Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Foto: Elena Gladkaya / Alamy / Alamy / Profimedia
Elena Gladkaya / Alamy / Alamy / Profimedia,

Ivan Gabal: Protiočkovací šílenství ukazuje, že jsme prohráli i další útok Kremlu

Když vidíme rostoucí čísla nakažených, hospitalizovaných v nemocnicích, vysoký počet nevakcinovaných a vakcinaci odmítajících, musíme konstatovat zásadní skutečnost: Po prohře v umístění protiraketového radaru, po výbuchu ve Vrběticích a rozpadu našeho úsilí něco s tím po usvědčení Kremlu dále udělat, prohráváme třetí hybridní útok. Tentokrát platíme tisíci mrtvých.

Prohráváme nejen ve vztahu k nepřátelským útokům, ale především v naší (ne)schopnosti se účinně bránit.

Kampaň o důsledcích odmítání vakcíny, kterou se značným zpožděním rozjela vláda, mluvív o smrtelných důsledcích porážky, nikoli však o výhodách včasné obrany. Komunikuje strach ze smrti, nikoli schopnost bránit se a přežít jako jednotlivci i jako stát. Žádnou obranu jsme totiž neměli, žádnou jsme nevypracovali a o žádnou jsme se nesnažili.

Obranu proti nepřátelskému hybridnímu útoku dezinformacemi jsme ponechali na osobním pochopení každého z nás. Osamocený občan stojí proti nepřátelské mocnosti, která cílí na jeho laickou nejistotu, odrazuje ho od důvěry a má k dispozici arzenál desítek českojazyčných webů, roje řetězových mailů a užitečné slouhy z odborného prostředí. Nejlépe obvykle slouží ti, kdo neví že slouží. Ať už z touhy po pozornosti, z blbosti, či pocitu odbornosti i při nedostatečném vzdělání ve statistice a datech.

Jako již tolikrát v naší historii podceňujeme reálnou sílu nepřátelské páté kolony ve vlastních řadách. Vzhledem k velikosti ztrát již u dezinformací nelze mluvit o ochraně otevřenosti a demokracie, ale o systematickém úsilí nás zevnitř rozvrátit a o nezbytnosti se tomu aktivně bránit.

Vláda to zcela vzdala

Občan České republiky zůstává proti masivním antivakcinačním útočným dezinformacím bez obranné podpory státu. Vláda se soustředí na sčítání ztrát, tlumení důsledků, záchranu nemocných, pohřbívání mrtvých, tlumení hospodářských škod; tolerovala kvůli tomu i šmelinu se zdravotními pomůckami.

Připomínat je nutné i politickou servilnost ministrů postávajících u letadel „s pomocí“ od země, která ve skutečnosti pandemii rozpoutala. Nelicencované vakcíně útočícího Kremlu pak otevřeně přisluhoval český prezident a jeho nohsledi, vědomě a proti vlastním občanům; opět namísto jejich obrany.

Od vypuknutí pandemie se vláda Andreje Babiše stavěla k vakcínám nepochopitelně laxně, problematickými pokyny k hlasování našeho zástupce v unijní zdravotní agentuře, nedostatečným nákupem vakcín, a poté dokonce obviňováním EU za vlastní chyby.

Zdravotní výbor poslanecké sněmovny se ani nepokusil do věci zasáhnout. Od léta 2020 bylo zřejmé, že vakcína bude k dispozici do několika měsíců a půjde o hlavní nástroj odvrácení pandemie. Přesto jsme nezahájili přípravy, nejen z hlediska logistiky vakcinace samé, ale především v posilováním důvěry veřejnosti, že nejde o improvizovanou nebo kvapně vyvinutou vakcínu, ale o produkt mnohaletého výzkumu, který se dokončuje masivními investicemi USA a EU.

Jakmile bylo zřejmé, že vakcíny západních amerických, britských a německých firem budou k dispozici, okamžitě se ve spektru kremelských dezinformací obviňujících Západ z šíření pandemie začala prosazovat diskreditace vakcín a snaha je diskvalifikovat jako rychlokvašené nebo byznysovou kapitalizaci „uměle“ vyvolané pandemie.

Dezinformace o vedlejších účincích a škodlivých dopadech vakcinace, pokud ne o její zbytečnosti, se rozjely okamžitě. Každý měsíc to prokazovala statistika a analýza dezinformací, kterou zpracovávají Čeští elfové. Jakkoli tyto poznatky dostávalo i ministerstvo zdravotnictví, premiér a vláda, neudělali opět nic pro adekvátní obranu občanů.

I třetí hybridní válku o včasnou a dostatečnou vakcinaci jsme s Kremlem opět prohráli. V tempu a struktuře vakcinace, v počtech zemřelých, nakažených i v rozleptání důvěry ve vědu, vakcínu i stát všemi spikleneckými a konstruovanými nepravdami.

Zranitelnost, neschopnost a babráctví

Možné bylo udělat leccos, jak z našich vlastních kapacit, tak například na základě izraelských zkušeností, jejichž nabídka pomoci zůstala nezodpovědně nevyužita. Vláda mohla snadno komunikovat celý mechanismus testování, verifikace a kontroly účinnosti a bezpečnosti vakcín agenturou EU i USA.

S dominantní pozicí v největší pojišťovně VZP mohla vláda, coby hlavní plátce vakcinace, vyzvat zdravotní pojišťovny, aby oslovily své klienty s doporučením očkování s důrazem na význam pro prevenci nemoci. Nekonala ani včas, ani pozdě, prostě nekonala.

Dezorganizace, nedostatek přípravy a informací o vakcínách znemožnil i včasné zapojení obvodních lékařů do komunikace se svými klienty a pacienty. Místo toho se registrace centralizovala, odrazovala tím řadu zájemců, zejména těch nejstarších a nemocných, které bylo nutné očkovat prioritně. Vypadá to sice na sabotáž, ale byla to jen sociální ignorance a nekoordinovanost procesu v rukou „jediného“ manažera.

Přizvání armády bylo pozdní a už jen jen hasilo problém. Armáda sama nemohla zajistit zdravotní a lékařskou důvěryhodnost vakcín a vakcinace. Změnila sice významně atmosféru organizace, ale nedokázala změnit nedůvěru již pevně zasetou dezinformacemi, neschopností vlády a ignorancí zdravotních pojišťoven.

Čísla nasvědčují tomu, že jsme i tuto třetí hybridní válku o včasnou a dostatečnou vakcinaci s Kremlem opět prohráli. Jak ve statistice, v tempu a struktuře vakcinace, tak v počtech zemřelých, nakažených a v rozleptání důvěry ve vědu, vakcínu i stát všemi spikleneckými a konstruovanými nepravdami.

Přestože jsme informace o útoku a nástroje k obraně měli včas, nebránili jsme se a teď platíme zdravím, životy, obrovskými prostředky i zahlcením správních a exekutivních institucí pandemickou agendou. Navíc i vědomím našich nepřátel o naší zranitelnosti, neschopnosti a babráctví.

Podceňujeme sílu páté kolony

Dávám ke zvážení alespoň několik kroků s cílem poučit se z chyb:

1. Zpracování věcné a kvalifikované analýzy celého vývoje a kořenů selhání naší obrany, která před dezinformacemi prakticky kapitulovala bez boje.

2. Je ke zvážení, kdo a kdy měl odpovídající informace a nekonal nebo obranu zanedbal, a zda není na místě vyvození odpovědnosti těchto aktérů.

3. Naše obrana byla zřetelně narušována a podrývána domácími aktéry dezinformací a je otázka, zda si situace nezaslouží posouzení možných právních a justičních kroků. Přes 30 tisíc spoluobčanů zaplatilo životem, mnozí zbytečně, ať již vědomě anebo svým zmatením a oklamáním.

4. Za obranu země je odpovědná vláda, která sice vyhlásila nouzový stav zaměřený na řešení samotné pandemie, hybridní útok však vyžadoval zpřesnění nebo rozšíření klasifikace povahy ohrožení, a to na úrovni ohrožení státu a jeho schopnosti obrany.

Zde byla na místě, podle Ústavního zákona o bezpečnosti země z roku 1998, jiná klasifikace, kterou mohla udělat poslanecká sněmovna nebo senát v synergii s vládou, což se nestalo:

Článek sedm říká:

(1) Parlament může na návrh vlády vyhlásit stav ohrožení státu, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

(2) K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů.

5. Není pochyb odkud a kým byla dezinformační ofenziva vedena, jakkoli se k ní Kreml a jeho domácí nohsledové neznají. Je na místě aktualizace našich strategických a obranných dokumentů. Musíme vzít na vědomí, že dlouhodobá a zesilující domácí rétorika Kremlu o přípravě na válečný střet se Západem míří na nás mezi prvními a nabyla věcné a materiální podoby.

Dosud jsme to díky různým domácím okolnostem prostě nevnímali. Jak forma obrany, tak forma odvety by měla být součástí našeho domácího bezpečnostního diskurzu. Rizika i dopady hybridních útoků máme nadále tendenci podceňovat, nově i ve spojitosti s rozbitím zpravodajského centra na ruské ambasádě v Praze.

Jako již tolikrát v naší historii podceňujeme reálnou sílu nepřátelské páté kolony v našich vlastních řadách. Vzhledem k velikosti ztrát již u dezinformací nelze mluvit o ochraně otevřenosti a demokracie, ale o systematickém úsilí nás zevnitř rozvrátit a o nezbytnosti se tomu aktivně bránit.

6. Nechávám stranou zda by se celá kritická reflexe neměla posunout do vyšetřování parlamentní komisí, nebo zda nalezne státní zastupitelství dost matérie k vlastní aktivitě. Je dost indicií, že došlo k zanedbání obrany a k jejímu rozvratu, a to jak v důsledku vnitropolitického ignorování nepřátelské aktivity exekutivou a parlamentem, tak v důsledku nepřátelských operací v našem vlastním prostředí, sociálních vztazích, ve veřejném diskurzu a v rozhodovacích procesech. Je čas tyto závažné nedostatky naší bezpečnosti a obranyschopnosti reflektovat, řešit a překonat.

Bude mít nová koalice k takovým krokům vůli? Máme ještě instituce právního státu schopné postihovat potenciálně protiústavní a protiprávní jednání? Doufejme že má.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

199 komentářů

 1. Mr.G napsal:

  Za fakt, že někteří jsou dementi, může Kreml, tak to je naprosto famózní 😂 A za stav autora, to může také Putin, nebo snad zlá a útočící Čína a Severní Korea?

  • milanmid napsal:

   Japonci otočili kormidlo. Vakcína ničemu nepomohla. Přišli s lékem, který Česko i EU odmítá. Teď se podívejte na výsledky
   14.11.2021 10:14 | Komentář
   GRAFY „V posledních měsících se už dva státy rozhodly přestat hrát hru s farmaceutickými giganty zvanou Nic než proočkovanost, a přes všechen lobbistický a mediální tlak, jejž tyto multimiliardové korporace vyvíjejí s cílem naprosté diskreditace účinků ivermektinu při léčbě a prevenci covidu, se rozhodly toto levné generické antiparazitikum ve velkém svým obyvatelům podat.“ Těmito slovy zahájil úvod svého komentáře právník a místopředseda krajské organizace Trikolory Jindřich Rajchl. Svá slova doložil grafy, které se ve veřejném prostoru dosud neobjevily.

   Japonci otočili kormidlo. Vakcína ničemu nepomohla. Přišli s lékem, který Česko i EU odmítá. Teď se podívejte na výsledky
   Foto: repro youtube, tan
   Popisek: Ivermektin je širokospektrální antiparazitikum používané v humánní i veterinární medicíně proti parazitickým hlísticím a některým ektoparazitům, jako jsou vši nebo zákožky.
   Anketa
   Jste pro zavření hospod a restaurací? (Ptáme se od 10. 11. 2021)

   Ano
   14%
   Ne
   73%
   Nevím / Je mi to jedno
   13%
   hlasovalo: 18106 lidí
   V zemi vycházejícího slunce podle Rajchla zprvu naletěli jako my a vsadili na co nejvyšší proočkovanost. Zahájili masivní kampaň, která vyústila v dosažení proočkovanosti přes 70 procent před začátkem letošního léta. „Samozřejmě tak jako všude na světě tento počin nepomohl vůbec v ničem a v srpnu přišla masivní vlna onemocnění a úmrtí. Proočkovanost – neproočkovanost,“ přibližuje čtenářům PL.
   V době, kdy letní vlna kulminovala, se Japonci rozhodli změnit strategii a na základě doporučení prominentního tokijského lékaře Haruki Ozakiho nasadili ivermektin ve velkém. Křivka onemocnění i úmrtí začala rapidně klesat.

