Červen 2022. Soud rozhodoval o vazbě pro bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka obviněného v kauze korupce v pražském dopravním podniku. Foto: Michal Růžička/ MAFRA / Profimedia

Hana Marvanová: Překroucené informace versus fakta k auditům v kauze Dozimetr

Napsal/a Hana Kordová Marvanová 8. dubna 2024
FacebookTwitterPocketE-mail

POLEMIKA. Na komentář Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant zveřejněný na webu HlídacíPes.org dne 4. dubna 2024 pod názvem „Zadáme audity, sliboval magistrát po kauze Dozimetr. Žádné k dispozici nejsou“ nemohu nereagovat. Obsahuje totiž i nepravdivá a nepodložená obvinění týkající se mé osoby.

Pokud jde o konkrétní obvinění, která vznáší pan Razima vůči mně, ve svém komentáři uvádí, že v březnu 2020 mě osobně vyzval jako tehdejší radní pro legislativu k zastavení tunelu týkajícího se vyvádění peněz z Pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře Rowan Legal.

Navrhl mi zadat audit hospodaření dopravních podniků a podat trestní oznámení a předložil mi k tomu důkazy. Přesto jsem to podle jeho tvrzení odmítla udělat a prohlásila jsem, že sice vím, že se v dopravních podnicích krade, ale že proti koalici (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu), za kterou jsem byla zvolena, nepůjdu.

To, co pan Razima uvádí, není pravda a vymýšlí si i to, co jsem mu údajně řekla. Navíc bych nikdy nemohla bez důkazů tvrdit, že „vím, že se někde krade“, a rovněž bych nikdy nemohla říct, že o trestné činnosti vím, ale kvůli politickému uskupení, za které jsem zvolena, to nemohu ohlásit.

Jsem právník a takový postup by byl protiprávní, takže nechápu, jak je možné, že pan Razima bez důkazů toto na mou adresu říká v médiích.

Zadání auditů jsem navrhla já

Ve svém textu pan Razima dále uvádí, že závěrečné zprávy z auditů, které zastupitelstvo hl. m. Prahy a Magistrát zadaly po vypuknutí kauzy Dozimetr, nejsou veřejně přístupné a jako skutečný důvod uvádí, že magistrátní politici ani vedení dopravního podniku na rychlé provedení auditu netlačí a čím déle zůstanou audity tajné, tím lépe pro politiky, protože mají máslo na hlavě všichni.

Jako příklad takového politika ze současných zastupitelů hl. m. Prahy uvádí pan Razima jen mě. To je samozřejmě absurdní obvinění a motivaci pana Razimy útočit v této věci právě a jen na mě nelze rozumně vysvětlit. Minimálně to může být tím, že si pan Razima nezjistil všechna fakta. Takže je níže uvádím.

Zadání auditů týkajících se Dopravního podniku hl. m. Prahy jsem navrhla a prosadila v červnu 2022 na pražském zastupitelstvu právě já – poté, kdy někteří zastupitelé spolu s Dopravním podnikem trvali na tom, že audity si zadá pouze Dopravní podnik.

To jsem považovala za nepřípustné a netransparentní, protože kauza Dozimetr ukazuje na podezřelé transakce právě v prostředí Dopravního podniku.

Poté, kdy zastupitelstvo podpořilo můj návrh na zadání auditů, jsem v roli radní pro legislativu prosadila, že audity budou zadány na základě otevřeného výběrového řízení s přísnými kritérii, aby jejich zpracování nebylo zadáno někomu, kdo by již pro Dopravní podnik v minulosti pracoval. Cílem bylo, aby audity byly nestranné.

V současnosti již více než rok nepůsobím jako radní hl. m. Prahy a jsem jen řadová zastupitelka. Nicméně jako taková jsem opakovaně na zastupitelstvu žádala a předkládala návrhy, aby hotové audity byly řádně projednány a aby byly zpřístupněny veřejnosti, přičemž nyní jsou přístupné pouze zastupitelům, kteří museli podepsat mlčenlivost.

Tento přístup k auditům nepovažuji za správný a rovněž nesouhlasím s tím, že většina zastupitelů při hlasování odmítla i můj návrh, aby byly audity projednány na kontrolním výboru a vyvozeny závěry a odpovědnost.

Nechápu tedy, proč organizace Kverulant, která požádala Magistrát o informace a audity nedostala, viní právě mě, která prosazuje zpřístupnění auditů.

Co Kverulant zamlčuje

Nakonec pan Razima pejorativně hovoří o mně, že se „stylizuji do role neohrožené protikorupční bojovnice“, ale skutečnost je podle jeho názoru poněkud jiná. K tomu pan Razima uvádí, že Kverulant odhalil tři případy, kdy jsem jako radní hlasovala ve prospěch sponzora STAN a nenahlásila jsem v rozporu se zákonem, že jsem v konfliktu zájmů.

Pan Razima zamlčuje, že z toho mě Kverulant obvinil již v létě 2022 a podal i podnět k zahájení přestupkového řízení, které bylo vedeno Městským úřadem Český Brod. Tomuto úřadu jsem předložila veškeré informace a dokumenty a doložila jsem, že jsem se žádného přestupku při hlasování v pražském zastupitelstvu nedopustila.

Na základě toho Městský úřad Český Brod dne 4. 5. 2023 řízení zastavil s tím, že jsem žádný přestupek nespáchala. Pan Razima za organizaci Kverulant o tomto rozhodnutí ví, a přesto i nadále v médiích o mně šíří nepravdivé informace, že jsem porušila zákon, což bylo vyvráceno. To, co se mu do jeho verze nehodí, před čtenáři zamlčuje.

Jen závěrem lze poukázat na to, že v článku pana Razimy jsou i další fakta nesprávně uvedena či překroucena. Příklad za všechny: pan Razima uvádí, že svým trestním oznámením týkajícím se právních služeb advokátní kanceláře Rowan Legal pro Dopravní podnik odstartoval policejní vyšetřování, které v červnu 2022 přivedlo k zatčení náměstka primátora Petra Hlubučka.

I z otevřených mediálních zdrojů je známo, že k zahájení vyšetřování vedlo úplně jiné trestní oznámení z roku 2020. Další nesprávné informace se týkají vůbec předmětu hotových auditů, kdy například druhý audit se netýká jen společnosti Akvo Praha a pozemků u metra Palmovka, ale také další kauzy společného podniku Nové Holešovice.

To, co je předmětem auditů, vyplývá z veřejně dostupných usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy. Je tedy zjevné, že informace poskytované panem Razimou neobstojí a pouze přispívají k šíření dezinformací. Na rozdíl od pana Razimy mohu veškerá tato svá tvrzení doložit.


Autorka je zastupitelka hl. m. Prahy, senátorka a advokátka. Titulek a mezititulky jsou redakční. 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)