Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
pietromarini on Visualhunt.com, zdroj

Kdysi u nás platil pokrokový zákon o islámu. Dnes je Česko zemí islamofobů

ROZHOVOR. Pojem islamismus se v médiích často probírá, ne vždy je ale jasné, co vlastně představuje. „Islamisté z koránu pro své politické cíle vytrhávají jen některé verše. Je ale zajímavé, že islamofobové, konkrétně ti čeští, kteří útočí na islám, činí přesně totéž,“ připomíná arabista Luboš Kropáček.

Luboš Kropáček (foto: Facebook Husitská teologická fakulta UK)

Pojem islamismus vešel v obecné užívání až poměrně nedávno, koncem 20. století. Nejběžnější význam pojmu islamismus zní „politický islám“. V arabštině ale takové slovo neexistuje, islám je zkrátka islám.

„Egyptský autor Ashraf El-Ashmawi, liberálně orientovaný muslim, který zavrhoval politizaci islámu, vyjádřil v jedné své knize svou kritiku známou větou: ‚Bůh si přál islám jako náboženství, ale lidé z něj učinili politiku.‘ Někteří autoři mohou pojem islamismus používat i jinak, ale většinou převládá pojetí s jakousi negativní konotací,“ upozorňuje v rozhovoru Luboš Kropáček.

Silná vnitřní opozice muslimů vůči radikálnímu islamismu a násilí spojenému s islámem podle něj západní média nezajímá. „Naprostá většina muslimů jsou lidé, kteří si přejí žít pokojně a nárůst teroristických tendencí v posledních 20 letech je děsí, jelikož hanobí jejich víru,“ tvrdí.

Obě strany dělají stejné fauly

Chápete islamismus jako fenomén, který je odtržen od islámu jako takového, nebo je to jen jeden z jeho projevů? Jaký je mezi nimi vztah?

On to není jeden z projevů islámu, je to cosi vytrženého z širšího celku islámu. Mohli bychom říci, že je to jakási polopravda či spíš dokonce jen zlomek pravdy, který je vzat z islámu. Základním textem a autoritou islámu je Korán, pokládaný muslimy za autentické slovo boží. Islamisté z něj pak pro své politické cíle vytrhávají jen některé verše.

Je ale zajímavé, že islamofobové konkrétně ti čeští, kteří útočí na islám, činí přesně totéž. Vytrhávají jen některé negativní rysy a předstírají, že islám jako celek je neslučitelný se západní kulturou a je nepřátelsky orientovaný atd. K tomu naleznou několik veršů v Koránu a několik hadísů (tzn. výroků přičítaných proroku Muhammadovi), ale to není celek islámu, je to jen jeho malá vytržená část. Tedy není islamismus bez vztahu k islámu, ale nelze ho s ním ztotožňovat. Je to taková zkratkovitá pravda vytržená z širšího celku islámu.

 

 

Kde vidíte kořeny takto chápaného islámu?

K tomu je dobré se podívat na dějiny islámu. Ve středověku islám představoval velmi vyspělou civilizaci, která ale postupně propadala ke stagnaci. Panovala představa, „jsme držiteli absolutní pravdy – nic nového už se objevovat nemůže,“ a to v době, kdy Evropa naopak kráčela k průmyslové revoluci a ke své pozdější dominanci. Znamenalo to počátek nové éry, kdy muslimové museli uznat, že jejich kultura a islám – náboženství, které pokládali za absolutní a nadřazenou pravdu, nemá navrch.

V moderní době pak muslimské duchovenstvo a právníci ztratili důvěryhodnost, protože byli spjati s tím starým způsobem, který se ukázal ve střetu s jinověrci jako slabší a prohrávající. Zároveň ale v 19. a 20. století rostla obecná moderní vzdělanost a gramotnost a spolu s tím dnešní početné a různorodé proudy, včetně proudů radikálních, které nemají za nositele původní vrstvu duchovenstva, ale víceméně kohokoli.

Kde se bere úspěch a síla těchto proudů?

Slabinou islámu z našeho pohledu je, že nemá ústřední živou autoritu – to, co v katolické církvi představuje papež. V islámu pak nejrůznější vrstvy, částečně moderně, částečně tradičně vzdělaných generací, mají přístup k různým interpretacím islámu. Ten se tak polarizuje do velmi širokého vějíře tendencí. Navíc se do toho nyní zapojuje i technická inteligence. V době, kdy se hodně začalo pracovat s pojmem islámský fundamentalismus, Gilles Kepel (známý francouzský islamolog) razil pro technickou inteligenci termín „bradatí inženýři“, tedy lidé, kteří se orientují na technickou interpretaci islámu, pro kterou je charakteristické, že pravda musí být jednoznačně určená.

Zatímco my, kteří pracujeme na poli humanitních oborů, připouštíme i různé odstíny pravdy. Dnes už to vidíme i u nás, jak se prostřednictvím sociálních sítí kdekdo domnívá, že může ke všemu mluvit, že všemu rozumí. A ono je to žalostné, když lidé, kteří se připojují k islamofobii, vůbec nejsou schopni chápat některé základní údaje o islámu a vykládají nejrůznější báchorky, přičemž sami sebe pokládají za autoritu, která tomu nejlépe rozumí. Velikou roli v tom hraje internet. Arabské jaro, které se odehrálo roku 2011, bylo charakterizované jako produkt Facebooku.

Čeští muslimové odsuzují terorismus

V médiích nejčastěji ve spojitosti s islámem slyšíme o teroristech, existuje ale v muslimském světě opozice vůči islamismu?

Velmi silná. Bohužel to pro západní média ale není tolik zajímavé. Není pro ně zajímavé poukázat na to, že naprostá většina muslimů jsou lidé, kteří si přejí žít pokojně a nárůst teroristických tendencí v posledních 20 letech je děsí, jelikož hanobí jejich víru. Existují i některá známá vystoupení muslimů proti terorismu. Je tu jeden pojem, o němž se u nás často nepíše, ale který je dost klíčový v bouřlivých diskuzích v muslimském světě, pojem takfír.

Kořen kfr znamená bezvěrectví, káfir je bezvěrec a takfír znamená vyobcování z islámu. To se dnes děje ve vzájemných sporech různých seskupení, z nichž některé jsou extrémistické skupiny. Tito lidé skoro vždy exkomunikují z islámu všechny opoziční skupiny podle mentality „jenom my jsme praví muslimové“. Proti tomu existuje úporná snaha muslimských akademiků, duchovních a politiků.

V čem spočívá?

Zejména bych uvedl dvě iniciativy. První je Ammánské poselství z roku 2005. Akademičtí představitelé z velkého počtu muslimských zemí byli vyzváni jordánským králem, aby se účastnili diskuze a sepsali společné prohlášení na téma kdo je vlastně muslimem a kdo má právo někoho z islámu exkomunikovat. Bylo tam definováno, že muslimové jsou sunnité, šííté i mystici, kteří někdy bývají napadáni. Taková nejvstřícnější formulace je ta, že každý, kdo upřímně vyslovuje šahádu (vyznání „Není Boha kromě Boha a Mohammed je posel Boží.“), nesmí být označován za kacíře, pokud toto nepopře.

Ale přesto takový tzv. Islámský stát bohatě takfíroval na všechny strany. Islámský stát se setkal s velmi silnou opozicí další iniciativy. Řada významných duchovních představitelů, včetně lidí z univerzity Al Azhar a dalších prestižních center, poslali otevřený dopis Abu Bakrovi Al-Baghdádímu, samozvanému chalífovi Islámskému státu, kde mu říkají, co by neměl dělat a čím on sám porušuje islám. Také po každém teroristickém útoku v Evropě, ať už ve Francii, v Belgii nebo v Anglii vždy následovala rozhodná odsouzení ze strany muslimských autorit a je chybou západních médií, že tomu nevěnují náležitou pozornost. Je tomu tak i v naší nepočetné muslimské obci, která pravidelně vydává prohlášení, která terorismus odsuzují.

Za Rakouska-Uherska to fungovalo

Myslíte, že je dnes islám kompatibilní s evropskou demokracií, pluralitou a sekularizací?

O islámu sice hovoříme v jednotném čísle, ale je v něm řada nejrůznějších proudů. Je také třeba si definovat, co myslíme „demokracií“. Napodobit přesně model uspořádání ze západního světa v islámu nebude ideální. Pojem liberální demokracie asi narazí i u muslimů dobré vůle na určitý odpor, jestliže se za tím pojmem „liberální“ bude skrývat jakási morální, velmi široká volnost. Šatíu (v překladu znamená „správná cesta“), kterou se učí muslimové už od dětství, nelze zavrhovat, je to morální kodex.