   „Když se tato informace rozšířila, tak samozřejmě ihned přispěchaly na pomoc pharma lobby její nejvěrnější a nejservilnější přisluhovači – fact-checkingové weby. Prý očkovací kampaň nebyla zastavena a nadále pokračuje (ano, pár lidí se stále očkuje, ale ve výrazně nižší míře) a údajně ani není pravdou, že by tam pandemie skončila. No, neskončila, akorát v srpnu měli 22.500 případů za den a dnes mají tři stovky. Což kolegové ze Snopes či Reuters jaksi opomíjejí dodat,“ míní Rajchl.

   Faktem zůstává, že Japonci po nasazení ivermektinu žádné další vlně nárůstu pozitivně testovaných osob nečelili. „Dle mého skromného odhadu už ani čelit nebudou. Nicméně fakta jsou to poslední, co fact-checkingové weby zajímá. Ty už totiž najely na propagandu ve stylu, kdy by i Rudé právo zbledlo závistí,“ poznamenal rovněž místopředseda krajské organizace Trikolory.

   Aktuální data z Japonska

   Druhou zemí, která se odhodlala ke stejnému kroku, byla Indie. Ta se letos v květnu ocitla ve všech médiích, neboť měla naprosto neskutečné přírůstky v počtu až 400.000 denně, „přičemž nám média dnes a denně nabízela otřesné záběry z indických ulic s tím, jak hrozivě vypadá „black fungus“.

   „Co už nám ale média neřekla, bylo, že v této situaci se i tato země rozhodla sáhnout po ivermektinu. Jak je vidět z níže přiloženého obrázku, strategie byla více než úspěšná, neboť od onoho května mají v této zemi – s 1,3 miliardami obyvatel, minimálními hygienickými návyky, proočkovaností pouze 25,2 procenta – naprostý klid. Taky v tomto případě jsem přesvědčen, že jej budou mít i nadále,“ doplňuje Jindřich Rajchl.

   Zaujalo vás nad jiná témata:
   Kdo skutečně šíří nákazu covidem? Britský průzkum vše převrací naruby. A co teď?
   Vývoj v Česku optikou dat resortu zdravotnictví

   Aby toho, jeho slovy řečeno, nebylo málo, tak v momentě, kdy vedoucí vědecká pracovnice WHO Soumya Swaminathan proti použití ivermektinu veřejně vystoupila, ji Indická advokátní komora okamžitě zažalovala s tím, že jí klade za vinu úmyslné potlačování informací ohledně pozitivního efektu ivermektinu.

   „Konečně to vypadá, že alespoň někde začnou za ivermektinovou lež, která stála statisíce lidských životů, padat přísné tresty. S ohledem na to, že se jedná Indii, bych se ani nedivil, kdyby padaly i hlavy,“ dodal autor komentáře Jindřich Rajchl.

   Aktuální data z Indie

   „Ač se budou nyní Cemperové všeho světa snažit tento fakt zamlčovat a různě zpochybňovat, zřejmou pravdu, která se dere na povrch, již nebudou schopni ututlat. Onou pravdou je syrová skutečnost, že vysoká proočkovanost není cestou z pandemie. Přestože se nám snaží oficiální vládní místa i mainstreamová média tuto lež vnutit už více než rok, realita začíná být nepopiratelná. A za sebe prohlašuji, že já osobně pro to, aby se právo a spravedlnost znovu dostaly v naší zemi ke slovu, udělám naprosté maximum,“ uzavřel Jindřich Rajchl.

   JUDr. Jindřich Rajchl
   TSS
   mimo zastupitelskou funkci

   Co na to Česko?

   Podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) přezkoumala nejnovější důkazy k používání ivermektinu v prevenci a léčbě onemocnění COVID-19 a došla k závěru, že dostupné údaje nepodporují jeho použití pro účely léčby.

   EMA uvedla, že použití ivermektinu v prevenci ani léčbě onemocnění COVID-19 nelze v současné době doporučit a k dosažení definitivních závěrů ohledně účinnosti a bezpečnosti přípravku v prevenci a léčbě onemocnění COVID-19 je zapotřebí dalších spolehlivě koncipovaných, randomizovaných studií.

   Nadále také platí, že ivermektin nebyl dosud nikde na světě registrován jako léčivý přípravek proti COVID-19.

   SÚKL ve stanoviscích připravených pro ministerstvo uvádí, že z pohledu zvážení přínosů a rizik je vhodnější používat ivermektin za kontrolovaných podmínek a při definovaném bezpečném dávkování a nepodporovat černý trh nebo užívání nevhodných veterinárních přípravků s jeho obsahem.

   Nejen o ivermektinu (v angličtině s možností zapnutí titulků), 9. listopadu 2021

   Psali jsme v souvislosti s ivermektinem:

   Policie žádá o vydání poslance Lubomíra Volného k trestnímu stíhání

   Neužívejte ivermektin, varuje lékař. Raději aspirin, ten má také docela pěkná data

   Evropská agentura nedoporučuje lék ivermektin proti covidu-19

   Ivermektin povolen. Pět dní po Blatného odmítavém výstupu u Moravce
   Líbil se Vám tento článek?
   Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:

   123 – 4175230287/0100

   QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

   QR kód pro platbu
   Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
   Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

   Článek obsahuje štítky
   Indie , Japonsko , očkování , Rajchl , COVID-19 , Ivermektin

   autor: Tomáš A. Nový

   • Zdenek napsal:

    Krásně napsáno, díky…

    • Milan napsal:

     Pravila Amerika a my papouškujeme……

    • LADDIN napsal:

     Hlídací pes je nezávislé medium? A kdo ho tedy platí?
     „Po prohře v umístění protiraketového radaru, po výbuchu ve Vrběticích a rozpadu našeho úsilí něco s tím po usvědčení Kremlu dále udělat, prohráváme třetí hybridní útok.“…. co to je za slepenec? … za vším hledej Rusa? O usvědčení Kremlu stran Vrbětic jsem neviděl žádné relevantní důkazy… nota bene proč se to řeší až po 7 letech??

     • tomáš napsal:

      ano, za vším hledej Rusa. platilo, platí a veřím, že už brzy nebude platit

   • WLM napsal:

    Japonsko nezastavilo používání vakcín proti koronaviru, ani je nenahradilo parazitickým lékem ivermektinem. Japonsko pokračuje v podávání vakcín a nepovolilo ivermektin k léčbě COVID-19. Lék se používá k léčbě infekcí způsobených škrkavkami a jinými parazity u lidí a zvířat. Mnoho zdravotnických úředníků varovalo před používáním ivermektinu pro COVID-19 s tím, že by mohl způsobit škodlivé vedlejší účinky a že existuje jen málo důkazů o jeho účinnosti. Podle seznamu zdravotnických produktů schválených pro COVID-19 Japonské agentury pro léčiva a zdravotnické prostředky není tento lék japonskou vládou uveden jako schválený lék k léčbě koronaviru.

    Odborníci tvrdí, že za poklesem případů v Japonsku může účinná očkovací kampaň, používání ochrany nosu a úst a tlumený noční život. Plně proočkovaných je asi 70 % populace.

    • A. S. Pergill napsal:

     Japonsko jednoznačně nasadilo Ivermectin na covid. Podobně, jako před ním Indie a s podobným výsledkem (rychlý pokles nových případů o cca dva řády).

    • ppp napsal:

     Jaké jsou prosím důkazy o očkovacích látkách? Zatím je vše ve vývoji a výsledky již u některých vidíme a po třech letech se teprve budeme divit!

    • LADDIN napsal:

     a není podivné že od počátku tzv. pandemie se řeší jen vakciny, nikoliv léky??

     • A. S. Pergill napsal:

      Lékům už propadly patenty, případně je patentovat nelze. Tudíž se na nich nedají vydělat stovky až tisíce z jednoho pacienta.
      A o ty prachy jde, ne o lidi.

   • Michal Kandus napsal:

    No prosím konečně něco co se dá číst…

   • qentity napsal:

    Naprosté bláboly.

    Japonci mají oproti ostatním vyspělým zemím jen malou proočkovanost…

   • Paja napsal:

    Nesmyslný názor, ale zcela podle pravidla, že „Kreml může za všechno“.
    Ohraná písnička.
    Proč se autor více nezaměřil na zodpovědnost lidí za svůj život a své zdraví a za nezodpovědnost při rozšiřování viru.
    NIKDO nic nezmění na skutečnosti, že dva neočkovaní, pokud se nakazí, mohou s vysokou pravděpodobností skončit na JIP a to s obrovskými problémy.
    A navíc, svojí nezodpovědností zabírají lůžka těm, kteří čekají na urgentní operační zákroky!
    Pokud se nakazí očkovaný, průběh jeho nemoci NIKDY nebude tak tragický, jako neočkovaného!
    To je jasně dokázáno!
    A o to tu přece jde. O nic jiného.
    Může nás být pozitivních třeba i několik milionů, ale budeme marodit opravdu jenom jako s „chřipečkou“. A stát bude fungovat bez zásadních omezení.
    Co je na tom k nepochopení ?
    Občas mi připadá, že covid lidem kromě zdraví ničí lidem i rozum.

    • Petr napsal:

     Vážený pane, jak si dovolujete použít slovo NIKDY???? Žena je po třetí injekci hospitalizována již 14 dní s těžkým kovidem v plzeňské nemocnici. Tcánova družka to samé, jen v Ostravě. Tak co je podle Vás dokázáno??? Připadá mi, že ten rozum jste ztratil Vy. Hezký den.

     • LADDIN napsal:

      plně s vámi soucítím a ty hyeny, které by do nás jen chtěli rvát ty sračky (kolik z nich je na tom finančně zainteresováno???) a jejich placení či zaslepení tlamači by měli mít aspoň tolik slušnosti aby neoblbovali

     • A. S. Pergill napsal:

      To Laddin
      Kdyby BISka nebyla, v souladu slovy presidenta tohoto státu, tlupa čučkařů, tak už by dávno měla tyhle finanční toky zmapované. pravomoci a možnosti na to má.

    • MAB napsal:

     Problém české veřejnosti je, že národní pojmenování patřilo zcela odlišné entitě než je ta, která ho převzala. Tuzemská středoevropská kultura byla zcela zničena dobrovolně vlastními obyvateli po roce 1945 a 1970. Osvědčený moskevský- ruský vnitrostání recept na ovládání mužické společnosti jejími silami obyvatelstvo akceptovalo neuvěřitelně rychle a plně. Prostě je vypracováván staletími a je účinný. Jeho nástroji jsou mimo jiné vymazávání historie, zatajování a lež, paralelně šířená s realitou. Ruský imperiální bolševismus , a u nás především ten normalizační, používal propracovaný systém ve vztahu k „lidu“ neustálých školení a akcí ve prospěch režimu. V době , kdy přejímali sovětské zkušenbosti, podle materiálů UV KSSS , tj. v roce 1973, žilo v SSSR 45mil negramotných, 25 milionů nikdy nenavštívilo školu, 75 milionů žilo v režimu poddanství (viz. uzavřená města atp.), a český lid se svou gramotností výrazně vyšší než ruská-moskevská (na přelomu 19./20. století 65% proti 6%, viz. soupis RI 1896, vydáno 1904) . V roce 89 se titíž lidé, kteří se účastnili a byli bombardování pokrokem alá mužické Rusko, náhle domnívali a domnívají , že rozumějí demokracii. Odkud? Promítají své normalizační obrazy na současnost. Nahrazení lidí, kteří měli jistou pevnou morálku, vzdělání a pracovitost , „lumpenproletariátem“ a lidmi bez morálky, se nemohlo neprojevit. Likvidace elit nakonec vyústila v dnešní naprostou morální kaši.Vidíme přebírání „modelu úspěchu“ od předchozích normalizačních generací. Mnoho lidí, kteří nepřistoupili na tuto zcela rozvrácenou kulturu, vystudovalo venku a zůstalo tam, nebo prostě odešli po uzavření vzdělání. Dnes můžeme pozorovat jak hluboká je destrukce české vzdělanosti a kultury. Součástí toho je, podobně jiným postsovětským kolniím, naprostý zmatek v terminologii, pojmech a hodnotách. U českých obyvatel je však zdaleka nejhlubší, měli ralativně vysokou srovnávací hladinu. Dokud si obecně veřejnost neuvědomí, že současný mišmaš a bezmocnost, nadvláda byrokracie atd. je důsledek sovětizace a jejich rusifikovaného jednání, bude se tato země stále vzdalovat kulturnímu světu. V4 nemá žádnou konotaci s historií, je to dnes postsovětský propagandistický model , který stále slouží k uhájení výdobytků bolševismu a různých normalizací.

    • Radek Novák napsal:

     V jedné nemocnici v Jižních Čechách minulý týden zemřeli na Covid 19 dva plně očkovaní pacienti. V téže nemocnici před cc. měsícem testovali na přijmu pouze neočkované PCR testem a očkované netestovali. Když byli na pokoji neočkovaní, kteří prošli PCR testem a přidali tam pacienta, který byl plně naočkován , tak covid dostali všichni na pokoji co tam byli od té doby testují všechny na příjmu.

