Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Foter.com, zdroj

Největší porevoluční kšeft jsou exekuce. Kam se hrabe Bakala nebo Kožený

Tomáš Koloc je novinář z periferie. Muž, který se vedle psaní pro Kulturní noviny dlouhodobě věnuje sociální práci, a zná tvrdý život lidí na okraji z první ruky. Sám řadu let pracoval i v manuálních profesích, za minimální mzdu. Osobně zakusil i exekuci a tématu se poté začal důkladně věnovat. Nejen k exekucím v Česku nabízí pozoruhodné postřehy.

Třeba o tom, že „existuje exekuční bezdomovectví, exekuční sebevražednost, exekuční rozvodovost ale i nerozvodovost, kdy manželé, kteří by se jinak už rozvedli, zůstávají spolu, protože společně splácí exekuci.“

Řada lidí se kvůli strachu z exekutorů dokonce obává pohřbít své zemřelé blízké (dodatek ex post – v tomto textu se věnujeme mj. tomu, že žádná právní souvislost mezi pohřbením lidí v exekuci a převzetím dluhu neexistuje, pozn. red.)

Rozhovor s Tomášem Kolocem vydá HlídacíPes.org ve dvou částech. Toto je část první.

Otce raději nepohřbívejte

Skutečně se stává, že lidé, jejichž nejbližší příbuzní byli v exekuci a zemřeli, často své mrtvé nepohřbívají v obavě, aby exekuce nepřešly na ně?

Nedělal jsem na to žádný sociologický výzkum, ale mám s tím osobní zkušenost, která mě přiměla k tomu, abych si ty věci začal dále zjišťovat. I na Facebooku je několik skupin, které se exekucemi zabývají, a tam jsem zjistil, že v tom rozhodně nejsem sám. Čísla nakonec hovoří jasnou řečí. V době, kdy se exekuce podle onoho slavného zákona číslo 120/2001 Sbírky začaly realizovat v té dnešní výši, během let 2007 – 2015, narostly počty sociálních pohřbů. V nejpostiženějších oblastech, kde najdete 20 % produktivního obyvatelstva v exekucích, až desetinásobně. V roce 2007 to bylo 140 pohřbů, v roce 2015 už 1444 pohřbů…

To znamená hlavně sever Čech, severní Morava?

Ano. Plus západní Čechy. Všude tam, kde bývalo vysídlené pohraničí a kde se po revoluci položil těžký průmysl. Obecně jsou to oblasti s tradičně vyšší nezaměstnaností a nyní i největší exekvovaností. Zároveň jsou to voličské základny Miloše Zemana a je tam i největší podíl nevoličů. Stačí si porovnat mapu exekucí a uvidíte, jak se krásně překrývá s volebními výsledky.

K politice se určitě dostaneme. Ale vraťme se k těm sociálním pohřbům. Proč to tak je?

Tomáš Koloc

Ono to z té politiky ale jaksi vychází. Když se v 90. letech při velké privatizaci „zhaslo“, odvykli si lidé vracet dluhy. Proto byl přijat tento inkviziční zákon, který se ale začal vztahovat na každého, kdo si i jen neštípl lístek v tramvaji. Pro mne byl rozsah exekučního strašidla také poměrně nové zjištění. Osobně jsem měl dvě setkání s exekucí.

První byla, když jsem se v roce 2013 sám dostal do exekuce kvůli tomu, že jsem deset let předtím nezaplatil za cestu ve vlaku. Pokutu jsem sice uhradil, ale už ne soudní poplatky, které jsem v tom šroubovaně psaném odůvodnění, v němž mi sdělovali ukončení soudního řízení pro zaplacení dluhu, neviděl. A vynořilo se to typicky až po deseti letech, kdy patřičně narostly různé poplatky a především výdaje na exekutora.

Opravdu – za celých těch deset let jsem neobdržel jedinou upomínku! Druhý případ je z roku 2016, kdy mi zemřel otec. Vydal jsem se tedy do města, kde v posledních letech žil a zemřel, a tam se mne ujal jeho kamarád s tím, že zná paní na tamním sociálním úřadě, a ta že mi poradí, jak dál.

