Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Neil Howard, zdroj

Ochrana půdy v praxi: Legislativa i úředníci vycházejí vstříc stavební lobby

ANALÝZA. Přijatá podoba novely  zákona o ochraně zemědělské půdy je vodou na mlýn všech budoucích záměrů na zastavování zemědělské půdy. To v praxi znamená, že se nadále bude snižovat plocha pozemků, které jsou schopné při deštích vsakovat vodu a naopak v dobách sucha tvořit rezervoár vláhy pro flóru a faunu, včetně člověka, píše v článku pro HlídacíPes.org agrární analytik Petr Havel.

Ačkoli se v souvislosti s klesající schopností naší krajiny zadržovat vodu hovoří (správně) především o potřebě změnit stávající způsob zemědělského hospodaření a rozčlenění krajiny na menší celky, jen zemědělci za všechno nemohou.

Kterak se poslanci nevyznamenali

Stále více se totiž na eskalaci rizik nadměrných dopadů sucha či povodní podílí mnohem širší skupina občanů, disponujících kompetencemi, které mají na skutečnou, nejen verbální ochranu zemědělské půdy (v dikci zákonů zemědělského půdního fondu – ZPF) zásadní vliv.

Například naši zákonodárci. Ti nedávno přijali novelu zákona o ochraně ZPF v podobě, která výrazně rozšiřuje možnosti pro zábory zemědělské půdy ve prospěch zejména stavební lobby a také ve prospěch komerční a individuální bytové a podnikatelské výstavby.

Principem je snížení poplatků za vyjímání pozemků z půdního fondu k nezemědělským účelům a argumentem pro je „veřejný zájem“. Přijatá podoba je sice nakonec přísnější, než byly některé jiné novelizační návrhy snažící se v zásadě o to, aby byly poplatky za vyjímání půdy nižší než doposud prakticky pro všechny.

Stalo se tak nakonec zásluhou ministerstva životního prostředí, které uhájilo alespoň kompromisní verzi a ochránilo tak alespoň část kvalitní zemědělské půdy. Přesto je třeba konstatovat: Takto pojatá ochrana půdy ve skutečnosti efektivní ochranou není.

Miliardy vyhozené oknem

Přijatá podoba novely je samozřejmě vodou na mlýn všech budoucích záměrů na zastavování zemědělské půdy, což v praxi znamená, že se nadále bude v naší zemi snižovat plocha pozemků, které jsou schopné při deštích vsakovat vodu a naopak v dobách sucha tvořit rezervoár vláhy pro flóru a faunu, včetně člověka.

Je totiž vhodné vědět, že i ta nejhůře obdělávaná půda se sníženou schopností retence vody je pořád ještě mnohem více schopna vodu zadržet, než půda pokrytá neprostupnými povrchy, jako je asfalt nebo beton. Nepomáhají přitom ani částečně prostupné povrchy, jako je zámková nebo zatravňovací dlažba, což dokazují zkušenosti architektů.

Miliardové investice z prostředků státu i EU vydané nebo v budoucnosti plánované do prevence sucha a povodní tak jsou a budou permanentně znehodnocovány, přičemž hlavním výkonným aktérem jsou obecní a městská zastupitelstva a jejich pojetí a přístup k územnímu plánování a rozvoji příslušných lokalit.

Ty v zájmu sbírání pozitivních politických bodů, a často zřejmě i v zájmu sbírání potřebných (a jistě také i korupčních) peněz nejenže plánují na kvalitní zemědělské půdě nějakou výstavbu, ale nekonají ani v případě, kdy někdo něco postaví na pozemcích, které jsou stále součástí ZPF, a kdy tedy dochází k porušování zákonů vytvářením černých staveb.

Louka nebo parkoviště?

Čas od času se některé do očí bijící kauzy černých staveb pranýřují i v médiích. Problém je ale mnohem širší a plošný, takže o 99 procentech takových kroků se veřejnost vůbec nedozví, a to ani ta, již se to bezprostředně týká.

Jedním z mnoha tisíců příkladů je třeba černá stavba v Praze – Štěrboholích, konkrétně rozšíření ploch společnosti Auto ESA o parkoviště o výměře téměř 4 500 čtverečních metrů, což není zrovna zanedbatelná plocha. Uvedené pozemky jsou stále součástí ZPF a nebyly z něj vyjmuty, kauza se vleče již řadu let .. a parkoviště stojí.