   • Paja napsal:

    Nesmysl.

   • Nedezinformovaný očkovaný občan napsal:

    Snůška polopravd, lží a nesmyslů…
    Odvolávání se na největší dezinformační web Parlamentní listy – to mluví za vše…
    To, že se pod článkem, který pravdivě pojmenovává reálie hned objeví taková snůška sra*ek, to v podstatě jen potvrzuje plnou pravdivost článku pana Gabala…

    • A. S. Pergill napsal:

     Desinformace jsou jen bezcenné žvásty soudruha Gabala. Ta Indie i to Japonskou jsou ověřitelné i z jiných zdrojů (ovšem, vesměs cizojazyčných, takže za horizontem jazykových možností našich budovatelů očkovací totality).

   • Marek Loucký napsal:

    Není třeba sem přepisovat sr**ky z dezinformačních webů, stačí se podívat na průběhy čísel a dát si to do porovnání s ostatními zeměmi. Z dat plyne, že Japonsko začalo intenzivněji očkovat až poté, co se u nich začala zvedat čísla. Čili přelom května a června, předtím to Japonci měli úplně na háku. Naši pročkovanost překonali až počátkem září. To stejné s testy…Japonoci skoro vůbec netestovali, koukali tzv. do tmy a nevěděli, že jim v populaci tiká bomba. Jako třešnička nakonec…počet prokázaných případů je +/- srovnatelný s Českem, která má více než 10x méně obyvatel. Počet úmrtí téměř poloviční vůči nám, přitom všichni víme, jak je japonská populace přestárlá. Průběh jejich fatality rate odpovídá tomu co známe z Evropy a nenaznačuje žádnou disrucpci (nasazení ivermektinu), která by byla znatelná pokud by to co říkáte byla pravda. Je tam jenom opravdu mírný pokles, který lze snadno vysvětlit očkováním (occamova břitva). Je zřejmé, že těch faktorů do hry vstupuje příliš mnoho, aby se dalo jednoduše ukázat na nějakou pilulku odčervovadla pro koně a říct, že jsme našli šém a řešení na covid. Tím spíš, když účinnost tohoto „“léku““ byla mnoha studiemi vyvrácena, takže Ivermektinem to nebylo. Je zkrátka třeba hledat dál, co jim zafungovalo.

    • A. S. Pergill napsal:

     Zase musíte sledovat, kdo ty „testy neúčinnosti“ dělal a kdo je zaplatil. To je, bohužel, ve vědě dnes už naprosto klíčová otázka. A dost se s tím obecně bojuje a bezúspěšně.

   • MR napsal:

    100% ní souhlas.1. Japonsko dokonce pozastavilo 1,63 miliónu dávek vakciny Moderna! Ptám se zda-li a jak se vakcíny kontrolují u nás??? 2.Jediný recept: na 1 měsíc všichni doma, zavřít také hranice, zrušit lety+doléčit nakažené.3.Do a ze země jenom potraviny pod přísnou kontrolou.4.A jsme z toho ven.

  • Vaclav napsal:

   Jasne , gabal by mel okamzite vyhledat nejakeho cvokare nez se jeho nemoc jeste zhorsi, ale mozna uz to ani nejde.

  • pepa napsal:

   Vúbec jste nepochopil dobu.V prvé řadě šlo o peníze a ty ze státní kasy tekly bez dozoru a bez odpovědnosti.Tak jak jim to ukládal zákon! A nemocní byli až na konci zájmu mocných.Škoda že jste nepátral kam ty prachy přitekly !

  • Fogyn napsal:

   Po prohře v umístění protiraketového radaru, po výbuchu ve Vrběticích a rozpadu našeho úsilí něco s tím po usvědčení Kremlu dále udělat, prohráváme třetí hybridní útok.
   Kdo prohrává, český občan anebo agent v žoldu cizí mocnosti usilující o protlačení cizích zájmů.

  • Vladimír Komárek napsal:

   V zemi, kde bylo přes milion dobrovolných členů KSČ (vraždící mafie řízené přímo z Moskvy) jsou samozřejmě mravně dementních obyvatel miliony. K tomu připočti bezcharakterní kariéristy – na Rusko a Čínu zaměřené řitolezce Zemana a spol., a výsledek je tu: 2 miliony odpíračů. To jsou obyčejné počty soudruhu G !!!

   • MAB napsal:

    Bylo jich prakticky 2 miliony, k tomu nutno přičíst i rodiny, které byly nutně zaangažovány již jen skrze živobytí. Podporovatelé byli i mnozí nestraníci.
    Takže ta společnost byla zasažena opravdu hluboce.

  • Mira napsal:

   No slezlo se vás tady hodně!

  • Pavel napsal:

   Přesně. Naše babráctví nezavinil Kreml. A pokud jsou odmítači očkování pátou kolonou, pak nikoli Kremlu. Naše pátá kolona se naopak standardně chová tak, jakoby chtěla ještě tuto zimu Rusku vyhlásit válku.

   • Lukáš Brázda napsal:

    Tak !

   • MAB napsal:

    Problém normalizovaných spočívá v tom, že se v dobách Husáka naučili nové pojetí dějin, totiž pouze 24 hodin před dnešním dnem. Tomu odpovídá Vaše poznámka. 2 miliony členů KSČ a dnes další miliony jejich potomků, kteří přebírají onen zcela namravný ale pro ně úspěšný model předků ze 70. let zajišťuje, že normalizace se stala základem dnešní krajně nízké kultury země. Pokusy o tzv. objektivní pohled je součástí té nromalizační kultury a vede k naprosté bezbřehosti všeho.

    • A. S. Pergill napsal:

     Tento model sem ovšem zavedlo už křesťanství. Prostě bylo třeba předstírat víru v pravdivost toho, co hovado blekotá z kazatelny, reflektovat to svým chováním, ale jinak na to kálet. Pak přišel rok 1918 a křesťanství se tu v podstatě zhroutilo, protože věřili dál jen méněcenní lidé, normální lidé prostě do kostelů chodit přestali.
     Pro ty 2 miliony znormalizovaných byl zase klíčový 17. listopad 1989, kdy se Jakešům a spol. zhroutila mocenská základna a oni teprv ten moment (alespoň někteří) pochopili, jak moc na ně lidi kašlou.
     Ostatně, podobně se to sesypalo i Němcům na jaře 1945.

     • josef napsal:

      No pro všechny z 2 milionů znormalizovaných to rozhodně nebyl šok… Mohl to být šok pouze pro někoho jež žil v „bublině“. Prakticky ihned od počátku po 17.listopadu byl u toho Valtr Komárek, pak Vladimír Dlouhý a Marian Čalfa – rozhodně ne tedy „nuly“ minulého režimu. Rychle věděl kam se má vrtnout i Petr Pavel (a třeba v této době zajímavý i Mikuláš Bek – potencionální ministr vlády pro EU…). A podobnost s Německem r.1945 je naprosto vedle, tam jaksi to bylo zvenčí a trvá to tam i „dodnes“ (stále je tam přítomné okupační vojsko – pro „udržení“ demokracie…).

     • A. S. Pergill napsal:

      to josef
      Obávám se, že právě komunistická věrchuška byla na převrat nachystaná a věděla o něm možná až rok dopředu.

  • Paja napsal:

   Nesmyslný názor, ale zcela podle pravidla, že „Kreml může za všechno“.
   Ohraná písnička.
   Proč se autor více nezaměřil na zodpovědnost lidí za svůj život a své zdraví a za nezodpovědnost při rozšiřování viru.
   NIKDO nic nezmění na skutečnosti, že dva neočkovaní, pokud se nakazí, mohou s vysokou pravděpodobností skončit na JIP a to s obrovskými problémy.
   A navíc, svojí nezodpovědností zabírají lůžka těm, kteří čekají na urgentní operační zákroky!
   Pokud se nakazí očkovaný, průběh jeho nemoci NIKDY nebude tak tragický, jako neočkovaného!
   To je jasně dokázáno!
   A o to tu přece jde. O nic jiného.
   Může nás být pozitivních třeba i několik milionů, ale budeme marodit opravdu jenom jako s „chřipečkou“. A stát bude fungovat bez zásadních omezení.
   Co je na tom k nepochopení ?
   Občas mi připadá, že covid lidem kromě zdraví ničí lidem i rozum.

   • Lukas napsal:

    „Pokud se nakazí očkovaný, průběh jeho nemoci NIKDY nebude tak tragický, jako neočkovaného!“….

    Data z úzis (publikováno 12.11. data jsou doplňována zpětně, mohla se tedy ještě změnit, zdroj. iDNES)

    11.11. 2021: mrtvých: 65 z toho 35 neočkovaných a 30 očkovaných
    10.11. 2021: mrtvých 68, z toho 36 neočkovaných a 32 očkovaných (jeden po třetí dávce)

    V čem je prosím úmrtí očkovaného méně tragické než úmrtí neočkovaného?

    • Jura napsal:

     Pro ty, kteří nepochopili ani matematiku z cca 6. třídy základní školy. Naprostá většina zemřelých na covid je starších 65 let. Ano, umírají i mladší, ale jejich počet je zanedbatelný (omlouvám se za slovo zanedbatelný, každá smrt mrzí, ale proti tomuto faktu celkem nikdo neprotestuje). Pro zjednodušení je tedy vynecháme. Seniorů přes 65 let je naočkováno přes 85%. Nenaočkováno je tedy 15% (raději to uvádím polopaticky pro ty, kterým dělají procenta problém). Převedeme teorii na konkrétní příklad: Dejme tomu, že je zde obří domov důchodců, kde žije 1000 seniorů nad 65 let. 850 je očkovaných, 150 neočkovaných. Dle pana Lukáše tedy zemřelo 11.11.2021 30 očkovaných z celkem 850 naočkovaných. Tedy každý (zaokrouhlím) 28. Ze 150 nenaočkovaných zemřelo 35, tedy cca po zaokrouhlení každý 4. Je to jasné?? Nenaočkovaný má 7x větší „šanci“ zemřít (hrozné slovo – šance na smrt), než očkovaný (a to již některým očkovaným vakcíny skutečně vyprchávají a přestávají účinkovat). Když dostanete na výběr (např. hororový lékařský experiment), zařadíte se do skupiny, kde zemře každý 4. člověk, nebo zvolíte skupinu, kde zemře každý 28.? Jsou mezi námi takoví „borci“, kteří si vyberou tu prvou. Je to jejich věc, holt, ne každý má rád matematiku.

    • A. S. Pergill napsal:

     Třeba tím, že mu covid lháři garantovali, že nezemře 🙂

   • A. S. Pergill napsal:

    Není to pravda. V některých zemích na JIP i mezi nebožtíky dominují očkovaní. Ten virus si prostě dělá co chce, nikoli co chtějí „odborníci“.

    • skeptik napsal:

     Jmenujte Pergille ty země, kde na JIP dominují očkovaní. Ale přesně! A kde je možné si tento fakt ověřit. Také přesně! Parlamentní listy, Britské listy, Sputnik, Aeronet, Novinky a podobné prosím raději vynechte.

     • A. S. Pergill napsal:

      Situace u nás ke 23. 11.:
      Očkovaných (plně) je 58 % zbylí jsou částečně očkovaní (ti zjevně vůbec nejsou do statistiky zahrnuti) a neočkovaní.
      Nakažení neočkovaní/očkovaní: 71 847/32 186
      Hospitalizovaní: n / o: 2 117 /1 693
      JIP n/o: 313 /201
      Zemřelí dnes neuvedeni, když byli uváděni, umírala cca 1/10 z JIP, u neočkovaných i očkovaných cca stejně
      Od 50 let nahoru převažují očkovaní mezi nakaženými, od 70 let nahoru převažují mezi nemocnými i mezi pacienty na JIP.
      Zdroj https://ockovani.opendatalab.cz/statistiky (tedy oficiální proočkovací)

      Soudruzi byli přitom kritizováni od statistiků, že neuvádějí úplná data, takže jejich výstupy nelze blíže analyzovat. Přitom jsou všechna vyšetření i výkaznictví placena z veřejných prostředků a v databázích se ocitají prakticky ze dne na den.

      Takže nemusíme chodit do exotických krajů, abychom viděli „epidemii očkovaných“.

     • skeptik napsal:

      Pergille, já jsem se vás ale ptal na něco ale úplně jiného! Máte problémy číst latinku, protože jste zvyklý na azbuku? Buď konkrétně odpovězte na moji otázku, nebo běžte ke všem čertům. Na vaše žvásty o něčem jiném vám zvědavý nejsem.

  • Málek Lubomír napsal:

   Podle toho co píše, tak určitě byl delší dobu v Rusku a oni z něj vytvořili debila. Něco tak hloupého nenapíše normální člověk. Měl by se nechat vyšetřit na psychologii.

  • machacek napsal:

   farmaceutické firmy dostali ze začátku miliardové injekce a podporu od států a ted po roce a půl by nejradši skásli každého kdo dýchá

  • Karel Kazda napsal:

   Napsal taváriš Mr. G?

  • Adalbert Maruška napsal:

   Kreml si dementy vychovává už od roku 1917 a u nás je jich také dost a dost, protože své mládí strávili pod propagandou vedenou milovaným Kremlem a českou servilností a zradou vlastního národa ve prospěch cizí mocnosti, Lidská tupost a neochota zjistit pravý stav věcí jede naplno a Kreml je jen postrkuje a utvrzuje v jejich hlouposti, kterou vydávají za vlastní moudrost..

  • Miroslav Procházka napsal:

   Výborně !!!!!!!

  • MR napsal:

   100% ní souhlas. Japonsko dokonce pozastavilo 1,63 miliónu dávek vakciny Moderna! Ptám se zda-li a jak se vakcíny kontrolují u nás???

 2. Jena napsal:

  Přesně za všechno muže Rusko !!
  Zkusil se některý z vás pisalku zamyslet ze nechceme tu vakcínu z principu protože je to dobrovolně a dobrovolně si nenechám píchnout zadnej hnus když jsem kovid prodělal jen s lehkými příznaky chřipky.
  To ze se nechtějí očkovat důchodci před smrti je věc druhá a pořad je to jen jejich věc když je to dobrovolne

  • Vladimír Komárek napsal:

   Tetanus „naočkován“ máte ? Určitě ano, tak si ty báchorky strčte – Vy víte kam.

   • Tonda Kudlička napsal:

    Pane Komárek, vakcína na tetanus se vyvíjela několik let. Vakcína proti covid-19 jen několik měsíců. Srovnáváte jablka s hruškami. Navíc tetanus je nebezpečný pro celou společnost, covid-19 pouze pro rizikové skupiny

    • M.Semecký napsal:

     Pane Kudličko, proč se obtěžujete zbytečnou prací ? Copak nevidíte, že onen „suverenní odbornik“ má v tom naprosto jasno ?

   • Jiří pecha napsal:

    Nepřirovnávejte Tetanus ke Covidu Sars prosím, Tetanus je desítky let ověřený i u Nás v laboratořích a ví se co obsahuje. O Covidu se dozvíte pravdu jedině ve vědeckých kruzích v Americe kde byl tento vírus patentovaný již v roce 2002. Těch víru Covidu je více včetně patentu na psiar test. Proč se o tom neví? Toť otázka . Fauci by mohl mluvit protože on ví do čeho investoval.

   • Lukáš Brázda napsal:

    …a u očkování proti tetanu musíš podepisovat revers , ( poučený souhlas ) že jednáš na svou vlastní odpovědnost a že očkující ani výrobce neručí za případné komplikace a následky….To teda nevím

   • žofka napsal:

    BožeKomárku, očkování etanus x covid je nad 100 a 1, ne? Jenže vy jste určitě dookonae proočkovaý, takže následky jsou vidět

   • Tetanus je prověřen desítkami let vývoje a sledování účinků. Covid hnusy nikoliv. Jsou schváleny jen zrychleně a na bázi studií, v kterých se navíc dělaly chyby a to je jen to málo, co se ví. Když to nařídí vláda povinně a bude následně krýt veškerá rizika následujících let, tak není problém. Nechám si udělat komplet vyšetření od doktora, abych měl vše v dokumentaci a klidně si to nechám píchnout-každý problém bude následně platit stát. Jenže je zcela evidentní, že se do toho státu nechce-pročpak asi?

    • A. S. Pergill napsal:

     Jak se bude řešit, když třeba za dvacet let ti, co byli očkováni jako malé děti, případně „u maminky v bříšku“, začnou mít nějaké zdravotní problémy? Nebo očkované školačky začnou rodit rodit cosi, co budou mít spíš s covid vakcínou než s partnerem? Vzpomeňme na bezpečný a perfektně vyzkoušený (to myslím zcela vážně, je docela možné, že by prošel i dnes) Contergan, který se zkoušel daleko déle než vakcíny na covid.
     Neměla by se už dnes prosadit nepromlčitelnost a případné přenesení viny na potomky dnešních propagátorů a prosazovatelů covid očkování?

 3. wenkovan napsal:

  Preambule: jsem odpírač a tedy zaujatý.
  K mému postoji jsem dospěl takto:
  – je to otázka víry, jako laik musím věřit/nevěřit, nic jiného mi nezbývá
  – vládě (státu) nevěřím, protože nám lhali vždy, tak proč by s tím teď přestali?
  – všechna zaručená oficiální tvrzení, která platila někdy ani ne týden mě v tom jenom utvrdila
  Samotný článek je svojí válečnickou rétorikou evidentní přípravou brutálního útoku na neočkované a nekonvenční „neosoby“ vůbec, nálepka zrádců a zaprodanců Kremlu to má ulehčit
  Tím nechci říci, že by snad Rusko či jakýkoliv jiný stát měl na mysli naše dobro. Státy mají jen svoje zájmy; čest nemají, nemohou si ji dovolit.
  Odvolávat se na aktivistickou úderku Českých elfů jako na důvěryhodný zdroj deklasifikuje nenapravitelně samotný článek.

  • Jarmila napsal:

   Plně s vámi souhlasím.

  • františek napsal:

   …s Vaší mozkovou kapacitou je asi těžké pochopit, že je každému jedno jak dopadnete (díky svému přesvědčení), ale není jedno že svým přístupem ohrožujete potencionální nákazou jiné. Ano, chráním tím druhé. Jste sobec.

   • Martin Šarman napsal:

    Chráníte druhé? Jak, necháváte se snad pravidelně testovat nebo je to jen váš pocit, umně vyvolaný současnou vládou, že jste za covidem udělal díky
    očkování definitivní tečku? Pokud i jako očkovaný můžete šířit nemoc dál (a spousta očkovaných ji díky této kampani šíří a šířit bude protože pro ně covid očkováním skončil) pak se nejedná o tečku za koronavirem ani o světlo na konci tunelu, ale o lživou manipulaci která akorát někomu vydělá pěkné peníze, zřejmě proto taky chudé země nemají na očkování, nám stále předkládané jako jedinou spásu, nárok.

   • Ferda napsal:

    Bez ohledu na kapacitu Vaší, pokuste se objasnit všem čtenářům, jak máte Vy zajištěnu bezinfekčnost vůči Vašemu okolí a jak je spolehlivá. Rádi se Vaším příkladem poučíme!

   • FRANTIŠEK napsal:

    Sobec je ten, kdo je očkovaný a leze do hospody bez prokázání zda je zdravý, ten neočkovaný sem nesmí. To je sobectví, protože to normálně roznášáte a nikdo to neřeší. Já s tim byl v nemocnici, protože jsem živnostník a nikdo vám nic nedá, jen vás natahují. Takmjsem to přecházel tak jako skřipajznu. Nenechám se očkovat nejsem blázen, jaké jsou dlouhodobé ůčinky kdo to ví a conaše děti nechte je být. To co se děje jen dát žlutou hvězdu. Němci nás kopili a jen se jim cpe…..

  • Honzík napsal:

   Podle toho, jak mi to ten pán v článku vysvětlil jsem rád, že jsem „zaprodancem Kremlu“. Zrovna tak, jako mi jiní takoví osvícenci vysvětlili, že jsem rasista. Vřele jim děkuji, že jsem se dozvěděl, kdo že to vlastně jsem. Děkuji nastotisíckrát !!!

  • Vladimír Komárek napsal:

   Tetanus „naočkován“ máte ? Určitě ano, tak si ty báchorky strčte – Vy víte kam.

   • Milan napsal:

    Na tetanus je řádně registrovaná vakcína s určením nežádoucích reakcí a jejich výskytem.
    Na covid jsou rychlokvašky prozatimně registrované v nouzovém stavu bez řádných dlouhodobých testů. Nikdo za vakcínu navíc neručí – proto se očkuje DOBROVOLNĚ. A já ze sebe pokusný morče dělat nebudu.

   • Karel Preisler napsal:

    Naposledy 1991 na vojně. A nic mi není a ani se nějak toho tetanu nebojím. Každý jednou umřeme.

  • qentity napsal:

   Populistické vlády prostě lžou. To není žádná novinka.

   Ovšem abyste nevěřil ani odborníkům na epidemiologii a lékařům, to už je na pováženou.

   Tím se totiž dostáváte na úroveň prakticky zcela nevzdělaného jedince…

   • Petr napsal:

    Ale oni ti odborníci a lékaři jsou také rozděleni na polovinu. Takže ta druhá polovina, co nehraje, jsou nevzdělanci??? Děkuji

  • Pavel Trávníček napsal:

   👍👍

 4. Roman Kopřiva napsal:

  Dobrý den.V současné době zaslepenosti ať jsou to lidé proti vakcinaci,nebo pro ni,je hraničící s fanatizmem.A bohužel vaše podněcování k nenávisti také.Nepochybuji o vaší inteligenci,ale jaký je jeden ze základních požadavků na jakoukoliv vakcínu.Po vakcinaci neifekčnost a minimální možnost reinfekce.Nashledanou v lepších časech.

 5. vastar napsal:

  tak KREML,,,,a já idiot jsem měl za to že viníkem je komunistická Čína a von Kreml

 6. Jeremy Morahan napsal:

  What a load of corporate/Nato claptrap. Who does this so-called „journalist“ work for?

 7. Honza napsal:

  Já tady spíš vidím proočkovací šílenství.

 8. Přemysl Louda napsal:

  Ivo Gabal,připravuje národ na realitu,že se vrátíme jako za totality k tomu.Že svoboda slovního vyjadřování bude zkrátka zakázána.A národ bude zase poslouchat citáty z úst pouze vyvolených.Ahoj

  • Vaclav napsal:

   Tak hlavne takovy blabol , podnecujici lidi k jakymkoliv protestum , ci naschvalum nikdo neotiskl. Mozna krom nejakych samizdatu pana Havla. Taky takovy chaos a anarchie by se tehdy nikdy nemohla stat. Vlada by totiz ockovani naridila, jednoznacne by tady zustalo spostyprezivsich oproti dnesnimu stavu a po roce , neli drive uz by zde byl kovid na urovni obycejne chripky. Dnesni stav je jednoznacne dan demokracii a dusledek strachu vlady z nejake uzvanene opozice , ruznych chvilek a sohoven . Tak za to proste budeme platit a platit , umirat a umirat.

   • A. S. Pergill napsal:

    Kdyby vláda očkování nařídila, vystavila by se jednak právním nárokům těch, které očkování poškodilo (případně pozůstalých po zemřelých), jednak asi i těch, co měli i po očkování těžký průběh. A buď by se nedoplatila, nebo by musela zjevně odmontovat další kus právního státu. Se všemi politickými následky vč. nárůstu podpory „extrémistů“.

 9. Pavel Šmíd napsal:

  Bez ohledu na informační válku, šíření hoaxů a urputnou aktivitu antivaxerů, situace už se myslím trochu změnila. Že důvěru nepodlamovala jen informační válka, ale svých chaosem a opakovaným selháváním i WHO a další nadnárodní organizace a struktury, místní politici i jednotliví vědci a politici. K dovršení všeho je dnes prokázané, že vakcinace není tak úplně cestou ke spáse a návratu k původnímu životu. Sice snižuje u významného procenta nakažených závažnost průběhu, ale rozhodně jej neeliminuje, nezachraňuje před smrtí ani nebrání šíření. Závažným nežádoucím účinkem nejsou vzácné krevní sraženiny, ale blokování imunitního systému. Je možné, že bude v budoucnu vakcinace v případě Covidu uznána za špatný postup, ale díky zpolitizování to jistě nebude brzy. Státní pokladny jsou vyprázdněné, celé zástupy rodin spadly na okraj chudoby díky obrovské inflaci a cenám energií a žádný významný pokrok jsme od začátku pandemie jako svět neudělali.

  • Jaroslav Sapalinský napsal:

   A víte co je ještě zajímavé? Že totiž není zájem proočkovat AFRIKU ! Celý kontinent má asi tak 10% proočkovanost a nikoho to netrápí. Pročpak ?

   • qentity napsal:

    Protože si Západ vykoupil všechny dostupné vakcíny…

   • Pepa Novotný napsal:

    .. No toť otázka světce ..
    – že by africké státy neměly peníze na nákup vakcín ?
    – jelikož se v Africe nekonečně řežou hlava nehlava s že by redukce
    až tak tolik neškodila ?
    – že za posledních 50 let je mnoho druhů zvířat na vyhynutí a tudíž by i
    pytláci zasloužili redukci
    – že roste prudce populace ?
    A nebo kombinace všeho ?

    • A. S. Pergill napsal:

     V některých afrických státech berou plošně Ivermectin (a jeho analogy) na v nich se vyskytující parazitická onemocnění. Třeba říční slepotu. A v důsledku toho tam problémy s covid nemají.