S čím měla radit?

Řekla mi, že otce znala a ví, že měl velké dluhy. Ona sama mi pak radila, abych ho nedával pohřbít, protože ze zkušenosti ví, že to lze považovat za přihlášení se k závazkům zemřelého.

Co vám tedy sociální pracovnice poradila?

Řekla mi, že mého otce náhodou znala a měla ráda, a byla by nerada, abych se dostal do stejných problémů jako on. Nabádala mne proto, abych pohřeb nevypravoval, nechal u nich úmrtní list, a oni s tím, že se úmrtní list na úřad „nějak dostal“, pohřeb vypraví sami.

Jak se vůbec váš otec dostal do exekuce?

Byl lékař, člověk zvyklý dělat odbornou práci, ale nebyl podnikatel a s ekonomikou si moc nerozuměl. Ve chvíli, kdy byli po revoluci zrušeni obvodní lékaři – zaměstnanci, byl přinucen otevřít si vlastní praxi, zadlužil se a už se z toho nedostal. Lepil to tak, že si bral různé půjčky, snažil se splácet, ale nikdy se mu to nepodařilo. Výše dluhu samotného dnes také není tak důležitá, podstatné je to, že poplatek za exekutora se vyšplhá na mnohonásobek konečné dlužné částky, do níž jsou započítány všechny ostatní poplatky a úroky.

A tak kolem toho zemřelého dlužníka číhají právníci a exekutoři, kdo ten dluh převezme. Syn, dcera, manželka, bývalá manželka, anebo i spolubydlící, který s dlužníkem bydlel ve společné domácnosti… Exekuce dnes můžou dopadnout i na mentálně postižené. Sám jsem jako sociální pracovník se svými klienty několik takových kauz řešil. Může to dopadnout i na novorozeňata a nezletilé děti. A už několikrát se stalo, že se exekuce dlouhá léta těžce zbavoval člověk, který měl s dlužníkem jen společné jméno.

Ale právní spojitost mezi vypravením pohřbu a převzetím dědictví včetně dluhů přece žádná není…

Bylo mi řečeno, že právníci věřitelů jsou šikovní a jsou schopni tu spojitost najít. Samotný akt pohřbu sice nic nezakládá, ale akt zaplacení pohřbu už může… Většinou se to řeší tak, že když chcete svého blízkého pohřbít důstojně, najdete si nějakého kamaráda, co s tím nemá nic společného, nemá žádný nárok na dědictví, a ten pohřeb vypraví.

Když jsem později příběh s ne-pohřbem svého otce zveřejnil, ozval se mi spisovatel Jaromír Typlt, že on sám byl v jednom případě právě takovýmto kamarádem, který umožnil pozůstalým jejich zemřelého důstojně pohřbít. Já v tu chvíli ale nikoho takového po ruce neměl. Ocitl jsem se vyjukaně uprostřed pracovního týdne ve městě na druhém konci republiky, kde jsem kromě otce skoro nikoho neznal, s tím, že se rozmyslet mohu, ale že za každý další den na prosektuře se platí skladné mrtvoly – a mezitím na mě věřitelé můžou přijít.

Ale zaplatit pohřeb a nepřevzít dědictví tedy možné je.

Jde to, ale na sociálním úřadě mi skutečně radili, ať to raději nedělám, že i za těchto okolností jsou exekutoři připraveni po tom jít. Otec měl dluh ve výši řádově stovek tisíc, to už není zanedbatelná částka. Když ji navýšíte o různé poplatky, především, jak už jsem říkal, za exekutorské služby, tak se jim aktivní hledání nového dlužníka vyplatí. Právníci mne dokonce zrazovali i od pozdějšího vyzvednutí urny, že i to lze spojit s dědictvím. Otcův popel tedy není v rodinném hrobě, nýbrž mezi ostatními sociálně pohřbenými.

