Foto: Profimedia

Jak třetí nejbohatší muž světa páchá největší korporátní podvod v historii

Napsal/a Ján Lalka 13. února 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

Koncem ledna společnost Hindenburg Research zveřejnila svoji zprávu z dvouletého vyšetřování indického konglomerátu Adani Group, ve které detailně popsala, jak tato skupina za několik desetiletí nafoukla hodnotu svých kótovaných akcií na burze SEBI až na 218 miliard dolarů, a to na základě manipulací s akciemi a účetních podvodů. V něčem to připomíná i kauzu české Mostecké uhelné…

Nejedná se o žádný překlep. Hodnota společnosti jen za poslední tři roky skutečně narostla o 1500 %, a převýšila tak kupříkladu výši výdajů rozpočtu celé České republiky zhruba dvojnásobně.

Hindenburg Research je v tomto případě zaujatá osoba, proti Adani Group si totiž vsadila: je takzvaným „short-seller“, obchodníkem, který se snaží vydělat na poklesu ceny akcií nebo dluhopisů cílové společnosti.

V případě Adani Group se firma domnívá, že ceny akcií kótovaných společností jsou nadhodnoceny až o 85 % (tj. o 185 mld. USD) a proto zaujala „krátkou pozici“ u cenných papírů ve vybraných společnostech skupiny Adani Group, konkrétně prostřednictvím dluhopisů obchodovaných v USA a derivátů spolu s dalšími referenčními cennými papíry neobchodovanými v Indii. Pokud tedy jejich cena klesne, jak předpověděla Hindenburg Research, tak na tom vydělá.

Kam se hrabe proslulý Enron 

Adani Group je indický nadnárodní konglomerát se sídlem v Ahmedabadu. V roce 1988 ji založil Gautam Adani, nejbohatší člověk v Asii a třetí nejbohatší na světě, jako obchod s komoditami s vlajkovou lodí společnosti Adani Enterprises.

Různorodé podniky skupiny zahrnují správu přístavů, výrobu a přenos elektrické energie, obnovitelné zdroje energie, těžbu, letištní operace, zemní plyn, zpracování potravin a infrastrukturu. V dubnu 2021 se skupina stala třetím indickým konglomerátem, který překonal tržní kapitalizaci 100 miliard dolarů. Loni v dubnu už to bylo 200 miliard, v listopadu pak neuvěřitelných 280 miliard.

Podle Hindenburg Research Gautam Adani, zakladatel a předseda skupiny, nashromáždil čisté jmění zhruba 120 miliard dolarů, přičemž za poslední tři roky přidal více než 100 miliard, a to převážně díky zhodnocení cen akcií v sedmi klíčových společnostech skupiny kótovaných na burze, které v tomto období vzrostly v průměru o 819 %.

Jak se skupině podařilo dlouhé roky falšovat účetnictví a podvádět, a překonat tak rozsahem možných škod a manipulace dokonce i slavný Enron, který za čtyři roky nadhodnotil své účetnictví o „pouhých“ 600 milionů dolarů?

Schovat, zamlčet, zfalšovat

Poukazují na to zjištění, ze kterých jsou velmi zajímavá zejména tato:

  • Komplikovaná a netransparentní skupina firem: Klíčových sedm veřejně kótovaných subjektů Adani má 578 dceřiných společností, z nichž mnohé jsou zaregistrovány v neprůhledných jurisdikcích včetně ostrova Mauricius, Panamy a Spojených arabských emirátů. Skupina tak vytvořila pro většinu svých kótovaných společností rozlehlé, spletité struktury, které zvyšují riziko možného vyvádění prostředků, praní špinavých peněz a dalších účetních manipulací.
  • Utajení skutečných vlastníků akcií společností ve skupině Adani, tzv. stock-parking: akciové parkování je nezákonná praktika, kdy někdo nakoupí akcie ve prospěch skutečného kupujícího ve snaze zakrýt skutečné vlastnictví, případně prodeje akcií jiné straně s tím, že původní vlastník je po krátké době odkoupí zpět. Cílem parkování je zachování zdání souladu s předpisy. Hindenburg Research poukázal na to, že velkou část tzv. veřejných podílů drží fondy se sídlem v neprůhledné jurisdikci Mauricia, které jsou propojeny se starším bratrem Gautama Adaniho – Vinoda.
  • Obrovské množství vzájemných transakcí mezi spřízněnými společnostmi ve skupině: Jen samotné kótované společnosti se v roce 2022 kolektivně zapojily do 6 025 samostatných transakcí se spřízněnými stranami. Adani Group vytvořila a použila off-shore prázdné společnosti v daňových rájích, jako je Mauricius, Spojené arabské emiráty a Karibské ostrovy, k vytvoření padělané dovozní/vývozní dokumentace ve zjevné snaze vytvořit falešný nebo nelegitimní obrat a vysát peníze z kótovaných společností. Hindenburg Research zjistil také řadu nezveřejněných transakcí se spřízněnými stranami ze strany kótovaných i soukromých společností propojených s Adani, které byly pravděpodobně rovněž využité pro manipulaci účetnictví.
  • Tzv. hotovostní round – tripping: jde o nezákonnou praktiku, používanou k umělému navýšení výnosů a zkreslení hospodaření společnosti, na základě vzájemné výměny aktiv bez dosažení zisku, uskutečněnou za účelem nafouknutí tržní kapitalizace a podvedení investorů. Například ovládající osoby Adani Group měly vyvádět peněžní prostředky ze společností kontrolovaných skupinou do privátních rodinných offshore fondů v daňových rájích a z nich je přeposílat do netransparentních fondů a skořápek na Mauriciu, ze kterých byly použity na obchodování a investice zpět do kótovaných akcií skupiny. Takový systém umožňoval snadnou manipulaci cenami akcií, která mohla být navýšena tak, aby vyhovovala okamžitým potřebám skupiny Adani (tj. například z pohledu likvidity, čerpání financování apod.). Peněžní prostředky byly použity ke kreativnímu účetnictví skupiny, ať už navýšením vykazovaného zisku nebo peněžních toků, tlumením kapitálových zůstatků, aby se kótované společnosti jevily jako důvěryhodnější pro externí investory a věřitele, nebo se jednoduše přesunuly zpět do jiných částí skupiny Adani.
  • Významné zadlužení jednotlivých kótovaných společností Adani Group: Klíčové společnosti skupiny kótované na burze se také značně zadlužily, a to včetně poskytnutí svých nafouknutých akcií jako zajištění za čerpané půjčky. Jejich likvidita je tak špatná, že se celá skupina dostala do velmi rizikové finanční kondice. Kromě těchto závazků jednotlivých společností skupiny Adani Group její ovládající osoby (tzv. promoters, nebo insideři) musely rovněž čerpané úvěry zajistit částí svých držených podílů ve společnostech ze skupiny Adani. Tento druh zajištění je rovněž vysoce rizikový, protože volatilita ceny akcií by mohla způsobit, že věřitelé by mohli požadovat nucenou likvidaci akcií.

Podobný případ i v Česku

Zní vám peněžní round – tripping povědomě? V Česku jsme podobnou kauzu již zaznamenali – šlo o privatizaci Mostecké uhelné (MUS) jejími tehdejšími manažery. Společnost měla asi tři miliardy korun v rezervách určených na sanace a rekultivace po těžbě.

V roce 1997 společnost spřízněná s managementem MUS, která měla tyto rezervy spravovat, začala prostřednictvím dalších brokerských společností skupovat na trhu akcie z kuponové privatizace od drobných akcionářů a od investičních fondů. Na odkup použila přímo či nepřímo finanční prostředky Mostecké uhelné.

