Ilustrační foto

„Máme důvod podezřívat asi šest pachatelů z řad našich kněží,“ reagují čeští dominikáni

Napsal/a -pes- 3. dubna 2019
FacebookTwitterPocketE-mail

DOKUMENT. Česká dominikánská provincie na svých webových stránkách zveřejnila reakci na nedávná odhalení případů sexuálního zneužívání v katolické církvi. Týkají se i období, kdy byl provinciálem dominikánů současný kardinál Dominik Duka, počátku devadesátých let, ale i roků následujících. Reakci dominikánů přinášíme v původním znění.

V posledních týdnech dochází k intenzivní medializaci otázky sexuálního zneužívání v církvi. V této souvislosti byli zmíněni i kněží dominikánského řádu. Jako bratři České dominikánské provincie chceme otevřeně reagovat.

Nám dostupná svědectví o těchto událostech jsou velmi kusá. Máme důvod podezřívat asi šest pachatelů z řad dominikánů, jedná se o sexuální delikty z období devadesátých a začátku nultých let. Tyto odsouzeníhodné činy se v naprosté většině případů týkaly osob starších osmnácti let. To však nikterak nezlehčuje jejich závažnost, protože šlo o zneužití duchovní moci a nadřazeného postavení kněze. V jednom případě byla oběť mladší patnácti let.

V případech, kdy se proti pachatelům sešel dostatek svědectví, byl s nimi neprodleně zahájen církevně právní proces, který směřoval k pozastavení jejich kněžské činnosti, a především k izolaci od dalších potenciálních obětí.

Světský trestně právní proces nebyl v žádném z těchto případů zahájen. Nepřály si jej samotné oběti, nevyžadovaly jej světské právní normy ani tehdejší vnitrocírkevní předpisy.

Dosud se v kauzách tohoto typu v církvi řešila především otázka, jak naložit s pachateli. Nyní vnímáme potřebu věnovat pozornost na prvním místě obětem. Mnohé zkušenosti ukazují, že oběti o spáchaných činech hovoří většinou až po letech. Často nemají potřebu řešit je právně, ale spíše si přejí, aby se jim dostalo omluvy a adekvátní odborné pomoci.

Oceňujeme odvahu Vás, kteří sdílíte své bolestné zkušenosti obětí zneužívání v církvi, a děkujeme Vám za ochotu podat osobní svědectví.

Za Českou dominikánskou provincii vyjadřujeme připravenost setkávat se s oběťmi pachatelů z našeho řádu, naslouchat jim a zprostředkovat podporu. Mohou se obrátit přímo na nás, na naši kontaktní osobu, psycholožku PhDr. Alenu Prouzovou, anebo na kontaktní centrum, které se chystá společně zřídit Česká biskupská konference a Konference vyšších řeholních představených.

Nad spáchanými činy vyjadřujeme velkou lítost. Prosíme všechny, kterých se tyto činy jakkoli dotýkají, aby vše spolu s námi svěřovali milosrdnému Bohu, který jediný může tato hluboká zranění skutečně uzdravit.

Praha 3. dubna 2019


Podepsáni provinciál Lukáš Jan Fošum OP a bratři z provinční rady. Text vyšel na webu České dominikánské provincie. Titulek je redakční.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)