My bychom pak měli rozlišovat, co na tomto morálním kodexu můžeme akceptovat, a co už ne. U nás máme příklad z takzvaného zákona o islámu z doby Rakousko-Uherska. Poté, co roku 1908 Rakousko anektovalo Bosnu a Hercegovinu, stal se téměř milion muslimů jeho občany. Rakousko to respektovalo a vypracovalo zákon o islámu – tohoto druhu první v Evropě. Platil i v Čechách a na Moravě.

Skutečně?

Ano, stanovil jisté principy s tím, že muslimové mají plnou svobodu a jejich organizace jsou postaveny na stejnou úroveň jakou měla třeba katolická církev. Ale přitom platila zásada, že mohou vyznávat volně svou víru, ale z právních složek svého náboženství nesmějí provozovat ty, jenž byly v rozporu se státním zákonodárstvím. Šlo konkrétně o polygamii a šariatský trestní řád. Současná situace je taková, že mnoho muslimů uznává demokratické uspořádání zcela pragmaticky.

Tím se dostáváme k typologii muslimských komunit v Evropě ve vztahu k právním poměrům. Nejpočetnější skupina je označovaná právě za pragmatiky, kterých je i u nás většina. U nás, navzdory tomu, co vykřikují islamofobové, je muslimů jen malá menšina: praktikujících jsou asi čtyři tisíce, ale těch, kteří se vnitřně hlásí k islámu, ale jinak žijí zcela integrování, je až 20 tisíc. To, co my v židovsko-křesťanské společnosti označujeme za desatero, má svou verzi rovněž v Koránu. Sdílíme etické principy, které jsou základem dobrého spolužití a svobody, takže možnost kompatibility tady určitě je.


Text vznikl ve spolupráci s projektem Online encyklopedie migrace

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

80 komentářů

 1. Tondach napsal:

  Ano, to je ono …
  „Dnes už to vidíme i u nás, jak se prostřednictvím sociálních sítí kdekdo domnívá, že může ke všemu mluvit, že všemu rozumí. A ono je to žalostné ….“ a nejen ve vztahu k islámu, ale ke všemu! Nedávno jsem si přečetl, že „Pospíšil s Fialou naháněli telefonicky řidiče kamionů na dálnici, aby ji ucpali, protože jak TOP09, tak ODS jsou schopny každé špatnosti a je třeba se mít před nimi na pozoru! “ A pod tím bylo devětadvacet kladných plusů …. tady to prostě nemůže dopadnout dobře! A když do toho prezident řekne „stop migrantům, stop Drahošovi“ a to mu vyhraje volby, tak je dílo dokonáno!

  • jiri napsal:

   pane Kropacek ze velka cast muslimskeho obyvatelstva nesouhlasi s terorismem budu verit az po teroristickem utoku pujde pruvot v cele muslimskym knezem a zanim pujdou svazani teroriste v doprovodu demonstrace umirnenych muslimu

   • Návštěvnice napsal:

    Muslimským knězem? Tak to vám teda fandím, ať se vám to přání splní.

 2. Nemec napsal:

  Já, který náboženství nerozumím si dovoluji tvrdit , že jakékoliv náboženství je stejná blbost /pohádka/ jako Okamurova přímá demokracie . Rozdíl je jen v míře nebezpečí a trdel, které těmto pohádkám pro získaní moci věří.

  • Barzoj napsal:

   Tak podle vás je přímá demokracie ve Švýcarsku (718 roků) a jinde ve světě pohádkou??? V roce 2000 vydali ve Švýcarsku pamětní medaili k tomuto výročí. Nevycucal jsem si ten rok z prstu!

  • Kadlec napsal:

   Pane Němče, když tedy náboženství nerozumíte, jak sám píšete, nevyjadřujte se k němu. V opačném případě ze sebe děláte hlupáka.

   • Poky napsal:

    Kazdy rozumny clovek pochopil, co chtel p.Nemec rici.Ze to srovnal s Okamurovou primou….,bylo nestastne.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Na Váš blept odpověděli už jiní, já jen dodávám, že nejenže ze sebe hlupáka děláte, ale možné jím i jste. Srovnávat náboženství a přímou demokracii může jen … (doplňte podle vlastního uvážení).

  • xxx napsal:

   Máte pravdu, naboženství opravdu nerozumíte.

 3. Petr Kaminsky napsal:

  No, to je vsechno pekne, ale ruzni islamofobove (a jim podobni troubove) budou neustale zduraznovat „chodici stany“, masove znasilnovani nemuslimskych (rozumej bilych) zen a sebevrazedne atentatniky.

  • Frenki Hunter napsal:

   Kdyby se to nedělo, tak není co „zdůrazňovat“. Jako absolutně „nevěřící“ nemám pochopení pro žádné náboženství, natož islám, který se projevuje tak, jak se projevuje. V Evropě nemá opodstatnění a jeho přítomnost je očividně negativní. Máte li argumentační protinázory, dejte je na odiv veřejnosti. Za mne to je docela jednoznačné, já islám v Evropě nechci a jsem bez mrknutí oka ochoten proti islámu bojovat se zbraní v ruce. Až dojde ke střetu civilizací, tak bude islám zlikvidován silou. Protože jinak to zatím není možné, díky zradě elit. Pokud nedojde k urychlené výměně elit ve volbách, dojde ke střetu. Je to otázka času, ne zda, kdy k tomu dojde. Na to si můžete klidně vsadit. Historie se opakuje, připomenu poválečný odsun Němců a vše, co s tím bylo spojeno. Nastane to stejné. Ale za Němce si dosaďte muslimy.

  • Luque napsal:

   A různí islamofilové budou neustále dělat cokoliv, aby se o tomto nesmělo vůbec mluvit. Možná, že za Rakouska-Uherska bylo vnímání islámu někde jinde, protože část muslimů nedělala tak extrémní bordel, napadlo vás to?
   Ale klidně si můžeme ještě chvilku lhát a zaměňovat příčinu a následek. Cajk.

   • ČERT napsal:

    Já jenom poznámku k tomu, za Rakouska-Uherska… Ono tady šlo o anexi Bosny a Hercegoviny v roce 1908, tj. zemí, které byly už 30 let předtím, v roce 1878, Rakouskem-Uherskem vojensky okupovány (předtím, už od 15.století, patřily k osmanské, turecké říši, což se odrazilo právě v tom, že velká část tamních Slovanů konvertovala k islámu)… Cha, ale paradox z tohohle hlediska je docela v tom, že tehdy v rámci toho dualistického Rakouska-Uherska vládnoucí německé/rakouské kruhy ve Vídni, ani vládnoucí maďarské kruhy v Budapešti tu Bosnu a Hercegovinu přímo ke své zemi/části říše připojit nechtěly, ovšem ne z náboženských, ale z etnických důvodů (prostě žilo tam moc Slovanů, kterých samozřejmě v Rakousku-Uhersku už tak bylo dost, včetně nás)… Tak je fakt, že tam samozřejmě kromě těch poislámštělých Slovanů opravdu žilo dost i křesťanských Srbů a Chorvatů…
    Ale taky je fakt, když píšete o tom bordelu, Gavrilo Princip, který tam v roce 1914 zastřelil arcivévodu Franze Ferdinanda d´Este i s jeho manželkou, muslim zrovna opravdu nebyl, ale Slovan ano, to si musíme přiznat…
    Ale to je jen taková poznámka čistě na okraj, nic víc…

  • Larry napsal:

   Mistře Kaminsky, kdy by se to nedělo, nikdo by to neřešil. Ale protože se to děje a je to už nad mezí únosnosti, Tak se to provaluje na veřejnost. Proti tomu se dá bojovat jen prevencí. Né jak Němci, Francouzi, Švédové a jiní, kteří si mysleli, že tihle migranti je budou živit. Dneska už jen hasí problémy , které nekontrolovatelná migrace způsobuje. Ze strany vlád je jediný způsob umlčet ty, kteří by o tom chtěli informovat.

  • Zdeno napsal:

   Pane Kaminsky, měl byste o islámu a jeho šíření víc vědět. Evropští a jiní odpůrci šíření islámu nejsou troubové, když si uvědomí, že islám znamená podrobení se vůli Alláha, a že základem islámu je neměnný Korán, kde je stanovena povinnost muslimů šířit islám v srdci i ve světě i bojem (Mohamed dobyl Mekku bojem) a muslimové nejen v arabských zemích stále bojují za šíření své víry (i mezi sebou sunnité proti šíítům). Muslimovy potomci musí být zase muslimy, jinak se stanou odpadlíky a odpadlictví (což je i konverze k jiné víře nebo ateismu) se v této víře trestá smrtí, Nade všechny naše a jiné zákony a práva platí právo Šaría, která vychází z Koránu a sunn a obsahuje např. i domácí násilí vůči ženám a nevěru trestá smrtí (ukamenování) … atd. Důvodem stálých bojů mezi šííty a sunnity je zase v obvinění z odpadlictví od pravé víry. A sunny koránu a islámské právo vykládají v mešitách imámové, jejichž svatou povinností je islám (podrobení se Alláhovi) všude šířit. A myslíte tedy, že kdo pro naše děti nechce tady tohle zavést je jen trouba?

   • Roman napsal:

    Určitě máte pravdu, ale jak už bylo v článku zmíněno, islám byl podle tohoto letitého zákona tolerován pouze v případě, pokud se muslimové nechovali podle Šarii a respektovali světské zákony. Je pouze chybou daného státu, že není schopen toto pro své občany zajistit.

    To nálepkování celé víry je pak úplně přirozené a normální, normálního občana to nemá co zajímat, stačí to množství fundamentalistů a teroristů, kteří se třeba i na tuto víru jen nabalilo, i když jádro to myslí dobře a mírumilovně. Pán musí pochopit, že díky i.státu se muslimové a vůbec náboženství zvané islám dehonestovalo v celém světě tak odhaduji na dalších 100let, protože vždy bude přitahovat radikály, kteří touží po smrti a u civilizované společnosti bude způsobovat o to větší odpor. Muslimové musí pochopit, že Mohamed obdivoval křesťanství v jeho ranné fázi a založil pouze jeho kopii v Arabském světě. Ten boj byl tenkrát sice mečem, ale u nás již jaksi dávno není středověk a bojuje se pouze argumenty, pokud toto nepochopí i ten poslední muslim, tak prozření a pokrok nehrozí, přitom je to jasné jako facka.

  • Marek napsal:

   Dobře, tak nic nezdůrazňujte, stany nechte pro turisty a pokuste si porovnat pouze „život a dílo“ Ježíše Nazaretského a Mohameda.

 4. fakr napsal:

  ISIS,válka v Sýrii,teroristické ůtoky po Evropě.A chcete snad popírat chování imigrantů po Německu,Francii?Ten útok na vánoční trhy v Německu spáchal snad rus pod velením Zemana.Co si to tu namlouváte.Islám vždy byl vůči ostatním „nevěřícím“ agresívní.

 5. Petr napsal:

  Nemám nic proti islámu, tak jako nemám nic proti jakémukoliv jinému náboženství. Ale ruku na srdce, zatímco u nás jsou ti islamisti, jak bych řekl, v pohodě, v Německu se to, čemu se tu někteří vysmívají, děje. A to teda není normální. Okamuru jsem nevolil, žiju na vesnici a zatím jsem toho mnoho nezcestoval. Tak mě tu teď odsuďte, že jsem omezené pako, ale já tu ty negramoty nevychovaný vážně nechci. Pokud by se jednalo např. o muslimy z blízkého východu, tam už budu zase paušalizovat jinak. Jo a tomu paušalizování které jsem zmínil-ono to v dnešním globálním světě bez něj vždy nejde, činíte ho i vy, jen tak konejme všichni s mírou a nemusíme se bát, že nás tu zachvátí Šáriá, fašismus, komunismus, nebo jiné svinstvo. On si určitě každý alespoň jedno vybere. Tak přeju svobodný a ničím nezkažený Nový rok i celý rok vám všem.

 6. Petr napsal:

  Oprava, měl jsem na mysli z Tatarstánu, ne blízkého východu.

 7. Zdeněk napsal:

  Jak se do lesa volá tak se z něho ozývá.Nejsme národ křesťanů a když dostanete facku ,nenastavíme druhou tvář.Teda tak nějak obecně.Dostali jsme facku v r.1938 od „spojenců“ pak druhou 1968 a zase máme tendenci se nechat fackovat od spojenců NATA.Pokusme se jako národ stat na svých nohách a mít svou hrdost.Věřme že se svět nezboří.A násilí a fanatismus islámů si nechte doma.Až se poučíte ,tak snad.

 8. Luque napsal:

  Argument „protože před sto lety to a to“ je opravdu na úrovni. On se totiž svět za sto let vůbec nezměnil a jde to plně srovnávat, víme?

 9. Vlastimil napsal:

  Mě ta neustálá ignorance „vítačů“ (o to víc pak u duchovního) unavuje. Kdokoliv si může na googlu nalézt koncepci tzv. „třetího džihádu“ (podrobněji v anglické mutaci „Third djihad“) a neomílat stále terorismus. Vztah části muslimů k terorismu lze přirovnat ke vztahu Lenina k anarchismu. Ve skutečnosti muslimové opravdu spíše preferují nenásilné převzetí moci v Evropě cestou postupného zvyšování svého počtu v evropských státech a jejich prostřednictvím pak ovládnutí státních institucí nejsnadněji ve volbách. Ostatně bolševici v Rusku v 1. fázi revoluce postupovali stejným způsobem.

  • Terezie napsal:

   V tom případě nechápu, co mají (teď nevím jak tu skupinu pojmenovat, možná všichni pochopí „horšolidi“) proti našemu senátu, který právě tuhle variantu vylučuje.

 10. Nemec napsal:

  Jako člověk , který v mládí přišel o rodiče nevěřím na žádného boha . Pokud bych si měl vybrat nějakou víru, tak bych si vybral Islám. Nejsem zastánce rčení kdo po tobě kamenem , ty po něm chlebem. Život mne naučil používat dobře mířenou facku. A pokud chce někdo srovnávat Českou republiku se Švýcarskem tak mne může akorát rozesmát .

  • martin napsal:

   Ano, Švýcarsko je úplně jinde než my. I proto bych se nejvíce obával neustálého zvyšování počtu ateistů v naší společnosti – lidí bez hodnot a morálky. Ve Švýcarsku se ke křesťanství asi 70 procent lidí a proto to tam vypadá úplně jinak než u nás. Tam by si za prezidenta nezvolili člověka bez jakékoli morálky, jako se to stalo v naší úžasné ateistické zemi.

   • bolek.vala napsal:

    V USA je každý v nějaké církvi a stejně je tam přes 3 miliony vězňů a ročné přes 30 tisíc vražd !!

 11. Roman Mysík napsal:

  Tvrzení, že obě strany dělají stejné fauly mi nepřijde zcela přesné. Nějak si totiž nemůžu vybavit, kdy křesťansky orientovaný Evropan zaútočil ve jménu Boha výbušninami a střelnou zbraní na muslimské občany.

  • Tomáš napsal:

   Zřejmě jste se špatně učil, nebo to vědět nechcete. Doplňte si vzdělání pane.

  • bolek.vala napsal:

   Co miliony mrtvých a uprchlíků po přepadení Iráku , Afganistánu , Libye , Syrie , atd. křesťanskými hodnotami !!??

   • TTT napsal:

    nějak si nevybavuju, že by nějaká Vámi zmiňovaná vojenská agrese byla směřována primárně proti muslimům, že by tam někdo jel bojovat proti islámu, že by tam američané vtrhli prosazovat křesťanské hodnoty. Tady šlo vždy o mocenský a politický boj o vliv v oblasti. Kdežto muslimská agrese je VŽDY směřována proti svým náboženským oponentům. A bohužel jsou tak zfanatizovaní, že i proti vlastnímu lidu, stačí, aby byli příznivci jiného směru, běžně sunnité vybíjejí celé vesnice šiítů a naopak. A to zcela vážně. Analogicky bych to viděl, že by člen církve husitské šel ke katolickému kostelu a začal střílet katolíky….nepředstavitelné že? Bohužel u muslimů běžné, ba vyžadované….

 12. dannero napsal:

  jakékoli náboženství je jen a pouze politický systém který využívá (zneužívá) nevysvětlitelné jevy jako víru v sílu moci k udržení pořádku a poslušnosti. Nikdo si netroufne risknout hrozbu utrpení a božího hněvu kterou sice nelze dokázat ale ani vyvrátit. Výjimkou je Budhismus a podobná náboženství, která nemají za svého pána boha jako nadpřirozenou sílu .Islám svou hrozbu božího trestu dotáhl do obludných rozměrů kde je každý věřící zároveň mravokárcem.

  • martin napsal:

   Demokracie je systém založený s předpokladem, že voliči i volení zástupci jsou morálně způsobilí a uznávají nějaké hodnoty. To bohužel u ateistů nelze předpokládat – nemají v podstatě žádný důvod myslet na blaho jiného, než sebe sama. Proto jsou fungující demokracie pouze, pokud je v obyvatelstvu dostatečné zastoupení křesťanů – viz Švýcarsko. Náboženství není politický systém, ale dobrý předpoklad pro fungující politický systém…

   • TomTom napsal:

    K citaci „To bohužel u ateistů nelze předpokládat – nemají v podstatě žádný důvod myslet na blaho jiného, než sebe sama.“
    Hluboce se mýlíte a neurážejte, prosím, nás, ateisty. Myšlenka, že ateisté nemají – neuznávají žádný mravní kodex, je naprostý nesmysl a opak je pravdou. Praxe i řada sociologických studií potvrzuje, že ateisté jsou v ředě ohledů výrazně tolerantnější než věřící a jejich mravní chování není o nic horší, často naopak. Ve jménu víry byla spáchána ta největší zvěrstva, která si zle představit. A je lhostejno, o jako víru šlo. Nemám nic proti víře a věřícím i v dnešním světě, pokud mi víra není vnucována jakýmkoli způsobem. Jakémukoli pokusu mi vnucovat víru, a to jakoukoli, se ale budu bránit prostředky odpovídajícími síle nátlaku. Víra je (nebo měla by být) interní záležitostí každého člověka a nezasahovat do věcí veřejných. Pokud zasahuje, přestává být vírou a stává se nevolenou politickou silu. Což je v rozporu s demokratickými principy.

 13. TTT napsal:

  Článek je bohužel hodně teoretický, nezohledňuje současnou reálnou skutečnost.
  Je pravda, že obě strany vytrhávají z Koránu co chtějí, ale Islamisti si něco vytrhnou, vezmou výbušninu, nůž, kamion a jdou REÁLNĚ zabíjet a to je fakt. Evropští islamofobové něco vytrhnou z Koránu a jen plkají na internetu. Reálně ale neudělají NIC. Nebo jse zaznamenali nějakou křížovou výpravu?
  Jestli je většina muslimů tak liberálních, jak se tady tvrdí, proč neprosadí větší práva žen, ochranu mladistvých, zejména dívek, liberálnější přístup k jinověrcům atd atd, kdyby jich byla většina, tak tu islamistickou menšinu převálcují. Stejně jako zanikla např. IRA nebo jiní evropští extrémisté. Ale evidentně zas až tam moc nechtějí, jinak by se nemohlo tak hodně mladých tady v Evropě radikalizovat. On jim asi ten středověk (bití a nerovnoprávnost žen, sex s nezletilými, mnohoženství) vyhovuje.
  To že to za rakouska uherska fungovalo bylo ale taky tím, že muslimů tady nebyla taková hromada a neexistovala pozitivní diskriminace. Za prosazování islámu a šarii šli prostě do basy a šmytec. Věta „My bychom pak měli rozlišovat, co na tomto morálním kodexu můžeme akceptovat, a co už ne.“ je naprosto přesná. Současné právní složky nyní bohužel v rámci „demokracie“ a „ochrany menšin“ jim akceptují v podstatě vše. Jelikož je tady tolik islamofilů, proto je tady i tolik islamofobů. Islám ve střední Evropě nikdy nebyl, proto není důvod k tvrzení, že Islám do Německa, Evropy patří.

  • Amper77 napsal:

   TTTak.
   Pokud bude islám podhoubím pro teroristický islamismus, tak tu nemůže mít budoucnost. Pokud přes 50% muslimů chce i v Evropě zavedení šarie, tak tu islám nemůže mít bdoucnost.
   Pokud budou muslimy stále rodit násobně víc dětí, tak tu nebudeme mít budoucnost my.

 14. WannabeeP napsal:

  Islam je ideológia, ktorá postihuje najviac populácie islamu, a udržuje ich v nevedomosti, zaostalosti a chudobe. Chudoba automaticky generuje populačný boom.
  Žena je pre islam vec. Islam teda vytvoril kultúru, ktorá nie je kompatibilná so žiadnou modernou civilizáciou.

  Saudské Arabky na protest proti udeleniu občianstva prvému robotovi Sophia Robot hovoria , že majú menej práv ako tento robot vydávaný za Umelú inteligenciu a že majú menej práv než zvieratá.

  Pokiaľ sa kresťania storočia demokraciou dusilo, dnes ju už aktívne bránia.
  Islam ešte nevie , čo to demokracia je.

 15. WannabeeP napsal:

  SÚ PRE ZÁPAD VHODNEJŠÍ MOSLIMOVIA ALEBO STREDOEURÓPANIA? ANGELA MERKEL a VYMIERANIE NEMECKA
  Angela dokázala vždy plávať proti prúdu. Ukazovala, že politik sa musí pozerať na veci z nadhľadu a politici sú na to, aby dokázali čeliť drvivému názoru väčšiny. Svoj pohľad do budúcnosti, na vymierajúce Nemecko, keď sa rodí menej Nemcov ako ich zomiera v čoraz vyššom dôchodcovskom veku sa rozhodla riešiť, podľa poradcov, prílevom novej krvi.
  Kým záujemcom s Východoeurópskych krajín dvere naširoko neotvorila, stavila teraz na mladú populáciu z Blízkeho Východu. Lenže zabudla, že oni okrem viacpočetných rodín prinášajú aj svoju nekompatibilnú kultúru, čo by tak neprekážalo, ako to, že prinášajú aj svoje náboženstvo, ktoré je v rozpore nielen z ústavou Nemecka, ale aj v rozpore z ústavami všetkých európskych krajín a euroatlantického priestoru.
  Angela je veriaca a dôslednou odlukou by musela súhlasiť s dôslednou odlukou všetkých náboženstiev. Situácia pre ňu i pre Camerona je plná rozporov. Obidvaja sa dostali do situácie, keď cesta do pekiel je dláždená tými najlepšími úmyslami. Neschopnosť politikov Západu rozpoznať hranicu medzi slobodou vierovyznania a snahou náboženstva o demontáž občianskeho štátu je devastujúca.

  • petrph napsal:

   Obávám se že tvrzení že v případě paní Merkelové, která už (pokud se nepletu od roku 2005 v pozici kancléřky Německa řídí plně její vnitřní i vnější politiku, jakož má i nepopíratelný vliv na německý mainstream,
   je tvrzení že „..“Angela dokázala vždy plávať proti prúdu“
   poněkud nelogické, slušně řečeno. Ona přece byla tím, kdo ten hlavní proud utvářela,,,Jestli někdo plaval v Německu proti proudu, tak proti ní – a šlo to ztuha…

 16. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  „Obě strany dělají stejné fauly“; „„Islamisté z koránu pro své politické cíle vytrhávají jen některé verše. Je ale zajímavé, že islamofobové, konkrétně ti čeští, kteří útočí na islám, činí přesně totéž,“ připomíná arabista Luboš Kropáček“.
  Je tu přece jen drobný rozdíl, nebyl posán jediný případ, že by islamofob, český zvláště přišel do mešity a podřízl duchovního, nebo že by postřílel 130 účastnníků koncertu v pařížském klubu Bataclan, či v Berlíně ukradl polský kamion, zavraždil jeho řidiče a kolem dvacátého hodiny 19.12.02016 vjel s kamionem s polskou poznávací značkou do davu lidí užívajících si vánoční trhy, na místě usmrtil devět lidí, dalších padesát zranil. Udělal někdy nějakký isslamofob něco takového, pane Luboši Kropáčku z Husitské teologické fakulta UK? Neudělal. Negeneralisujte a neobviňujte tímto způsobem ty , kteří zastávají jiný názor na islám než Vy. Je to průhledné a hlavně ubohé. O tom že Vaše odpovědi jsou nesprávné, až lživé ve smyslu – přání je otcem myšlenky, nejlépe
  svědčí reálné činy vyznavačů islámu, žijících v západních zemích jako třetí generace, kteří vyrostli tam, kde pak ty zločiny konali. To nebyli „islamisté, odkudsi přišlí nelegálně, aby vraždili. To byli Francouzi, Němci, Belgičané a pod. jen neevropského původu a mnohdy hodní lidé, v místě oblíbení (mezi svými svobodně vyznávajícími islám).
  Je neuvěřitelné, že vzdělanec v oboru, může tak lživě argumentovat jako Vy pane Luboši Kropáčku. A je dobře, že to někdo uveřejní, abychom věděli kdo je kdo.

  • Klimeš Jaroslav napsal:

   Naprosto s vámi souhlasím , napsal jste to tak jak to cítí většina občanu této zemně.

   • Tomáš napsal:

    Výborně Klimeš. Nepodsouvejte většině občanů této zemně (správně se píše země) svoje názory. Já to tak necítím a s Oskarem nesouhlasím ve většině jeho názorů. Děkuji Klimeš.