     • Jaroslav Sapalinský napsal:

      Ano. Tohle je ta správná odpověď. A ne ta o nějakém světci.

 10. Václav napsal:

  Jo ,a všichni ti ,kteří odmítají rovněž očkování v západní Evropě a protestují proti restrikcím, což našim médiím nestojí za zmíňku, tak ti všichni rovněž poslouchají a jsou příznivci Putina. Autor by si měl už konečně dát na hlavu mokrý hadr a přirození si omývat vlažnou vodou, možná bude mít štěstí a ještě se z toho dostane!

 11. Kápl napsal:

  Toto fanatické protiruské blouznění proti jedné zvolené straně (zde Rusko) je přesně ten důvod, proč lidé nevěří tradičním médiím. Pan Gabal vytváří hon na domnělého vnitřního nepřítele a jen neoprávněně rozděluje společnost a ohrožuje demokracii – touto mentalitou nás vrací do atmosféry hluboké totality. Až bude stejně vroucně vyčítat WHO její nekompetentní chování na začátku pandemie, krytí Číny a jejích selhání a vyčítat nebezpečně pozdní vyhlášení stavu pandemie, až bude EU vyčítat odpor k omezování pohybu mezi zeměmi v době, kdy by krátkodobé omezení pohybu uvnitř EU ještě dokázalo šíření zastavit. Až bude Gabal vyčítat šíření dezinformací o absolutní bezpečnosti vakcín, což je samozřejmě nesmysl a i přes celkovou jasnou prospěšnost jsou i případy, kdy vakcinace více uškodí než pomůže – a pokud má vláda zůstat důvěryhodná, musí i tato rizika přiznávat (očkovaný není absolutně neinfekční pro ostatní, u některých jedinců může vakcinace způsobovat záněty perikardu, u určitého procenta vyvolává i autoimunitní onemocnění, atd.). Než budou lidé jako Gabal zdůrazňovat chyby všech spravedlivě, musíme tyto výkřiky brát jen jako prosazování určitého narativu zavádějícím způsobem. Tedy šíření dezinformací, a tedy i ohrožování fungování demokratických institucí.

 12. Zdeněk napsal:

  Brusel se přejmenoval na na Kreml? Budiž tedy.

 13. Krása Jiří napsal:

  No pane Gabal, nenávist k Rusku je u Vás neskutečná. Co takhle napsat pravdu o vzniku. Pan Fauci musel před senátory v USA s pravdou ven. ( fakta jsou již dostupná) Tak že USA financovali výzkumy ve Wuchanu a věděli o tom, že se provádí pokusy se změnou DNA tak, aby vir mohl napadat člověka. Vy neustále napadáte Rusko. Zkuste použít hlavu, neútočit jen slepě a zkuste psát pradvdivé informace. Co takhle napsat článek o tom, že USA pravděpodobně byť zřejmě nepřímo mohou za pandemii.

  • liberal shark napsal:

   O financování Wuchanu (a dalších 4 podobných laboratoří) rozhodla vláda Baraka Husajna Obamy, ikony evropských neomarxistů a protibělošských rasistů.

  • A. S. Pergill napsal:

   Problém je, že to není DNA, ale RNA.
   Už údajně před víc než deseti lety měli v Číně epidemii připomínající covid, mezi horníky, ale zřejmě se to přenášelo z člověka na člověka dost špatně (zdrojem viru bylo asi nějaké zvíře). Tuto informaci přinesl imunolog a virolog Dr. Raška, jehož otec zakládal československou epidemiologii (a on sám emigroval do USA a Kanady).
   Protože má Čína socialismus, tedy plánovité hospodářství a dosti těžkopádné a nepružné, považuji za možné, že z nedostatku jiného materiálu (viry potřebují ke množení živé buňky) to hodili na HeLa buňky (buňky rakoviny děložního čípku od paní Henrietty Lacks, která na velmi agresívní formu této rakoviny zemřela v roce 1951 v USA). Přestože se v podstatě tyto „nesmrtelné“ buňky už chovají jako kultivačně trochu náročnější prvok (proto si dokážu představit, že byly „pružně“ k dispozici), jsou to přece jen lidské buňky a virus se tedy pasážováním na nich mohl lépe přizpůsobit člověku. A vyvolat průšvih.
   Když je něco vysvětlitelné pouhou lidskou hloupostí a neopatrností, není třeba hledat konspirace.

 14. A. S. Pergill napsal:

  Jsou Japonci „kremelští trollové“? Zastavili, jako druzí po Indii, další vlnu covidu antiparazitiky, resp. se po jejich nasazení dostali z desítek tisíc nových případů denně na stovky.
  A čí trollové jsou Singapurci a obyvatelé dalších států s proočkovaností obyvatel přes 99 %, v nichž nyní řádí další vlna covidu, jako by tam žádné očkované neměli? V současné vlně a u nás jsou převažujícími zdroji infekce lidé očkovaní.

  MMCH, vzhledem k tomu, že většinou nezabíjí virus, ale přehnaná reakce imunitního systému na něj (jako u španělské chřipky), je docela možné, že drastický pokles imunity po očkování je darwinským adaptačním mechanismem, protože s viry z této skupiny byli v kontaktu i ti u našich předků, co měli ještě ocas a srst. A kdo z nich po opakovaném kontaktu se stejným typem viru uhynul na hyperreakci imunity, zanechal méně potomků, nebo žádné.

 15. petr napsal:

  Straší ti v hlavě Kreml? Nějak jsi zapomněl na důsledné vyšetření úniku viru a vyvození důsledků.Samozřejmě nastavení bezpečnostních protokolů,které zamezí opakování situace.Jinak zkus nějakýho odborníka přes hlavu.

 16. petrph napsal:

  Tedy že jsem si to celé podrobně pročetl a promyslel, co konkrétně pan Gabal, vcelku správně popisuje, a kritizuje, tak jsem si uvědomil v čem se rozhodně mýlí.
  Za tímhle nestojí žádný ruský hybridní útok, ani fake news, ani nic takového, za to stojí vcelku obvyklý český politický a úřednický bordel. Shora to !jistila“ vláda se svými experty a chaotickými příkazy co se měnily obden, jenže tu hlavní část pak doslova pokonila ministerstva, která měla po své resortní linii ty příkazy rozpracovávat a organizovat. Že už by se zapomnělo proč hlavně odešli ministři Blatný a Arenberger? Právě proto že zjistili že ministerstvo zdravotnictví je naprosto v rozkladu a nedělá skoro nic. O tom kolik už tomu MZ musely soudy zrušit jejich rozhodnutí, protože je ani neumělo správně zdůvodnit, ani nemluvě.

  Nebudu raději popisovat situaci níže, protože právě tam dole spousta lidí (v nemocnicích, domovech důchodců, i jinde) bojovala doslova na kraji svých sil.. Ovšem třeba fakt, že na jaře krajská zastupitelstva nezvládla svou úlohu, ale sama šla požádat pana premiéra Babiše, aby opět (prosím pěkně) vyhlásil nouzový stav a rozhodoval za ně, mluví za mnohé.

  Tak to by šlo pokračovat dál, a do hloubky analyzovat zpětně, co kdo udělal špatně, co udělal pozdě, co kdo udělat měl či neměl, (stejně za to nikoho nepotrestají),

  ale dá se předpokládat, že v pozadí toho nenajdete ani takhle malinkatého Rusíka..

  • liberal shark napsal:

   Amen ! Nedůvěra a odpor občanů byla vyvolána nekompetentním, nelogickým, nezdůvodněným a nezákonným chováním veřejné správy a mezinárodních organizací. K tomu opravdu nepotřebujeme Putina.

 17. Ivan Slamenko napsal:

  Jak se pozná pátá kolona,pane Gabale?????

 18. Ivan Slamenko napsal:

  Včera sobota byla.

 19. Ivan napsal:

  Hlavně že se podařilo problém kovidu nasadit na Rusko. Tak černobílá protiruská agitka se nevidí každý den. Bože náš chraň takových rozeštvávačů, jako je pan Gabal. Nevěřím, že to dělá jen pro své přesvědčení, motivace bude jiná.

 20. hahaha napsal:

  Kdo má číst tak dlouhé bláboly? K čemu je ten článek dobrý?

 21. Jindra Peterková napsal:

  Pane Gabal, je vidět, že jste nic nepochopil. Spousta lidí má zkušenost, že jim příbuzní nebo rodinní příslušníci umírají po očkování. Lidé, kteří si nechají píchnout nedoprozkoumané tzv.vakcíny nemají pud sebezáchovy. Ten teror kolem toho je neomluvitelný. Toto nejsou žádné dezinformace ale skutečnost.Jsou to pokusy na lidech.Kdyby jako jinde na světě povolili léky, které na to zabírají, bylo by daleko míň úmrtí.Holt ten váš vysněný západ Vám ještě ukáže…

  • SM napsal:

   Potvrzuji, že mám podezření na vedlejší účinek očkování. Moje přítelkyně i její dcera si nechali dát vakcínu proti Covid-19. Obě nyní asi po půl roce po druhé dávce zjistili, že mají jednu očku v oku neustále větší než tu druhou, doktor řekl, že se jedná o vzácnou nemoc. Upozornil jsem přítelkyni, že to může být jako negativní, vedlejší důsledek očkování, když se to projevilo u obou ve stejný rok, stejně dlouho po očkování. Ona tomu nevěří. Já si myslím, že to může být tím, ale důkaz nemám. Nikdo nekontaktoval od očkování mojí přítelkyni ohledně toho, jakým způsobem snáší vakcínu, zda je zdravá, či zda má nějaké zdravotní problémy. takhle to tu chodí.
   Pravděpodobně spousta očkovaných, kteří tomu bezmezně věří, tak po projevení se nějaké jiné choroby, zdravotních problémů v tomto roce vůbec nechce připustit, že by se jednalo o souvislost s očkováním. pro ně je to bible, kdy žádné slovo tam napsané se nezpochybňuje. A jestli náhodou ano, tak je jako v tomto článku označen za příslušníka tzv. páté kolony, člověka zmanipulovaného dezinformacemi, pomatence, proruského aktivistu, trola, agenta.

   Přijde mi to jako Orwelovština (1984):
   1. neptat se, nepřemýšlet, vše co řekne Velký bratr je svaté, když to tak budu brát budu mít klid, splynu s davem.
   2. Či jak se minulosti v ČSSR říkalo: budu vzorný svazák, úderník, budu si dávat pozor na vnitřího nepřítele, který by chtěl rozložit naší drahou socialistickou vlast, pracující dělník stojící na té správné straně barikády, jak se říkalo za komunistického režimu.
   3. začíná být doba, kterou vystihuje podle mě tato citace:
   Jestlipak si myslíte, soudruzi, že to přežil? No přežil, protože mu to politicky myslelo, vy šmejdi!

   Dokuď je v ČR tato ústava a listna základních práv a svobod, můžeme mýt vlastní názory, myšlenky o kterých můžeme diskutovat. Zatím nás za to nezavřou, nepošlou do blázince, do vězení, nedají nálepku člověka narušující bezpečnost země, naší společnost. Ale je otázka jak douho to tak bude. Velmi jsme se za poslední roku k tomu přiblížili, kdy tyto demokratické svobody mohou být omezeny, bohužel.

   • A. S. Pergill napsal:

    Já měl po obou dávkách naprosto šílený záchvat dny a zhoršila se mi artróza v kolenou. Navíc mi ta dna nereagovala, na rozdíl od jiných záchvatů, na pitnou kůru (když člověk pije tak, že vymočí cca 3 – 4 litry za den, tak jde tudy kyselina močová, která záchvat vyvolává, ven z těla). Manželka měla po covidu prokazatelné zhoršení kolen a kyčlí o jeden stupeň závažnosti (na to jsou objektivní kritéria).

 22. cucek napsal:

  Tohle nema obdoby…. vy nejste normalni.

 23. R.P. napsal:

  Zní to jako sci-fi,ale v dnešní době je možné vše. Soudruzi z USA i „tavárišči“ z Ruska jsou schopní ledasčeho,což nám již několikrát i ukázali

 24. lubajs napsal:

  Hmmm, útok Kremlu. Gabal se musí snad bát i vykonat potřebu na svém záchodě aby po zvednutí prkýnka na něj nevyskočil Putin.

 25. Vlada napsal:

  Vážený pane Gabale, jsou to informace, ke kterým se obyčejný člověk vůbec nedostane a pak ani nehledá hlubší souvislosti.
  S odstupem času je také třeba řict, že jsme se důsledně od Kremlu neodstřihli už po revoluci a žili jsme v domnění, že to nějak vyšumí. Nevyšumělo. Navíc to narůstalo a s pány Zemanem a Babišem to dosáhlo vrcholu.
  Doufejme, že do této oblasti zavane s novou vládou čerstvý vítr, a že si lidi uvědomí,že z východu, kromě východu slunka nepřijde nic dobrého.

