žen,dětí a starých lidí nelze ale s trochou inteligence omluvit.Nejvíc jste mě pobavil svým příspěvkem na jiné téma,že kdyby Polsko válčilo s Ruskem,tak by Německo napadlo Polsko z druhé strany.Docente,k tomu není co dodat.

     • A. S. Pergill napsal:

      Josefe II
      Vraždy dětí, žen atd. se většinou omluvit nedají.
      Je ovšem pravda, že na „východních územích“ se vraždění místního obyvatelstva podílely i ženy a výrostci ve věku nyní považovaném za dětský (mezi 10 – 15 lety). Takže sověti, když tyhle osadníky dopadli, nešanovali nikoho.
      A hošíci z HJ, formálně taky děti, stříleli ze zálohy a odpalovali pancrfausty. Takže asi ta „hranice nedotknutelnosti“ by měla být tomu přizpůsobena.

      A k těm „zlatokopům“. Oni v podstatě okrádali Čechy, jimiž se pohraničí doosidlovalo, a ne Němce. Ti už byli pryč.

      Prostě řečeno, byla to velmi nepěkná doba, nicméně její vznik mají na triku jednoznačně Němci.

     • Josef II napsal:

      Pergille,vraždilo se v době války,válečné zločiny jsou neomluvitelné a mají být souzeny,ale to platí dvojnásob v době míru.Žádné vetšinou.

     • A. S. Pergill napsal:

      Josefe II
      Jak posoudit výrostky z HJ, vraždící na samém konci války? Jako děti?
      Sorry, to odmítám.

     • Josef II napsal:

      Alexeji Sergejeviči Pergille.Jste Rus,nebo neumíte číst.Ty děti v době války dostaly do ruky pancerfaust a byly vyslány na frontu.kde se při útoku většinou pokakali.Mnoho z nich to nepřežilo.Jistěže byli fanatici,většinou jim nakukali,že vlast je v nebezpečí.Rusové a Čína dodnes vychovají podobné fanatiky.Co myslíte,že tloukli po válce do hlavy těm milionúm sirotků v t.z.sirotčincích.Kulturní revoluce v Číně další příklad.Samozřejmě byly v době války prováděny dětmi,ženami zločiny tuším,že v Rakousku uteklo 5 set Sovětských zajatců a skoro žádný nepřežil.Naháněli je vidlema všichni.Byl to válečný zločin,který měl být tvrdě potrestán.Ale to co obhajujete jako vdělaný inteligentní člověk,o čemž pochybuji,se odehrálo v míru.

     • A. S. Pergill napsal:

      To Josef II. Obávám se, že reálně mír začal až tehdy, kdy začala fungovat normální civilní správa. Do té doby bylo bezvládí, kdy za případné zločiny teoreticky měla odpovědnost okupační správa, ale v reálu nikdo.
      A, mimochodem, pokud to byl standardní „mírový“ zločin, je to už promlčené.

     • Jiří napsal:

      Jen jedna otázka Pepo, kdo za to vše může? Československý lid, který napadl Němce? Nebylo to náhodou obráceně? 🙂 Myslím si že za veškeré slo a utrpení mohou jen Němci, kteří toto vše vyvolali. To neokecá nikdo!

   • garik napsal:

    Nemůžete srovnávat 60 milionů mrtvých s pár tisíci a navíc nebrat v úvahu , kdo to začal !

    • Ina Čejková napsal:

     O tom to právě je ! Ti, kteří tu hrůzu a zvěrstva zahájili, nemohli přeci požadovat ohleduplnost od postižených skupin ! Jen ti, kteří mají tendenčně vymazaný mozek volají o odpuštění zločincům !

  • Mirek napsal:

   Souhlas , oko za oko , zub za zub. Bratra mého dědy fašisti zavraždili , protože byl velitel finanční správy v Mukačevu ( tehdy ČSR ) a dirigoval vojenskou kapelu. NIKDY NIKOMU NIC ŠPATNÉHO NEUDĚLAL !!

   • toky napsal:

    Škoda, že nikdo nezmiňuje, že díky odsunu Němců bylo zachráněno mnoho německých životů. Bez odsunu by byla česká vražedná odplata daleko masívnější a zapojilo by se do ní více neřádů a válečných zbabělců.

   • nechápavý napsal:

    Stále nechápu, proč se pozastavujeme nad vyhnáním Němců, či zabití byť civilních Němců! Copak oni nevraždili nevinné lidi, dokonce i děti nahnali do koncentráků. Každá akce má i svou reakci, s tím musel Áda počítat, ale jemu nezáleželo ani na těch jeho lidech. Já válku nezažil, ale rodina z máminy i otcovy strany byla skoro celá vyvražděná, a jak se mám srovnat s tím, že tady někdo lituje Němce? Moje rodina nikdy nebyla zapojena do protifašistického odboje, nezajíjela načerno prase, neschovávala partyzány, neudělali nic, a přesto byli zavražděni.

 3. v napsal:

  My češi máme historicky tolik smutných zkušeností s němci, že se nikdo nemůže divit animozitě, která tady vládne. 2. válka tomu nasadila korunu, nikdy nám němci nevrátili to, co ukradli a nikdy nezaplatili reparace. Statisíce nevinných obětí z řad čechů je dostatečným důkazem trvalé a nezapomenutelné německé viny…

 4. eva napsal:

  Vážený pane, měl byste se nechat vyšetřit na psychiatrii.
  Nikdo po skončení války a prožitých hrůzách v koncentračních táborech nemohl omlouvat Němce, kteří V Š I CH N I zpočátku, než se karta obrátila, podporovali Hitlera a dopouštěli se zvěrstev na židech a Slovanech. Každá rodina v těch krajích o někoho přišla. A ne o jednoho.
  Byla to jen spravedlivá odplata a ještě ne dostatečná…

  • stauff napsal:

   Vyšetření byste měla absolvovat vy. Čím dříve, tím lépe.

  • Petr Proch napsal:

   Je jasné, že to všechno způsobila německá okupace a zločiny. Ale tohle byla často krutost i na dětech. Babička, která tu dobu prožila, to shrnula nějak takto: „Němci spáchali strašné zločiny a nedá se jim to odpustit. Ale to, co někteří naši lidé prováděli po válce, bylo hrozné a neměli to právo dělat. Zneuctili tím památku našich padlých a umučených. Naštěstí to nedělali všichni, ale jen pár zločinců a psychopatů.“ Taky to tak vidím. Ale s těmi našimi vrahy se rozhodně neztotožňuji a nevím, proč bych měl. To ale neznamená, že tím omlouvám německá zvěrstva. Dnes to spousta lidí nepochopitelně spojuje.

   • A. S. Pergill napsal:

    Do jisté míry máte pravdu, nicméně problém byl i v tom, že prakticky všichni příslušníci elit národa byli Němci povražděni a zbytek byl ještě v koncentrácích, nebo na cestě z nich. Takže ti psychopati (mnozí z nich předtím horlivě spolupracovali s okupanty – protože psychopati) měli prostě volné ruce. Za což si Němci fakticky mohli sami.

    A sověti měli nulovou motivaci se do toho motat, protože sčítali mrtvé na okupovaných územích a prakticky každý sovětský voják měl v širší rodině někoho, koho Němci zavraždili, a velice často bestiálním způsobem. Zejména pokud dopadli „východní osadníky“ (kterých bylo v protektorátu poměrně dost), tak se s nimi absolutně nepárali. Střelili do břicha a nechali chcípat dlouhé hodiny (maminka něco takového viděla).
    V podstatě i onen „pochod smrti“ z Brna do Pohořelic zachránil spoustě těchto Němců život, protože jakmile by se sověti domákli, že v nějakém bytě žijí dvě tři německé rodiny, tak by to tam vystříleli všechno. Včetně dětí.