    • Petr MRAK napsal:

     Dobrý den, pane Tomáši,
     na svůj názor máte jistě právo, takže nadále s panem Oskarem nesouhlaste. Kromě PF (nejen) v roce 2019 Vám, zejména však všem „islamofobům“ včetně mne přeji, aby se jejich/moje obavy nevyplnily.
     Mimochodem, pokud opravujete pravopis; z hlediska české gramatiky ještě stále máme 5. pád. Oslovit někoho 1. pádem není právě nejzdvořilejší. Já jsem si Vámi používané oslovení („Klimeš“) užíval v průběhu základní vojenské služby a dalších vojenských cvičení. Má to ovšem svoje výhody. Pořád ještě „umím“ s Sa vz. 58 a v případě ohrožení bych „je“ přivítal corditially.

    • Oskar (hanák z Hané) napsal:

     Mozek v Hlavě je především k myšlení. K cítění je nosní sliznice a v ní čichové buňky.
     Mnoho příjemného cítění v roce 2019 přeji.

  • Marek Richter napsal:

   Oskare, tak pod tohle se podepisuji. Dík.

 17. petrph napsal:

  V čem je zásadní chyba úvah v tom článku – jej tvrzení uvedené v nadpise (a opakované v závěru). Tedy že, „..Kdysi u nás platil pokrokový zákon o islámu. Dnes je Česko zemí .. atd“.
  Ono je totiž nutné si uvědomit, že v naších dnešních právních předpisech platí pro muslimy teoreticky totéž jako v tom „kdysi pokrokovém, rakouském“. Čistě právně i z naší dnešní Listiny základních práv a svobod lze vyčíst, že mohou svobodně vyznávat svou víru – leč současně, z ní nesmějí provozovat ty části , jenž jsou v rozporu s našimi zákony – kterým rovněž podléhají…
  Potíže je ale v něčem jiném – totiž v praktické, justiční aplikaci našeho práva. Která je nejen pomalá a nespolehlivá, leč navíc podléhá dalším principům (převzatým ze Západu) Kdy justice velice omezena v tom, že nesmí ani v nejmenším omezit i sebemenší formální práva pachatelů trestné činnosti (jak se i zde často na HP uvádí) – podle principu, že lepší než když se 100 zločinců propustí na svobodu než kdyby se jednomu – rozumějme čformálně ublížilo.
  Nuže – takový princip lze justičně využívat pouze v omezeném počtu , s předpokladem , že snad snad si ti naši osvobození pachatelé dají příště pozor.. Leč použít takový přístup vůči minoritě cizinců s naprosto rozdílnou kulturou . pro které je takové porušování těchto našich zákonů nedilnou součástí jejich náboženství – je pro náš stát sebevražedné a vůči jeho občanům (kteří se mohou stávat oběťmi) ani elitami nevysvětlitelné—
  .Ostatně – stačí přípomenout třeba případ katarského prince Hámida bin Abdal Sáního, který u nás sexuálně zneužíval nezletilé dívky, leč byl posléze – za mocných přimluv naší vládní reprezentace odeslán bez trestu domů. at i ho !prý) soudí tam…K tomu si lze jen odplivnout…

 18. Jiří napsal:

  Současná situace se od období Rakouska- Uherska liší naprosto zásadně.Neplatila ideologie multikulturalismu, masová ilegální migrace byla nemožná, stejně jako zneužívání sociálního systému.Panovalo jasné a odůvodněné přesvědčení, že naše civilizace je nejlepší a nikoliv jen jedna z mnoha na stejné úrovni.Obava z islámu je zcela odůvodněná a racionální, není to žádná fobie.Nadšení nad tím, že většina muslimů nejsou teroristé je naivní, protože terorismus není cíl , je to pouze prostředek k dosažení cíle, kterým je proměna celého světa z „domu války“ v „dům islámu“, tento cíl sdílí teroristé se všemi hluboce věřícími muslimy.Takto vzniklá společnost by byla neslučitelná s liberální demokracií, osobní , politickou i náboženskou svobodou, právy žen či menšin, prostě se západním světem jak ho známe.

  • Travis napsal:

   Islám je pouze víra použitá jako nástroj politických cílů. Víru nelze zakázat, je třeba s ní žít. Stejně tak jako migrace. Masová migrace vždycky existovala a vždycky existovat bude. Muslimské země byly ve středověku vyspělejší než evropské. Osmanská říše byla také velice vyspělou a organizovanou zemí, která dokázala být natolik liberální, že dala přístřeší prchajícím protestantům před katolíky v Rakousku. Chce to opravdu se jen vzdělávat. Doufám, že dneska ve školách učí děti chápat politiku a historii lépe, než ji chápou ti, co během komunismu neměli žádné možnosti se vzdělávat.

   • Robert Janovský napsal:

    Chce to jen se vzdělávat, jak píšete ? Ne, jste na omylu. Pravděpodobně budete mladého věku, bohužel naivní snílek bez větších životních zkušeností. Je chvályhodné, že jste si vystavil ideály na piedestal, nicméně – jak můžete porovnávat dobu, kdy osmanská říše poskytla azyl protestantům ?? Chtěli následně protestanti převzít vládu v osmanské říši ? Chtěli zlikvidovat tamější kulturu ? Tj. strategii, kterou muslimové v současnosti plánují brázdit Evropu ? Probuďte se ze sna, bláhový liberále-idealisto. Pasoval jste lidi, kteří vyrostli v komunismu, za zabedněné nevzdělance. Já jsem v komunismu nevyrostl a patřím k mladší generaci, ale to mi nebrání si udržet zdravý rozum. Lidé jako vy úmyslně přivírají oči nad muslimskými zvěrstvy a dále razí patologicky korektní politiku Němců a Švédů pochopitelně hraje muslimské vyšší dívčí do not. A krev teče a nešťastní tátové v Německu pohřbívají své dcery, zavražděné kulturou naprosto neslučitelnou s Evropskými tradicemi.
    Dokud budeme pasivně přihlížet tomu, že se loupež v supermarketu bude označovat jako netradiční nakupování, ilegální imigranti jako cizinci bez dokladů, podvodník jako morálně odlišný, opilec jako chemicky znevýhodněný a terorista jako „psychicky frustrovaný“, tak si sami kopeme hrob.

 19. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  “ Nadšení nad tím …“ je spíše zločinou diverzí, než čímkoli jiným, viz několik citátů z Koránu :
  2:191 Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících!
  2:161 Nad těmi, kdož jsou nevěřící a jako nevěřící zemřou, bude vyneseno prokletí Boha, andělů i lidí všech
  2:216 A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.
  Zdroj : Korán česky; více na : https://www.koranoislamu. cz/nenavist-k-nemuslimum/
  Poznámka: Nevěřím, že pan Luboš Kropáček, Husitská teologická fakulta UK, Korán česky nikdy nečetl a verše o vztazích muslimů k nemuslimům, které jsou pro muslimy Božím příkazem, nezná. Závěr z toho je nejspíšneradostný pro většinu občanů ČR, a to právem.

 20. Mirek, napsal:

  Vidime kam vede islam, to preci nikdo normalni v Cesku nechce.

 21. ČERT napsal:

  Že jsem si na to konečně našel čas… Tak tady je kardinální problém už v těch titulcích, sám článek a ta jeho poslední část. A v ní to tvrzení, že „jejich organizace jsou postaveny na stejnou úroveň jako měla třeba katolická církev…“ Tak samozřejmě, že v podmínkách habsburské monarchie počátku 20.století už dávno, dávno nebyl ten náboženský útlak, známý u nás v pobělohorské epoše, ale to fakticky privilegované postavení katolické církve v Rakousku-Uhersku i vůči nekatolickým křesťanským církvím, natož asi islámu, přetrvávalo… Rakousko-Uhersko ani počátku 20.století nebylo liberální Francouzská republika. Ale budiž, náboženská svoboda tu byla.
  Ale stejně, srovnávat právní důsledky anexe Bosny a Hercegoviny, kde tedy žila početnější muslimská populace, se současnou islamofobií v ČR…???

  Ona je to dlouhá a zajímavá historie. V podstatě lze říci, že sama ta habsburská monarchie se ve střední Evropě zformovala vlastně jako hráz právě proti expanzi muslimských osmanských Turků (nástup rakouských Habsburků na český a komplikovaněji i uherský trůn po bitvě u Moháče v roce 1526). Takže tady pak nastala situace, která měla nejen náboženský, ale, a možná i především, mocenskopolitický rozměr – prostě impérium katolických Habsburků versus impérium muslimských Osmanů. To, že ti Habsburkové byli tedy vnímáni jako ochránci křesťanské Evropy před islámem, to tady taky bylo (ale neplatilo to zdaleka na 100 %, viz francouzští králové, kteří se často paktovali raději s osmanským sultánem než s katolickými Habsburky). Jistě, zásadní přelom tu byla porážka Turků u Vídně v roce 1683 a jejich následné vyhnání z Uher…
  Mimochodem, byly to právě války s Turky, co patřilo k takové té hlavní rakouské, habsburské vojenské tradici (viz slavný vojevůdce Evžen Savojský, který se podílel právě na pádu tzv. budínského pašalíku v Uhrách koncem 17.století a který má např. velkou jezdeckou sochu na Budínském hradě v Budapešti).
  Jenže, s tím jak ta Osmanská říše slábla, tak vlastně k poslední rakousko-turecké válce došlo za Josefa II. ke sklonku 18.století (ukončena byla mírem v bulharském Svištově v roce 1791), ale pak už… Samozřejmě, teď nepočítám už tu rakousko-uherskou okupaci Bosny a Hercegoviny v roce 1878, která se také neobešla bez konfliktů s tamními tureckými vojenskými posádkami – protože tady vlastně už šlo jen o akci, která následovala jedné z válek mezi Ruskem a Tureckem, a Rakousko-Uhersko tady zkrátka získalo mezinárodní souhlas něco si z té upadající Osmanské říše „urvat“…
  A nakonec, vlastně, víme, že v závěrečné fázi existence té habsburské monarchie, za první světové války, Rakousko-Uhersko a Osmanská říše byly válečnými spojenci. A byl to vlastně, vzhledem k té vojenské tradici rakouské armády (tomu Evženu Savojskému atd. atd.) určitý paradox. Velice krásně to vystihl náš básník Josef Svatopluk Machar, který v jedné své básni z roku 1917 píše, jak vídeňský kopec Kahlenberg vzpomíná, jak na jeho úpatí v září 1683 habsburské síly rozdrtily obrovskou osmanskou armádu, obléhající Vídeň, a sousední kopec mu na to odpovídá: „Starý, nikdy více, / dost těch řečí rouhavých, / dneska stojí půlměsíce / vedle orlů dvouhlavých“…

  Proč tohle všechno píšu… Protože mi to přijde zajímavé a hodně relevantní, pokud je tu řeč o Rakousku-Uhersku (obecně o rakouských Habsburcích) a o muslimech. Ale nevím, jestli to má co dělat se současnou islamofobií v ČR… (???)

 22. Dědek Vašek napsal:

  Pan Jiří to popsal přesně. Skutečně jsou naše obavy z islámských teroristů poměrně zbytečné ve srovnání s nebezpečím, které představují mírumilovní muslimové. V tom je jádro problému, a chyba náhledu většiny naší (a nejen naší) společnosti. Ti mírumilovní mají totiž v sobě nezlomné přesvědčení, že Islám je nejlepší, a že je nadřazen všemu. Všem ostatním náboženstvím, i všem jiným politickým uspořádáním. Islám počítá i se situací, že věřící (rozuměj muslimové) jsou v minoritě, a nemají možnost Islám politicky prosadit. Musí však v srdci zůstat muslimy, nesmí zradit. A až se situace změní, pak teprve předvedou těm, co měli dříve převahu, krásu zákonů Alláha. Takže pozor, teď jsou u nás v minoritě, a tak to musí zůstat. Mohou vyznávat Islám, ale nesmíme dovolit, aby zesílili.

 23. Milan napsal:

  Pan Kropáček je bohužel teolog a proto se naprosto zásadním způsobem se v islámu mýlí. Dívá se něj totiž z pohledu víry a duchovna, což jsou třeba z mého pohledu ateisty samé krávoviny. Nerozporuji mu to, že větší část muslimů by chtělo své náboženství provozovat nerušeně, v míru a pokoji a že vraždících fanatiků je menšina – to má samozřejmě pravdu, ale. Tím že netrpím náboženskými bludy se můžu dívat na jakoukoli víru čistě pragmaticky – nic z toho co je v Koránu, Bibli a dalších náboženských textech nepochází od bohů – žádní neexistují – je to jen výplod lidské mysli a záleží čistě na tom, jak osvícená či zvrácená mysl to které náboženství či ideologii vytvořila. Kdyby Hitler tvrdil, že knihu „Můj boj“, mu diktoval bůh tak bychom nacismus tolerovali???? Slyšel jsem hodně blábolů o tom, že nelze definovat co je normální a nenormální, ale jednoduchá definice existuje. Když stojíte před jakýmkoli problémem a nemůžete se rozhodnout zda to či ono je normální nebo zda vynucování si něčeho na občanech či na věřících je normální nebo zrůdné a nebezpečné, položte si otázku – co by se stalo, kdyby tu věc začali dělat opravdu všichni či velká většina obyvatel???? Já chodím na nákup téměř výhradně v pátek mezi 14-16hod – je to pro mě normální, ale co když zákonem nebo nějakým náboženským textem donutím všechny lidi chodit nakupovat pouze v pátek mezi 14-16hod a nakupování v jiný den a jiný čas prohlásím za zločin nebo za rouhání proti bohu??? Je to sice absurdní příklad, ale i taková banalita aplikovaná na celou společnost by zlikvidovala ekonomiku a způsobila naprostý rozvrat. Takhle je to s každou ideologií i náboženstvím a na Korán a Islám je nutné se dívat nikoli s hlediska duchovního, ale společenského – tedy pochopit dopady ohromného souboru pravidel Islámu, pokud jsou aplikovány na celou společnost. Pokud by muslimové byli jen nějaká malá sekta žijící někde v poušti, která se živí pasením koz a chovem velbloudů, o nic hrozného by nešlo – prostě by se 5x denně modlili, souložili by se svými 4ženami co přes den chodí v černých pytlích a učili své děti jak se modlit a pít velbloudí moč. Jenže nejsou malá sekta – jsou již nyní dominantní silou na planetě co do počtu věřících a stát za státem se podřizuje jejich pravidlům, které by mohly být chápány jako neškodná úchylka, dokud je nezačali dodržovat všichni. Důvod, proč dodržování tzv. křesťanských zásad nevede k úpadku společnosti jako celku je více než zřejmý – tvůrce či tvůrci křesťanství vzali přirozené, běžné a zcela normální věci jako nekrást, nevraždit, mít úctu k rodičům a pod. a vsunuli je do úst božích. Pochybuji, že by se našel někdo, kdo by pochyboval o tom, že základní principy, které hlásá Bible, existovalo dlouho před jejím vznikem. Zabíjet jiné nebo je okrádat bylo chápáno jako nepřijatelné už tisíce let před vznikem bible, jen se na to s rozvojem říší a otrokářstvím jaksi zapomnělo – tvůrci křesťanství tedy s ničím převratným nepřišli, jen se tak snažili pouze o to, aby se nepřirozené a zrůdné chování lidí vrátilo do normálu. Bohužel to jde i opačně a Islám je toho důkazem – když zvrácený a chorý mozek vytvoří ideologii – náboženství, jehož pravidla chování odrážejí jeho zvrácenou mysl. Základy Islámu vytvořil sociopat, pro něhož bylo vraždění, okrádání a znásilňování žen něco normálního, co mu činilo potěšení – takových lidí jsou i dnes na světě spousty, ale tomuto jednomu zvrácenému člověku doby a okolnosti umožnili stvořit ideologii, kterou se dnes řídí více jak miliarda lidí a to má pro země i lidi v nich naprosto fatální následky. Život Mohammeda je velmi dobře zdokumentován a podle jeho činů by se dal natočit velmi úspěšný horor, ve kterém by nechyběly ohavnosti jako stínání hlav zajatých civilistů a znásilňování jejich žen a dcer v kalužích ještě teplé krve vytékající z bezhlavých těl jejich manželů a otců. Pan Kropáček chápe muslimy, co se nesnaží všechny nemuslimy vyhladit za ty, kteří jdou správnou cestou a ty co páchají teror a násilí jako muslimy, kteří jen islám zneužívají k realizaci svých zvrácených cílů, což je všeobecně rozšířená teorie politiků a intelektuálů – bohužel mylná. Ve skutečnosti je to bohužel přesně opačně. Jsou to islámští fanatici, kteří islám chápou správně a snaží se přesně následovat jeho pravidla – ti co se snaží žít v míru a souladu s nemuslimy jsou opravdu odpadlíky od víry, neboť více či méně napodobují křesťanství a tito muslimové si to velmi dobře uvědomují, což je vidět na tom, že jejich protesty proti násilí páchané fanatiky jsou velmi vlažné a čistě formální. Zhruba 5-10tis vojáků IS obsadilo bez odporu Mosul s 2mil obyvatel a snad 50tis vojáky a policisty. Představte si Prahu s cca 1mil obyvatel, jak jí obsazuje pár tisíc fanatiků – jsem přesvědčený, že odpor obyvatel by byl tak velký, že by vzali lopaty, sekery, nože a těch pár tisíc fanatiků by pobily jako divou zvěř. V Mosulu ani dalších obsazených městech se žádný masový odpor nekonal – lidé, kteří měli nějaké spojení na vládu se snažili utéct a zbytek se okamžitě až na naprosté výjimky integroval do Islámského státu. To by nebylo možné, pokud by si muslimové mysleli, že IS nekoná přesně podle Koránu a zcela v duchu Islámu!!!!!!!!! Před příchodem IS to byli normální lidé, kteří vesměs dodržovali poměrně sekulární zákony a neprojevovali se fanaticky, ale když přišlo na lámání chleba, okamžitě se podřídili a začali i aktivně spolupracovat i na zrůdnostech páchaných fanatiky, když byl IS vyhnán, opět se z nich stali „mírumilovní“ muslimové… Je to samé, jako by Prahu, potažmo celou Českou zemi obsadili chabě vyzbrojení nacisté v počtech tisíců, maximálně desítek tisíc, míst milionové německé armády s tanky… Základní chybou teologů a politiků se dívají na islám jako na víru – Islám ale není víra, je to politický systém, kterému víra slouží jen jako maskování a praktikování Islámu obecně, má celou řadu sociologických dopadů na společnost jako celek. Islám je napsán tak, aby vyvolával zrůdné společenské změny a to dokonce i tehdy, kdy sami muslimové vědomě žádné změny nechtějí. Radikalismus a fanatismus je přirozeným důsledkem zrůdných pravidel islámu, jehož základy vytvořila zrůdná mysl. Islám není ale jen destruktivní, je i sebedestruktivní a islamizace nějakého státu a vyhlazení nemuslimské populace nevede k míru a prosperitě, ale naopak k ještě většímu násilí a k trvalé válce… V Afganistánu již žije 100% muslimů a násilí a válka tam probíhá už nepřetržitě desítky let a to bez ohledu na to, zda jsou tam přítomna cizí vojska nebo ne… A stejná pravidla, které likvidují jednu muslimskou zemi za druhou zničí i Evropu…

