Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
aten via Foter.com / CC BY-NC-SA,

Islamoložka Zora Hesová: Muslimové a mýty o jejich integraci do evropské společnosti

V téměř rok trvajících debatách o islamistickém terorismu a kolem uprchlické krize zaznívá řada zjednodušení a fám, které už jen tím, že jsou donekonečna opakovány, získaly jakýsi punc věrohodnosti.

Neustále slyšíme, že muslimové se do Evropy neintegrují, rychle se množí, žijí odděleně v jakýchsi paralelních společnostech, zavádějí šaríu, prosazují tzv. no-go zóny, jejich třetí generace se radikalizuje, integrační modely selhávají.

Co je na tom pravdy a v čem tkví skutečné problémy? Vezměme si tvrzení jedno po druhém.


Text islamoložky Zory Hesové vychází ve dvou částech. První se věnuje demografii, integraci a vytváření „no-go“ zón ve městech.

Druhá tomu, zda v Evropě selhaly integrační modely. Publikována je ZDE.


V EU žije podle odhadů asi 20 miliónů muslimů. Přesné údaje neexistují, jelikož se etnické a náboženské statistiky s ohledem na republikánské a liberální principy nevedou.

Ve svých státech jsme občany a údaje, které státu o svém osobním přesvědčení, orientaci a etnicitě dáváme, jsou součástí soukromé sféry a navíc jsou často nejednoznačné. Existují tedy jen odhady, založené na statisticky podchytitelných faktorech.

O kterých muslimech mluvíme

Zaprvé nelze tvrdit, že se 20 miliónů lidí islámského vyznání neintegrovalo. Naprostá většina muslimů pracuje, posílá děti do školy a platí daně.

Podle OECD odhadů migranti hromadně přispívají do sociálních kas více, než z nich berou, a jsou přínosem pro hospodářství. Přicházejí s obecně vyšší porodností, protože mezi migranty jsou častěji lidé z nižších tříd či z tradičních společností.

V globálním průměru mají muslimové vyšší počet dětí, než například Evropa. Ale i v tomto globální měřítku porodnost muslimů po celém světě prudce padá a v tom dohání křesťany.

V Evropě padá porodnost migrantů ještě rychleji. Podle odhadů Pew Research Centra stoupne jejich podíl na obyvatelstvu celé Evropy, včetně Ruska, kde jich žije 10%, z dnešních 6% na 8% v roce 2030.

Problémy s integrací muslimů je těžké měřit. Muslimové patří do všech společenských skupin a nežijí jako vydělená, viditelná skupina, a ani se do žádných větších skupin neorganizují.

V evropských státech neexistuje žádná jednotná muslimská obec, ekvivalent našich církvím, natož celoevropská. Muslimové v Evropě hovoří různými jazyky, mají vazby na různé země a mezi sebou se nevnímají jako jednolitá obec.

Mnoho Arabů, Turků, Kurdů atd., jsou navíc nominální nebo-li kulturní muslimové, kteří sdílejí podobnou společnou kulturní referenci, jakou mezi sebou sdílejí i ateisté křesťanské kultury. Pouze část prožívá své náboženství aktivně nebo veřejně.

Z asi čtyř miliónů německých muslimů je jen asi 15 % členem nějaké náboženské obce, asi třetina chodí pravidelně do mešity a asi pětina dětí má hodiny náboženství ve škole.

I ti z konzervativnějších zemí z jihovýchodní Asie v Evropě nezřídka víru ztrácejí, nebo ji naopak pod tlakem společnosti jsou nuceni bránit. Ve Francii je podle výzkumů 75% muslimů věřících, ale jen 41% věří a praktikuje, zbytek (34%) věří, ale nepraktikuje, 25% je bez náboženství nebo pouze muslimského původu a pouze 25% v pátek chodí pravidelně do mešity.

V tomto ohledu jsou evropští muslimové v průměru více naklonění náboženství, než jejich nemuslimští spoluobčané, ale neplatní, že každý Arab, Turek a Kurd je praktikujícím muslimem.

Mýtus o no go zónách

Skutečností ovšem je, že Arabové ve Francii, Turci v Německu a lidé z jihovýchodní Asie v Británii mají vyšší, z pravidla dvojnásobnou míru nezaměstnanosti, než průměr, nižší vzdělání, vyšší výskyt přerušené školní docházky a omezenější sociální kapitál.