Jsem pietní člověk, takže jsem se s tím dost trápil. Nakonec jsem alespoň nechal odsloužit zádušní mši, kam jsem sezval jeho známé. Další věc je, že jsem byl varován, abych se nevydával do otcova bytu, protože po tom právníci věřitelů jdou a pokud si zajistí svědectví sousedů, mají důkaz, že jsem převzal část dědictví. Tím pádem jsem musel oželet třeba i svoje osobní věci, které jsem si předtím u otce schoval, když jsem se stěhoval z většího bytu do menšího.

Sebevraždy kvůli exekuci

Tyhle dvě osobní zkušenosti byly důvodem, proč jste se o problém exekucí v Česku začal zajímat hlouběji?

O tom, co dokáží exekuce, jsem jako sociální pracovník věděl od svých klientů, ale soustavně jsem se tématu začal věnovat, až když se dotkly mě osobně. První zajímavá věc byla, že mi v bance řekli, že vůbec nemůžu ke svým penězům, protože mám zablokovaný účet kvůli exekuci, a až když jsem si od kamaráda právníka přinesl text zákona a ukázal jim ho, nechali mě vybrat si zákonnou částku na živobytí. Úřednice z banky mi pak soukromě řekla, že to mlčení o zákoně mají nařízeno – jinak by to mohl chtít každý.

Když jsem pak jel osobně splatit svůj dluh za soudní poplatky z deset let zaplacené pokuty exekutorům (z Hradce Králové, kde bydlím, do Plzně), zažil jsem v exekutorské kanceláři druhé překvapení. Když jsem složil peníze, dali mi potvrzení a řekli mi, že teď mi budou nějakou dobu posílat obsílky, jako bych ty peníze poslal, a pak se mi to za pár týdnů odblokuje. Nebyli zjevně vůbec rádi, že jsem to řešil takto rychle, protože tak přišli o peníze, které bych musel platit, kdybych měl další prostoj.

Jak jste to tedy namístě vyřešil?

Když  jsem jim sdělil, že bych rád, kdyby tu odblokaci udělali okamžitě a že mám v tašce diktafon a vše si nahrávám, hned to šlo. V čekárně jsem také vzal do ruky Komorní listy, což je oficiální časopis Exekutorské komory České republiky, a v nich jsem poprvé získal náhled do toho, jak to tady funguje. Otevřeně tam psali, že náš exekuční systém je v Evropě unikátní, protože tady máme soukromé exekutory. Vysvětlovali, že tu lidé nebyli zvyklí dluhy platit, ale to že se s přijetím zákona v roce 2001 konečně změnilo, a že je to ještě třeba zpřísňovat.

Zjistil jsem, že to, co se stalo mně, není vůbec izolovaný případ a začal jsem se tomu postupně více věnovat – a nevěřil jsem vlastním očím. V této zemi existuje exekuční emigrace, exekuční nezaměstnanost a černá zaměstnanost, protože člověk s exekucí na krku si smí legálně vydělat tak na jídlo a zbytek se mu strhne, což lidi v exekuci k legálnímu zaměstnání nijak nemotivuje. Existuje i exekuční bezdomovectví, exekuční rozvodovost ale i nerozvodovost, kdy manželé, kteří by se jinak už rozvedli zůstávají spolu, protože společně splácí exekuci, exekuční sebevražednost…

Exekuční sebevražednost? K tomu máte nějaké bližší údaje, informace?

Oficiální čísla na to určitě nejsou, ale občas něco pronikne do tisku. Mně se tak trochu podařilo dostat na veřejnost příběh inženýra Jaroslava Janoty z Napajedel u Zlína, který si na začátku roku 2017 vzal život kvůli své kauze spojené s exekucí, kterou přitom vůbec nezavinil. Podle toho, co mi řekl jeho blízký přítel, šlo o to, že měl byt, který pronajímal člověku, který neplatil za služby a energie. Nasčítalo se to a přišla exekuce – ovšem ne na onoho nájemníka, ale na majitele bytu.

Jednoho dne se do bytu, kde pan Janota bydlel, začal někdo dobývat. On byl zrovna po noční směně, byl to bývalý profesionální voják, měl zbraň, a protože se cítil ohrožen, vystřelil. Prostřelil dveře. Nikomu se nic nestalo, ale pak přijela policie, zatkla ho a obvinila. Z tohohle případu jsem se zároveň dozvěděl o další české zvláštnosti, že exekutoři mohou přijít k vám do bytu exekvovat i bez asistence policie.