  • TOR napsal:

   Pan Kropáček je především muslim. A tím je vše řečeno!

   • Karel Novotný napsal:

    Samozřejmě není muslim. Kde jste na to přišel. Je arabista a islamolog.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Souhlasím s každým slovem. Jsem přesvědčen, že je třeba neustále zdůrazňovat, že islám není náboženství v tom smyslu, jak ho chápeme, jde o nástroj na ovládnutí světa z podobně zrůdných pohnutek, jak tomu bylo třeba u nacizmu. To srovnání, je víc než na místě a teologové by se neměli do debat o islámu vůbec plést, nadělají více škody než užitku a to tak, že velmi mnoho škody, velmi mnoholidem. Nezvratné škody.

 24. Jerry napsal:

  Můj postoj je jasný. Tady nemá islám co dělat. My jsme tady doma, a je mi naprosto jedno kolik směrů, nuancí, názorů, problémů atd., islám má. Tyto rozpory at‘ si řeší muslimové u nich, tam kde naopak oni prohlašují, že je to jejich. Nemám s tím problém. Pouze pomatenec však může veřejně hlásat, že máme povinnost přijímat hordy jakýchsi primitivů ustrnulých ve středověku a ještě brát ohledy na jejich potřeby ujasnit si postoje k jejich vlastnímu náboženství. To už je fakt hodně přes čáru.

 25. pavel napsal:

  Paříž má přes 100 etnických a náboženských společenství. Až na jedno spolu všichni žijí v naprosté harmonii…
  A to “jedno” ničí Evropu.

 26. IJT napsal:

  Všechna politika a všechny náboženství by měla především ctít hodnotu lidského života!!!Ta je totiž nenahraditelná!

  A z toho vyplývá,co vše by mělo být mimo zákon a mělo by se tvrdě trestat!!!

  Ale bohužel mi připadá,že jak dnešní vrcholoví politici mají zájem jen hrabat a nevidí nebo nechtějí vidět negativní dopad svých snah a činů!!!

  To samé platí pro všechna náboženství! Některá jsou hodně daleko od svých ideálů a jiná se většinově stala hrozbou převážné většiny obyvatel Země!!!

  A obyčejný človíček s tím mnoho nenadělá,protože má šanci jen všeobecným,ale bohužel nemírovým řešením s,navíc s dalším rozmnožením nevinných obětí!

  A ti ,,nahoře,, na to …….

 27. jan kristan napsal:

  Poměrně jsem poznal mnoho zemí, lidí, institucí, náboženství…, lidé by si měli jakkoli pomáhat, aby měli co jíst a kde žít, bránit mír, ale jsem proti přesouvání kultur, globalizaci. Ti lidé putují tisíce kilometrů za Mercedesem, Adidaskama nebo prsatou blondýnou a nechávají doma navždy ochuzenou část identity. Měly by se nad tím zamyslet i společnosti propagující své výrobky v zemích, kde na to lidé nemají…

 28. Fox napsal:

  Ono promultikulturní kuřbuřt bez vztahu k vlastní zemi je pro budoucnost Evropy či Čr daleko větší hrozba než muslim sám. Já vím dobře, kdo je mým pravým nepřítelem, pane autore.

 29. Nomo Hakon napsal:

  Každý má právo na víru podle svého výběru, včetně absence víry, do momentu kdy tato víra koliduje se zákonem dané země.

  Možná že by to šlo formulovat lépe, ale zatím mi to stačí.

 30. Karel Kordina napsal:

  Každé náboženství se postupně vyvíjí. Vzpomeňte si jak ve středověku křesťané vraždili tisíce ve jménu Krista a někteří vrazi se na to
  vymlouvají ještě dnes a Vatikán se za to omlouvá už posledních 150 let. Drtivá většina islamistů současné dění s takzvaným islámským státem odsuzuje, ale to pořád nic nemění na tom že by se proti tomu mělo zakročit tvrději. Po druhé světové válce také nikdo v Německu nebyl nacista a všichni Němci nacismus odsuzovaly a jenom polovina to myslela vážně.

 31. tt napsal:

  Rakousko – Uherské zákony omezovaly činnost všech církví a podřizovaly je státnímu zájmu. Z víry učinily ryze soukromou záležitost.
  Církevní restituce jsou triumfem všech církví nad zájmy většiny občanů tohoto státu. Je to precedens, který dostal stát do situace garanta jejich ekonomické prosperity nezávisle na prosperitě ostatních skupin obyvatelstva.
  V občanech vznikl pocit, že jsou upřednostňovány potřeby církví, Romů a na ostatní, hlavně rodiny matek – samoživitelek již finance nestačí.
  Muslimové cítí vzájemnou solidaritu a mají potenciál si na státu vynutit ústupky na úkor majoritní společnosti – např ekonomickou zátěží početností rodin.
  Ekonomický systém v ČR je nastaven na klasickou rodinu – 2 pracující rodiče + 2-3 děti. Již životní styl matek – samoživitelek na sociálních dávkách s několika dětmi není společností přijímán. Průměrný plat muže a ekonomická nečinnost 4 manželek a x dětí odsuzuje ostatní obyvatele k ekonomické solidaritě i přes jejich odmítání takového způsobu života – uznání muslimského mnohoženství legalizuje nárok 4 manželek na pozůstalostní důchody + děti na sirotčí, čímž vytváři nerovnost mezi rozvedenými ženami a pozůstalými muslimkami ve prospěch muslimek.
  ČR nemá příjmy z ropného bohatství, které by rozdávala obyvatelstvu. U nás se musí peníze vydělat prací, přičemž část zisku odtéká vlastníkům výrobních prostředků do zahraničí, zbytek se daní a z těch daní je stát přerozděluje.

 32. Filip napsal:

  „Islamofobie“ je diskreditační název který používají islamisté proti opozici.

  „vytženo z kontextu“ je laciný apologetický trik. To mám odcitovat celý Korán, když chci upozornit na nějakou jeho část? A hlavně i kdybych odcitoval celý Korán tak z kontextu by vyšlo, že je to nenávistná kniha, jejíž poselství je v souladu s tím citátem. Pokud teda nebyly citovány ty mírné, abrogované verše.

  Naopak umírnění muslimové jsou ti co vytrhávají umírněné verše z kontextu. A takových veršů je minimum a když se podíváte na jejich historický kontext tak vás optimismus přejde zcela.

  V arabštině existuje slovo pro islamismus a je to islamuía (إسلاموية). Pan je arabistou a neví to? Stačí si zajít na Wikipedii na stránku Islamism a přepnout se do arabštiny.