    Třetí věcí je, že jsme byli na našem území svědky německého vraždění až do samého konce války (ještě po oficiální kapitulaci), kdy tyto akce neměly naprosto žádný vojenský význam, který by je alespoň zčásti mohl ospravedlnit. Němci se prostě projevili jako zrůdy, vraždící dokud jen trochu mohou, a podle toho se s nimi i zacházelo.
    Kdyby to Němci odpískali jako za první světové války v momentě, kdy byla válka jednoznačně prohraná (např. po pádu linie na Rýně nebo po krachu ofenzívy v Ardenách), tak by se s nimi asi zacházelo daleko slušněji.

 5. vastar napsal:

  během 6 let okupace ČSR bylo Němci vyvražděno 360 000 našich spoluobčanů, bez soudního procesu, jako méněcenná rasa v plynu gilotinou kulkou..a to nebyli ve válečném stavu s Německou říší….pouze mizivé promile imigrantů na východní a západní frontě

 6. Radomír napsal:

  Pro někoho může být možná i dnes problémem více připomínat, že po teroru nacistické okupace a genocidním řádění Německa a takzvaných sudetských i říšských Němců na okupovaném území Čech, Moravy a Slezska a poté, co v posledních měsících války protáhly českými zeměmi početné zubožené pochody smrti vězňů z německých koncentračních táborů, došlo i k aktům odplaty nebo k neospravedlnitelným pokryteckým akcím msty organizovaným lidmi za války nestatečnými a pronacistickými kolaboranty a konfidenty.
  Problémem je ale dnes stále více neochota některých českých elit a médií dostatečně připomínat právě těch šest let nacistického teroru a důsledky, souvislosti genocidní politiky Německé říše a jednání Hitlerem zfanatizovaných Němců říšských i československých s tím, jak se odehrál závěr války a co se odehrávalo v prvních dnech, týdnech a měsících po ní. Dotace, mediální sympatie a podpory na připomínání utrpení nacismu propadlých Němců se dnes získávají snadno. Paměť na okupaci a vědomí souvislostí, příčin a následků se někdy vzpírá i logicky posuzovat stejně ty, kdo okupaci prováděli a totální válku rozpoutali a vedli až do konce, a ty, kdo byli obětí nebo objektem teroru a árijské „péče“.

  • Petr Proch napsal:

   Hezky jste to shrnul. Vidím to stejně. Ano, Němci to způsobili a vyprovokovali. To ale neznamená, že máme schvalovat mstu a vraždění civilistů. Rozdíl vidím snad v tom, že na naší straně se toho účastnili psychopati, zločinci a odpad společnosti. Na straně Němců byla, bohužel, zfanatizována většina obyvatel. Neměli bychom zločiny těchto našich darebáků omlouvat tím, že to byla spravedlivá pomsta a vlastně to byli vlastenci. Nebyla. Postoloprtský masakr žádnou omluvu nemá. Nijak to ale nevymaže zločiny spáchané na našem národě.

 7. Vladislav Pintera napsal:

  Schvalování a zpochybňování české genocidy na Němcích musí být trestáno stejně jako schvalování a zpochybňování holocaustu !

  • Jan Dolejs napsal:

   Škoda, že nejste křesťan. Ti ponechávají právo pomsty Bohu. Zločiny na nevinných lidech německé národnosti nemohou být popírány a zlehčovány. Ale trestat za emotivní výroky? Česká genocida na Němcích neexistuje, jen akce vyšinutých jedinců, kterým se v poválečné atmosféře nikdo neodvážil zabránit. Zažil jste tu atmosféru? já ano a ještě mnoho věcí předtím. Lidé všech národností byli a jsou schopní nejhorších zvěrstev, záleží jen na době a souvislostech. A kdybychom chtěli srovnávat, jak budeme soudit Němce za Babi Jar , Rusy za Katyň a katolíky třeba za Bartolomějskou noc? Čtěte si v dějinách a myslete.

  • stanislav vlček napsal:

   a německé genocidy na češích? slyšel jste o heydrichovi? jinak podle ludvíka aškenazyho, jak řekl arnoštu lustigovi, tvořilo 90 procent svobodovců židé. takže motivace by tu byla. pak ten přerov, no slováci.

  • Petr Smoleň napsal:

   Nikdo to nezpochybňuje, akorát to byl fakt, který se děl po válce ve všech zemích okupovaných Němci a někde to bylo ještě horší, byl to stav poplatný své době a jen hloupí lidé to mohou porovnávat měřítkem současné doby. To by jsme mohli velikány dějin, jako například Napoleona, označit za válečného zločince za to co dovolil provádět v Africe, Rusku a Španělsku.

   • Dr. B napsal:

    No upřímně, co byl Napoleon jiného? A Alexandr Veliký? A mnoho dalších. Osobně bych za velikány dějin neoznačoval žádné dobyvatele. Většinou šlo o psychopaty, kterým na lidských životech (krom toho vlastního) záleželo pramálo. Takže dle mě jsou spíše odpadem dějin, než jejich velikány.

    • Horymír napsal:

     Zvláštní je , že všichni obdivují vojevůdce,kteří hnali obyčejné lidi do masakrů a národy,co útočily a podmaňovaly si svoje sousedy. Nejobdivovanější je ten národ,který si svých občanů váží nejméně a nechává je umírat ke své větší slávě a bohatství.Ti,kteří za tu slávu a bohatství opravdu nasazují krky,z toho mají jen utrpení a smrt.

  • Paul napsal:

   Kez by! To bych mel konecne pocit, ze ziji v zemi, kde spravedlnost a pravo neco vazi. Paul F. C.

  • Vašek Kredba napsal:

   Moje řeč!

  • garik napsal:

   Jaká genocida , Němcům snad hrozilo vyhubení ? Ve válce zahynulo asi 40 milionů Slovanů , kolik Němců ?

 8. Dobkowská Alla napsal:

  Už jako male holce mi sousedi,kteří přišli z koncentráku vyprávěli o plynových komorách, já si neuměla představit to umírání když se dusíte plynem.Už jenom tohle vraždění nelze němcům odpustit a dělali to otcové rodin ne samotný hitler.Já vím mladí němci kteří za to nemohou nebudu odsuzovat, odsuzuji jen jejich rodiče atd.
  Nezlobte se ale zapomenout na to nejde ani potisíce let i když jim odpustíme a udobříme se Nikdy bych jim nevěřila .To je moje strašná vzpomínka z vyprávění těch přeživšívh lidí.

  • Vladislav Pintera napsal:

   My v Čechách krevní mstu nepěstujeme.Takže nenávist na tisíc let do naší civilizace nepatří a kolektivní vinu je třeba rovněž odmítnout,protože jsme Evropané. Ale jinak vám rozumím,to co pro vás jsou Němci jsou pro mě Rusi.

   • A. S. Pergill napsal:

    Nenávist jistěže do naší civilizace patří. Nenávist ke zlu, které reprezentuje německý národ i stát. Od počátku své existence.

   • Vlado1 napsal:

    – kolektivní vinu tedy zjevně odmítáte, jenom když se vám to hodí. V případě Němců ano – v případě Rusů nikoliv. Tím sám sebe usvědčujete z pokrytectví a myšlenku odmítání kolektivní viny odhalujete jako instrument propagandy.

   • Paul napsal:

    Pro mne zase Rusove. Rusi neznám. Paul F. C.

   • garik napsal:

    Copak vám ti Rusové udělali ? Vypálili vám dům , vyvraždili rodinu ?

   • Jiří napsal:

    Nebýt rusů, tak jsi tady neplkal, protože by tvoji rodiče byli již dávno zavražděni – hádej kým – ano němci 🙂

 9. janecký napsal:

  O tom, že nám HODNÍ němci vystříleli 175000 občanů ČR a dalších 80000 jich padlo za války jste pomlčel. Benešovy dekrety byly naprosto správné . V dějinách nás němci vykořistovali více jak 800 let a nikdy to nebudou lidé , aby k nám citili cokoliv pozitivního.

  • Vladislav Pintera napsal:

   Benešovy dekrety s genocidou doufám nesouvisí a pokud někdo vraždil,musí se zodpovídat stejně jako ti,kteří to oslavují.

  • Aleš napsal:

   zdravím — válka je jedna věc a msta je druhá a to že vyhnali ( nebo zavraždili ) německý rolníky kteří tu vybudovali statky , lesy polnosti atd je neodpustitelné .Benešovy dekrety ? to se nemělo nikdy stát . A když už se to stalo tak po revoluci měli v restituci vrátit vše původním majitelům .Veškeré statky včetně pozemku byli ponechány zkurveným voliňákům kterým vše padá na hlavu ani korunu do toho za celou dobu nedali lesy kácí jak smyslu zbavený ( přitom ani jeden strom nezasadili a po vykácení jak by smet ) a o polnostech ani nemluvím co mohli hned rozprodali na stavební parceli .Bydlím kousek od šumperka a věřte že je to opravdu smutný pohled co tu napáchali od 48 přistěhovalci z východu ….

   • Jirka napsal:

    Až oživí naše mrtvé a oživíme jejich mrtvé, můžeme řešit vracení majetku.

   • Horymír napsal:

    Aleši,přečtěte si něco o tom,jak se ti „rolníci“ chovali před válkou a za války. Oni ti naši „sudetští“ Němci byli horší než skuteční Němci. Pro poválečné Československo představovali bezpečností riziko a tak z rozhodnutí vítězných mocností byli vystěhováni. Že tam pak místo nich přišlo mnoho různých dobrodruhů a lidí nemajících k tomu místu žádný vztah je bohužel skutečnost.

    • A. S. Pergill napsal:

     Navíc, měli, na rozdíl od Němců v Říši, kde od Hitlerova převratu platila tuhá cenzura, přístup ke pravdivým informacím o dění v Německu a o povaze nacismu. Přesto se k tomuto politickému směru ve svobodném demokratickém režimu (ČSR) přiklonili. Tím je jejich vina vyšší než říšských Němců, kteří ani neměli přístup k pravdivým informacím, ani nežili ve svobodném režimu, v němž by mohli nacismus odmítnout.

   • garik napsal:

    Co to melete , myslíte , že by po těch německých zvěrstvez za války tu chtěl s Němci žít ? Víte , kolik stromů a lesů vypálili Němci v Rusku , Polsku , atd. ? Kolik milionů lidí muselo opustit kvůli Němcům své domovy ? Víte , kolik vypálených obcí v Rusku po válce nikdo neobnovil , protože obyvatele Němci vyvraždili ?

 10. Vlastimil Kornas napsal:

  Hmm.No tu událost v Postoloprtech se nedá dívat očima dnešního civilisty bez toho aby si prožil hajdrichiádu a nebo jako voják prošel východní frontu,kde se mohl 1000x přesvěčit,že Němci jsou pro lidi fest nebezpeční.

 11. Lena napsal:

  Jak se pozná, že to jsou kosti Němců z roku 1945 a ne těch vězněných v letech 1943 -1945?

  • Jaroslav Vyleťal napsal:

   V archivu na Struze vám vypálí naskenovanou zprávu o exhumaci na CD. I o možnosti, že některé kosti, v Bažantnici patří obětem z války se tam píše. Ty kdo se střílení v Postoloprtech účastnili nebyli zbabělci, prošli frontou, minimálně od Liptovského Mikuláše až na Moravu. Ve Štítině, ve Slezsku přibili Němci na vrata tankistu československého armádího sboru na vrata, myslím 1. května 1945. To vám Pithart, Příhoda, Urban, Mandler, Wolner, Moravec,. Voldánová, Drtinová, Tvarůžková nebo Padevět nikdy v květnu neřeknou. Za povstání v květnu Němci zabíjeli i těhotné ženy a malé děti (Pankrác). Transporty smrti přes naše území zde již někdo popsal. Prostě již od dob disentu uchopili toto téma lepšolidi i Svobodná Evropa a všichni píší, že vraždili bývalí kolaboranti a zbabělci. Přitom Vlasovci když dobyli Ruzyň, propoustěli vězně. Jeden z nich vzápětí zabil dozorce a dne 11. května 1945 byl popraven. Kriminálníci utíkali i z bombardované pankrácké věznice. Takže i ten pověšený a opálený Němec za Pražského povstání je tprý nějaký gestapák, který za pražského povstání vraždil.. Jinak postnacistický neogoebbelsovský lhář Markus Pape ve své druhé knize píše , že Jiří Letov viděl Němku s rozpáraným břichem a v něm kameny. Přečtěte si moje články o tom jaký to je lhář. Většina sebemrskačů tady asi neví že na stránkách muzea holocaustu se uvádí, že v protektorátu OCCUPATION AUTORITHIES and their CZECH collaborators KILLED 7000 (sedm tisíc) Jews. Tak to vidíte, oni ti naši sebemrskači nevědí , že jsme dokonce za války vraždili i Židy. Proč tedy pan Pithart nebo pan Shapiro nikdy nekladli na ta místa květy? Proč nám Marek Wollner ta místa neukazuje, když těch JEWS bylo v protektorátu zabito 7000?

 12. Nobody napsal:

  Jo je to snadné odsuzovat a kritizovat činy jiných hlavně když se nás to netýká a jestli pak si někdo vzpomene na jiný postoloprtský masakr, který se udál jen asi jeden kilometr od Postoloprt u Řemenářova křížku který stojí u silnice do Lenešic.V těchto místech odbočuje cesta k řece, v současné době k pískovně,její pravou stranu lemují prastaré kaštany a právě tam jsme s bratrem jezdili s rodiči na trávu pro králíky.Byli jsme tam jen dvakrát protože otec nadával,že se tam nedá kosit protože tam ,hlavně po dešti lezou kosti ze země.Tam totiž skončila strastiplná cesta pro některé účastníky tzv.pochodu smrti a jak je známo i to byli civilisté,lidé kteří vyčerpáním již prostě nemohli dál.Těm bezjmeným civilům z celé evropy nikdo žádnou pamětní desku nepověsí a i oni byli obětí zvůle.

 13. JÁRA napsal:

  ., němec začal vraždit první. První začal vyhánět naše lidi z pohraničí. Je to zlý agresor a dnešní hlupáci je omlouvají. Proč?? Oni začali jako první všechny svinstva!!!!!!!!! Dějiny se překrucují . Vrah se stane objetí.

  • Dr. B napsal:

   Můžete mi upřesnit, kde se omlouvají německá zvěrstva? Já to v článku (ani jinde) neviděl, asi máte lepší zrak.

   • Horymír napsal:

    Pane B.
    Všimněte si,že na té ceduli ani v článku není napsáno,kdo a na čí příkaz umístil (není napsáno nahnal,zavřel) do toho tábora (není napsáno koncentračního,asi je míněno rekreačního) ty lidi,co se omítli vzdát příbuzných.Ani není napsáno,kolik těch lidí tam za ty dva roky zemřelo. Zato je pěkně popsáno,že tam ČESKOSLOVENSKÁ armáda týrala,lynčovala a zabíjela nevinné německé civilisty. Nikde ani slovo,že mezi těmi civilisty mohli být (a nejspíš také byli a mnohdy převlečení do civilních šatů) také příslušníci Wehrmachtu , SS , gestapa , Wehrwolfu…….A že část těch nalezených kostí (možná podstatná část) mohla být lidí z toho původního tábora.
    Ta tendenčně napsaná cedule musí být odstraněna a přepsána tak,aby nebagatelizovala vznik a provoz toho tábora a upřesnila,že na na zločinech koncem května a v červnu 1945 se podílela KONKRÉTNÍ JEDNOTKA ( tedy ne CELÁ ) Československé armády.
    Dále stojí za povšimnutí,že za války jsou ty zločiny jaksi pochopitelnější. Byla přece válka. A mohli za ně jacísi Nacisti. Nevíte náhodou,co to bylo za národ? V květnu 1945 zmizel a ti zbabělí a zákeřní Češi se v hlubokém míru mstili na naprosto nevinném civilním německém obyvatelstvu.

