Jak se liší uprchlík od imigranta a co z toho vyplývá

Napsal/a Aleš Rozehnal 1. listopadu 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Média označují příliv imigrantů do Evropy jako uprchlickou krizi. Při tom často používají termíny uprchlík a imigrant takřka synonymicky. Jedná se však o právní termíny, které mají odlišné významy, a tudíž jsou s jejich nositeli spojena rozdílná práva a povinnosti. Rozdíly vysvětluje právník Aleš Rozehnal.

Nejdříve základní vymezení pojmů:

IMIGRANT

Imigrant je osoba, která se přemístila do země, ve které se nenarodila nebo jejíž občanství nemá, za účelem usazení. Imigranti mohou mít k tomuto pohybu mnoho důvodů, jedním z nich je nedostatek přírodních zdrojů jejich země, touha po ekonomické prosperitě, lepším podnebí či životním prostředí, zvýšení životní úrovně, spojení rodiny, únik před konfliktem nebo přírodní katastrofou a podobně.

UPRCHLÍK

Uprchlík je naproti tomu podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků osoba, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů a je neschopna přijmout, nebo vzhledem ke svým obavám, odmítá ochranu své vlasti.

Uprchlíky musíme přijmout všechny

V případě uprchlíků platí, že státy, které jsou vázány řečenou úmluvou, jako např. Česká republika, nemohou stíhat pro nezákonný vstup nebo přítomnost takové uprchlíky, kteří přicházejíce přímo z území, kde byly ohroženy jejich život nebo svoboda, vstoupí nebo jsou přítomni na jejich území bez povolení, za předpokladu, že se sami přihlásí bez prodlení úřadům a prokáží dobrý důvod pro svůj nezákonný vstup nebo přítomnost.

Státy Úmluvy mohou na pohyb takových uprchlíků uplatňovat pouze nezbytná omezení, a to do té doby, než jejich postavení v zemi bude upraveno, nebo než obdrží povolení vstupu do jiné země. Stát nesmí vyhostit uprchlíka zákonně se nacházejícího na jejich území, kromě případů odůvodněných státní bezpečností nebo veřejným pořádkem.

Kromě uprchlíků má stát určité povinnosti i vůči osobám, které potřebují ochranu z jiných důvodů než uprchlíci. Jedná se o tzv. doplňkovou ochranu, která se uděluje z důvodu špatného zacházení v domovském státě nebo za účelem sloučení rodiny.

Pokud tedy někdo vybízí k tomu, abychom odmítli přijmout uprchlíky, vybízí tím vlastně k porušení práva.

Imigranty si můžeme vybírat

Zatímco uprchlíky mám povinnost přijmout, imigranty si každý stát vpouští na území dobrovolně, na základě svého uvážení a v naprosté většině případů na základě selektivních kritérií. Doby, kdy některé státy přijímaly imigranty pouze bílé barvy pleti, jsou již za námi. Nicméně stále platí, že státy přijímají přednostně vzdělané, kvalifikované a bohaté imigranty.

Zatímco výběr uprchlíků, který na své území stát vpustí, musí být vždy nediskriminační, výběr imigrantů, kterým je poskytnuto totéž, je vždy selektivní. Diskriminací uprchlíků by stát nejen porušoval Úmluvu o právním postavení uprchlíků, ale zároveň popíral principy humanity a křesťanské pomoci, na základě kterých je uprchlické právo vystavěno.

Existence kritérií pro přijímání imigrantů pak vyjadřuje zcela zákonité a legitimní priority států a jejich popírání by znamenalo odmítání role státu při ochraně zájmů svých občanů.

Problém: jak rozeznat uprchlíka od imigranta?

Protože stát nedokáže rozlišit uprchlíka a imigranta na první pohled, vede s každou osobou řízení, ve kterém zjišťuje, jaký status daná osoba má. Ti, kteří nejsou uprchlíky a kteří nesplňují selektivní kritéria určená daným státem pro imigranty, musí území opustit a jsou vyhoštěni. Toto je standardní postup jsoucí v souladu s mezinárodním právem, uplatňovaný v celém civilizovaném světě.

V současné době tedy nejsme schopni říci, zda čelíme uprchlické krizi, protože nemáme informace, kteří z imigrantů jsou uprchlíci a kteří nikoli. Takové údaje lze zjistit až z individuálních řízení vedených s každou dotčenou osobou. Vysoké počty imigrantů neznamenají, že se jedná vždy o uprchlíky, a řada z nich bude muset být zřejmě vyhoštěna, protože pokud nemají uprchlický statut ani nesplňují kritéria pro přijetí imigrantů, není jiný postup možný.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)