V květnu 1998 získala společnost Appian Group vyšší podíl v MUS, než měl Fond národního majetku. Prostřednictvím Investenergy SA vykoupila volně dostupné akcie na trhu. Prostředky měly pocházet právě z Mostecké uhelné – ty přetekly přes společnosti Compinvest Establishment a Portoinvest Establishment, založené v Lichtenštejnsku, do European Energy and Resources Limited, registrované na ostrově Man, a odtud do Investenergy SA, která akcie MUS koupila. O rok později získala Investenergy SA zbylý státní podíl v MUS, a manažerům se tak podařilo společnost plně ovládnout.

Když se bojí i policie

Analytici Hindenburg Research věří, že Adani Group uskutečnil takto zjevný a obrovský podvod z velké části proto, že investoři, novináři, občané, a dokonce i politici se báli promluvit ze strachu z odvety. Skupina byla již v minulosti středem zájmu několika velkých vládních vyšetřování podvodů, praní špinavých peněz, zpronevěry finančních prostředků daňových poplatníků a korupce, v celkové výši asi 17 miliard dolarů. Všechna šetření však vyšuměla do ztracena.

Ve firmách Adani Group zcela chyběla finanční kontrola. Nezávislým auditorem několika kótovaných společností ze skupiny byla malá firma, které měla za úlohu auditovat například Adani Enterprises se 156 dceřinými společnostmi a mnoha dalšími společnými podniky. Sedm klíčových společností Adani kótovaných na burze má celkem 578 dceřiných společností. Partnerům auditorské firmy bylo v době, kdy začali schvalovat audity, pouhých 24 a 23 let a byli v podstatě bez zkušeností po absolvování vysoké školy.

Ovládající osoby Adani dokázali tento kolos udržovat s pomocí vládních činitelů a domácího průmyslu mezinárodních společností. Rovněž Hindenburg Research tvrdí, že indický regulátor cenných papírů SEBI má spíše sklony chránit pachatele, než je trestat.

Ponaučení z kauzy Adani Group

Zmíněná kauza jasně ukazuje na důležitost transparentního výkaznictví a zveřejňování důležitých finančních a hospodářských údajů, zejména takto gigantických společností, pro účely veřejného ověřování a kontroly.

Ze zprávy Hindenburg Research je totiž možné vyvodit, že povaha obchodních operací za poslední desetiletí poukazovala mnoho indicií nestandardních a rizikových transakcí, jako je vytvoření nepřehledné sítě spřízněných společností, nafukování rozvah a zkreslování finančních výkazů obrovským množstvím transakcí se spřízněnými entitami, obchodování s netransparentními fondy v off-shore destinacích a daňových rájích, nebo podezřelá schémata vzájemných půjček a převodů peněz.

Hindenburg Research, který je na kolapsu cen akcií Adani finančně motivován, trvalo dva roky vyšetřování, než shromáždil dostatečná data, sepsal svou investigativní zprávu a publikoval zjištění. Je zřejmé, že provedení takto rozsáhlé a komplexní investigace není v možnostech běžných investorů a pravděpodobně ani policejních orgánů.

Adani Group se snažilo složitostí a komplexností své struktury odradit každého, aby se do vyšetřování pouštěl. Zarážející je nejenom nedostatek finančního řízení a kontroly uvnitř skupiny, ale také nedostatečné prosazování kontroly ze strany dohledových institucí a vliv indické vlády.

Je Adani Group příliš velká na to, aby se mohla rozpadnout? Vzhledem k tomu, jak strmě padly po zveřejnění zprávy její akcie, je to dost pravděpodobné. I kdyby se tak nestalo, bude velmi zajímavé sledovat, jak se po zveřejnění správy Hindenburg Research pustí do šetření nejen indická policie, ale zejména americké dohledové a vyšetřovací orgány.


Autor je výkonný ředitel forenzní společnosti Surveilligence zaměřené na vyšetřování sofistikované finanční kriminality 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)