Klimatolog Tolasz: Klimatická dohoda z Paříže. Zbytečná? Málo ambiciózní?

Napsal/a Radim Tolasz 14. prosince 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

V dnešním světě je běžné, že jsou všechny události široce komentovány na sociálních sítích, v různých elektronických médiích a on-line diskusích. Nejinak je tomu i v případě klimatické konference OSN v Paříži (COP21). V sobotu odpoledne, ještě před přijetím definitivního textu, v centru Paříže už probíhaly protesty proti příliš měkké Dohodě z Paříže.

Zamyslel jsem se nad hlavními argumenty, které proti Pařížské dohodě můžeme dnes vidět:

  • 1. Dohoda je málo ambiciózní, měla by být přísnější a chybí v ní kontrolní mechanismy a sankce.

Ministr životního prostředí Richard Brabec v jednom ze vstupů přímo z jednacích prostor v Paříži jasně řekl, že text Dohody vyjadřuje „maximum možného“. Taková je mezinárodní diplomacie.

Trvat zarputile na vlastních stanoviscích a neposlouchat argumenty oponentů je nejsnadnější cesta k nedohodě. A zpochybňovat přijatou dohodu z pozice „co by bylo kdyby“ není příliš seriózní. Určitě je vhodnější teď trvat na rychlé ratifikaci a hlavně Dohodu začít dodržovat a dobrovolné závazky postupně zpřísňovat.

Česká republika na jedné straně prolamuje limity těžby uhlí a na straně druhé se přidává ke klimatické dohodě směřující k bezfosilní společnosti. Ano, to je těžko pochopitelné. Měli by to vysvětlovat energetici, ekonomové a politici.

Česká republika však své klimatické závazky plní a věřme, že bude plnit i závazky vyplývající z Pařížské dohody. Podstatně důležitější pro klima však je plnění závazků v zemích, které v posledních deseti (dvaceti) letech dramaticky zvyšovaly své emise (např. Čína nebo Indie) nebo v zemích, které své bohatství postavily na fosilním průmyslu (např. Saudská Arábie). Výhodou Pařížské dohody je závazek snižování emisí u všech signatářů.

  • 2. Dohoda je zbytečná, snižovat emise CO2 je nesmysl

To je častý omyl těch, co si myslí, že je klimatický systém triviální a fungují v něm jen lineární vztahy. „Vyšší CO2 podporuje růst rostlin a to je dobře.“ Ale, že to také znamená vyšší teplotu a vyšší výpar a tedy nižší dostupnost vláhy pro rychleji rostoucí rostliny, to už jim nedochází.

Nižší (nebo žádné) používání fosilních paliv znamená nižší emise prašného aerosolu nebo oxidu siřičitého i dalších sloučenin. Tedy látek, které negativně ovlivňují zdraví obyvatel a kvalitu životního prostředí. Snižování emisí skleníkových plynů se v klimatu projeví za desítky let, ale na zdraví obyvatel to poznáme téměř ihned.

  • 3. Dohoda o klimatu je takové poroučení větru, dešti

O tom se dá hodně diskutovat. Dokud je v plánu jen snížení emisí, tak se jedná naopak o snížení vlivu člověka na klima a tedy o odklon od poroučení větru a dešti. Větru dešti poroučíme dnes tím, že přidáváme do atmosféry skleníkové plyny.

Ale pokud bychom se chtěli dostat až na limit 1,5 °C, tak nám modely IPCC jasně říkají, že bychom museli dosáhnout záporných globálních emisí (lidstvo by muselo odebírat z atmosféry více skleníkových plynů, než by vypouštělo).

Dnes je známo několik metod odebírání CO2 z atmosféry a jeho ukládání do hlubokých geologických vrstev, na oceánské dno nebo do starých důlních prostor. Ale nejsou dostatečně známy všechny vedlejší efekty ani odebírání ani skladování takto získaného CO2. A v tom je problém, neměli bychom se do toho vůbec pouštět.

O počasí a podnebí dnes diskutuje snad každý. To je moc dobře, ale je důležité vycházet z odborně správných a vědecky potvrzených předpokladů. Klimatický systém je složitý organismus, který nezná jednoduchá řešení.

V Paříži politici pochopili, že musí naslouchat vědě. A my musíme chápat, že připravit dohodu, se kterou bude souhlasit 196 národních delegací, nebyl pro politiky a úředníky jednoduchý úkol. Dalším, ještě důležitějším, krokem je ratifikace Dohody a její plnění.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)