Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Theresa Thompson via Foter.com / CC BY, zdroj

Konec levné práce. Akce místo slibů – co třeba roční výjimka pro daň z příjmu a odvody?

Jakými moderními trendy, hesly a pokrokovými volebními programy se prezentují jednotlivé politické strany? Jsme již sedmnáctým rokem v 21. století, země není izolovaná od světových informací a mezinárodních trendů. Moderní ekonomický program by měl být nutností. Jenže…

Ve světě se daňový systém modernizuje, spíše se zjednodušuje a daně se snižují. V čem Česko zaostává a co by mu mohlo pomoci?

  • 1. Česká ekonomika je již v dobré kondici. DPH by se dle příslibu politické reprezentace měla vrátit na původní výši. Dočasné navýšení bylo avizováno na dobu určitou jen pro období krize. Totéž platí pro daň solidární.
  • 2. Měli bychom upravit mzdovou úroveň a systém navazujících odvodů. Jak?

Vládní analytici říkají, že celková cena práce je v Česku desátá nejnižší v EU, ale odvody do pojistných systémů jsou extrémně vysoké. Zapomínají, že následkem tohoto protikladu je, že pracující dostávají minimální mzdy v relaci s jinými zeměmi EU i v podobě hrubých mezd a vysoké odvody do budoucna blokují razantnější navýšení čisté mzdy.

Intervence ČNB v roce 2013 na čtyři roky zablokovala přirozené samovolné posilování koruny a zároveň cíleně výrazně korunu oslabila. Souběhem těchto vlivů se mzdová úroveň v porovnání se zahraničním snížila odhadem v celkové výši o 30 %.

Jednotlivé volební programy navrhují různá řešení – někdy snížení procent odvodů, někdy použití jiného základu. Toto řešení je ale neúčinné. Je nutné mimořádných opatření.

Proč nikdo nenavrhuje roční jednorázovou stálou a trvale platnou výjimku na daň z příjmu, na sociální a zdravotní pojištění pro jednorázové navýšení mzdy? Stačilo by jednoduchým zákonem definovat nulovou daň i nulové odvody platné pouze pro jednorázové zvýšení mzdy pro stávající pracovní smlouvy s platností delší než 12 měsíců, a to jen u smluvně ujednaných dodatků. Toto navýšení by bylo daňově natrvalo nedotknutelné.

Jaké by to mělo výhody?

Stávající objem daní a odvodů z mezd by se nezměnil, na státní rozpočet by toto opatření nemělo žádný vliv.

Jednorázově na jeden rok by se aktivovala možnost výrazně přidat dobrým a nejlepším, a to trvale bez dalšího daňového zatížení na toto navýšení. Průměrné navýšení čisté mzdy by odhadem mohlo činit kolem 25 %.

Celkový podíl daňového zatížení i odvodů na čisté mzdě by klesl, čisté mzdy by pravděpodobně razantně vyskočily.

Následně po roce 2018 by již nová a další běžná navýšení opět generovala zvýšené odvody mezd.

Toto navýšení by mělo pravděpodobně i zdravé proinflační vlivy v ekonomice, které si ČNB přeje.

  • 3. Moderní doba vyžaduje stále nové a inovativní technologie – proč výrazně nezkrátit dobu v odpisovém režimu a to již v roce 2018?
  • 4. Z každé koruny v kapse aktivního občana je zaplacena v podobě různých daní a poplatků přibližně navíc jedna další koruna. Určitě by stálo za námahu celý systém zjednodušit a zpřehlednit. Proč se nepodívat na jednotlivé daně a dle možnosti škrtat bez náhrady vše, co není logické a nutné a také mravné.

Dle aktuálních informací zabere každé firmě v ČR administrativa kolem daní ročně průměrně 234 hodin času, což zemi zařadilo až na 26. příčku mezi státy EU a EFTA.

  • 5. Stěžujeme si na odliv zisků do zahraničí v podobě dividend, které nejsou zdaněné (dle daňové výjimky). Na druhé straně český majitel společnosti – fyzická osoba – v ČR platí další daň v podobě 15% srážkové daně.

Zajímavé, český občan podnikající ve vlastní zemi je diskriminován – nedostává žádné daňové prázdniny za své investice, nemá žádnou výjimku na daň z dividend ani po uplynutí pěti let vlastnictví. Proč nestanovit 5% srážkovou daň pro dividendy všem subjektům bez výjimek od roku 2018 včetně?

  • 6. Daně z pohonných hmot představují přibližně 53 % z ceny – nejedná se o nemravné zdanění? Nebylo by vhodné stanovit odvody daní pro pohonné hmoty v absolutních číslech?

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře