Neměli jste v posledním roce na jídlo? Ano, řekl každý osmý Čech

Napsal/a Robert Břešťan 20. července 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Dostali jste se v posledních 12 měsících do situace, kdy jste neměli na jídlo? Zajímala se OECD ve svém průzkumu mezi obyvateli všech svých 34 členských zemí.

V letech 2006/ 2007 odpovědělo kladně 15,2 % Čechů, o pět let později 12,7%. Průměr OECD je nyní 13,2 %. Odpověď i na tuto otázku nabízí nová publikace „OECD 360, Česká republika 2015“.

V mezinárodním srovnání mezi nejvyspělejšími zeměmi světa sdruženými v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) si ale Česko vede poměrně dobře, či se alespoň příliš neodchyluje od průměru.
[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚BF4E‘ border= ‚0‘ width= ‚550‘ height= ‚300‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualizationBF4E“,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:“Col#0″,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“Col#1″,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“Maďarsko „},{„v“:30}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Estonsko „},{„v“:23}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“USA“},{„v“:21}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Rusko „},{„v“:21}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Polsko „},{„v“:18}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Řecko „},{„v“:17}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Slovensko „},{„v“:14}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“OECD“},{„v“:13}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Česko „},{„v“:12}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Francie“},{„v“:10}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Norsko“},{„v“:7}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Dánsko „},{„v“:6}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Švýcarsko „},{„v“:4}xxx01xxx}xxx01xxx},“options“:{„legend“:“right“,“title“:“Dostali jste se v posledních 12 měsících do situace, kdy jste neměli na jídlo? (výběr zemí) „,“isStacked“:false,“vAxes“:xxx00xxx{„title“:“kladné odpovědi v % (zaokrouhleno)“,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“useFormatFromData“:true},{„viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“animation“:{„duration“:500},“booleanRole“:“certainty“,“hAxis“:{„minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:null,“viewWindowMode“:null,“useFormatFromData“:true,“title“:“vybrané země OECD“},“height“:371,“width“:600,“backgroundColor“:{„fill“:“#d9d9d9″},“series“:{„0“:{„targetAxisIndex“:0}}},“state“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“ColumnChart“}‘ ]

 

 

Studie upozorňuje i na to, že vývoj na finančních trzích v letech 2007 a 2008 odstartoval nejen ekonomickou a fiskální krizi, ale také krizi sociální.

Chudoba podle OECD i ve vyspělých zemích v posledních letech celkově vzrostla mezi dětmi a mladými lidmi, poklesla mezi seniory.

V zemích OECD nyní hledá práci zhruba 48 milionů lidí, což je o 15 milionů více než v září 2007
[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚5DE2‘ border= ‚0‘ width= ‚300‘ height= ‚150‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualization5DE2″,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:“ČR „,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“%“,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“50 a více „},{„v“:18}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“25 – 49 „},{„v“:59}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“15 – 24 „},{„v“:23}xxx01xxx}xxx01xxx},“options“:{„title“:“Nezaměstnanost podle věkových skupin – Česká republika“,“is3D“:false,“pieHole“:0,“booleanRole“:“certainty“,“vAxes“:xxx00xxx{„viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“useFormatFromData“:true},{„viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“hAxis“:{„viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“useFormatFromData“:true},“height“:371,“width“:600},“state“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“PieChart“}‘ ]

 

 

 

 

 

 

[chartboot version= ‚3.0‘ code= ’39DB‘ border= ‚0‘ width= ‚300‘ height= ‚150‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualization39DB“,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:“OECD“,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“%“,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“50 a více „},{„v“:20}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“25 – 49 „},{„v“:55}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“15 – 24 „},{„v“:20}xxx01xxx}xxx01xxx},“options“:{„title“:“Nezaměstnanost dle věkových skupin – průměr OECD“,“is3D“:false,“pieHole“:0,“booleanRole“:“certainty“,“vAxes“:xxx00xxx{„viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“useFormatFromData“:true},{„viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“hAxis“:{„viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“useFormatFromData“:true},“height“:371,“width“:600},“state“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“PieChart“}‘ ]

 

 

 

 

 

 

 

„Například budoucím důchodcům kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti v produktivním věku poměrně více hrozí, že ve stáří nebudou dostatečně zajištěni,“ varuje OECD.

„Krátkodobá úspora může vést k daleko vyšším nákladům v budoucnu, a tak by vlády měly mezi své hlavní priority zařadit financování programů investičního charakteru.“ vyzývá členské státy OECD.

Novou publikaci „OECD 360, Česká republika 2015“ opatřil předmluvou ministr financí Andrej Babiš. Připomíná v ní mimo jiné, to že v OECD se „sbíhají informace a zkušenosti z mnoha koutů světa, které experti organizace zpracovávají, porovnávají a vyhodnocují“. Například finanční krizi se jim ale předpovědět nepodařilo.

„Hospodářských výhledů OECD využívá Ministerstvo financí. Je ale pravda, že světovou finanční a hospodářskou krizi OECD nepředpověděla. Ještě v prosinci 2008 věstila OECD české ekonomice na další rok růst HDP o 2,5 %, ten se nakonec propadl o 4,4 %,“ napsal Babiš.

I pro něj a jeho ministerstvo může být zajímavé i srovnání toho, jaký je podíl různých druhů daní na celkovém daňovém výběru v České republice a v průměru zemí OECD.

Potvrzuje se, že nebývale vysoké jsou v Česku odvody na sociální pojištění, naopak nízké jsou – oproti průměru – daně z příjmu fyzických osob.
[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚B516‘ border= ‚0‘ width= ‚550‘ height= ‚300‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualizationB516″,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:““,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:““,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:““,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:““,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“ČR“,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“OECD“,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“Daně ze zboží a služeb“},{„v“:null},{„v“:null},{„v“:null},{„v“:33},{„v“:33}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Příspěvky na sociální zabezpečení „},{„v“:null},{„v“:null},{„v“:null},{„v“:45},{„v“:26}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Daň z příjmu fyzických osob „},{„v“:null},{„v“:null},{„v“:null},{„v“:11},{„v“:25}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Daň z příjmu právnických osob“},{„v“:null},{„v“:null},{„v“:null},{„v“:9},{„v“:8}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Majetkové daně „},{„v“:null},{„v“:null},{„v“:null},{„v“:1},{„v“:5}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Ostatní daně „},{„v“:null},{„v“:null},{„v“:null},{„v“:0},{„v“:1}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Daně z pracovní síly a objemu mezd „},{„v“:null},{„v“:null},{„v“:null},{„v“:1},{„v“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Daň z kapitálových výnosů „},{„v“:null},{„v“:null},{„v“:null},{„v“:0},{„v“:null}xxx01xxx}xxx01xxx},“options“:{„legend“:“right“,“title“:“Daňový výnos dle druhu daně (% výnosu z celku) „,“isStacked“:false,“vAxes“:xxx00xxx{„title“:“%“,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“useFormatFromData“:false,“textStyle“:{„color“:“#990099″,“fontSize“:“15″},“gridlines“:{„count“:“3″},“minorGridlines“:{„count“:“4″},“logScale“:false,“formatOptions“:{„source“:“inline“},“format“:“0.##“},{„viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“animation“:{„duration“:500},“booleanRole“:“certainty“,“hAxis“:{„minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:null,“viewWindowMode“:null,“useFormatFromData“:true},“height“:371,“width“:600,“backgroundColor“:{„fill“:“#b7b7b7″},“series“:{„0“:{„color“:“none“},“1″:{„color“:“none“},“2″:{„color“:“none“}}},“state“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“ColumnChart“}‘ ]

 

 

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)