Jako problémové jsou potom velmi viditelné čtvrti s vyšší koncentrací jednoho etnika a podobné sociální situace – v Anglii jde o čtvrti v blízkosti středu měst jako je Leicesteru, Bradford, Birmingham nebo v Londýně (kde žije 40% britských muslimů, jež tvoří 12% Londýňanů).

Francie identifikovala asi 750 citlivých městských zón (ZUS) z celkového počtu asi 2500 sociálních sídlišť. V ZUS, které pravidla leží mimo městská centra, se soustředí lidé s nízkými nebo nestálými příjmy a jejich obyvatelstvo, odhadované asi na 4 miliony, má z více než 50% migrační původ.

Problémem těchto „ghett“ je tzv. sociální past: kolotoč nepříznivého sociálního původu, špatného školství, nezaměstnanosti, často posílené o „špatný“ etnický původ, která mezigeneračně sdílí z generace na generaci.

Je však velmi obtížné říct, jestli důvodem sociální vydělenosti je etnický původ, a tedy i hendikep migrační historie, nebo jestli je důvodem vyšší nezaměstnanosti migrantů právě koncentrace do míst s malou návazností na zbytek společnosti.

Ta s sebou nese horší školství, menší šance na pracovním trhu, sociální stigma, které se potom spojuje právě s tou kterou skupinou. Tento začarovaný kruh známe z Česka v našich vlastních romských „ghettech“.

Není ovšem pravda, že by se muslimové jakožto muslimové aktivně vydělovali. Ona zpráva o britských no-go zónách, tedy „muslimských oblastech“, kam se bojí vydat i policie, byla před několika lety rozšiřována americkými médii, ale mezitím byla odhalena jako mýtus.

Neokonzervativní intelektuál Daniel Pipes, který tento pojem proslavil, se ho sám zřekl – francouzská sídliště a britský Birmingham nejsou nijak podobné americkému Bronxu nebo Detroitu, ale klidná, až nudná místa.

Pravdou zůstává, že existují ulice, nebo čtvrtě, zejména v Británii, kde se koncentrují migranti podobného etnického pozadí a jazyka, že často nevolají policii, protože řeší své problémy mezi sebou, nebo že se ojediněle objeví agresivní jedinci.

Tribunál versus soud

Před dvěma lety byli zatčeni a posléze odsouzení tři samozvaní ochránci muslimské morálky ve východním Londýně pro obtěžování a napadání lidí ve jménu obrany šaríy. Incident byl natočen na video a vyvěšen na youtube. Podobné věci se ojediněle stávají, stejně jako rasistické útoky na muslimy, a policie je potírá.

Další mýtus o prosazování práva šaría se naopak opírá o reálný, ale zcela legální fenomén. V Británii existují tzv. Muslim Arbitration Tribunals, mimosoudní tribunály bez soudní pravomoci, ve kterých se s posvěcením státu a anglikánské církve řeší rodinné problémy podle islámského.

Podobný tribunál má i židovská obec. V praxi několik desítek tribunálů řeší většinou podněty žen na šaríatský rozvod, nejčastěji tam, kde nedošlo k civilnímu obřadu a kde certifikát umožní ženě odejít z manželství.

Zejména menší regionální tribunály jsou kontroverzní kvůli podezření na slabší ochranu práv žen, než jakou poskytuje civilní soud. Největším problémem je nedostatek systematického dohledu a britská vláda právě provádí v této záležitosti průzkum.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

28 komentářů

 1. petrph napsal:

  Opravdu zajímavý, přímo „objektivní text“. Prý na jedné straně „Podle OECD odhadů migranti hromadně přispívají do sociálních kas více, než z nich berou, a jsou přínosem pro hospodářství.“
  zatímco Problémy s integrací muslimů je těžké měřit, protože… atd…
  Což je přímo logický nesmysl, protože z dat o platbách daní a sociálního pojištění nelze nijak vyčíst či separovat náboženství plátců (protože tam ty údaje zkrátka nejsou),
  tak naopak v případě řešení problémů s integrací muslímů – pokud jsou tedy řešeny, musí být obvykle náboženství (jako předmět problému) uvedeno. Čili by šlo – i formou automatického vyhledávání v textech v zánamech o řešení (třeba policií, přestupkovými úřady, soudy, atd..) poměrně snadno a rychle kvantifikovat počet případů..
  Ale asi právě o to není zájem, že??