  • Ferda napsal:

   Pevně doufám, že topíte plynem z Ameriky, jezdíte na benzín výhradně z kuvajtské ropy a na to, co jste sesmolil a zde publikoval si svítíte elektřinou vyrobenou v Temelíně prostřednictvím francouzských palivových článků… Další komentář netřeba.

  • roman napsal:

   tak mi řekněte co kdy v historii přišlo dobrého ze západu???

 26. Hana Jiravova napsal:

  Pane Gabale,
  pokud chcete delat skutecnou zurnalistiku, jak bych od “ HP- zurnalistika ve verejnem zajmu“ ocekavala, nemohl by jste napsat podobnou snusku nesmyslu. 1) – jste placeny agent nebo 2) napiste cokoliv jen aby prisly penize na ucet.
  Od novinare bych ocekavala , ze si zjisti minimalne – „vakcina “ – neni , opakuji NENI vakcnou dle definice . Jedna se o EXPERIMENTALNI BIOLOGICKY MATERIAL schvaleny v NOUZOVEM , pro mene chapave jeste zopakuji NOUZOVEM NOUZOVEM NOUZOVEM rezimu. Jednou se vas budou ptat : “ Proc jste lhal ? Proc jste klamal zamerne ctenare? “ Lide kolem vas jiz umiraji, prevazne vakcinovani, mate erupci vaznych nemoci – rakovin, infarktu, zanetu srdecniho svalu , mrtvice,,,atd. A vite co maji tito lide spolecneho ? Bezte udelat reportaz do nemocnic, a potom napiste neco o tom, co jste SKUTECNE videl. Tak to delaji OPRAVDOVI reporetri….

  • Vladislav napsal:

   Žádná z vakcín nebyla podávána jako experimentální, ale byly podávány v režimu podmínečného schválení, kterému předcházely všechny tři kola řádného klinického testování jako u jiných vakcín. V současné době jsou vakcíny Moderna a Pfizer schváleny v plném rozsahu. Jinak tím, že napíšete cokoliv velkými písmeny, tak z toho pravdu neuděláte.

   • A. S. Pergill napsal:

    Je mi velice líto. Testováním v délce týdnů, maximálně měsíců, nemůžete zjistit, co ta vakcína udělá za roky. Zejména pokud je to něco naprosto odlišného od toho, co se lidem aplikuje, takže nejsou k dispozici ani žádné analogie.

   • A. S. Pergill napsal:

    Ještě zbývá dodat, že vakcíny, které jsou součástí očkovacího kalendáře byly zkoušeny, na zvířatech a posléze i na dobrovolnících, celá léta.

 27. mrtvy lev Cecil napsal:

  Víte co by mě zajímalo? Proč mi nechodí žádné desinformační řetězové maily.

  • Honzík napsal:

   No asi proto, že je nepotřebujete tak jako já. Asi si umíte utřídit informace dle vlastního rozumu a logiky, takže výsledek vašeho jednání a chování nepotřebuje takzvané dezinformace.

  • petrph napsal:

   Není to zbytečné? Stačí přece sledovat tady Hlídacího psa, Tady už Vám vždycky napíší co v těch desinformačních mailech bylo za lži a v čem je to prokázaný podvod. V tom se nemůžete splést :)))

 28. Bavor V. napsal:

  Nespletl si Gabal Kreml s Washingtonem? Na mnoha US webech se vyskytují POUZE odpůrci vakcinace a zveřejňují se všechny případy, kdy vakcinace končí smrtí. Boj proti rouškám je tam také obrovský.

  • Mirek Lán napsal:

   Ano, myslím že spletl, řekl bych ale že je to propagandisticky natolik slabé, že náhodný čtenář s průměrnou inteligencí si o tom dokáže udělat vlastní obrázek.

 29. Vegard napsal:

  Autor clanku pise nesmysly.

  Zaprve, za to, ze obcane neveri vlade, ktera vydava jedno nezakonne narizeni za druhym a jeste je co par tydnu meni, fakt nemuze Kreml. Kdyz obcan jeden mesic muzet pit kafe venku ale ne v kavarne a pristi mesic ho zas muzet pit v kavarne ale ne venku, vazne nepotrebuje vedeni Kremlu k tomu, aby dospel k zaveru, ze vlada je nekompetentni a nevi, co dela.

  Zadruhe, v Rusku je proockovanost jezte nizsi, nez v Ceske Republice. Tam za to muze kdo? Taky Kreml? To vedou dezinformacni kampan sami proti sobe, nebo jak chce autor tohle vysvetlit?

 30. Teoden napsal:

  Jo takže on za to může Kreml.. kde že to jsem? áahá, na hlídacím psovi. tak to se nedivím. Akorát že na vině je bohužel hlavně pocit ublíženosti spousty Čechů, Moravanů a Slezanů. Když máte (často i právem) pocit, že se na vás společensky zapomnělo, nebo jste nějak znevýhodněni, tak si prostě velmi brzy vytvoříte takovou představu, že ti vysoce postavení jsou největší zlo a chtějí vám jen škodit. A pak už to jde ruku v ruce se vším, čemu věříte. Já si nemyslím, že hlavní problém těch lidí, kteří od začátku věří v ovládání ovcí pomoci roušek, nebezpeční očkování, atd., je skutečně ten covid. Myslím si, že se stali ztělesněním postoje, který zaujali ještě dávno před covidem, a který souvisí hlavně s jejich silným, dlouholetým pocitem naštvaností na svět.. Asi není náhoda, že nejvíc odpíračů, odmítačů a takových těch „Jáááá nejsem ovce!“ je na Ostravsku a třeba v Dánsku jich je tak málo. Vážně si někdo myslí, že ti upocení, lahváčoví „Jááá nejsem ovce!“ , co se jim kutálí prázdný dvanáctky okolo zatuchlýho kanape, jsou osvícenější než Dánové se zdravým životním stylem a vysokou životní úrovní? Ale nenechte se mýlit. Mají akorát větší pocit ublíženosti, méněcennosti a ten pocit je nutí uspokojovat si své Id tímhle způsobem .

 31. Admirál napsal:

  Pan Gabal by mohl pomáhat Flanderkovi v Putimi sepisovat berichty pro rytmistra Koeniga do Písku:-) 🙂

 32. Karel HOFER napsal:

  Autor článku zřejmě trpí stihomamem a měl by vyhledat odbornou pomoc.

 33. jpcox napsal:

  Gabale, Gabale zkus Chocholouška, třeba ti pomůže!

 34. Pavel Chalupa napsal:

  Na to, abych do sebe nenechal pumpovat neověřenou a experimentální vakcínu, nepotřebuju žádný zásahy zvenčí, natož z Ruska. Na to mi stačí selskej rozum!

 35. Robert Polloczek napsal:

  Pan Gabal jede na slušném matrošu. Cítím závan Občanského fóra. A to není dobrá zpráva,,,

 36. Pavel Mašek napsal:

  Dezinformace k očkování jistě existují a je i možné, že se na nich podílí Kreml. Otázkou je, jak se to projevuje na „počtu mrtvých“ (ach jo, jak hloupé od novináře naskakovat na tuto „notorietu“…), když ti případní neočkovaní mrtví (tedy lidé nad 70 let s IQ nedostačujícím ke kvalifikovanému posouzení přínosu a rizika vakcinace) jistě nejsou častými konzumenty internetu a tedy ani kanálů nesoucích ty případné kremelské bludy.

  Kvituji, že autor zaznamenal vládní „babráctví“ v přístupu k vakcinaci ohrožených skupin, nicméně zde jeho žurnalistická nezaujatost bohužel končí. Zúžit ze zdravotního i lidskoprávního hlediska eufemisticky řečeno bezhlavou vakcinační politiku na zmínku o „užitečných slouzích z odborného prostředí“ je projev velmi smutné ideologické zabedněnosti. Která je o to smutnější, že zmíněná vakcinační politika probíhá ve znamení hesla autorem (naprosto oprávněně) odsuzovaného Kremlu – „nas mnogo“ – bez ohledu na to, zda vakcinace může někoho poškodit, nutíme k tomu všechny v pochybném a nedokázaném zájmu celku.
  Autor je asi očkovaný, že?
  Všiml jsem jsi, že u některých očkovaných dochází ke změně osobnosti ve smyslu inklinace ke kolektivistickým, tedy totalitárním řešením společenských záležitostí.

 37. miissanek napsal:

  Jak říkal klasik – „Kdyby hloupost nadnášela…“ Jenže v případě Gabala se již dávno o míru inteligence nejedná, to už je diagnóza. Jeho posedlost nenávistí k Rusku je patologická a měl by se léčit.

  • Mirda napsal:

   Vážený pane vás mozek nikdy nepochopí ze z Ruska nejde nikdy nic dobrého. Vaše nevědomost je nízká. Proboha vy si akt myslíte ze patříme spis do Ruska než na Západ? Tak proč se tam neodstehujete dnes svobodně můžete na rozdíl za komancu.

 38. Milan napsal:

  Jak čtu pane Gabal ty komentáře ta devastace a trolení obyvatelstva od komunistů je strašná

  • A. S. Pergill napsal:

   Ten zdravý rozum je holt strašná, a pro toho, kdo ho nemá, i zcela nepochopitelná, věc.

   • skeptik napsal:

    Erik Tabery, Opuštěná společnost, Česká cesta od Masaryka po Babiše, vydalo Nakladatelství Paseka v Praze roku 2017, strana 111 elektronické verze:

    Pokud někdo chce o něčem rozhodovat, měli bychom na něj klást nárok, aby si také něco zjistil. Když však budeme tvrdit, že stačí jen „selský rozum“ nebo že vše mají rozhodovat referenda, nemůže to dopadnout dobře. Zdravá skepse nemá vést k tomu, že se zavřeme před informacemi lidí, kteří si prostě myslí něco jiného. A není projevem hlouposti akceptování faktu, že o nějakém tématu vědí experti více než my. Nejsou moudřejší, jen informovanější.

 39. Oliver napsal:

  To, že jsme v takových sra….. stojí v největší míře především na stébácké vládě, podporované blázny typu Kubek, Flégr, šílenci např. z Filozofických fakult, apod. Kdyby se všichni chovali od začátku slušně, nechali vše lidem vysvětlit opravdu odborníky z praxe, tak by to proběhlo určitě mnohem vše lépe, hlavně těm starším, kterým může vakcína přece jen pomoci. Místo toho se tihle potrefenci snaží cpát vakcíny především do lidí, kteří nemoc prodělali, takže ji určitě po nějakou dobu nepotřebují, jelikož jsou na tom s protilátkami ve většině případů mnohem lépe než ti očkovaní. Neustále někdo zbrojí za děti, u kterých se očkování v hodně zemí nedoporučuje. Teď se nebudou testovat očkovaní, kdy je už z tisíců příkladů jasné, že virus přenáší a nakazí jím zase další. Tak potom se do toho montuje ještě i Kreml…. Tož vy všichni pobouchanci z covid mafie klidně pokračujte, stejně už vás nikdo neposlouchá, ale ty konce v ČR nebudou veselé…

 40. Jaromír napsal:

  To,že trpíte paranoiou,ještě neznamená že po Vás nejdou.

 41. Ferda napsal:

  Na „neviditelnou ruku trhu“ jsme si už tak nějak zvyknul, ale v poslední době mám ze všeho ostatního strach. Bojím se zvednout víko roalety, aby na mne nevyskočil agent Kremlu. E-maily od kamarádů si třikrát ověřuji telefonem, kvůli tomu, že mi mužici asi neustále hackují poštu! Rohlík k snídani trpělivě dělím na co nejmenší kousky, abych nepřehlédl zápalnou směs použitou ve Vrběticích. S nedůvěrou sleduji vysoko letící letadlo Aeroflotu zda nesype novičok. Hučící automobil popelářů v úterý ráno podezdřívám ze špionáže pro Putina, protože si muži v oranžovém pečlivě prohlížejí obsah mé i ostatních popelnic… Zaplať bůh, že si dělám jenom srandu, ne jako autor tohoto článku, který se už asi definitivně pomátnul, nebo čerstvě dorazil z nějakého Sorosova semináře. Člověče, nech se vyšetřit, dokud to ještě jde ambulantně!

 42. Píšťalka napsal:

  Autor pojmenoval velmi přesně zdroj antivakcinační dezinformační kampaně, proto v diskusi taková odezva v kremelském duchu. Fuj. Ivanu Gabalovi děkuji.

  • Ferda napsal:

   Pro mne je to jen zneužití lidí k pokusům na nich samotných a místo potrestání viníků se jim naopak nekriticky fandí. Toť vše. A k Vám a Panu Gabalovi bohužel jen to, že vrána k vráně sedá. Hezký večer.

