Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Boston Public Library, zdroj

Nemocná společnost: Trestním právem proti průjmu i jmenování úřednice

Společnost, která se neumí vypořádat se svým všedním fungováním jinak než za pomoci trestního práva a asistence policie, je nemocná, tvrdí právník Aleš Rozehnal.

Vedení Prahy 6 se rozhodlo, že podá trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli znečištění vody v Dejvicích a Bubenči bakteriemi a viry.

Kontaminaci vody pravděpodobně zavinilo slepé rameno z roku 1925, které bylo v 60 letech minulého století předěláváno a nebylo zakresleno do mapy.

A jiný případ: na pobočkách Energetického regulačního úřadu zasahovala protikorupční policie, a to zřejmě kvůli podezření, že místopředsedkyně úřadu mohla být jmenována do své funkce v rozporu s energetickým zákonem, a tím, že ji předsedkyně úřadu jmenovala, způsobila státu škodu.

Co mají tyto dvě události společného? Mají společnou snahu řešit běžné problémy, pochyby či havárie prostředky trestního práva.

Trestní právo jako krajní řešení

Ochranu demokracie, společnosti, práv a svobod jednotlivců, jejich života, zdraví a majetku je přitom třeba dosahovat především mimotrestními nástroji. Na protiprávní jednání je možno reagovat opatřeními trestního práva až v krajních případech.

Trestněprávní ochrana je na místě jen tehdy, pokud k ochraně nepostačují prostředky jiných právních odvětví, zejména práva správního, občanského, či obchodního, neboť trestněprávní řešení je třeba považovat vždy za nejzazší řešení.

Trestní právo chrání jedince jen tehdy, jestliže právní prostředky jiných právních odvětví k jejich ochraně nepostačují.

Trestnými činy mohou být pouze nejzávažnější případy protispolečenských jednání. Tam, kde postačí k regulaci prostředky správního nebo civilního práva jsou trestněprávní prostředky nejen nadbytečné, ale v právním státě také nepřípustné.

Opět: trestní právo má opodstatnění pouze tam, kde jsou jiné prostředky vyčerpané, neúčinné nebo nevhodné.

Možnost justičních omylů

Stejně tak je v právním státě nepřípustné, aby prostředky trestní represe sloužily k uspokojování subjektivních práv soukromoprávní povahy, tedy typicky k řešení sporů nebo dokonce konkurenčního boje mezi podnikateli.

Teprve po vyřešení sporu v civilní či obchodněprávní sféře je možno učinit závěr o případné trestnosti jednání. Ochrana práv jednotlivců nemůže být řešena tak, že se přenese na orgány činné v trestním řízení.

Stát musí uplatňovat prostředky trestní represe velmi zdrženlivě, jinak má nakročeno k tomu, být státem policejním a nedemokratickým.

Působení trestního práva je spojeno s velkým množstvím negativních jevů, jako je např. zásah do osobnostních práv podezřelých nebo možnost justičních omylů, a proto je třeba dát přednost prostředkům, které fungují jemněji a jsou doprovázeny menším počtem rizik.

Neodůvodněná kriminalizace vede ke společenskému napětí, jehož jsme v současnosti svědky, potlačování lidských práv a svobod a ke stigmatizaci širokého okruhu podezřelých, pro které může být kriminalizace jejich jednání společensky a lidsky likvidačním faktorem.

Líbil se vám tento text?
Podpořte nás převodem pomocí QR kódu

Naskenujte QR kód prostřednictvím své mobilní bankovní aplikace a zadejte částku dle libosti.

Děkujeme za podporu!
QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

5 komentářů

 1. J.Němec napsal:

  Pane Rozehnal jistě máte smutnou pravdu. Ale hlavně lidé jako vy , by proti špatně fungující společnosti měli něco dělat. Špatně fungující společnost tvoříte i vy.

 2. petrph napsal:

  Ale no právě že, přesně jak to pan doktor Rozehnal píše v oddíle „..Trestní právo jako krajní řešení..“ Jenomže to prosím není nějaká nutná podmínka, to je prosím faktický stav ze kterého je nutné vycházet.
  Takže s tím by měl stát něco dělat napřed se postarat aby zmíněné právo správní, občanské,čiobchodní poskytovalo účinnou a rychlou ochranu práva-a až potom může odvolat Rychlou rotu s pendrekama

 3. Heller napsal:

  Smutná a svatá pravda. Dovolil bych si navrhnout zákon s jediným paragrafem:
  „Na koho v tomto státě ještě nebylo podáno trestní oznámení, bude zbaven s okamžitou platností občanských práv do doby, než na něj někdo trestní oznámení podá“

 4. x y napsal:

  Na obrazku je redakce NGO hlidacipes.org?

Přidávání komentářů není povoleno
ReklamaBělorusko