  • český maloměšťák napsal:

   Přínosem pro hospodářaství je každý spotřebitel.
   Samozřejmě že jak pro kterou část hospodářaství a jak pro který subjekt či objekt hospodářství…nicméně v kapitalismu manipulované soutěže to bývá ponejvíce soukromý sektor, pro který je každý spotřebitel přínosem. Dále pak záleží zejména na sazbách DPH – nakolik je přínosem i pro sektor státně organizační.
   Obecně by se pak dalo tvrdit, že pokud roste v daném státě průměrná životní úroveň, pak funguje dobře i integrace imigrantů a imigrantek….v konkretním vyjádření toto však v kapitalismu manipulované soutěže vždy platit nemusí – viz například letošní pokles podílu středních vrstev v populaci USA pod 50 %…kdy průměrně ale životní úroveň roste (avšak více miliardářům a multimilionářům, kolik z nich jsou imigranti – to si netroufá odhadovat snad ani Pew Research, možná by si měli přizvat experty z OECD). Anebo viz romská ghetta u nás, také se bohužel nezkoumá, kolik tamních obyvatel jsou miliardáři či aspoň multimilionáři…i zde by jistě byl užitečný nějaký odhad odborníků z OECD.

   • petrph napsal:

    On by samozřejmě byl,zejména „pro soukromý sektor každý spotřebitel přínosem““. Jenomže optimálně a to pouze v tom případě že si peníze na na tu spotřebu vydělá (nebo přiveze) sám. Samozřejmě pokud na tu postřebu dostává peníze od státu formou dávek, situace se rapidně mění. Ten stát musí ty peníze pro něj nějak získat. V první řadě tedy tím že pravě a hlavně pro svojí střední třídu (a podnikatele) zvedne daně a odvody-včetně tedy odvodů za zaměstnance..
    A nebo tedy, si stát na ten přínos půjčí a bude půjčovat dál, a nebude mít později z čeho splácet…

  • Karel Novotný napsal:

   Vám nefungují ty linky? Zpráva OECD odkazuje na studii Liebig, T. and J. Mo (2013), “The Fiscal Impact of Immigration in OECD Countries”, International Migration Outlook 2013, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2013-6-en
   která pracuje s historickým porovnáním migračních vln a jejich dopadu do HDP.
   A problémy s integrací opravdu není možné měřit. Podle vás „musí být obvykle náboženství (jako předmět problému) uvedeno“ – ale to podle mě platí jen u „hate crime“. Většina sociálních problémů není spojena s náboženstvím. Nebo vy máte potřebu rozlišovat pokud někdo mlátí ženu, jestli je muslim nebo křesťan?

   • český maloměšťák napsal:

    “ Nebo vy máte potřebu rozlišovat pokud někdo mlátí ženu, jestli je muslim nebo křesťan? “

    Proč se pak má pomáhat Romům s integrací ? Anebo uprchlíkům, respektive azylantům ?
    Vy snad máte potřebu rozlišovat zda je ubohým český bezdomovec nebo syrský azylant ? Proč pomáhat dle kritéria jiného než je míra potřebnosti ?

    Pokud by bylo zjištěno, že nějakého trestního deliktu se v neobvykle zvýšené míře dopouští například bankéři…proč by společnost neměla usilovat o zpřísnění regulací bankovního sektoru ? Kdy ovšem základním předpokladem k tomu, aby vůbec bylo možné získat nejakou představu o tom CO je třeba regulovat je možnost získání empirických dat, což přepdoklád zaměřit se právě že na tuto skupinu občanů.
    No a když je to možné (a určitě i prospěšné !!) provádět ve směru bankéřů (tedy je jedna profesní skupina zaostřena regulačním drobnohledem více jak jiné)…proč by to nebylo možné provádět i např. ve směru katolických kněží, když už je tedy řeč o konfesních skupinách…například sběrem empirických dat o zvýšené míře pedofilních deliktů – ve vztahu k této skupině.