  • Míra napsal:

   Které že u nás hodně sledované TV vysílání má Ruského majitele?? A stejně tak rozhlas, že nás, podle „myslitele“ Gabala, mohli ovlivňovat dezinformační kampaní??

  • Mirda napsal:

   Pane Gabal naprostá pravda kterou některým slaboduchym stejně nevysvětlíte. Jsou to potomci Husáka a Jakeše kteří se za sociku díky své oddanosti komousum měli dobře a nyní nezvládají ze je možno přemýšlet samostatné a začít dělat smysluplnou práci. Ještě ze většina rozhodl ve volbách a naše směrování na Západ je již 100procentni !!

 43. Žilinský Alois napsal:

  Snůška neskutečných blábolů a lží. Tu hybridní válku vede západ a my proti Rusku, ne naopak. Nebýt ruských obětí za ll. svět. války, tak tady vůbec nežijeme, byli bychom v tom lepším případě vystěhováni na Sibiř jako otroci pro třetí říši.

  • Matěj Mansel napsal:

   Fašisté a komunisté takřka totéž jsou.

  • tonda napsal:

   Rusové padli za Rusko, ne za nás. Když chtěli vyhrát, holt naše území nemohli vynechat. A svinstva tady napáchali taky dost…

   • Ondrej napsal:

    jednoznacne, a pachali by nejspis dodnes, kdyby nepadl rezim a nebyl Gorbacov, ostatne putin se tim vubec netaji, ze na nas ma zalusk, vojensky na nas nemuze, tak valci hybridne a rozklada nas zevnitr prostrednictvim pate kolony a dezinformaci, coz je bohuzel fakt..musime se vyporadat s nejhorlivejsimi kolaboranty, jinak se nikam neposuneme!

   • ivan napsal:

    Za nás padli nacisté. A židé také padli sami za sebe, že? Vlastně válku vyhráli nacisté a rusko bylo poraženo. A nakonec si zabrali celý svět a Putin za všechno může. A Čajkovskij byl němec a Puškin francouz. Atd. atd.

    • Mirda napsal:

     Pane jen si uvědomte kde jsou země které osvobodili Us army a kde jsme 40 let byli my a pokud to nevidíte tak vás lituji.

 44. Karel Čižinský napsal:

  Nemám rád Kreml, ale Rusko opravdu za vše nemůže. To, že lidé projeví svobodnou vůli, rozhodně neznamená ovlivnění cizí mocností. Spíše to vypovídá o schopnosti nenechat se ovlivnit. Ať tou či onou stranou. Nejsem ,,antivaxer“, což zní mimochodem dost definitivně. Rád cestuji a mám očkování od žloutenky po břišní tyfus. Ale nechat se očkovat vakcínou která nefunguje, po půl roce už je úplně na …, nemluvě o vedlejších účincích, to po mně nikdo nemůže chtít. Proč trvá evropské lékové agentuře už rok schválení klasické proteinové vakcíny (už mají zažádáno 3 výrobci). Protože byznys. Spousta lidí jako já čeká na podobnou alternativu, která navíc dosahuje účinků až 95%, a funguje i proti mutacím (oficiální info ústavu, který je testuje). Server hlídací pes sleduji a se spoustou článků se stotožňuji, ale začíná mi to spíš připomínat poslušného psa.

 45. Vlastimil Veselý napsal:

  To je ale blábol!

 46. Martin Kubíček napsal:

  Jé, to bylo ale zábavné čtení pane Gabal 🙂
  Hmm, nebo -soudě podle komentářů- to nebyl článek začínajícího angažovaného satirika ?

 47. Matěj Mansel napsal:

  Výstižně popsáno.
  Kreml má zájem na vyvolávání neklidu. Na rozpolcenost v demokratických zemích.
  A vždy najde své přisluhovače, své poskoky.
  Ta východní zkorumpovaná benzinová pumpa má své vnitřní problémy.
  Mladí Rusové se chtějí mít jako mladí na Západě, chtějí z Ruska pryč.
  Porodnost Rusů klesá, jejich země mění národnostní složení.

  Vedení hybridní války slouží diktátorům, vyvolávání nepřítele a pocitu ohrožení umožňuje likvidovat domácí opozici, potlačovat média.
  Viz. vraždy novinářů v Rusku, snaha o vraždu Navalného aj.

  A v diskuzích na sociálních sítích se Putina a jim podobných zastávají komunisté, neofašisté a jim podobní, staré struktury. stbáci a další svoloč.

 48. Mira Rage napsal:

  Nejsem žádnej rusofil, totalitu sem zažila, i když jsem v ’89 byla teprve na studiích, ale tenhle článek je neuvěřitelnej blábol a snůška výplodů ne zcela zdravého mozku.

 49. Libor Kišš napsal:

  Neuvěřitelná blbost..Smekám před autorem..Co bere?

 50. Kérkonoš napsal:

  Já nemusím číst žádné konspirační teorie, aby mi celá ta situace kolem covidu přišla velice podezřelá, úplně stačí oficiální informace co nám poskytují mainstreamová media,
  Abych teda nešířil dezinformace, tak nebudu psát co si o tom myslím, ale v životě jsem se naučil, že když vás někdo do něčeho moc tlačí, tak to obvykle dělá jen kvůli vlastnímu prospěchu.
  A takhle na mě tlačili jen když chtěli abych si koupil hrnce, přijal Jehovu nebo vstoupil do Ksč.
  Také si vždy kladu otázku, co vlastně vím o záměrech někoho takového a co je jeho primárním záměrem?
  V případě vlády a ministerstva zdravotnictví vím jistě jen to, že chtějí abych se očkoval, o všem ostatním můžu jen spekulovat.
  Chtějí zastavit pandemii? Tvrdí že ano, ale můžeme to na základě jejich činů říct s naprostou jistotou?
  Záleží jim na mém zdraví? To nemůžeme ani hádat, ale dalo by se pochybovat že ano.
  Představte si, že budete kupovat byt přes realitku a realiťák bude mít od začátku jasno, že to je byt přesně pro vás a nemá cenu se pohlížet po jiných možnostech a naznačoval, že jestli si myslíte něco jiného, tak jste úplný vůl.
  To je pro mě vždy signál, abych se v tom začal šťourat hlouběji, no a když pak najdu díru a místo odpovědi dostanu haldu odborných posudků, kde je napsáno jak tam žádná díra neni a že je to nepodložená dezinformace, tak bych musel být opravdu vůl, abych podepsal kupní smlouvu.
  No a když pak najdu takový článek, který jako kdyby vyšel z pera Josepha Goebbelse, tak je mi úplně jasný odkud vítr fouká.
  Nevim jestli fouká taky z Kremlu, ale tenhle falešnej vítr si schovejte někam.
  Jestli něco na Rusa víte, tak sem s tím a nekrmte nás hovadinama.
  Uvědomte si, že stačí vyměnit slovo Kreml za Brusel a rázem je to konspirační teorie jak vyšitá,
  Řekněte mi jediný důvod, proč bych měl věřit něčemu, co se od naprostý blbosti a výtvoru ruských trollů liší jen jedním slovem?
  Připomíná mi to církevní myšlení, kdy se můžete ptát dokud nedojdete k Bohu, tam už musíte jen věřit, že tam opravdu sedí Bůh a né ďábel nebo idiot.
  Já vám nechci váš pohled zpochybňovat, myslete si co chcete, ale nedělejte z nás nějaké Kremloboty jen proto, že si nechceme nechat do těla píchnout něco, co slouží primárně k hmotnému zisku a účinky jsou neověřené a neprůkazné.
  Nikdo nemůže tvrdit co by bylo, kdyby očkování nebylo, ale všichni se chováte nejmíň jako ,,Doctor Who,, co každej den prožil šestkrát a do budoucnosti lítá na dovolenou.

 51. Pavel Liška napsal:

  A manželku pana Gabala (paní Hybáškovou z MZ a bývalou europoslankyni za ED) asi taky opili Rusové a zákeřně ji v Praze (!) v rámci hybridní války posadili za volant a nechali ji řídit až nabourala. V tom určitě jela KGB i s Putinem . Nebo ne?

 52. jan srba napsal:

  tohle hlídací jelito když ohne hřebík tak za tu levou ruku obviní kreml )))

 53. Jiří Beran napsal:

  Buďme optimisté!
  Věřme vědcům, lékařům, politikům a hlavně novinářům :-))

 54. Pavel Trávníček napsal:

  Hlídací p. Vy jste prosím nezávislý plátek? Gabal odpověz, očkování a kde je ta tečka??!! Sleduješ i jiné doktory a profesory co mají k této pandemii co říci? A jsou z první linie! ! Na rozdíl od Flegra ( dotace) , Kubka Hořejsiho?? A co přednemocniční péče, co že v nemocnicích leží na jip očkovaní?? Pokud chceš být nezávislý mluv i s těmi co se jim média vyhýbají ( že by záměrně?!) Poradím ti , prof. BERAN a další…. jsou to na rozdíl od tebe kapacity mezinárodní úrovně

 55. Matyáš Kopernický napsal:

  Pane Gabale,pokud píšete o pátých kolonách,zameťte si laskavě před vlastním prahem.Vy sám jste aktivním agentem cizích zájmů jako člen Aspen Institutu.

 56. gargamel napsal:

  Covid tady vznikl na vyhubení přebytečného lidstva.Dokud se tady nenajde rovnováha,tak neskončí a bude mutovat a zabíjet.A třeba vybije celou populaci.

 57. Zambo Rambak napsal:

  Buď je dnes apríl, nebo pan Glabal na něčem hodně ujíždí. To by nevymysleli ani Mára a Havlíčkem.

 58. Ing.Roman Mysík napsal:

  Správně Gabale! Pamatuj, že to, že jsi paranoidní ještě neznamená, že po tobě nejdou!!! 😀

 59. Jan napsal:

  Evropa je v současnosti v Covidu nejhorší na světě, nejen Česko, takže ve všech státech Evropy za to může Kreml ??? To je pěkná hovadina pane Gabal , nedělejte z lidí blbce….

 60. František napsal:

  Paradox dnešní doby – server, který si říká Hlídací pes se zaštiťuje myšlenkou žurnalistiky ve veřejném zájmu a přitom publikuje takováto zvěrstva, zcela průhledně lživá a jasně placená. Už několik týdnů se mi ozývají lidé, kterým očkování zničilo zdraví – život. Vše, čím do té doby trpěli, se jim znásobilo, takže spíš přežívají než žijí. Vše, co si o očkování myslím, mám jen z důkazů a svědectví zničených lidí, kteří kdyby mohli vrátit čas, nikdy by si už nic takového píchnout nedali. Pane Gabale, jak v mém případě vyhrálo Rusko? Jste odporný exemplář zaprodaného nálepkujícího primitiva.

 61. miztli napsal:

  To znamená, že tento imbecil se domnívá, že kdo není očkován, tak mu to vlastně vnukl Kreml. Tak to je již diagnoza a sice obsese Kremlem. Nedochází mu, že to je většinou svobodná vůle konkrétního člověka, neočkovat se svinstvem. To jej nenapadne.

 62. rourarourovata napsal:

  Prosím Vás, kde máte důkazy o tom, že je to práce Moskvy? Pokud chcete, aby vám lidi věřili. Je třeba dodat důkazy. Takto se stavíte sami do role dezinformátorů o kterých tu píšete!!!

 63. zdenek napsal:

  Ano ,za vše může Putin. Proboha už se lidi proberte . Rusko je největší agresor?
  A co NATO v čele s USA. Stačí kouknout na mapu světa kam se NATO posunulo od roku 89. A pan Gabal at´ si jde sednout s „pražskou kavárnou“

 64. liberal shark napsal:

  Konstatuji, že z Gabala se stal podobný nenávistný šílenec jako z Halíka a Pehe. Místo Monster Twins máme Monster Triplets :-))

 65. brambůrel napsal:

  pan Gabal je vtělením přísloví Kůň je jednou hříbětem člověk dvakrát dítětem.

 66. A. S. Pergill napsal:

  Pan Gabal je názornou ukázkou mnou dávno hlásané téze, že pro očkování „hlava nehlava“ jsou především lidé s nulovými zdravotnickými znalostmi.

