Prezidentský ples na Pražském hradě. Foto: CNC/ Jakub Poláček/ Profimedia

Nadace Miloše Zemana i jeho ženy nadále sídlí na Pražském hradě. „Napravte stav,“ vyzývá Hrad

Napsal/a Robert Břešťan 25. dubna 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

AKTUALIZOVÁNO. Spolek Přátelé Miloše Zemana není jediná organizace spojená s bývalou hlavou státu, která stále jako své sídlo uvádí Pražský hrad. Nadační fond Miloše Zemana i Nadační fond Ivany Zemanové vykazují jako oficiální adresu Hradčany 310, tedy Prezidentský domek v Královské zahradě.

U „přátel Miloše Zemana“ zaujalo nové vedení prezidentské kanceláře tvrdé stanovisko. Pokud prý nepřestane uvádět coby adresu svého sídla Pražský hrad, prezidentská kancelář podnikne další kroky. Serveru Aktuálně.cz to řekla její vedoucí Jana Vohralíková.

Hrad už minulý měsíc odeslal spolku dopis, v němž ho vyzval ke změně oficiální adresy. Spolek fyzicky na Hradě sídlil zhruba rok a půl, poslední tři roky na uvedené adrese ale není.

HlídacíPes.org se prostřednictvím mluvčí prezidenta Markéty Řehákové zajímal o to, zda podobnou výzvu obdržely či obdrží i obě jmenované nadace.

Stav budeme sledovat

„Oběma nadačním fondům byly výzvy ke změně sídla doručené do datových schránek a jak vyplývá z přiložených doručenek 18.4. 2023 byly doručeny fikcí, následně se do datové schránky přihlásila oprávněná osoba. Datové zprávy v příloze byly tedy doručeny oběma společnostem.  Budeme průběžně kontrolovat, zda došlo ke změně sídla u obou nadací,“ říká Řeháková.

Dopisy odešly ze Správy Pražského hradu oběma nadačním fondům dne 4. dubna. Podle nich nájemní vztah skončil k 31. březnu tohoto roku a „jmenovaná právnická osoba pozbyla právní důvod užívání prostor v areálu Pražského hradu“.

„Na základě uvedeného vás žádám o zajištění nápravy současného stavu, který neodpovídá skutečnosti, tj. uvedení sídla nadačního fondu do souladu s fyzickým stavem,“ napsal shodně oběma fondům Petr Polívka, který je pověřený řízením Správy Pražského hradu (dům, v němž je sídlo obou fondů zapsáno, oficiálně patří právě Správě Pražského hradu).

Dotazy HlídacíPes.org zaslané na kontaktní emailové adresy obou nadací zůstaly bez reakce.

Nadační fond Miloše Zemana (respektive Nadační fond Prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana) vznikl v roce 2013 s původním cílem přispívat na umořování státního dluhu. Financován měl být z příspěvků samotného prezidenta (podle výroční zprávy posílal měsíčně 60 tisíc Kč) a dalších občanů. Po dvou letech fond své zaměření změnil na „podporu činnosti nestátních zařízení poskytujících dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči“, konkrétně na podporu Klokánku a Fondu ohrožených dětí.

V roce 2021 – podle poslední dostupné výroční zprávy – činily příjmy fondu 1 657 206 Kč a výdaje 1 672 142 Kč.

Zatančit si na Hradě

O reálné činnosti Nadace Ivany Zemanové se toho mnoho neví. Vznikla taktéž v roce 2013, žádné viditelné aktivity v posledních letech nevykonávala – podobně jako sama prezidentova manželka. Poslední „novinka“ na webu nadačního fondu je z prosince roku 2021. Poslední výroční zpráva je též dostupná za rok 2021 a zmiňuje celkem tři dary, dva od nejmenovaných fyzických osob v souhrnné výši 32 tisíc Kč a jeden od nejmenované právnické osoby 500 tisíc korun.

Výdaje za rok 2021 pak zhruba o 50 tisíc korun přesáhly hranici jednoho milionu korun a šly prý například na úhradu terapeutických služeb a pořízení zdravotnických prostředků či ve prospěch Nadačního fondu Ježíškova vnoučata.

V minulosti však fond prezidentské choti přeléval peníze do prezidentského fondu, v součtu šlo o jednotky milionů korun.

Revizorem nadačního fondu prezidentovy manželky byl Vratislav Mynář, v prezidentském fondu byl pak členem správní rady. O činnosti za rok 2022 není známo nic s výjimkou poslední fotografie na facebookovém profilu z 3. února, kde je zachyceno pravděpodobně předání malého vozu Suzuki Charitě Chrudim.

Oficiálně uváděným příjmem obou fondů byl například i výtěžek z pravidelného prezidentského plesu pořádaného na Pražském hradě. Jak dlouho zůstane sídlo obou nadačních fondů zapsáno v Prezidentském domku v Královské zahradě, ukáže čas, aktivita nadačních fondů i vůle nového vedení Hradu.


Text jsme doplnili o vyjádření mluvčí prezidenta republiky Markéty Řehákové a o obsah dopisů zaslaných oběma nadačním fondům, pozn. red. 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)