    Buď si budeme na vědu hrát, anebo ji budeme dělat. V duchu humanismu, of course. Ale bez sutany pokrytecké a vpravdě škodlivé politické korektnosti. Tu je třeba strhnout. Už na to má zdejší civilizace leta, aby si to mohla dovolit.

    P.S. Ty statistiky z odkazů OECD vypadají fakt moc dobře, uvidme co všecko z nich vzejde. Zatím se mluví o posílení ochrany hranic a o rozpadě „Schengenu“ popř. se vysílají vojska na Blízký Východ.

    • Karel Novotný napsal:

     Bohužel jste mě nepochopil. Já samozřejmě nerozlišuju a nechci nic řešit jen na základě náboženství či etnicity, to byla otázka na PetraPH, který se diví, že nejsou statistiky o náboženském pozadí problémů.

     • český maloměšťák napsal:

      Kdy a kde jsem napsal, že chcete “ něco řešit jen na základě náboženství či etnicity“ ?
      Polemizujete s vlastními dojmy, nikolivěk s mým názorem.

      Já psal, že člověk 21. století by samozřejmě měl umět zahrnout do svých zjištění a jejich vyhodnocování TAKÉ tutu empirickou zkušenost, nicméně v duchu nikolivěk tom, aby hledal, vytvářel či hlásal nějakou verzi rasové či genderové, potažmo religiozní nesnášenlivosti…ale aby výsledkem takovýchto intelektuálních výkonů bylo přátelské podání ruky, vytváření společných prvků loajality etc…nicméně forma a obsahy musejí být vědecky kritické ( atedy jsou samozřejmě i mnohým nepříjemné).
      Což značí mj. nazírat i takové “ politicky nekorektní“ témata jako je např. romská zločinnost či podíl nábožensky podmíněných memů na utváření osobnosti , charakteru jedince či skupiny svolné k tomu spáchat masové vraždy. Kdy ale náboženstvím rozumějme klidně i víru v konzum (- mí pančovaný líh), ale třeba i víru v demokracii šiřitelnou ohněm a mečem.
      Genetika je úžasná vědní disciplína , de mého o mnohém rozhodne , i o filosofii toho, jak nazíráme odlišnosti. Pokud bude svázána s příslušnou etikou, snad i náboženskou …ale rozhodně ne s „etikou“ náboženství starověkých dogmat.

   • petrph napsal:

    Za prvé prošel jsem si většinu tabulek té odkazované zprávy, ovšem právě tu na kterou jsem se ptal a která je zmíněná v článku “ odhadů migranti hromadně přispívají do sociálních kas více“ jsem tam samozřejmě nenašel. Samotný údaj o výši HDP neznamená nic, právě pokud se neřekne čím se zvětší. Pokud si na to (a třeba na ty sociální dávky či podporu ekonomiky) stát napůjčí a pak se to ( s migranty nebo bez nich) prožere,tak to není žádné pozitivum, ale cesta směrem Řecko.
    A za druhé – naopak, pomohu si smyčkou „pokud chce Západ problémy s migrací řešit, musí je řešit a tedy i evidovat důvody“. Neboli – i v tom případě že pokud někdo mlátí ženu,a je to jako přestupek řešeno nějakou přestupkovou komisí či policií, musí se zjistit proč jí bije. Prosím, pokud jí bije že je opilec, nebo je mu nevěrná, je to věc soukromá (a at se třeba rozvedou)-ale i pak nějaký postih příjde. Ale pokud se zjistí že jí bije protože je muslim a myslí si že jí může jako podřadnou osobu klidně zbít (nebo i zabít), tak toto se musí zaevidovat a řešit. Samozřejmě úplně nejhorší je pokud si úřady řeknou že tyhle muslimské spory řešit nebude a policie už tam ani nejezdí – to jsou právě ty no-go zóny které podle paní islámoložky vůbec neexistují

   • jenicek napsal:

    Vždyť je to tak směšně průhledná demagogie. Je přece rozdíl mezi pojmy migranti a muslimové.
    Muslimové jsou přítěží sociálních systémů všude po Evropě. Jenže ony zprávy pod pojmem migrant míní i Poláka v UK nebo Belgičana v Německu, jichž je většina a oba makají, takříkajíc jak barevní. Právě tito migranti, kteří nikoho moc nevrušují (i UKIP pod pojmem „rumuni“ míní rumunské cikány), celkově převáží i negativní příspěvěk muslimů.