    • Dr. B napsal:

     Na té ceduli je nejdůležitější poslední věta. Zkuste o tom popřemýšlet bez zbytečných emocí, ale spíš jako někdo, kdo se dnes sklání nad nesmyslnými obětmi na obou stranách konfliktu a nedokáže pochopit, kde se v lidech bere tolik zla.

     • Horymír napsal:

      Ano,ta poslední věta na ceduli je nejdůležitější.
      Ale shrňme si to: byl zde jakýsi tábor,který československá armáda zneužila na týrání,lynčování a zabíjení civilního německého obyvatelstva. Takže už víme jak to bylo , viník je jasný a můžeme myslet na smíření.

     • Vlado1 napsal:

      – Ale pokud nedokážete pochopit, kde se v lidech bere zlo, měl byste s tím něco dělat. Třeba se věnovat studiu psychologie. Řešit vlastní problém ovlivňováním veřejného prostoru rozhodně šťastné řešení není. Než začnete měnit svět, změňte sám sebe! Vy jste ani nepochopil, že a proč uvedená cedule řadu lidí může pohoršovat.

   • Jaroslav Vyleťal napsal:

    Vždy se o těchto věcech referuje tak, jako kdyby čas začal běžet 9. května 1945 a předtím zde byli jen etherické bytostii. V takové galerii Doxy měli nápis, jsem typickej Čech, který za války hajloval, udával atd a pak chtěl jistotu desetinásobku. Takže naše účast v kuponové privatizaci vlastně potvrzuje podle našich umělců , že jsme vrazi nevinných, že jsme zbabělci. Stateční jsou jen umělci z Galerie Doxy.

  • Paul napsal:

   Sorry, s velkym „N“ samozrejme. Preklep. Paul F. C.

 14. Adolf Gott napsal:

  Pravdou je, že svinstvo, které dělali po válce češi, nedělali ani ti nejhorší z SS. Německé ženy a děti vedli na smrt ke zdi, otcové těchto rodin přitom padli na vlast ve válce. Češi jsou zbabělý a zákeřný národ.

  A ty komentáře tady těch ubožáků co neznají historii jsou k poblití, bez nás byste byli ještě větší hovno, než jste. Nezapomínejte že i ten Karel IV byl němec, a národní divadlo je německé. Průmysl, který tady vybudovaly německé rodiny.

  • Marek napsal:

   Podle dnešního výkladu dějin máte bezesporu pravdu, protože vesnice jako Lidice, Ležáky apod. nikdy neexistovaly a i kdyby, tak němci tam svedli hrdinný boj s těžce ozbrojenými jednotkymi – masírka horší než za komančů.
   A jinak máte samozřejmě také pravdu, polovina národa dodnes bydlí v panelácích, které tady před r.1945 postavily němci…

  • Vlado1 napsal:

   – Pravil Adolf Gott 27. ledna – na výročí osvobození Auschwitzu.

  • Horymír napsal:

   Otcové rodin,co padli za vlast u Stalingradu,Tobruku a Palerma,na Krétě a nad Coventry i v Atlantiku,zkrátka v samém srdci Německa.

  • Horymír napsal:

   Ale notak,Adolfe,Vy jste ale srandista.

  • Mras napsal:

   Jenom skutečný pomatenec může napsat, že Češi dělali po válce ještě větší svinstvo, než to, co dělali ti nejhorší z SS, což je popsáno v mnoha knihách a dokumentech a očitých svědectvích. O mentální úrovni pana Adolfa Gotta (opravdu příznačné jméno, resp. zvolený alias) svědčí jeho vlastenecká úlitba: „… otcové těchto rodin přitom padli (n)za vlast ve válce“. Chybí jen dodat, že padli za vlast při německém árijském Drank nach Ost na východní frontě v Rusku při „obraně“ dobytých pozic před agresivním ruským obráncem jeho území. Ostatně jeho příspěvek musí být toliko provokací, neboť jeho německý šovinismus je tak bezelstně pitomý, že by se za něj musel každý normální Němec stydět.

  • Paul napsal:

   Pregnantne vyjadreno. Paul F. C.

 15. Olda napsal:

  Když to soužití dvou národů bylo celá staletí tak idylický, proč to Němci za pár let posrali?

 16. Kiwi napsal:

  Ve světle tohoto článku, by měl autor připomenout předválečné masakry českých ochránců hranic vyvražděných Německými ozbrojenými bojůvkami – v převážné většině jejich sousedy.

 17. Valentina napsal:

  Válka je věc příšerná, nelidská. Pokud ovšem budeme stále hledat mstu, žádat oko za oko a zub za zub, někdy nepoznáme pravý pokoj na světě. Jenom tak mimochodem, komu asi ublížili kojenci, kteří tam byli utýráni společně s matkami??? Není to tak, že se naši „holubiččí předkové“ postavili do jedné řady s těmi, kteří po dobu protektorátu udávali, věznili a trýznili české občany??? Lepší se člověk nestává pomstou.

  • Paul napsal:

   Mas samozrejme pravdu Valentino. Problem je jen v tom, ze „kazes hluchym blbcum“. Ztrata casu. Cimz koncim i ja sve komentare. Myslicim dekuji za pozornost, ostatni nestoji za zminku. Paul F. C.

 18. Petr Snovický napsal:

  Válku asi vyvolaly češi, dovolte abych se zasmál. Přece se nemůže nikdo divit že se češi za ty zvěrstva co tu němci dělaly mstily. To se můžeme rovnou omlouvat vrahům.

 19. Vladimír napsal:

  Motiv odplaty byl zneužit těmi, kteří spácháním dalšího bezpráví vyvolali další nenávist a strach z další odplaty jako pevný pilíř zamýšlené a budované železné opony.

 20. maly had napsal:

  To je trend několika let omlouvat řádění Němců. Třeba v televizi je každý den něco o válce, kde jako jediné zlo Hitler, Němci nejsou Němci ale jen nacisté, kteří se ke konci války bránili útočníkovi. Prostě masáž k založení Německé federální Evropy.

  • Dr. B napsal:

   Vy jste někde zaznamenal omlouvání řádění Němců?

 21. Novotný napsal:

  Vysvětlete mojí tetě která má hodně přes 80 let, že ti hodní němci když byla ditě odvezlo Kyjovaké gestapo do Brna kde je vyslýchaly , byly odsouzeni a zatřeleni.
  Dodnes se jí nikdo z němců neomluvil a finační odškodnění taky žádné nedostala.
  Trauma z té doby si nosí dodnes a vůbec se jí nedívím že němce zrovna nemá v lásce.

  • Horymír napsal:

   Ale to bylo za války a tam je to normální a omluvitelné. Navíc to neudělali Němci , ale Nacisti!

   • Ina napsal:

    Tak pozor ! Němečtí vojáci i s vlasovci zběsile řádili při útěku na západ ještě po ukončení války ! Zeptejte se občanů obcí Chuchle, Slivence, Radotína u Prahy a dalších ve směru na Plzeň, jakých zvěrstev se tam na civilních občanech dopouštěli ! A po kom tedy požadovat omluvu ?

   • Jiří napsal:

    Najdi mi na mapě ty chytráku Nacistsko, nebo Fašistsko… jak by se podle tebe měl nazývat stát nacistů a fašistů! Že takový stát nikdy neexistoval? Ano existovalo jen Německo! Nebo snad proti Nacistsku bojovalo Patrizánsko? Máš dobře vypláchlou hlavinku novodobou historií 🙂

    • Horymír napsal:

     Já to ale myslel tak,že z nějakého mně neznámého důvodu jsou ničím nevyprovokovaná zvěrstva spáchaná nacisty za války tak nějak pochopitelná a omluvitelná,zatímco zločiny z těch zvěrstev vyvolané nenávisti jsou odsouzeníhodná msta na nevinných Němcích.

 22. Marek napsal:

  Jsem docela rád, že jsem si školu odchodil za minulého režimu, o některých věcech se sice nemluvilo (srpen 1968), ale přesto byla výuka (včetně dějepisu) kvalitnější než dnes, když srovnám obecný rozhled lidí narozených po r.1989.
  Autor článku by se skvěle hodil k výuce předmětu Občanská nauka, tam byla podobná masáž o správném světonázoru normální, ale nikdo ji nebral vážně.

 23. JBakewel napsal:

  300 let rakouské a 6 let německé výchovy a hodnot, kdy jsme byli v područí těchto zemí zkrátka onen Váš „Černý květ našich dějin“ zasadilo.

  Sám dále píšete: „… Narážím zde na dvě středověká díla „Tkadleček“ z roku 1400 a jeho o rok starší německou předlohu „Oráč z Čech“ …“. Pro připomenutí roku 1621 byla popraveno 27 českých pánů Habsburky – Rakušany – Němci. ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%A1_exekuce ). Tím dost český národ utrpěl a trpěl přes 300 let. Nebýt národního obrození, ani bychom si skoro neuvědomovali, že jsme (kdy byli) / můžeme ještě být samostatným národem.

  Dějství druhé byl Rakušan Adolf Hitler, který vyhrál volby v Německu a potom 7 let války a propachtování celého ČSR průmyslu (10. ekonomicky nejsilnější země v tehdejší Evropě) a pracovních sil tomu nasadilo korunu. Po válce bylo rozstřílené a vybombardované po republice kde co, takže závazek ochrany Protektorátu Němci nedodrželi. I toto lze tedy vidět jako zklamání a rovnou z obou pohledů – ti kdo byli za Protektorát rádi se cítili jeho pádem zrazeni, ti kdo Protektorát viděli jako potupu národa byli zklamáni už jeho vznikem.

  Na závěr je dobré připomenout slova Edvarda Beneše. Mluvil kdysi o jistých revanšistech. Když jsem byl děcko, nechápal jsem. Teď začínám rozumět koho tím asi mohl mít na mysli.
  https://www.youtube.com/watch?v=FThvJ81NWtI

  Nesmíme rovněž zapomínat na to, že to byli právě Němci, kteří tehdy volali po „konečném řešení“ různých otázek různých národů a mnozí ani po prohrané válce nepochopili že bylo něco s jejich ideologií špatně. Nehledě na spoustu zajímavých pohlavárů, kteří se hledali i 30 let po válce po celém světě – třeba Mengele v Argentině a nebo trochu méně známý případ zde: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/chile-paul-schafer-colognia-dignidad/r~2c454c34793611e9b9980cc47ab5f122/

  A teď rozumujte. Opravdu se Němci změnili? Nebo se jen „prezentují chytřeji“?

  Když si připomenu slova posledních let o dezinformacích a hybridní válce v médiích, leccos mi do sebe začíná zapadat. A ano, mnozí o sobě říkají že jednají v zájmu všeobecného dobra, veřejnéjo zájmu a spoustu dalších zajímavých frází, ale jak se někdo nad tím trochu zamyslí, musí se sám ptát, proč mecenáši a podnikatelé podporují veřejný zájem? A je to „veřejný zájem“ a nebo „jejich“ veřejný zájem?

  • Jiří napsal:

   zajímavé čtení – vaše odkazy – dovolím si také přidat jeden odkaz, kde se nehovoří jen o německu, ale i kdo jim hodně pomáhal, zejména před válkou, ale i v průběhu války – jeden výňatek hovořící za vše „“““Na 5. února 2015 volal George Friedman, ředitel transadantické politizující organizace STRATFOR, řekl, že po celé století to bylo hlavním cílem americké americké globální politiky zabránit německo-ruské alianci, studená válka a pokračující americké vojenské nasazení v Evropě namířené proti Rusku jsou působivým důkazem relevance tohoto globálního politického cíle.“““ Kniha se jmenuje Germania odkaz: https://archive.org/stream/germania_book/Book%20Anon%20-%20Germania_djvu.txt nebo: https://archive.org/details/germania_book

 24. A. S. Pergill napsal:

  Je mi velice líto. V těch Postoloprtech se dostalo spravedlivého trestu dozorcům onoho koncentráku pro židovské míšence, kteří vězně po celou dobu jejich pobytu v tom táboře systematicky mučili a nakonec je před příchodem fronty z větší části povraždili (možná všechny, ale nejsem si jist, zda se někomu z nich přece jen nepodařilo utéct; nicméně snaha byla).
  Navíc je tento čin vyviněn tím, že Němci nikdy své zločince nevydali k potrestání, ani je nikdy nepotrestali sami. Teatrální odsuzování nějakých účetní nebo děvčat z kuchaně někdy na přelomu 20. a 21. století bylo opravdu jen trapné divadlo. Ti lidé ani nevěděli, co se v tom zařízení děje, a neměli sebemenší možnost do toho nějak zasáhnout. V té době byli ti, co například ládovali živé děti do pecí, aby se ušetřilo za plyn, dávno mrtví, nebo bezpečně někde v Jižní Americe.

  Navíc Němci a Německo čekali s vyplácením odškodného hluboko do 90. let, až prakticky všechny jejich oběti zemřou (a ti zbývající nebudou žít dlouho).

  A pokud se týká nějakého odpuštění: Naprosto krásně to napsal jeden česko – židovský spisovatel: „Odpustit Němcům? Nemám s tím nejmenší problém. Jedinou podmínkou je, že vstanou z mrtvých všichni moji židovští předkové a další příbuzní, které Němci povraždili v koncentrácích.“

 25. Mirek napsal:

  Němci se nikdy nezmění. Spolupracovat s němci ano ale vládnout si sami bez 5.kolon

 26. liberal shark napsal:

  Němce a kolaboranty terorizovali a zabíjeli všude v Evropě. A člověk se jim nemůže divit. Německý národ a jeho další nordičtí přisluhovači z Rakouska, Norska, Belgie a Holandska realizovali General Plan Ost, jehož jasným cílem bylo dokončit staletý Drang nach Osten a fyzicky zlikvidovat Slovany, Židy a Cikány v celé střední i východní Evropě. Proti tomu jsou všechny poválečné excesy jen kapka v moři.

 27. švarc napsal:

  Češi nemají problém s přiznáním poválečných křivd vůči Němcům. Ale mají problém s tím, že se často zaměňuje příčina a následek.

 28. Prvek napsal:

  Nechápu, že i dnes jsou lidé, kteří si myslí, že je vražda na civilech ospraveditelná, když je spáchána na lidech stejné národnosti, jakou mají nějací zločinci. Přece pokud člověk zabije člověka, kterému nebyla prokázána vražda na druhém přece nemá právo po skončení války nikoho zabíjet a mstít se.

  • petrph napsal:

   Že o tom mluvíme, tak obecně, čistě právně to polehčující okolnost je, jak říká i par.“141 tr. zákoníku
   „Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, ..“, ale to tedy mluvíme přímo o obvinění a potrestání toho konkrétního viníka (tedy předešlé týrané oběti) a i to je pro soudy dosti složitý případ, zda ho na základě prošetřených podrobností buď potrestat a jak, a nebo osvobodit.