Upřímně bych čekal, že člověk nejdříve dá najevo, že je doma, zakřičí třeba přes dveře, co se děje, ne že bude rovnou střílet…

Jak říkám, vycházím z vyprávění jeho přítele, který bydlel nedaleko něj a který Janotu vozil do práce. Navíc inženýr Janota sám vše poměrně střízlivě popsal na svém blogu, který měl na serveru iDnes. Tvrdil, že šlo o varovný výstřel. U soudu byl disciplinovaný, při vyšetřování spolupracoval a v mezičase i splácel dluh, který nezpůsobil. Soud mu ale nakonec napařil dvanáct let nepodmíněně za pokus o vraždu. Myslím, že to byl exemplární trest. Za ty roky, co jsou exekutoři schopni zabavit i kolébku pod dítětem, na ně přibylo fyzických útoků. Jaroslav Janota byl zvláštní typ, žil sám, a den předtím, než měl nastoupit trest, napsal svůj poslední vysvětlující blog a skočil ze sedmého patra paneláku.

Ten případ si vybavuji, to bylo někdy počátkem loňského roku (2017).

Shodou okolností jsem si tohoto jeho posledního blogu všiml jen pár minut poté, co jej vydal. Obratem ho smazali s odůvodněním, že jde o součást vyšetřování sebevraždy, ale já a několik dalších lidí si stačilo pořídit screenshot. Přidal jsem svoje zkušenosti a dal to na Facebook. Mělo to asi dva tisíce sdílení a rozběhlo se to po republice a dostalo se to dále do médií. Měl jsem z toho pocit, že by tohle mohla být poslední kapka. Vzedmula se obrovská vlna nevole proti exekucím, které jsou v Evropě, ale i světově unikátní.

V mírně podobné formě je má jen Slovensko, ale jinak v Evropě ani v USA není jediný stát, který by to měl stejně. U nás jsou exekutoři soukromí, mohou exekvovat bez asistence policie, a jak říkám, náklady jsou schopni vyšroubovat třeba na sedmnáctinásobek dlužné částky. To je něco tak bezprecedentního, že jsem přesvědčen, že kdyby se toho nějaký politik cíleně ujal, tak by s tím vyhrál volby.

Exekuce se dnes týkají deseti procent národa, celková míra exekvovaných částek byla jen za rok 2016 kolem 350 miliard. To je největší porevoluční kšeft. Kam se hrabe privatizace OKD nebo Koženého fondy. Funguje to od roku 2001 a exekutoři to mají naprosto se zárukou, protože za nimi je zákon. Občas se podařilo exekutory, na jejichž největší excesy upozornila média, z tohoto kšeftu vymanévrovat. Se systémem jako takovým se ale nedělá nic. Naopak paní vedoucí exekutorů se občas ozve v tisku, že mají málo, že by se exekutorům měly zvednout platy.

Teď se přece rýsuje možnost jednoduššího oddlužení.

Ano, ministr Pelikán připravil novelu insolvenčního zákona, podle níž se do exekuce nebudou moci dostat lidi, kteří se zadlužili u lichvářských společností. Místo toho budou splácet v rámci jiného režimu, takzvaného osobního bankrotu. Některé věci se změnily, ale z mého pohledu jde stále jen o dílčí úpravy zákona. Když jsem byl na notářství odmítnout dědictví po otci, bylo mi také sděleno, že když se ho jako zákonný dědic vzdám, nebudou dle novely už obesílat lidi kolem (širší rodinu, spolubydlící), jak tomu bylo dřív. Se základními pilíři se ale, pokud vím, nic nestalo.

Co jsou ty základní pilíře?

