Ilustrační foto: Kees Metselaar, Profimedia.cz

Hlavní zpravodajské téma byla příprava dostavby Dukovan. Roste agresivita Číny, píše BIS

Napsal/a Robert Břešťan 23. listopadu 2021
FacebookTwitterPocketE-mail

Hlavní témata pro tuzemskou zpravodajskou komunitu byly snahy cizích aktérů ovlivnit přípravu výstavby nového reaktoru v  Dukovanech, kybernetické útoky a šíření dezinformací ve snaze „oslabit demokratické základy právního státu“. Ve své čerstvě vydané výroční zprávě za rok 2020 to popisuje Bezpečnostní informační služba.

BIS se věnovala i doplňování informací o útoku na areál muničních skladů ve Vrběticích, za kterým podle šetření bezpečnostních složek stály zpravodajské služby Ruska. Podle BIS šlo jednoznačně o útok cizího státu.

I v covidu si cestu najdeme

I vloni, ještě před výrazným snížením ruského diplomatického zastoupení na ambasádě v Praze – právě v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích – BIS sledovala aktivity ruských tajných služeb v Česku. I když anticovidová opatření omezily i možnosti ruské diplomacie a zpravodajských služeb a znemožnily jinak běžné kontakty v politice, akademické sféře a byznysu, našly se podle BIS alternativní možnosti: „O to více se zvyšoval ruský zájem o  kontakty na české proruské a  protisystémové entity a snaha o  maximální využití omezených příležitostí pro budování kontaktů v  regionech v  rámci vojensko-memoračních akcí.“

V  segmentu vlivových operací se pak čínský zájem a  aktivita soustřeďovaly jednak na přenesení viny za pandemii nemoci covid-19 na západní země a také na narušení česko-tchajwanských politických a  ekonomických vztahů.

Nadále platí, že ruská strana se snaží získat přístup k českým státním příslušníkům, ale také užívá ČR jako destinaci, ve které se pokouší budovat kontakty s dalšími cizinci.

„Rusko rovněž pokračovalo v  aktivitách směřujících k  poškozování ČR s  využitím kybernetických nástrojů. V  oblasti ruských vlivových aktivit zůstalo i v loňském roce prioritou prosazování ruských zájmů prezentovaných sice jako zájem český, nicméně skutečné české zájmy poškozujících.“popisuje BIS. „V  globálním kontextu průběžně sílil paradox ruských vlivových operací, kdy narativ směrem k ruskému publiku hlásal, že Rusko je obklopeno nepřáteli, zatímco narativ určený k  českému (resp. globálnímu) publiku zdůrazňoval, že Rusko je naše spása,“ upozorňuje dále.

Pokračovaly rovněž snahy ruských společností obejít mezinárodní embargo a nakupovat zde zejména pro vojenské účely výrobky a zboží podléhající sankcím.

Ve vztahu k Dukovanům BIS konstatuje, že „největší hrozbu pro projekt představovala potenciální účast subjektů, u  kterých existovalo odůvodněné riziko, že budou zneužívat své postavení k  prosazování vlastních zájmů nebo zájmů třetí strany na úkor zájmů českých“.

BIS zaznamenal i pokusy o ovlivňování přípravy projektu a rozhodování o klíčových parametrech tendru: „BIS v  této souvislosti zaznamenala např. snahu získávat interní informace z  prostředí české státní správy a  subjektů zapojených do přípravy projektu. Zároveň pokračovaly aktivity, které měly za cíl ovlivnit mediální prostor a rovněž osoby s  klíčovým vlivem na rozhodování. Nejednalo se o  cestu běžného lobbingu, ale naopak byla evidentní snaha zakrýt původ informací objevujících se v  médiích, k  čemuž byly využívány zdánlivě nezávislé osoby.“

Významným tématem uplynulého roku, ale i současnosti a budoucnosti je podle kontrarozvědky bezpečnost kyberprostoru a „stále asertivnější chování Číny, které se projevuje i na území ČR“.

Vůle a zájem čínských služeb

Čína podle kontrarozvědky představuje rostoucí komplexní zpravodajskou hrozbu. Jak BIS upozorňuje, otázka, kdo je či není čínský zpravodajský důstojník v Česku je podružná. Podle čínského zákona o  národním zpravodajství je totiž každý čínský občan „potenciální vykonavatel vůle a zájmů čínských zpravodajských služeb“. Dle platné čínské legislativy musí každá organizace i občan povinnost Čínu „podporovat, napomáhat a podílet se na národní zpravodajské činnosti“. „Spolupráce s  čínskými silovými složkami je tak pro čínské subjekty i  jednotlivce ze zákona povinná a  odmítnutí součinnosti s sebou nese vážné důsledky,“ upozorňuje BIS.

Čínští špióni v Česku ale nejčastěji působí pod diplomatickým a  novinářským krytím. „Nejintenzivnější byla čínská zpravodajská činnost v  oblastech politické a  vědeckotechnické rozvědky. Z  pohledu možných ekonomických škod a  ztráty know-how jsou nicméně nejrizikovější čínské zpravodajské zájmy a aktivity v rámci českých akademických institucí, vůči kterým čínské zpravodajské služby intenzivně budují nejen informační, ale také vlivové přístupy,“ píše BIS.

V  segmentu vlivových operací se pak čínský zájem a  aktivita soustřeďovaly jednak na přenesení viny za pandemii nemoci covid-19 na západní země a také na narušení česko-tchajwanských politických a  ekonomických vztahů.

„Součástí vlivového působení bylo i  to, že čínští zpravodajci, diplomaté a  členové stranických organizací hledali v ČR způsoby, jak ovlivňovat veřejné mínění, šířit čínskou propagandu a budovat pozitivní obraz Číny prostřednictvím otevřeného i skrytého ovlivňování mediálního obsahu v  ČR,“ konstatuje ve své výroční zprávě za rok 2020 BIS.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)