Neveřejná zpráva o ruské menšině v Česku: Máme problém!

Napsal/a Robert Břešťan 22. dubna 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Ruská menšina žijící v Česku je rozštěpená – názorově i tím, jak aktivně se k Rusku hlásí a jak se radikalizuje. Potvrzuje to zatím neveřejná část zprávy o národnostních menšinách v Česku.

HlídacíPes.org získal pracovní verzi zprávy o ruské menšině žijící v Česku, jejíž zkrácená podoba bude součástí každoroční Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice, již vydává Úřad vlády obvykle v polovině roku.

Štěpení v ruské komunitě

„České občanství získalo vloni 481 žadatelů z Ruské federace. Přechodně v Česku oficiálně žilo 16 059 Rusů, dalších 18 825 trvale,“ vypočítává mluvčí Ministerstva vnitra Vladimír Řepka.

V tomto případě jde o rodilé Rusy. Z hlediska českých zákonů však k národnostním menšinám patří jen ti, kteří mají české občanství a k jiné národnosti se jen hlásí. I to je základem problémů v místní komunitě, kdy Rusové neakceptují jako své zástupce Čechy, kteří se díky svým předkům k ruské národnosti jen hlásí.

„Prohloubilo se výrazné názorové rozdělení ruskojazyčné komunity, které bylo popsáno již v předchozích letech,“ konstatuje zpráva.

Zejména ruským krajanům podle ní nevyhovuje současná menšinová legislativa, již by měl změnit cílený lobbing. „Tak, aby vyhovovala představám občanů Ruské federace podnikajících v ČR a umožňovala jim mimo jiné čerpat dotace určené pro menšiny,“ upozorňuje zpráva.

Štěpení v komunitě Rusů a „ruských Čechů“ pak jen posílila mezinárodní situace, anexe Krymu, válka na Ukrajině a protiruské sankce.

Pilíře ruské propagandy

Příslušníci národnostní menšiny, tedy čeští občané, převážně sdílejí demokratický a proevropský hodnotový systém České republiky. Jen nevelká část je ovlivněna oficiální propagandou současného ruského režimu a ta své názory nezveřejňuje,“ popisuje zpráva první ze stran tuzemské menšiny.

Opačný poměr je podle ní mezi občany Ruské federace, kterým se buď nepodařilo získat občanství ČR nebo o něj ani nežádají.

„Ti, kteří sdílejí autoritativní hodnotový systém, komunikují mezi sebou a podporu pro své názory hledají ve výrocích prezidenta ČR, poslanců a senátorů KSČM a té části politiků ČR, kteří jsou komerčními zájmy vázáni na partnery v Rusku,“ upozorňuje dále neveřejní zpráva o ruské menšině.

Ta vyjmenovává i mediální pilíře proruské propagandy:  Přátelé Ruska v České republice, Institut slovanských strategických studií, Aeronet, Haló noviny a řada dalších až po Youth Time International Movement.“

Poslední jmenovaná organizace je navázaná na Rhodské fórum „Dialog civilizací“, financovaných fondy ovládanými přítelem prezidenta Miloše Zemana Vladimírem Jakuninem a Celosvětovou organizaci ruského tisku.Teze ze zprávy o ruské menšině v ČR

 • komunita není homogenní a projevují se v zcela protichůdné názory a neslučitelné systémy hodnot
 • názorové rozpory se prohloubily v souvislosti s dramatickým vývojem situace na Krymu a v Ukrajině
 • v souvislosti s umožněním získání občanství ČR při zachování občanství Ruské federace a za současné napjaté geopolitické situace vyvstala otázka loajality občanů vůči oběma státům současně.
 • komunita dodnes nemá zcela jasno jaký je rozdíl mezi příslušníky národnostní menšiny podle české legislativy a Krajany ruské federace podle koncepce „Ruského světa“, definované Ministerstvem zahraničí Ruské federace, takže je velice obtížné definovat, které organizace lze pokládat za organizace ruské národnostní menšiny
 • Část příslušníků ruské národnostní menšiny má velice dobré vztahy s příslušníky ukrajinské národnostní menšiny a podporuje jejich aktivity orientované na podporu demokratického směřování Ukrajiny
 • Někteří příznivci autoritářského vedení RF, zejména z řad krajanů Ruské federace vystupují vůči ukrajinským aktivistům nepřátelsky a nazývají je fašisty a agenty amerického imperializmu.