Pilíři myslím to, že exekutoři u nás nejsou zaměstnanci státu, ale soukromí podnikatelé, že lidé se dlouhé roky vůbec nedozvědí, že se proti nim nějaká exekuce vede, a zjistí to, až když částka patřičně naroste. Respektive není dostatečně ošetřeno, aby se to dozvěděli. Pak se vymáhá mnohonásobek dlužné částky. Nevole tuhle dnešní nejpalčivější obludnost řešit, souvisí podle mě i s tím, že oblasti, kde je každý pátý dospělý člověk v exekuci, jsou v příhraničních oblastech, a ne v Praze, kde sídlí všechna celostátní média. V Praze je exekvovanost „jen“ kolem osmi procent a pro tuto oblast to tudíž není mediální téma.

Nemění se to ale? Přijde mi, že téma se z toho postupně stává, čím dál více a častěji…

Třeba vznik Mapy exekucí hodně pomohl. Můžete se podívat na čísla konkrétního města, kraje… Existence Mapy exekucí je důkaz, že to téma také zvedá lidi, kteří nejsou exekucemi přímo ohroženi, ale už se na to nemohou dívat. Někdy to srovnávám s Chartou 77. Za komunismu byl problém, že byli lidé zavíraní a vyhazovaní ze zaměstnání za věci, které jim přitom zaručoval mezinárodní pakt o lidských právech, který československá vláda podepsala v Helsinkách. Tehdy se parta kamarádů rozhodla na to upozornit. Podobným způsobem začíná fungovat komunita, které české exekuce nejsou jedno. Jenže bez mediální podpory to nejde.

Druhá část rozhovoru vyjde na HlídacíPes.org ve čtvrtek 24. května. 


Tomáš Koloc (1977)

Studoval učitelství českého jazyka a společenských věd, a působil jako kulturní redaktor a umělecký recenzent v novinách (Haló noviny), časopisu (filosofický čtvrtletník Revue PROSTOR), rozhlasu (Český rozhlas 6-Svobodná Evropa), později jako redaktor spolupracoval s reklamní agenturou, několika nakladatelstvími i televizí. Poměrně záhy ale z mainstreamových médií odešel a živil se manuálními profesemi. Od své třicítky (po dálkovém studiu sociálně-umělecké terapie) pracoval deset let jako sociální pracovník postižených a nemocných, ale i lidí bez domova. Po celou tu dobu spolupracoval s nezávislými médii – byl členem redakčního kruhu Britských listů a od ročníku 2009/2010 pomáhal zakládat první (a dosud jediný) český nezávislý družstevní list www.kulturni-noviny.cz, v němž působí dodnes a v němž mimo jiné navazuje na řadu svých reportáží z dělnických povolání a sociálně slabých komunit, kterou původně vytvořil pro časopis ČiliChili. Od roku 2013, kdy se poprvé osobně setkal s fenoménem exekucí, se publicisticky věnuje bezprecedentnímu systému českých exekucí, danému dnes již legendárním exekučním zákonem 120/2001 Sb.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

18 komentářů

 1. karel napsal:

  Naprostá pravda.

 2. Petr Kaminsky napsal:

  Podle roku vyroby to spada do obdobi opozicni smlouvy. Zajimalo by me, jestli lidi, kteri tyhle ceske unikaty (kuponova privatizace, exekuce) legislativne pripravili/prosadili, jen nedomysleli dusledky nebo to cele od zacatku delali se zlym umyslem.

 3. Frenki Hunter napsal:

  Exekutoři…“Ano-bude (nám) líp“!
  Je toho mnoho shnilého ve státě dánském a nikdo z těch partajních šizuňků s tím nehodlá nic dělat.
  A nikdo z voličů nechce po partajních šizuňcích to podstatné a nechá si podsouvat „jejich skvělý šizuňský program“. To je tragédie.
  Pikantní je příklad ze Slovenska, kde tamní prezident má obrovský problém s „lichvou“ a „kradenými pozemky“. A to je dáván našim některými taky šizuňky za vzor ctnosti.
  S politickou korektností to nikam nedotáhneme. Tak snad budou předčasné volby a dojde ke změně.