 67. Pepa Novotný napsal:

  Bohužel se v komentářích vyjadřují lidé, které o tom absolutně nic neví a nemají ani páru, co se ve skutečnosti děje. Do Ruska jezdím téměř dvě desítky let a mám zde mnoho přátel. (Letecký průmysl) Dostal jsem se do míst, kde se normálně nikdo nedostane. Představte si obrovskou halu, kde jsou buňky systémem open space. Zde jsou převážně malí lidé, studenti. Relativně dobře placeni a mají zdarma intenzivní kurzy. Toto „callcentrum“ funguje 24 hodin. Tisíce těchto lidí jsou napojeni na sociální sítě a aktivně vstupují do diskuzí. ( Brexit. volby USA a v Evropě, uprchlíci, vakcinace, výkyv komodit na burzách) Velmi intenzivně funguje centrála i rusky hovořícími lidmi pro Litvu. Lotyšsko, Estonii, ale i Ukrajinu, Rumunsko, Bulharsko atd., kde se zaměřují na rusky mluvící občany.. Velmi aktivně a agresivně ovlivňují názorové proudy v Evropě, tak, aby došlo k jejímu rozložení. A jelikož to rozjeli ve velkém i s očkováním, střelili se do vlastní nohy !! Jelikož se technolog. firmy brání, přesunují Rusové své aktivity do jiných států. Na všech českých diskuzních fórech to bylo poznat okamžitě – po „vyčištění“ ambasády v Praze. Obrovské ruské nerostné bohatství drží v rukou několik desítek lidí a obyčejní lidé mají mrzké platy. Aby o to nepřišli, jako např. Janukovič na Ukrajině, je nutné intenzivně hledat nepřátele venku za každou cenu. Nyní je dobrým příkladem Bělorusko za zády s Ruskem, kde informační válku překlopili do praxe a já jen doufám, že jim to nevyjde. Prosím Vás všechny, přestaňte se hádat a vezměte rozum do hrsti. Z východu nás opravdu nic dobrého nečeká !!

  • Admirál napsal:

   Nemějte strach, my se těšíme na zelený úúděl.

  • Ondrej napsal:

   diky za tento prispevek. o ruskych trollich farmach samozrejme vim, resp mel by vedet temer kazdy u nas, a o hybridni valce, coz se samozrejme nedeje, ale tento obrazek to hezky dokresluje, jsme v informacni a vlivove valce a Putinuv rezim moc dobre vi, ze tato valka je nasobne levnejsi a efektivnejsi – ovladnout mysleni casti nasich obyvatel, kteri se nechaji a maji nas v hrsti a makaji na tom, a my nevime co s tim…silene!! snad se brzy daji veci do pohybu, musi reagovat vlada a to mnohem razantneji a vice o teto hrozbe informovat – chce to proste kampan, at uz verejnost, nebo studenty a zaky atd…tady jsme totalne zaspali, o Zemanovi nema cenu ani mluvit, to je rusky troll na ceskem hrade a snad uz to brzy skonci!!

  • Matěj Mansel napsal:

   Rozum do hrsti je schopno vzít cca 15-20 % lidí v populaci.
   Od prvopočátku lidstva, bez ohledu na společenské zřízení.

   Pan Gabal mezi ně patří.

   Vystrčením hlavy z davu vytvořil cíl pro póvl, který si plete bojler s brojlerem a pro žoldáky ( placené i užitečné idioty zdarma ) pracující pro nepřítele .

   Je otázkou, zda se s blbci bavit.

   Je to silně kontraproduktivní.

   A bavit se s nepřítelem, který zarputile setrvá na svých narativech ?
   Má to význam?

  • A. S. Pergill napsal:

   Je mi líto, já tu čtu (pro očkování) jen hlasy zjevně naprosto zdravotními vědami nepolíbených jedinců, kteří absolutně netuší, co je to imunita, jak funguje očkování, jaké a proč to může mít nežádoucí následky.
   Už se objevily i poočkovací záněty srdečního svalu, protože jedna z nedostatečně testovaných vakcín imunizuje proti antigenu, který je velmi podobný jednomu z antigenů na povrchu kardiomyocytů. Kolik dalších takových průšvihů bude muset nastat, aby bylo toto očkování zcela odmítnuto?

 68. František Maliňák napsal:

  Ivan Gabal je český bezpečnostní pracovní dlouhá léta a má mou důvěru. Narozdíl od některých lidí v této dikuzi, o nichž nic nevím. Dobře si pamatují na hysterii některých čechů před rokem, kdy nalatěli na Punovu propagaci Sputniku. Trvalo to přes půl roku, kdy proruské servery a Parlamentní listy masírovaly veřejnost o tom, jak je Sputnik účinný a Rusko spasitelné. Přitom Západní firmy požádaly EU o registraci svých vakcín již v říjnu 2020 zatímco výrobce Sputniku až v březnu 2021. To na co pan Gabal hlavně upozorňuje, je to, že jsme se stali nepřáteli vlastního státu. A to pod vlivem jiné mocnosti. Což je pravda. Část čechů nevěří vlastním institucím a ministerstvu zdravotnictví, ale spíše anonymním zahraníčním (ruským) blábolům. Proč to Rusko dělá? Protože rozdělené české společností se mnohem lépe předkládá alternativa – „tzv nefunkční EU“ a tzv „funkční Ruské Federace“.

  • Admirál napsal:

   „listy masírovaly veřejnost o tom, jak je Sputnik účinný“

   A není?

   Zároveň nás masírovaly že schválená vakcína Astra zeneca je skvělá a bezpečná.
   Už se s ní neočkuje. To potom věř vlastním institucím, že.

   Za to určitě může Putin.

  • Vladislav napsal:

   Ano, přesně tak, vládnoucí ruští představitelé potřebují ukázat, že systém, který je na západu, tak nefunguje, aby mohli před vlastním obyvatelstvem obhájit svůj režim (který je čím dál tím více autoritativní).

  • A. S. Pergill napsal:

   Je to sice hezké, ale opravdu nikdo nemusí o EU lhát ve smyslu propagandy její neúčinnosti. O tom jsme se přesvědčili opakovaně na vlastní kůži v mnoha aspektech její působnosti. Snaha dále omezovat či dokonce rušit právo věta jednotlivých členských států také o ledačem svědčí. Za to vše si ale opravdu může EU sama, leda byste prohlásil její vedení za agenty Ruska.
   EU se už dlouho zdá být za svým zenitem a v poměru cost x benefit už patrně léta převažují náklady a rizika spojená se členstvím nad přínosy. Zatím se tento přelom děje pomalu (viz „syndrom vařené žáby“), nicméně v souvislosti s Grýn Dýlem může nastat tak prudký skok, že to dojde (nad)kritickému množství lidí. To samé může udělat i nezvládnutá epidemie covid.

   Není nutné si dělat o Rusku sebemenší iluze. Nicméně v situaci, že budou mít Rusové co jíst a čím si topit v domcích / bytech, a u nás bude hlad a elektřina v zásuvce pár hodin týdně (což je očekávatelný výsledek podvolování se vedení EU jurodivým ekologům), může snadno dojít ke spontánnímu příklonu většiny obyvatel k tomu Rusku. A Putin opravdu nebude muset dělat nic, jen sedět a usmívat se. Call center nebude opravdu sebeméně zapotřebí. A státy bývalého východního bloku mu samy spadnou do klína (možná s nějakými výjimkami).

   Jistěže bych raději bral osamostatnění se V4 snad spolu s dalšími státy, +- stínujícími území podunajské monarchie.

   • matyas napsal:

    Opravdu to vypadá, že EU řídí nějací agenti – jestli ruští nebo američtí je celkem šumafuk – anebo je to jenom banda idiotů -> něčích loutek ?? Můžeme si vybrat … a vesele kráčet k chladným zítřkům … s EU na věčné časy a nikdy jinak …

    • A. S. Pergill napsal:

     Já vždy doporučuji upřednostňovat „blbost prostou“ před nějakým spiknutím.
     A u čehosi, co vede dáma, která coby ministryně obrany v krizi s nepojízdnými tanky a provozuneschopnými letadly řešila uniformy pro těhotné vojandy (přitom jako doktorka měla vědět, že ženská, co už má těhotenstvím deformovanou postavu, má dřepět doma a ne lítat po opičí dráze, takže by to celé stačilo vyřešit třeba povolením civilního oděvu od 4. měsíce dál), bych onu diagnózu očekával s prakticky stoprocentní pravděpodobností.

 69. skeptik napsal:

  Podle reakcí na váš článek pane Gabale soudím, že jste ťal do pořádně živého a ruskou pátou kolonu jste pěkně nadzvedl. Potěšilo mě, že ruská pátá kolona šílí jak zběsilá. Velmi vám pane Gabale děkuji.

  • Ondrej napsal:

   jj je to presne tak..primo do ziveho a je to v diskusi krasne videt…snad se to casem zlepsi, musi se toho chopit nova vlada, protoze se zatim teto hybridni valce neumime branit a je to velka chyba…a vyhodit konecne toho ruskeho trolla na hrade!!

  • A. S. Pergill napsal:

   Kdyby tady napsal, že je Země placatá a Slunce obíhá okolo ní, tak by byla reakce podobná. Je mi líto.

   • Marek Loucký napsal:

    Problém je ale ten, že podobné hovadiny jsou primárně k nalezení na dezinfoscéně, zatímco Gabal jen obvkykle poukazuje na to, že uspořádání sluneční soustavy je součástí osnov základních škol :)))
    Podle „názorů“ v diskuzi je vidět, že by si většina lidí učivo základních škol měla ku prospěchu všech zopakovat…

   • skeptik napsal:

    Kdyby tady Pergill napsal, že je Země placatá a Slunce obíhá okolo ní, měli by všichni čtenáři z Pergilla náramnou švandu a těšili by se, co humorného napíše Pergill příště.

 70. Jura napsal:

  S panem Gabalem souhlasím jen částečně. Nepředpokládám, že Putin, který má sám obří problémy s covidem a snaží se očkovat a očkovat, by nyní měl zájem na antiočkovací kampani u nás. Faktem však je, že bych byl docela rád, pokud by v tomto měl pan Gabal pravdu. Přece jen by bylo lepší, kdyby ty neuvěřitelné dezinformace antiočkovačů pocházely od jistě inteligentních a výkonných pracovníků ruských tajných služeb. To by bylo aspoň trochu omluvitelné (prostě podlehli ruské superkampani). Ovšem pokud tomu tak není a ty ptákoviny hlásají sami od sebe? Pak nezbývá, než souhlasit s panem prezidentem Zemanem. Nejsem jeho příznivce, ale v některých oblastech s ním souhlasím. Např. v otázce podpory Izraele, ale také souhlasím s jeho cca několik let starým prohlášením, že třetina občanů (voličů) jsou ..….. Ono by to pane prezidente na tu třetinu skutečně sedělo.

  • A. S. Pergill napsal:

   Jenže v Rusku mají Sputnik, který pokrývá širší vrstvu covidových antigenů (takže lépe působí i na mutanty) a navíc po něm nejsou popsány komplikace typu náhlých úmrtí na sražení krve v cévách. Ani jiné. A protože se Sputnikem neočkuje jen v Rusku, ale i v jiných zemích, lze počítat s prakticky stoprocentní pravděpodobností, že kdyby něco podobného dělal, tak by zprávami o tom všichni Gabalové a spol. zahltili internet.

   • skeptik napsal:

    Jenže v Rusku mají Sputnik, o kterém Rusové žádné bližší informace neposkytují, tak že o něm nikdo skoro nic neví. A protože Rusové žádné bližší informace neposkytují, nevíme nic ani o komplikacích typu náhlých úmrtí. Na informace poskytované Lubjankou žádné spolehnutí není.

 71. Adolf Hudler napsal:

  Hlavně nezapomeňte napsat, že výzkum korinavirů v té zlé Číně sponzorují i americké neziskovky. A pokud nejsou Novinky ruský dezinformační web, tak nevím, ale já osobně jsem se nechal očkovat minulý týden Johnsonem bez registrace, pretože je mi jasné, že až nastoupí telata k moci, tak by nic jiného nezbylo.

 72. Travis napsal:

  Vývoj covidu a studie o něm jsem četl od počátku a k vakcinaci jsem vyvinul dost velkou skepsi. Už fakt, že Covid má v USA velká část testovaných jelenů, je to jako jít do války s párátkem. Ne, opravdu není možné podat pravidelné vakciny všem lidem ani všem savcům na světě.
  Vakciny na jiné viry fungují jinak, kromě jiného jsou 100% a neumožňují šíření a mutování virů ve velkém, jen kvůli tomu, že hostitel se cítí fajn. Minulý rok byla zcela předefinováno co je to vakcina a to jen kvůli covidu.
  Jsme na velmi nebezpečné cestě.

 73. Jaroslav Bartoš napsal:

  Po přečtení vašeho článku soudruhu Gabale začínám litovat, že jsem na těch náměstích v roce 1989 stál a zvonil klíčema!

 74. A. S. Pergill napsal:

  Je mi líto, normalizátoři užívali termín „plíživá kontrarevoluce“, pan autor (a jemu podobní) užívá termín „hybridní válka“. Obojí je jen propagandistický žvást a nic jiného.

 75. Kolben & Danek napsal:

  Za takovou propagandu by se nemuseli stydet ani Hoření dohromady s Kojzarem. Za vsechno muze Putin… Autor ale zapomnel na agenta s ricinem – to byl take kdysi hit, a vzpomente si, jak desinformacni weby jeho existenci popiraly 🙂

 76. Main napsal:

  Jaký by byl Gabalův život bez Putina ?

Přidávání komentářů není povoleno