 2. J.Němec napsal:

  Problém integrace do evropské společnosti si západní státy mimo Německa vytvořili sami svou koloniální politikou kdy sebe považovali a stále považují za občany první kategorie a cizince za občany druhé kategorie. I současný Čech je ve Francii, Holandsku, Belgii člověk druhé kategorii. Dívají se na nás jako my na Cikány a je to znát i E parlamentu. Jsou to namyšlení nadlidi, kteří si nepřipouští své chyby. I my máme Romského krále. Velká část integrace spočívá ve vzdělání. Jenže pokud jsou ministři školství taková trdla jako ta naše s tou svou inkluzí, tak je vše marné.

  • Petys napsal:

   Oni se koloniální politikou především otevřeli svět a toho světa se dodnes nebojí. Zůstávají otevření a bohatí. My jsme chudáci, kterým se svět otevřel, ne že jsme si ho moc otevřeli sami, nakoukli a podělali se strachy při první trapné příležitosti z 3 stovek utečenců. Teď si asi brzo uděláme železnou oponu sami.

 3. Petys napsal:

  Páni, klidná až nudná místa kde se pálí auta jak jsme viděli před pár lety ve Francii.

  • Standa napsal:

   S vaší logikou byste se měl rozhodně vyhýbat restauracím v Uherském Brodu – riziko zastřelení důchodcem je nemalé 😀

 4. Matěj napsal:

  Je nesmyslné vyvozovat závěr, že imigrace z islámských zemí do Evropy je ekonomicky prospěšná, ze studií, které zkoumají celkové dopady VŠECH TYPŮ imigrace (včetně třeba stěhování za prací v rámci EU). Co se týče imigrace ze zemí mimo EU, tajk celkový obrázek můžete vyčíst z následujícího grafu:
  http://www.thelocal.se/20140730/sweden-worst-in-eu-at-getting-foreigners-jobs

  Přitom některé skupiny imigrantů ze zemí mimo EU jsou vysoce ekonomicky úspěšné(Indové, Číňané, Vietnamci, Rusové, Ukrajinci atd.). Naproti tomu mezio nejméně úspěšné skupiny imigrantů patří např. Somálci (míra ekonomické aktivity v rozmezí 20 – 25%, tj. tragicky nízká), jakož i imigranto z mnoha dalších islámských zemí (Maročané, Alžířané, Íráčané, Afghánici atd.).

  Ostatně, i v té britské studii, kterou autorka sama cituje, se uvádí:

  –„Considering all immigrants who were living in the UK over the years between 1995 and 2011, a period over which the net fiscal contribution of natives was negative (and accumulated to about £591bn), EEA immigrants contributed 10% more than natives (in relative terms), while non-EEA immigrants’ contributions were almost 9% lower.“

  Přitom britští imigranti ze zemí mimo EEA zahrnují např. Indy, kteří tuto statistiku výrazně vylepšují — jinak by ta negativní fiskální bilance v období 1995 – 2011 byla ještě horší.
  – See more at: https://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1114/051114-economic-impact-EU-immigration#sthash.C7rM3njH.dpuf

  • Karel Novotný napsal:

   Souhlasím, že ta studie a jednovětý závěr paní autorky jsou moc zjednodušující. Druhý častý argument může být vývoj v čase: dřív byla bezpochyby migrace lidí (za prací) pro obě strany daleko prospěšnější, než je v posledních letech. Takže můj názor je, že pravda je někde uprostřed: ani to nemá smyls démonizovat, ale ani glorifikovat.

   P.S. Pro ten švédský graf by mě dost zajímala vstupní data. Stačí se podívat na ČR, kde byla v r. 2013 nezaměstnanost 7%, pro cizince to tedy vychází 0%. Nepochybuju, že nikdo z těch pár expatů ze Západu nežádá o podporu v nezaměstnanosti, stejně tak skoro všichni Rusové a Ukrajinci tu mají ŽL, ale stejně – odkud mohli vzít údaje?