 4. Radek napsal:

  Exekuce jako taková má ve společnosti místo,ale je třeba si uvědomit,že to je nástroj,který by měl podléhat zvýšenému dozoru ze strany státu. Vždy se jedná o brutální zásah do soukromí a je otázkou zda takové pravomoce delegovat na soukromý subjekt. Současný stát jen těžko zvládá kontrolu svých vlastních represívních složek (policie ,justice) ,kde má neskonale více pravomocí,než v případě soukromých exekutorů. V tomto směru mi připadá naprosto absurdní pravomoc exekutora obstavit majetek libovolné osoby na základě úvahy exekutora ,že se jedná o majetek dlužníka. Ještě absurnější je ,že v případě neoprávněných úkonů exekutorovi prakticky nehrozí postih. Alarmující je ,že exekutorskou činnost v nejednom případě vykonávají lidé bez morálních zábran ,což ve spojení s podobně profilovanými právníky a obchodníky s morálkou našeho současného premiéra vytváří z naší země místo nebezpečné pro život.

 5. Tomáš napsal:

  Tento clanek je tezkej blivajz a pojednava o tom jak postihovat exekutory, kteri jsou jedinou formou udrzovani uz ted ubohe vymozitelnosti prava v ČR, misto toho, aby resil financni gramotnost naroda a teorii, ze dluzit penize není normální a kazda exekuce je jenom vysledek nezodpovednosti dluznika a to ze prumerny dluznik v ČR ma pres 10ks exekuci neni jenom tim, ze si v trvalem bydlisti zapomel vybrat doporuceny dopis. Evidentne panu Kolocovi nikdo nikdy nedluzil a nevymlouval se dlouhe mesice na nesmysly… P.S. Převzeti dluhu po mrtvém uhradou jeho pohřbu je absurdní nesmysl a zase to je jej „jedna pani na uradu povidala..“.

  • liphapri napsal:

   Exekuční zákon zhoršuje vymahatelnost práva a ne naopak. Dává osobám, jež nejsou součástí státu práva, jenž by měl mít pouze stát.
   Vytvořil jednostranný vztah mezi věřitelem a dlužníkem kdy navíc za chyby a rizika věřitele ručí stát. Což dále oslabuje a podkopává právní stát. Protože v tomto případě státní moc kryje a podporuje zlodějinu.
   Problémy, které tato zlodějina způsobila a způsobuje budeme řešit ještě další desetiletí ne-li generace.

 6. Miloš napsal:

  Říká se: „2 právníci = 3 názory“
  Rád bych se dožil toho, až umělá inteligence tyto profese alespoň umravní, ne-li zdecimuje, exekutory rovněž.

  • PM napsal:

   Milošovu touhu, že se chce dožít doby, kdy lidský úsudek a rozhodování o věcech jako je spravedlnost a morálka, nahradí lépe stroj, tak tu tedy nesdílím, to je opravdu těžký filosofický problém. A já se obávám že, to bude obrovský evoluční skok, který povede k eliminaci, nebo až vyhlazení inteligentního života biologického. Nebo bude inteligentní biologický život uzavřen v malých vzorcích do rezervací, aby této krásné planetě dále neškodil.
   🙂

   • Miloš napsal:

    Kauza Zeman – pomluva Peroutky. Po třech letech znova na začátku. NS k vynesení rozsudku potřeboval asi 17 měsíců, konec sporu v nedohlednu…Myslím, že umělá inteligence by to zvládla několikařádově rychleji.

 7. Jos napsal:

  Exekutoři jsou nebezpečná sebranka. Uvedu jeden příklad, který jsem zažil na vlastní kůži. Koupili jsme činžák a protože v kritické době nefungovali notáři, museli jsme k tomu založit s.r.o. Požadoval to místní úřad. Jednoho dne jsem coby jednatel s.r.o. obdržel dopis od jisté exekutorky z Hodonína, ve kterém chtěla v rámci exekuce zablokovat podíl jednoho společníka. Pikantní bylo, že exekuce byla vedena na úplně jiného člověka, s jiným jménem, rodným číslem a o dvacet let odlišným věkem a s úplně jinou adresou. Ten exekuovaný bydlel na Moravě a my jsme v Praze. Jediné co se shodovalo s naším společníkem bylo příjmení. Jinak naprosto žádný vztah neexistoval. Řekl bych, že ta fikaná exekutorka si někde na Justici.cz zadala příjmení a zkusila zablokovat majetek všem lidem v republice, jejichž příjmení se shodovalo se jménem původního dlužníka. Prostě to zkusila a možná leckde u lidí s menší zkušeností i uspěla. Samozřejmě odvrácení vstupu exekutorky do s.r.o. nás stálo hromadu zbytečné práce, kterou nám ta exekutorská podvodnice nikdy neuhradila. Pro mne je jediným řešením okamžité zrušení soukromých exekutorů. Jejich praxe jak ukázal tento případ je až zločinná.

