Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Ilustrační foto
Daniel Paquet on Foter.com, zdroj

„Máme důvod podezřívat asi šest pachatelů z řad našich kněží,“ reagují čeští dominikáni

DOKUMENT. Česká dominikánská provincie na svých webových stránkách zveřejnila reakci na nedávná odhalení případů sexuálního zneužívání v katolické církvi. Týkají se i období, kdy byl provinciálem dominikánů současný kardinál Dominik Duka, počátku devadesátých let, ale i roků následujících. Reakci dominikánů přinášíme v původním znění.

V posledních týdnech dochází k intenzivní medializaci otázky sexuálního zneužívání v církvi. V této souvislosti byli zmíněni i kněží dominikánského řádu. Jako bratři České dominikánské provincie chceme otevřeně reagovat.

Nám dostupná svědectví o těchto událostech jsou velmi kusá. Máme důvod podezřívat asi šest pachatelů z řad dominikánů, jedná se o sexuální delikty z období devadesátých a začátku nultých let. Tyto odsouzeníhodné činy se v naprosté většině případů týkaly osob starších osmnácti let. To však nikterak nezlehčuje jejich závažnost, protože šlo o zneužití duchovní moci a nadřazeného postavení kněze. V jednom případě byla oběť mladší patnácti let.

V případech, kdy se proti pachatelům sešel dostatek svědectví, byl s nimi neprodleně zahájen církevně právní proces, který směřoval k pozastavení jejich kněžské činnosti, a především k izolaci od dalších potenciálních obětí.

Světský trestně právní proces nebyl v žádném z těchto případů zahájen. Nepřály si jej samotné oběti, nevyžadovaly jej světské právní normy ani tehdejší vnitrocírkevní předpisy.

Dosud se v kauzách tohoto typu v církvi řešila především otázka, jak naložit s pachateli. Nyní vnímáme potřebu věnovat pozornost na prvním místě obětem. Mnohé zkušenosti ukazují, že oběti o spáchaných činech hovoří většinou až po letech. Často nemají potřebu řešit je právně, ale spíše si přejí, aby se jim dostalo omluvy a adekvátní odborné pomoci.

Oceňujeme odvahu Vás, kteří sdílíte své bolestné zkušenosti obětí zneužívání v církvi, a děkujeme Vám za ochotu podat osobní svědectví.

Za Českou dominikánskou provincii vyjadřujeme připravenost setkávat se s oběťmi pachatelů z našeho řádu, naslouchat jim a zprostředkovat podporu. Mohou se obrátit přímo na nás, na naši kontaktní osobu, psycholožku PhDr. Alenu Prouzovou, anebo na kontaktní centrum, které se chystá společně zřídit Česká biskupská konference a Konference vyšších řeholních představených.

Nad spáchanými činy vyjadřujeme velkou lítost. Prosíme všechny, kterých se tyto činy jakkoli dotýkají, aby vše spolu s námi svěřovali milosrdnému Bohu, který jediný může tato hluboká zranění skutečně uzdravit.

Praha 3. dubna 2019


Podepsáni provinciál Lukáš Jan Fošum OP a bratři z provinční rady. Text vyšel na webu České dominikánské provincie. Titulek je redakční.

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější. A zabere vám to maximálně jednu minutu...Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1 000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Nebyl vložen žádný komentář
Přidávání komentářů není povoleno