Když s vámi Putin praští o zem. Hlavním rivalem Ruska je liberální demokracie

Napsal/a Robert Břešťan 6. března 2019
FacebookTwitterPocketE-mail

Když si ruský prezident v polovině února zatrénoval se špičkovými ruskými judisty, nemohlo to skončit jiným výsledkem než tím, že Vladimir Putin s každým, kdo se mu dostal do ruky, praštil o zem. Zapadá to přesně do obrazu, jaký kolem sebe Putin buduje doma i ve světě.

I o tom, jakou pověst o sobě samotném Putin vytváří, ve své knize Příběh ruské geopolitiky s podtitulem Jak se ruská myšlenka zmocnila více než šestiny světa, píše Jaroslav Kurfürst, politický geograf, diplomat, který v minulosti působil mimo jiné na ambasádě v Moskvě, ve Washingtonu či naposledy v Bruselu.

„Vladimir Putin se často prezentuje jako silný vůdce, tento mediální obraz chce vtisknout jak ruské, tak světové veřejnosti,“ říká Kurfürst.

Tuto sebeprezentaci naplňuje i toto v úvodu zmíněné video s Putinem – judistou:

Kurfürst se ale ve své knize zabývá především geopolitikou, současné Rusko a jeho postoje dává do historických souvislostí, které přispěly k tvorbě ruské identity.

„V Rusku se stále opakují stejné vzorce, země tápe v tom, kam patří ve světě. Rusko je nejisté a přesto chce prosazovat své představy o světě. Ten nesoulad je zajímavý,“ podotýká.

Tohle není pro rusofoby

Jeho kniha podle něj ale rozhodně necílí na „rusofobní čtenáře“, už proto, že nabízí širší souvislosti a poukazuje na to, že Rusko dnes nelze redukovat jen na hybridní válku, zastrašování sousedů a šíření nenávisti proti Západu.

„Chování současného Ruska je i důsledkem historicky vytvářené geopolitické kultury a tradic. Nejde jen o mocenský zájem elit. Promítá se tam otřes spojený s kolapsem SSSR, destabilizace identity, země nepřipravená na střet se svobodou a demokracií,“ vysvětluje Kurfürst.

Rusko podle něj rozvíjí koncept měkké síly a usiluje o opětovné sjednocení postsovětského prostoru. „Z toho také plynou ta podezření na ovlivňování voleb, referend, krádeže dat, šíření manipulací, post-pravdy a lživých zpráv. Proto existují trollí farmy šířící nepravdivé zprávy i xenofobii,“ vypočítává.

Rusko podle něj ve světě podporuje populistické strany a antisystémové síly ve snaze „destabilizovat křehký systém liberální demokracie“.


MAPA ČESKÉ JUSTICE od HlídacíPes.org

ZEMAN útočí na nezávislost soudů. Je justice připravená na podobné ataky?


„Oč více se Rusko vzdaluje evropskému chápání mezinárodních vztahů, o to větší by ale mělo být naše úsilí jej pochopit,“ nabádá diplomat.

V postsovětském období lze podle něj v Rusku vysledovat několik geopolitických příběhových linií: odpor k rozšíření NATO, reintegrace v postsovětském prostoru, taktika obrany autokracie, obrana proti barevným revolucím, taktika rozmělňování dominance USA.

„Ruské dějiny jsou plné snah o hledání tmelících prvků různorodé země. Dříve to byl marxismus-leninismus , dnes je to takzvaný civilizacionismus, tedy prosazování alternativních hodnot, legitimizace sféry vlivu a multipolárního světa, izolacionismus a vize Ruska jako ostrova.“

Putinismus, směr pro všechny

Za svého druhu směr lze označit podle Kurfürsta i putinismus. „Ten směřuje k uspokojení množství různých myšlenkových proudů v Rusku, různých etnických skupin, nacionalistů, Rusů žijících v zahraničí, nostalgiků po SSSR, obdivovatelů Stalina. Jde zkrátka o jedinečný systém snažící se oslovit co největší množinu lidí.“

Snahy o vyšší integraci se Západem Rusko podle něj vzdalo v roce 2008, krátce před svým vpádem do Gruzie. Poté zvítězila vize „rusocentralismu a euroasijské integrace“.

„V Rusku převládla teorie, že SSSR se rozpadl poté, co se rozpadla ideologická nadstavba jako tmel národů. A z toho že také plyne rozpad geopolitické struktury. Závěr, který z toho pro Rusko vychází, je, že pokud má země uspět v soutěži se Západem, musí zaútočit proti jeho podstatě, tedy proti tmelu v podobě liberální demokracie,“ popisuje Kurfürst hlavní bod ruské informační války.

Ne vše, co ve vztahu Rusko – Západ sledujeme, je ale podle něj důsledek hybridní války: „Jsou v tom i prvky ruského autentického vidění světa, s Evropou nekompatibilní myšlenkový svět. Naopak Rusko je přesvědčeno, že hybridní válku proti němu vede Západ, což dokládá třeba působením některých neziskových organizací. Nedorozumění mezi Západem a Ruskem má hluboké kořeny a řešení je během na dlouhou trať.“


Rozhovor s diplomatem a politickým geografem Jaroslavem Kurfürstem nabídne HlídacíPes.org v následujících dnech.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)