Takové signály, vysílané ještě navíc z hlavního města, jsou samozřejmě inspirativní pro další aktivity obdobného typu, a to právě v areálech měst a obcí nebo na jejich okrajích, tedy v blízkosti lidských sídel, která jsou nejvíce ohrožena extrémními projevy počasí.

Těch bude podle všech dosud známých prognóz stále více přibývat, a nejde jen o prognózy – důkazy přináší každoročně sám život. Je přitom zřejmé, že stoprocentní prevence proti následkům prudkých dešťů nebo naopak delšímu období bez srážek neexistuje.

Je ale naprosto nezodpovědné prosazovat opatření a přijímat rozhodnutí, díky kterým budou stávající problémy ještě více eskalovat jen proto, že je to pro někoho momentálně výhodné – avšak na úkor celé společnosti.

Kvalitní půda = veřejný zájem

Samozřejmě to neznamená, že se na zemědělské půdě v budoucnosti již nikdy nic nepostaví.

Jde ale o to, na jaké půdě, v jaké lokalitě a za jakým účelem. Stejně tak jako existují tisíce příkladů neuvážených záborů zemědělské půdy, existují tisíce dalších příkladů, kdy jsou na půdě postavené objekty po čase opuštěny, vybydleny či druhdy „veřejně prospěšné“ podnikání ukončeno či přesunuto jinam.

Nejen v uvedeném příkladu by přitom mělo být zřejmé, že dostatek kvalitní (ale i méně kvalitní) půdy je větším veřejným zájmem, než dočasné parkoviště nebo jiná aktivita, po niž časem zůstane pozemek pokrytý neprostupným povrchem.

Možná by proto bylo vhodné, aby si společnost, a hlavně ti, co ovlivňují nakládání s pozemky všeho druhu, nejprve ujasnili, co to vlastně ten veřejný zájem je.

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

4 komentáře

 1. bývalý zastupitel napsal:

  Volat po odpovědnosti při nakládání s půdou v zájmu potomků se, zejména v Praze bohužel zle nevyplácí… Vzpomeňme na oznámení ml.Stropnického, který odpovědný za Úpn logicky oznámil: „Kdo koupil pole, – bude mít pole!“ Anad se najde pokračovatel…

 2. Jana M. napsal:

  Myslím, že toto s tématem souvisí: https://protiplotu.wordpress.com/2016/06/02/nesouhlas-s-planovanou-vystavbou-tzv-ekologickeho-centra-s-rozhlednou-restauraci-barem-a-prilehlym-parkovistem-namisto-duboveho-lesa-na-praze-8/ – citace z úvodu:
  Projekt soukromého investora s vhodně zvoleným záměrem „Naučné a poznávací aktivity – Troja“, možná splňuje právní otázku věci, nicméně naprosto nerespektuje jak nesouhlasné stanoviska vydané MČ Praha 8, MČ Troja, tak zájmy desetitisíců občanů Bohnického sídliště, kteří si tuto lokalitu vybrali právě z důvodu možnosti trávení volnočasových aktivit ve volné přírodě.

 3. Petr Kalla napsal:

  Velmi výstižně napsáno a popsáno. Pokud si v dnešní době investor nechá odbornou firmou připravit dobře zpracovaný projekt, který je např. zamaskován do určení pozemku (orná půda s určením SO6 – naučné a poznávací aktivity) a splňuje všechny zákonem dané povinnosti – úředníci na odborech Magistrátu i když s projektem nesouhlasí, nemají moc možností záměr zastavit! Proto jej s výhradou potvrdí a doufají, že to zatrhne někdo další. Investor pak v tichosti bez vědomí občanů získává jedno kladné stanovisko za druhým vč. vyjmutí z půdního fondu a lidé vůbec netuší, co se v jejich blízkosti chystá. K tomu nějaké ty dotace, projekt se po získání stavebního razítka ještě upraví a může se zažít stavět v atraktivní lokalitě s chráněným územím.

  Naštěstí, když už naši zákonodárci připravují nesmyslné zákony, zvedá se občanská angažovanost, kde si lidé nenechají už nic líbit a použijí veškeré dostupné prostředky, aby projekt svým tlakem zastavili. Více o jednom takovém aktuálním boji na http://www.proti-plotu.cz

 4. Jan napsal:

  Prostě prodávají ty vraky na orné půdě, načerno, asi někoho podplatili na radnici, tady jde všechno…

Přidávání komentářů není povoleno