 8. Ivo Řípa napsal:

  Pan Koloc je možná vzdělaný člověk, ale opravdu v některých věcech by si měl skutečnosti více ověřit. Jako třeba to že si exekutor sedmnáctkrát navýší svoje poplatky!!!!! Exekutor si totiž NEMŮŽE!!!! svoje náklady svévolně navyšovat!!!! Vše je dané zákonem a náklady exekutora musí posvětit soud. Ale opravdu by si měl pan Koloc vyzkoušet i roli věřitele. Pořád se tady v tom státě hájí práva dlužníků. Ale je to jednoduché, dlužníků je víc než věřitelů, to znamená víc potencionálních hlasů ve volbách.

 9. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  Není dlužník jako dlužník. Pokud dluží třeba Sdružené JZD v likvidaci, jako nám, exekutor vám řekne, že není co exekuovat, přesto, že máte v ruce rozsudek, proti kterému není odvolání, o povinosti zaplatit. Vše je totiž zcela legálně rozkradeno. A šmitec.

 10. Frank Zappa napsal:

  Samozřejmě je tu celkově nezvládnutý celý proces vymáhání pohledávek, kdy ani sám dlužník není upozorněn, natož aby o tom nějak věděla jeho rodina. Ze stokorunového dluhu, např. u Dopravního podniku za jízdu načerno, se rychle stane dluh za několik desítek tisíc. Ono bohužel v tomto systému platí, že čím větší chaos do toho právníci a exekutoři zanesou, o to více peněz vydělají. Takže výsledný stav je naprosto tristní.

 11. Jan Bardiovský napsal:

  Dobrý den, důvěryhodnost výše uvedených tvrzení „podpírá“ věta: „poplatek za exekutora se vyšplhá na mnohonásobek konečné dlužné částky, do níž jsou započítány všechny ostatní poplatky a úroky“… Především to není poplatek, ale odměna, ale především bych potřeboval objasnit jak je možné, aby něco co je stanoveno jako = 15% + DPH z toho co se vymůže, bylo vyšší jako to co se vymůže…

  Vzhledem k této zcela zjevné nesrovnalosti jsem to dál už ani nečetl…

  • Robert Břešťan napsal:

   Ano, myslím, že by leckdo potřeboval objasnit, jak se například ze 40 Kč stane 6000 Kč.

   • Tomáš Koloc napsal:

    Tady je to popsáno krok po kroku: https://www.kulturni-noviny.cz/permalink/12359

    • Jan Bardiivsky napsal:

     Vážený pane Koloci,

     Nedělám sice advokata, ale mám advokátní zkoušky a právní vzdelani a mám pocit, ze právník, stejne jako novinář, ma určitou odpovědnost vůči světu kolem nás a mel by jsi uvědomit a snažit se delat svet lepším.

     Začnu takhle: pred dvaceti mi minutami jsem se v rámci snahy OVĚŘIT INFORMACI obrátil na jiného právníka a dal jsem mu otázku: je mozné aby z titulu toho, ze někdo vystaví někomu pohřeb se stal dědicem jeho dluhu? Odpověď: NENI to mozné. Skutečnost, ze někdy muze byt rozhodnuto, ze zůstavitel pohřbu se stane dědicem se tyka pouze situace, kdy zesnulý ma majetek nepatrné hodnoty a tento cca pokryje náklady, které mel ten kdo pohřeb vystavil a nemá zádný vliv na právo zákonného nebo jiného (závěť) dědice odmítnout dědictví a tím se zcela vyhnout dluhum, které by na nej mohli přejít!