   Zatímco, ale pokud hovoříte pouze o “ lidé, kteří si myslí, že je vražda na civilech ospraveditelná a přidáme k tomu současné paragrafy, dostáváme se ke zjištění, že člověk může být dnes za projev takového názoru potrestán mnohem více, než kdyby tu vraždu tehdy skutečně spáchal. Což zase nechápu já.
   Tím ale vůbec ty tehdejší zločiny neomlouvám, jen tedy nacházím vysvětlení v tom že spravedlnosti jsou různé, soudní, právní, politická, morální, lidská, boží,.. a ne vždy se sejdou dohromady.

  • A. S. Pergill napsal:

   I K. H. Frank byl fakticky civil (a o sobě to také vehementně prohlašoval) a jeho odsouzení a popravu dodnes někteří nacističtí ideologové označují za vraždu.

   • petrph napsal:

    Jasně, v tom se dostáváme na další level, protože K,H. Franka odsoudil přeci jen československý poválečný soud, v té době velice spravedlivý včetně toho že Frank měl i svého obhájce, který mohl použít všechny právně přípustné prostředky na jeho obranu.
    Takže, pokud jak píšete, někteří nacističtí ideologové toto označují za vraždu -a tyto jejich projevy jsou i v Německu legální, tak…no abych se vrátil na začátek, je to úplně jiný level, jehož pravidla hry by se měla brát do úvahy. Jak právně, tak politicky, diplomaticky, i právě z hlediska legitimní propagandy a vlivu médií.
    Lapidárně řečeno „catch as you can catch“, jak to říkají v UeSeJ

   • Horymír napsal:

    Když on ten jednooký zkrachovalý karlovarský knihkupec tak rád chodil v uniformě.Asi si pak připadal chlapáčtější.

 29. Lukáš napsal:

  Německo zaselo bouři a sklidilo vítr. Proč se tomu divit? Co by jako měli sklidit?

 30. Jiří napsal:

  Nemusíme chodit tak daleko do historie. Stačí se podívat na ústav totalitních režimů je to totalitní režim. I vražda je po 20 letech již promlčena a na obviněného se musí po této době pohlížet jako na nevinného. Není tomu tak u na u tohoto ústavu. V Německu i viníci z gestapa i Justice a další zločinci po 6 až 10 letech již opět pracovali v těch nejvyšších funkcích jeden z nich dělal i předsedu OSN ostatní byli v politice u soudů zkrátka byli najednou nevinní jen u nás jsme papežštější než papež jako vždy a mrskáme tento národ jako zločince všeho zla co bylo v Evropě a na světě.

 31. petrph napsal:

  Že o tom tak mluvíme, ono je naprosto zbytečné to připisovat nějakým Čecháčkům a řešit zda měli právo se mstít Němcům za bezpráví za války.
  Protože, on to pan Zemánek popisuje velice květnatě (což mu chválím) ale krom jedné zmínky “ pod patronací nové československé armády došlo“ nepíše o podrobnostech masakru. A – když už se tedy podíváme alespoň v rychlosti do historických zdrojů, na internetu , dočteme se tam, že to byla akce naší armády, “ a..na místě ji pomáhal oddíl Revolučních gard“ – i tak by to byl naprosto brutální a neomluvitelný masakr.
  Ono nějaké vyšetřování se dělo, jak po válce, tak bylo obnoveno po roce 1989, ovšem a v tom je to podivné, to co se během něj podařilo, „vyšetřit“ bylo nařízení poprav několika desítek Němců u kterých bylo tehdy podezření na jejich spolupráci s nacisty ( i ti byli určitě nevinní).

  Zatímco proč (by?) proboha někdo, z vedení armády? dal příkaz k postřílení ca 700 nevinných lidí (některé prameny hovoří až o 2 000 obětí),
  a proč by takové masakry vůbec vojáci naší armády mohli i na příkaz nadřízených, vykonat (bylo už po válce proboha),
  To už je naprosto mimo chápání běžného člověka. Tedy, a že to tak musím napsat, při tom úsilí, kolik se zatím vydalo na vyšetřování zločinů totalitních období (a že na to máme i státem posvěcený ústav), je tohle od historiků (natož od nějakých vyšetřovatelů) opravdu odfláknutý výsledek..
  Ovšem, k tomu závěru, alespoň na uctění památky těch mrtvých, tam připevnit desku která by připomínala oběti obou stran, to už zase nemá s Čecháčky nic společného, takhle pracuje veřejná správa, zcela běžně…

  • Horymír napsal:

   Máte pravdu! Nedokážu si představit,že by někdo soudný z velení armády mohl dát rozkaz ke střílení do starců,žen a dětí.Muselo být každému jasné,že se to bude vyšetřovat a že to nepůjde obhájit. Nedovedu si ani představit,že by takový rozkaz někdo normální uposlechl.
   Zabýval se někdo také tím,kde se pohřbívali zemřelí z toho tábora za ty roky před tím?Nebo jsou všechny ostatky automaticky přiřazovány k poválečným obětem?

 32. Jiří Dedera napsal:

  Na Olšanech leží můj strýc Štěpán Hanzal zastřelený Němci jako rukojmí v květnu 1945. Byl malíř.
  95% Sudeťáků volilo Hitlera. Kolik povražděných bylo z 5% kteří Hitlera nevolilo.

  • Jana Němečková napsal:

   V Božích očích zůstane vražda vraždou, ať ji spáchá kdokoli. V kontextu války se ještě dá pochopit nenávist, kterou vyvolá každá válka vždy tam, kde jsou mrtví. Ale dnes je již téměř 80 roků po ní a doposud nenávist v potomcích obětí, jak je to možné? Bez Boží milosti totiž není odpuštění možné a kdo jej nazývá slabostí, neví ani co to je odpustit. Není to smíření, ani schvalování toho, co se stalo, ale odevzdání ZLOBY V SRDCI Bohu, samotnému, jež jediný má právo soudit, poněvadž vše vidí i v souvislostech daleko větších než kdokoli ze smrtelníků. A lidé jež jsou schopní odpustit jsou neobyčejně silní právě díky tomu, že se na cestu, jež kdysi opustili jejich předkové možná právě díky hrůzám, jež zažili a z nichž vinili Boha, opět vydají.

   • A. S. Pergill napsal:

    A co mají dělat ti, co na toho vašeho bůžka, který má zajišťovat jakousi posmrtnou spravedlnost, nevěří?

   • A. S. Pergill napsal:

    A, mimochodem, ryze křesťanské je: „Pobijte je všecky, však si je nahoře přeberou“. Autor tohoto výroku, Simon de Monfort, byl za tento svůj přístup k věci dokonce svatořečen.

 33. Milan Kříž napsal:

  Zase jste mi smazali můj názor? Noví vykladači dějin,jakým je i autor se pravdy bojí,jako čert kříže.

 34. A. S. Pergill napsal:

  Možná ještě jedna důležitá informace:
  Naprostá většina podobných zločinů byla po válce vyšetřována, zejména po ustálení poměrů prvními volbami. Toto vyšetřování, případně soudy s usvědčenými pachateli, zhaslo po komunistickém puči v roce 1948. Tehdy byli rovněž propuštěni i někteří pachatelé již odsouzení.
  Přitom soudruzi si nedovolili udělat ani maličkost bez schválení sovětskými „poradci“. Z tohoto důvodu je nutné nasměrovat hněv za nepotrestání pachatelů těch případů, které skutečně byly zločiny, někam jinam než na Čechy.
  Bohužel si nemůžeme dovolit vytáhnout z klece druhou ČSR v níž neproběhl komunistický puč, a podívat se, jak to v takové alternativě dopadlo. V tomto ohledu mají pokusníci na myších (a jiných pokusných zvířatech) obrovskou výhodu 🙂

 35. Siki napsal:

  Fakt je ten že německo začalo válku, perzekuce, vyvlastňování, fyzickou likvidaci nepohodlných národů a ras. Po válce se zase naopak na naší straně dostali k moci i někteří nebojím se říci úchylní jedinci kteří prováděli odvetu. Problém je v tom že ve většině případů na nevinných lidech, ti co by si to zasloužili byli dávno pryč. Nelze tvrdit že je špatný jen proto že je němec a naopak, mnohdy tomu tak skutečně bylo. Na druhé straně německo konflikt začalo a dodnes jsme jako jedni z mála nebyli odškodněni, proč tomu je to je otázka na naši hlavně bývalou politickou garnituru. Každopádně kdyby němci nezačali válku, nebylo by odvety. Ti zůčastnění a postižení už stejně nejsou mezi námi a nic jim už nepomůže- proto bych se k tomuto tématu raději nevracel a když už….košile je bližší než kabát.