 5. Honza napsal:

  „…švédská policie eviduje v zemi přibližně pětapadesát lokalit, které „jsou pod kontrolou zločineckých skupin z prostředí převážně muslimských přistěhovalců.“ Tato místa označuje nejen za riziková pro vstup občanů, ale i pro zasahující policisty, kteří „mají do oblasti vstupovat pouze výjimečně a dostatečně ozbrojeni“. Policejní zprávy hovoří o minimální možnosti vymáhat zde právo, a také o vzniku neoficiálních lokálních soudů založených na tradicích přistěhovalců.“

  http://echo24.cz/a/iVdzV/svedove-priznali-pristehovaleckou-naivitu-kdy-se-pridaji-nemci

  • Karel Novotný napsal:

   Echo běžně cituje protiimigrantská média, která v tomto případě odkazují na zprávu švédské policie z října 2014. Zpráva mapuje problémové lokality a je ve švédštině, což umožňuje každému prezentovat závěry z ní jinak. Faktem je, že nikde nemluví o „převážně muslimských přistěhovalců“.

  • Jaka napsal:

   Honza – Přesně ! A takových ofic. informací je na netu docela dost..
   A navíc – co ti odcházející z Evropy k IS?
   Mám odkaz na finální výzkum – jenže – odkaz mi to tady nevezme.

   FINAL – Posouzení toku zahraničních bojovníků do Sýrie a Iráku – 16.12.2015
   FOREIGN FIGHTERS
   An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq

 6. Tomáš Fuk napsal:

  Trochu mě zarazilo, že jsou problémy v místech velké koncentrace jednoho etnika např. Leicester, Birmingham, Bradford, Londýn atd. Tam , kde je velké soustředění jiného etnika (bělochů) problémy nejsou . Čím to je ? Jak to popsat a nebýt označen za rasistu ?

  • Waldemar napsal:

   Stačí je popravdě označit jako potomky (!) muslimů. Sami už v druhé třetí generaci příliš muslimy nejsou (vykořenění z různých důvodů a z nich se právě rekrutují ti problémoví islamisté). Vždyť je i doloženo, že řada evropských rekrutů tzv. Islámského státu se s islámem seznamovala až těsně před odletem na Blízký východ a to ještě z příruček typu Islam for Dummies.
   Takže při honu na potenciální teroristy je třeba se zaměřit nikoliv na muslimy, ale jejich děti, co přijdou na svět v Evropě a na jejich úspěšné zakořenění, protože narozením a žitím zde už nejsou cizinci, ale domorodci. A pokud nezakoření, chovají se pak jak cikáňata, co si ale na rozdíl od těch našich můžou sáhnout při hledání své identity zpět po Koránu a jeho salafistickém doslovném výkladu, pokud se jim zrovna nelíbí nějaké to duchovní zboží z ezoshopu. K tomu už jen vygooglit návod na výbušninu nebo za pár drobných koupit kalašnikov. A terorista je na světě.
   Ještěže ti naši Romáci nemají muslimské kořeny, to by některá jejich děcka sahala po extrémním výkladu Koránu taky. Takhle jdou maximálně do raperské subkultury.

 7. Jaka napsal:

  „Podle OECD odhadů migranti hromadně přispívají do sociálních kas více, než z nich berou, a jsou přínosem pro hospodářství. “
  Naprostý nesmysl ! Jen a jen „přizpůsobování dat“ dle zadavatele !

  Zkuste to říct před nějakým SKUTEČNÝM férovým ekonomem… pukne smíchy..