     Konstrukce, ze lidi nepochovavaji své blízké ze strachu, aby na ne nepřešly dluhy je horší nez čistá spekulace. Je to nebezpečný blud, který ma potenciál ublížit jiným lidem, kteří by mohli udelat to samé i kdyz se nemusí vubec tohoto bát a muze realne ublížit! Zveřejněním teto úplne nesprávné informace nejenže ublizujete lidem co muzou řešit ztrátu blízkého člověka, ale poškozujete všechny bohulibe organizace, které vam to zveřejní.

     V zásadě souhlasím se základní myšlenkou, ze cela oblast reseni nesplácených dluhu neni ani zdaleka ideálně nastavena a především u pohledávek do 10.000 vznikali nespravedlnosti, které byli nastavené systémově špatně. Hodně se za posledních pět let zlepšilo jako třeba radikální snizeni odměny advokata u těchto pohledávek z 6000 na 600 nebo slučováním exekuci a snížením minimalni odměny a nákladu exekutora, ale take na straně zadlužování se věci posunuly třeba zákonem o spotřebitelském úvěru nebo povinnou registraci subjektu, které poskytují spotřebitelské úvěry ale tech cca 500 000 lidi, kteří maji vícecetne exekuce jsou dědictvím minulosti, které by mela společnost napravit a doufám, ze se podaří zmenit v insolvenčním zákoně, které tomu pomůžou.

     Je dokonce mozné, ze exekuce meli tak zásadní negativni dopad, ze ludi proste nemeli peníze na vystavování pohřbu, ale udelat z toho závěr, ze chtěli pohřbít blízkého ale ze strachu to neudělali, aby na ne nepresli dluhy je proste blud. A pokud by to byla pravda, tak jako ja jsem věnoval deset minut dotazu právníkovi meli to udelat i oni. Stejne jako autor článku mel konzultovat s právníkem pred zveřejněním.

     Věcné diskuzi, která muze zmenit věci k lepšímu tenhle “exekuční bulvár” nepomaha a opravdu se nehodí do seriózních medii za jakého hlidaciho psa považuji. Diskuze jake by meli byt minimalni náklady u bagatelnich pohledávek je na místě. Vytvareni moznosti reseni těžkých situaci take, ale srdcervuci příběh o čtyřiceti korunách třeba úplne opomíjí to, ze exekutor jen vykonává rozhodnuti, které on neudelal a musi delat co ku zakon ukládá.

     Velice rad se o tom budu s vámi dlouze a podrobně bavit, pokud mate zájem. Jeste jednou se omlouvám za tu reakci, ale byl jsem nastvan, ze takhle ublizujete lidem a dobre věci – snaze zlepšit tuto oblast k lepšímu a jeste přitom ublizujete hlidacimu psu a dalším co to publikuji.

     A to jsem se věnoval pouze těm pohřbum. Ostatní jsem nemel odvahu číst….

     • Robert Břešťan napsal:

      Dobrý den, tento týden k tématu „exekučního nepohřbívání“ vydáme text, který v tom udělá jasno. Jen chci upozornit, že pan Koloc popisuje vlastní konkrétní zkušenost a „rady“, které v této věci dostal. V rozhovoru níže pak připouští, že právní spojitost neexistuje…

      Ale právní spojitost mezi vypravením pohřbu a převzetím dědictví včetně dluhů přece žádná není…

      Bylo mi řečeno, že právníci věřitelů jsou šikovní a jsou schopni tu spojitost najít. Samotný akt pohřbu sice nic nezakládá, ale akt zaplacení pohřbu už může… Většinou se to řeší tak, že když chcete svého blízkého pohřbít důstojně, najdete si nějakého kamaráda, co s tím nemá nic společného, nemá žádný nárok na dědictví, a ten pohřeb vypraví. (…)

      Ale zaplatit pohřeb a nepřevzít dědictví tedy možné je.

      Jde to, ale na sociálním úřadě mi skutečně radili, ať to raději nedělám, že i za těchto okolností jsou exekutoři připraveni po tom jít. Otec měl dluh ve výši řádově stovek tisíc, to už není zanedbatelná částka.

Přidávání komentářů není povoleno