 36. pavel napsal:

  Od svého otce mám tyto zcela přesné informace. Uvádím je proto, aby ti, kteří tvrdí, že za veškeré zlo v době válečných událostí mohli pouze Němci a že Češi a Rusové byli andělé slyšeli skutečnosti, které svědčí o tom, že tak jednoznačné to rozhodně nebylo.
  V době Protektorátu z vesnice na východě Moravy (žádní Němci zde nikdy nežili, obyvatelstvo tvořili Moraváci) se několik lidí dobrovolně přihlásilo na práce v Německu (tedy žádné totální nasazení). Dobrovolně pracovali v německých zbrojařských firmách. A to proto, že byl pro ně výhodný kurs marka/koruna. Že tím dobrovolně podporovali německý válečný průmysl jim bylo úplně jedno. Po čase se v době dovolených dokonce producírovali po vesnici v německých pracovních šatech a dávali najevo, že oni jsou ti, kteří nad Němci i nad svými vystrašenými sousedy vyzráli. Sousedé se jich báli, protože kdyby napráskali načerno poražené prase, tak za to byl kriminál, někdy i smrt. Po válci ti samí lidé vstoupili do komunistické strany a ovládli zastupitelstvo obce a nechali zlikvidovat větší zemědělce. Část z nich se vydala do pohraničí a přivlastili si statky po Němcích, někteří dokonce postupně dva i tři, když ten první rychle vybydleli. Naopak pokud se týká Němců, tak popisoval jejich chování takto: Jeho otec byl starostou a tedy když Němcům přišlo nějaké udání a oni přišli věc vyšetřovat, musel je při tom jako starosta vždy doprovázet. Měl samozřejmě vždy strach na co se přijde, protože kdyby to bylo něco proti tehdejším nařízenim, byl by to kriminál nebo smrt pro „provinilce“ i pro něj jako zodpovědného starostu. Několikrát ale potvrdil, že dotyční němečtí vojáci vystupovali přísně, ale nikdy do žádné kauzy nevrtali, prohlídka proběhla na oko důkladně, ale tak, aby se ve výsledku nic neprokázalo. Chovali se prostě lidsky, mnozí z nich byli v uniformě nedobrovolně a měli doma stejnou rodinu v jaké prováděli šťáru. Neměli v úmyslu nikoho zabít nebo rodině zničit život.
  Ruská armáda která byla ubytovaná u tohoto starosty v květnu a červnu 1945 v počtu 20 vojáků podnikala několikrát do týdne spanilé jízdy do Vídně kde rabovali a navečer se vracelii v amerických džípech a ukazovali obě vyhrnuté paže na kterých měli vždy několik čerstvě ukradených náramkových hodinek. Že vychlastali a sežrali vše na co při „domovních prohlídkách“ naší vesnice narazili netřeba blíže popisovat, snad jen to, že vesnice po jejich řádění a odchodu zůstala prakticky zcela bez koní. Pravděpodobně nedošlo k žádnému znásilnění žen, protože otec již částečně se na příchd připravil tím, že se učil rusky a dědovi -starostovi v komunikaci pomáhal. Některá pravidla tak bylo možné s jejich relativně rozumným velitelem alespoň částečně stanovit. Z řadových vojáků bylo 18 zcela negramotných, dva znali azbuku a byli schopní slabikovat ruská propagační hesla, která dodal ruský politruk a měli za úkol je rozvěsit.

  • A. S. Pergill napsal:

   Nikdo netvrdí, že za všechno zlo můžou jen Němci. problém je, že to zlo od Němců byla příčina, a ta další zla byla následek.

  • A. S. Pergill napsal:

   Za pár let bude za poražené prase kriminál taky, EU na tom pracuje. Jinak Češi nemohli porážet prasata jinak než na černo, protože jejich chov byl jen pro Němce. Opět jedna z věcí, které vyvolávaly animozitu vůči Němcům.

   Pokud se týká té práce ve zbrojním průmyslu: Byla to jedna z cest, jak se vyhnout totálnímu nasazení. Druhou možností byl sňatek, proto jsme měli, na rozdíl od Němců, na konci války babyboom.

  • Tvoje máma napsal:

   No…a dneska pisi do novin o tom, jak jsme byli zli na nemce, nebo se snazi dostat do uradu navazaneho na EU. Nic se nezmenilo a nezmeni, dokud se revoluce nezacno delat poradne.

  • Jaroslav Vyleťal napsal:

   Ano Němci se chovali perfektně, třeba přednostu stanice, jemuž partyzáni vypustili z cisteren naftu (duben 1945 na Moravě) popravili…přednosta stanice, to pravzláštní je tvor, jemu se klaní semafor, šarže je hrozná, to každý pozná. Stupidní pipina Marry Heiman píše o Češích že za války vesele make money and enjoying themselves…třeba ten přednosta, že ehm , že

 37. Horymír napsal:

  Říšská marka byla vůči protektorátní koruně uměle nadhodnocena na poměr 1:10, a tak ti tehdejší pendleři mohli machrovat,co mají peněz. Znal jsem osobně jednoho nuceně totálně nasazeného,který ovšem musel odklízet trosky po bombardování a byl zavalen výbuchem časované bomby po náletu,z čehož mu do konce života zůstalo koktání.Žádné omluvy,natož odškodnění se nedočkal.
  Ti Němci,co se při šťárách chovali slušně,zcela určitě nebyli za „Sudet“. Naši Němci by si možnost ukázat Čechům svoji nadřazenost, nenechali ujít.

 38. A. S. Pergill napsal:

  Jedna obecná věc:
  My máme unikátní zkušenost s Němci, jak se chovali v době, kdy byla válka jednoznačně prohraná, či dokonce až po oficiální kapitulaci (vraždili ještě skoro týden). Jiné z okupovaných národů tuto zkušenost nemají, a tak se mohou případně divit, proč jsme na ně byli tak zlí. Mj. právě pro ta naprosto zbytečná úmrtí na konci války.
  Němci vraždili i lidi, kteří se nijak nepodíleli na odboji. V Praze ve více lokalitách vytahali lidi z krytů a postříleli je. Fotografie těch zavražděných Čechů Na zelené lišce v Praze pak ČT (za čí asi peníze?) presentovala jako „Němce ubité Čechy“. To žil ještě tatínek a byli to jeho sousedi, tu fotografii i mrtvé lidi na ní znal protože on tam na konci války bydlel. Paradoxně ho zachránilo to, že v době té masové vraždy bojoval jako povstalec na Starém městě, v uličkách okolo Staromáku.
  Podobně Němci krátce než útekli před Rusy povraždili pasekáře nad Rožnovem pod Radhoštěm. Nahnali je do jejich dřevěných domů a upálili je. Kolegyně, pocházející z toho kraje, vzpomínala, že ten křik byl slyšet až dole v Rožnově (bývaly tam odborné akce, vždy na to vzpomínala, když se jelo kolem odbočky do těch pasek).