  Co se týče autora Ashraf El-Ashmawi, tak pan Kropáček lže. V Egyptě byl odsouzen Salaheddin Mohsen za kritiku islámu k 3 letům vězení a „liberálně orientovaný muslim, který zavrhoval politizaci islámu“ Ashraf El-Ashmawi k tomu řekl „He mocked Islam, its beliefs and duties and was proud of his insolence against religion — under the pretext of enlightenment and freedom of expression,“. Tento egyptský muslim je nepřítelem svobody slova. Co to je za umírněného muslima, který chce pronásledovat kritiky islámu? A když jsem si tu jeho údajnou „slavnou větu“, kterou pan Kropáček zmiňuje, zkoušel vygooglit, nenašel jsem nic.

  Ale podívejme se na tu větu „Bůh si přál islám jako náboženství, ale lidé z něj učinili politiku“ – co to je za blábol? V Koránu existují politické příkazy. Tak jak můžete oddělit islám od politiky? Je to politické náboženství.

  „Silná vnitřní opozice muslimů“ – hahahah hááááá. Když někdo nakreslí Mohameda tak výjdou stovky tisíc muslimů do ulic a jdou vypalovat ambasády. Když ISIS začne zabíjet nevěřící, tak demonstrace proti tomu jsou minimální. Jak by vůbec muslimové, kteří kašlou na islám mohli být silně v opozici vůči muslimům, kteří praktikují islám poctivěji?

  „Obě strany dělají stejné fauly“ – ne, jediné fauly tady dělá pan Kropáček. Faily.

  „On to není jeden z projevů islámu, je to cosi vytrženého z širšího celku islámu.“ – co to je zas? Ano islamismus existuje v rámci širšího celku islámu a je tedy součástí islámu a je i jedním z projevů islámu. Mě příjde, že rozum pana Kropáčka se asi odstěhoval někam na ostrov.

  O maj gáád. „Ve středověku islám představoval velmi vyspělou civilizaci, která ale postupně propadala ke stagnaci. Panovala představa, „jsme držiteli absolutní pravdy – nic nového už se objevovat nemůže,““ – Tohle je vyspělá civilizace? „Máme absolutní pravdu, tzn. barbarské islámské praktiky a nic jiného nás nezajímá“ – tohle je vyspělá civilizace?

  „a to v době, kdy Evropa naopak kráčela k průmyslové revoluci“ – no to jste tu islámskou historii hodně přeskočil. Průmyslová revoluce je 18. století. Islám vznikl v 7. Co se dělo před průmyslovou revolucí, předtím, než Evropa islám defakto porazila? Doporučuji knihu History of jihad or Roberta Spencera.

  „Kde se bere úspěch a síla těchto proudů? Slabinou islámu..“ – otázkou bylo kde se bere síla, ne slabina. Pan Kropáček odmítá uznat, že síla těch proudů je v tom, že upřímně následují islámské texty.

  Takfír má oporu v islámských textech, včetně Koránu. Mimochodem al-Azhar odmítla takfírovat ISIS. Chápete to? Al-Azhar říká, že ISIS jsou muslimové a odmítá je ex-komunikovat.

  „Šatíu nelze zavrhovat“ – je to šaría a zavrhovat ji je morální povinností každého kdo má úctu k lidským právům.

  A nevím jaké zákony o islámu chcete zavést. To přece platí i dnes, že muslimové mají svobodu ale zároveň nesmějí porušovat zákony státu.

  • ČERT napsal:

   Jenom poznámku k té průmyslové revoluci… Tak zrovna tohle bych třeba ani za takový žblebt pana Kropáčka nebral, vzhledem k tomu, že právě říká, že KRÁČELA K… Tak je fakt, že počátek průmyslové revoluce v Anglii se klade do druhé poloviny 18.století (v kontinentální západní Evropě dokonce ještě do doby trošičku pozdější), ale pro tu tzv. průmyslovou revoluci vytvořila důležitý předpoklad tzv. revoluce vědecká, a to je proces ještě o dost starší, s počátkem v evropské renesanci, v tom, co se většinou dnes (a totiž už tehdy) vnímá/vnímalo jako přechod Evropy ze středověku do novověku… O tom raném novověku, cca od 16., ne-li dokonce už druhé poloviny 15.století se často mluví jako o tzv. preindustriální epoše (vemte si třeba už knihtisk, rozvoj manufakturní výroby, atd. atd.), takže bych klidně řekl, že už k té průmyslové revoluci v podstatě, víceméně (a pomalu) nakročeno bylo…
   A předtím…??? Tak jestli takový pozdně středověký, gotický evropský Západ třeba ve 14., počátkem 15.století byl civilizačně nějak před soudobým islámským světem…??? No, řekl bych, že už k tomu zase nakročeno jistě mít mohl, ve srovnání s tím, jak to bylo zase ještě o pár set let dříve, ale…??? Jak se to vezme…

   • Filip napsal:

    Tak on píše o tom, že jsme kráčeli k průmyslové revoluci v kontextu toho, že až jsme k ní došli, tak jsme začali dominovat a v ten moment si muslimové uvědomili, že máme něco lepšího, než islám. Takže ta jeho pointa se netýkala té „přípravné části“ a moje proti-pointa taky ne.

    • ČERT napsal:

     Dobře… Tak ony v tomhle kontextu nějaká dvě nebo tři století navíc už nemusí být také třeba ani tak důležitá – a kdyby náhodou, tak je k tomu různá literatura a zdroje, jak upozorňujete.
     Jen bych tedy ale přesto ještě dodal, že takoví Osmani se cítili/mohli cítit být vůči Evropě dost silní, dokud tedy mohli evropským mocnostem ještě alespoň relativně mocensky konkurovat (a což by tedy právě s tou průmyslovou revolucí, tím 19., případně už sklonkem 18.století, časově korespondovalo) – i když samozřejmě už dávno předtím spíš oni přijímali z Evropy i proti původním islámským koncepcím (a hned dodám třeba střelné zbraně a dělostřelectvo, protože právě vojenská stránka tady byla pochopitelně důležitá) než Evropa od nich, nebo vůbec od islámského světa… Tak v Turecku na to ostatně pak ve 20.století plně navázal Kemal Atatürk…

 33. Robert Janovský napsal:

  Podívejte se pozorněji na následující Kropáčkovu větu: „Pojem liberální demokracie asi narazí i u muslimů dobré vůle na určitý odpor, jestliže se za tím pojmem „liberální“ bude skrývat jakási morální, velmi široká volnost“. Cítíte z toho tu hrozbu ? Muslimové dobré vůle ?? Kropáček hájí muslimy do morku kostí, a nakonec se – jen tak mimochodem mezi řádky – dostane k vyjádření, které přesně charakterizuje dlouhodobý muslimský cíl: nabourat, ukončit a zakázat naši svobodu, volnost, kulturu. Ano, zákazy a strach – to je to, co charakterizuje toto náboženství. Pokud se včas nevzpamatujeme, zle se nám povede.

 34. Jan napsal:

  Islamisté z koránu pro své politické cíle vytrhávají jen některé verše. Je ale zajímavé, že islamofobové, konkrétně ti čeští, kteří útočí na islám, činí přesně totéž,“ připomíná arabista Luboš
  Je propastný rozdíl jak islamisté vytrhávající z koránu to co se jim hodí do krámu se ve výsledku chovají v praxi a jak se chovají evropští islamofobové !!! To se prostě nedá srovnat ! Islámisté mají v arabském světě školy kde vychovávají děti ke svým cílům, ,,pravdám“ ! O tom už bylo natočeno dost reportáží !!! Ve výsledku mají už v USA a Evropě na svědomí tisíce civilních obětí !!! A proto jsou v Evropě islámofobové a jejich počet bude stoupat s každým teroristickým činem islámistů a díky naprosto živelnému a nekontrolovatelnému přísunu islámských migrantů do Evropy z Afriky a Arabského světa, to je realita všedních dnů !!!

 35. jarda napsal:

  …..četl jste sůru 9? Samozřejmě je spoustu Muslimů, kteří si to vykládají po svým, protože chápou, že bez tolerance nemůžou fungovat, ale 1000 let Evropa chápala Islám jako nebezpečí (a aby ne, že jo, pokud znáte historii) a odpověď na to jestli se něco změnilo zdá se být v kontextu i aktuálních událostí poměrně jednoduchá. Od 50. let 20. století se na tyhle všechny problémy zapomnělo kvůli studený válce, ale teď už zas rozpínání Islámu nic bohužel nebrání – naopak je to podporováno.

 36. Jaromír napsal:

  Ono je to zcela prosté. Ze sta muslimů, mi naprosto stačí ten jeden, který mi může zabít někoho z rodiny. A v ten moment, mám zcela jasno, jak se k Islámu postavit. Já naprosto nemám nic proti muslimům, ale jen pokud jsou ode mne hodně daleko. Já nehodlám být součástí nějakého hloupého experimentu.

Přidávání komentářů není povoleno