Nejznámější organizace ruské menšiny v ČR a výběr jejich aktivit v roce 2014

Artek

 • Vydávání časopisu Artěk
 • Podílel se na interpelaci, v níž byl Magistrát hlavního města Prahy žádán o revokaci usnesení pražských radních k pozastavení smlouvy o spolupráci mezi Moskvou, Sankt Petěrburgem a Prahou

Ковчег – Archa

 • Pomoc při hledání příbuzných českých legionářů na Sibiři
 • Exkurze pro posluchače moskevské kadetky po bojištích napoleonských válek
 • Aktivity pro zachování vojenských pomníků a hrobů a péče o tyto hroby, nalezení neoznačených hrobů padlých v květnu 1945
 • Pokračování spolupráce s akademickým sochařem Surovcevem (autor pomníků Petru I. a Alexandru I. v Teplicích) při budování pomníku české královně Juditě v Teplicích. Hledání sponzorů pro zbudování tohoto pomníku.
 • Vzpomínkové, pietní a sportovní akce u příležitosti 69. výročí ukončení 2. světové války na mnoha místech Ústeckého kraje.
 • Atd.

Ostravský ruský dům:

 • Výuka ruštiny a příprava dětí v Ostravě a Havířově a příprava na Puškinův památník
 • Koncert a výstava k 70. výročí ukončení blokády Leningradu a Stalingradské bitvy
 • Setkání k oslavě Dne obránce vlasti
 • Oslava MDŽ
 • Spolupráce s „Českým svazem bojovníků za svobodu“ a „Klubem českého pohraničí z.s.“
 • Koncert u příležitosti výročí osvobození Ostravy od fašistů
 • Oslava Dne Vítězství a položení květin k pomníku Rudé Armády v Komenského sadech 9.5.2014
 • atd.

Ruské kulturně-osvětové sdružení na Moravě

(pozn. podstatnou část akcí organizoval Klub Rudé armády Brno, který není organizací ruské národnostní menšiny)

 • Festival Ruské jaro na Moravě
 • Soutěžní přehlídka ruského jazyka
 • Oslava 69. výročí osvobození v Brně
 • Den vítězství, setkání a pietní akty u pomníku osvoboditelů a na vojenských hřbitovech v Brně a okolí
 • Bojová ukázka – účast Klubu Rudé armády /Kučerov/
 • Setkání s delegáty z Moskvy
 • atd.

Ruská tradice:

 • Vydávání časopisu „Russkoje slovo“
 • Výstava věnovaná 100. výročí počátku 1. světové války
 • Beseda s prof. Andrejem Borisovičem Zubovem na téma Rusko na křižovatce vývoje vztahů s Evropou a celým světem,
 • atd.

Společnost blokádníků Leningradu v ČR

 • Večírek k 70. výročí ukončení blokády Leningradu
 • Výstava fotografií blokády Leningradu
 • Účast na demonstraci Přátel Ruska na Hradčanském náměstí 8. 5. 2014 proti fašizmu na Ukrajiněatd.

Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska

Z dodané kalendářní tabulky 39 akcí není patrné, o jaké akce se jedná. Upřesnění se nepodařilo získat ani po urgencích. Z názvů lze dovodit, že se jedná o společenská setkání či oslavu různých svátků.


Přehled finanční podpory organizací ruské národnostní menšiny v roce 2014 z veřejných zdrojů:

(údaje dodaly samy oslovené organizace, nebyly dále ověřovány)

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy

organizace projekt, účel dotacedárcedotace (Kč)
ARTEKVydávání časopisu ArtekMK, odbor média320 000,-Kč
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR (Ruská tradice, o. s.)Kulturně-společenská činnost Ruské tradice v roce 2014MK, odbor ORNK215 000,-Kč
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR (Ruská tradice, o. s.)Vydávání časopisu Russkoje slovo(Русское слово) v roce 2014MK, odbor média1 650 000,-Kč
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR (Ruská tradice, o. s.)Vydávání přílohy časopisu Russkoje slovo pod názvem Slovo naším dětjamMŠMT100 000,-Kč

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji

organizace projekt, účel dotacedárcedotace (Kč)
Ostravský ruský důmÚhrada nájmu kancelářeKrajský úřad40 000,-Kč
RKOSM, z.s.Projekt „Posilování kulturních a společenských vztahů činnosti RKOSM v Brně a na Moravě“Magistrát města Brno86 000,-Kč
RKOSM, z.s.Festival Babylonfest – Dny národnostních menšin v BrněMagistrát města Brno150 000,- Kč
RKOSM, z.s.Festival ruské kultury „Ruské jaro na Moravě“ 6. ročníkJihomoravský kraj80 000,- Kč
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR (Ruská tradice, o. s.)Celoroční činnost dětského divadelního souboru Krásný sarafánMHMP40 000,-Kč
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR (Ruská tradice, o. s.)Výstava v DNM věnována 100. výročí počátku 1. světové válkyMHMP20 000,-Kč
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR (Ruská tradice, o. s.)Klubová a kulturně-společenskou činnost ruské národnostní menšiny v DNM v roce 2014MHMP15 000,-Kč
Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)