 39. Tvoje máma napsal:

  Proc jen z takovych odborniku ta oikofobie primo strika? Jejich zoufala potreba hledat zrnicko za zrnickem neco, cim by mohli vitezoslavne ukazat na vlastni narod a rict „Taky jsme byli svine“, zcela ocividne jen a pouze proto, aby doslo k relativizaci toho, jaky svine byli nemci.
  A tak se probiraji pochody smrti v Brne, kde natahlo brka par nacistickych posluhovacu a sympatizantu, ale uz se 30 let nesmi resit pochody smrti ve vsech vyhlazovacich taborech, kde poumirali desetitisice beznych civlistu, jejichz prohreskem nebylo nadsene hajlovani a hnani zidu do plynu, ale proste jejich puvod.
  Probiraji se masove hroby nemcu, ale nikomu nevadi postupna likvidace pamatniku Lidic…

  A jeste jedna vec…proc jen ubozi oikofobni humanisticti sasci z prahy maji potreba odkryvat davno zapadle udalosti, aby mohli ukazat na vlastni rodice a rict „fuj, taky jsi byl svine“ jen a pouze v cechach? Proc porad ta nechutna potreba lezt nemcum do riti?
  Videl nekdy nekdo nejakho nemce hrabat se v kostech ceskych popravenych civilistu a hazet hovna na svoje prarodice? To jen v cechach jsou takovyhle chodici pomniky konfidentu gestapa.
  A vsadim klidne cokoliv, ze autor by byl za komunistu vzorny domovnik a za nacku by nadsene udaval sousedy. Uz to tak ti oikofobove a lidi s komplexem z mista sveho narozeni maji.

 40. A. S. Pergill napsal:

  Snad ještě jedna drobnost:
  Němci patrně nejtíže nesou skutečnost, jak po válce vyplynulo, jak šíleně jsou nenáviděni.
  Oni si fakt mysleli, že bojují za „Novou Evropu“, a že všechny národy se s tím ztotožňují (a nedokázali pochlebování kolaborantů a vynucený souhlas normálních lidí odlišit od spontánní podpory). Po válce to padlo a oni uviděli v plné nahotě to, jaký vztah k nimi lidé z podmaněných států a národů v reálu mají.
  A to prohlašování, že šlo o „zločiny“, „excesy“ apod. je taky foukání na jejich bolístku, protože pořád se snaží strčit hlavu jak ten pštros, ale ne do hromádky písku, ale do hromádky blábolů o tom, jak na ně útočily jakési „kriminální živly“ a ostatní je vlastně mají rádi, akorát to nemohli dát najevo.
  Poznání, že byli totálně nenáviděni (až na pár kolaborantů), a že kdyby se hned po válce na osvobozených územích udělalo referendum, zda Němce vyhubit nebo ne, tak by zřejmě vyhrálo ANO, je prostě pro ně pořád traumatizující.

  • Horymír napsal:

   U Němců je ještě jeden velký problém.Jsou přesvědčeni,že vědí lépe než ostatní co je správné a co je potřeba udělat. V našem případě se to po staletí projevuje tím,že se nám do všeho motají a když se neřídíme jejich dobrými radami,jak je podle nich záhodno,neváhají nás jít přesvědčovat silou.

 41. Pavel O. napsal:

  Kdo si nepamatuje historii jara 1945 v Čechách, tak ať si přečte stránky
  https://www.valka.cz/15120-Krvave-jaro-roku-1945-1
  Doufám že ještě existují.

 42. Jaroslav Vogl napsal:

  Nemám žádný problém s přiznáním vražděním Němců. Nemám žádný problém s přiznáním, že Němci (samozřejmě ne všichni) vraždili a vyhlazovali český národ. Nemám problém uznat, jaký měli podíl na rozvrácení republiky. Nemám žádný problém s přiznáním německé odpovědnosti za vyvraždění Lidic, Ležáků a x dalších obcí. Nemám žádný problém s přiznáním německé odpovědnosti za II světovou válku. Ne, s tím rozhodně problém nemám. S čím ale problém mám, to je s pochopením zpozdilého a historicky zcela odtrženého myšlení autora tohoto článku a různých jemu podobných bytostí.

 43. Mirek73 napsal:

  Rozdíl mezi tím co popisuje autor a tím co páchali němci je obrovský. V případě němců se jednalo o konání státu. Jeho cílem byla likvidace českého národa. Hned po židech byli další na řadě češi/moravané/slezané. Ti chdáci které autor lituje Hitlera podporovali už od roku 1936. Poslední svobodné volby v ČSR a hádejte komu tito lidé dali hlas (přes 90 procent z nich). Děda byl z pohraničí a vyhnali ho. Moc dobře vím jaké svině se z jeho německých sousedů stali (jistě ne ze všech ale prakticky ze všech). Ti lidé zradili ČSR a za to všichni tito zrádci zasloužili jediný trest. Pokud by teda v roce 1945 byli občany ČSR což nebyli – toho se dobrovolně vzdali. Takže odsun byl pro ně to lepší co se jim mohlo stát. Došlo k několika excesům které nijak nehájím, ale šlo o projev jednotlivců nikoli státem organizovanou činnost. A proti tomu čemu čelili lidé v protektorátu po dobu 6 let, to byl selanka. Šlo o aktivní přisluhovače jedno z nejmasovějších vrahů v dějinách a proto k jejich osudu necítím lítost. Čest tomu málu z nich kteří nepodlehli.

 44. A. S. Pergill napsal:

  Možná jeden fakt, který trochu zapadl. Jak v Německu, tak i u nás musela být soutěž o největšího Němce / Čecha zfalšována dodatečnou změnou pravidel. Asi nic necharakterizuje rozdíl mezi našimi národy tak dobře, jako to, že beze změny těchto pravidel by v Německu vyhrál Adolf Hitler, zatímco u nás Jára Cimrman.

  • A. S. Pergill napsal:

   Mimochodem, Rusům se vyčítá, že pořád někteří adorují Stalina, ale adorace Hitlera Němci nikomu nevadí.

 45. oldřich uhlíř napsal:

  Abyste si odpověděl na vaši otázku, pane Zemánku, měl byste si procestovat české a moravské pohraničí bývalých tzv. Sudet. A hovořit s pamětníky, i když jich ubývá. Pak byste asi pochopil, že to „zlo“ do nás zaseli Němci. Ti, co nás považovali za „tschechische hunde“, kteří vyháněli naše usedlíky z jejich domovů. rabovali jejich majetky, mučili a vraždili naše lidi po stovkách a tisících. Proto mi vůbec není líto, že to po válce odskákali i někteří z nich. Oni sami nám svým jednáním dali k tomu právo. A ještě nám toho mají mnoiho co nahrazovat.

  • A. S. Pergill napsal:

   Vraždili, loupili, kradli. Seli vítr, sklidili bouři. IMHO zdaleka ne tak velkou, jakou si zasloužili.

 46. Jiří napsal:

  Každý, kdo se zde zastává němců a odsuzuje dle mého názoru spravedlivou odplatu za způsobené příkoří a má své děti, nebo vnoučata by si měl přečíst toto: jen malý výňatek: „““ Zranění němečtí vojáci potřebovali obrovské množství krve. Ale kde ji vzít?…. A nacisté si vzpomněli na … děti. Krev byla odebrána dětem buď úplně – zabíjením nešťastných malých vězňů, nebo byl odebrán objem potřebný v danou chvíli. Krasnyj Bereg se stal jedním z hlavních transferových bodů pro posílání dětí do divokých experimentů. Hitlerovští lékaři = kati vyvinuli děsivou sadistickou metodu odkrvení lidí. Nejprve byl „dárci“ podán Antikoagulant (látka snižující srážení krve), pak ho zavěsili za podpaží a mačkali hrudník pro větší průtok krve. Spodní část nohy dítěte hluboce rozřízli, po čemž začala krev vytékat do speciálních nádob. V některých případech byla kůže zcela odstraněna z nohy, nebo byly nohy amputovány úplně. „“““ zdroj: https://www.pokec24.cz/historie/tajemstvi-krasnovo-berega/

Přidávání komentářů není povoleno