  • český maloměšťák napsal:

   Nic proti “ ferovým ekonomům“…nicméně pokud by mělo jít o seriozní úvahu, pak by především muselo být popsáno jak velká část veřejných zdrojů (ale v konceptu má dáti/dal zřejmě i soukromých !!!) jde selektivně pouze v tomto případě ve prospěch imigrantů ….a jak tato část by stejně byla využita i tak, i kdyby imigrantů nebylo. A to využita v nějaké investiční alternativě. A jaký by byl užitek, z této alternativy vyplývající.
   Pokud pak zahrneme (a to samozřejmě musíme ) do svých úvah např. zbrojní průmysl, dostaneme někdy paradoxní situaci – nemáme zde imigranty, nemámě zde žádné výdaje na ně….ale alternativním užitím zdrojů dosáhneme toho, že je sami my tímto “ užitím“ vygenerujeme…a to ve velkém.
   Pakliže POTÉ hovoříme o užitcích a ztrátách, jde samozřejmě zákonitě mnohdy jen o pouhou propagandu, zastírací manévry, žvanění apod. S ekonomikou užití veřejných zdrojů (stejně i tak hybridizovanou soukromým, např. dluhy veřejného ve prospěch soukromého) toto má pramálo co společného.
   Lidem nahoře toto ale vyhovuje – že bitky vedou mezi sebou ti dole – toto paradigma ale platí už leta, celé generace, po celá období existence mnoha civilizací, dnes již třeba i zaniklých.

 8. Dano Dočár napsal:

  Výborný článok-ˇdakujem

 9. Jan Kadraba napsal:

  No já teda nevím, asi jsem zažil jiný Londýn nebo Berlín. Sám jsem žil jeden čas v Londýně, ve čtvrti, kde bylo hodně „neevropanů“ a muslimů (konkrétně Barking). Konflikty s jsme měli neustále, obtěžovali přítelkyni, nadávali jí do „bitches“ neb byla podle nich nestydatá, nebylo tam vůbec příjemně. Zlatí poláci, rusové nebo čínani, s těma problém nebyl nikdy. Teta bydlí v Berlíně, do sousedství se jí stěhuje neustále víc a víc přivandrovalců v noci se bojí vycházet, nadávají jí, sousedé se hojně stěhují pryč, ceny bytů rapidně klesají, krade se tam a policie nestíhá řešit „banální“ kriminalitu, dá se to srovnávat s českými nepřizpůsobivými. Takových je naprostá většina se kterými jsme se setkali. Obvykle nic nedělají a nechápou, že by měli a jazyk? Ten často neumí. Rozhodně se nechovají jako ti, co utíkají před válkou a jsou vděčni za pomoc. Jsme pro ně povl a dávají to původním obyvatelům hodně najevo. Ani nevíme jak dobře se tu máme, když k nám nechtějí.

 10. Radim Valenčík napsal:

  Nogo zóny neexistují, není pravda, že se tam bojí policie…

  Tak určitěěě.

  https://www.youtube.com/watch?v=Dao89RedIco
  https://www.youtube.com/watch?v=EZzwJ_GbG5U
  http://www.liveleak.com/view?i=ea5_1421851120

 11. Tom napsal:

  A co takové video „Já muslim“ z pražské mešity, kde se běžně tzv. „mučedníci“ neboli atentátníci srovnávají s Palachem a obecně se projevují zcela jiné … extrémní..názory, než se prezentují veřejně ? Ono to pak trochu devalvuje ty jejich veřejná prohlášení, protože si člověk musí říct … a mluví tak i mezi sebou ?

 12. Drago napsal:

  no… najprv jedna otázka, kedže niektoré české slová nepoznam:
  islamoložka, t.j. islam a lož? takže klamárka o islame?
  v západnej europe, kde väčšinu trestných činov robili moslimovia sa rozhodli, že sa to nebude zaznamenávať, aby to nespôsobovalo nacizmus.
  ak by moslimovia prípadne černoši boli v trestnej činnosti na minime, tak by Brusel NARIADIL toto zverejnovať, aby poukázal na to, že biely kresťania robia zlo. Opak je pravdou.
  Keď sa zistilo, že väčšinu socialnych dávok poberajú moslimovia a černoši, tak zakázali túto štatistiku viesť aj tam.
  Môj názor má rovnaké podklady ako váš, ibaže môj sa ja potvrdzuje.
  a čo sa týka NO-Go zóny, tak môj kamarát žijúci v Anglicku by vedel o nich veľa vyprávať. Ale škoda hovoriť niekomu, čo tam nikdy nebol!!!

 13. islamoložko napsal:

  Túto stránku som objavil náhodou a som za ňu rád. Človek sa dozvie toho veľa hlavne v komentároch. Dúfam,že sa nezačnú korektne mazať.

Přidávání komentářů není povoleno