Ekonom Milan Zelený: Co dnes v ČR NELZE …?

Napsal/a Milan Zelený 12. srpna 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Autor mnoha vysoce ceněných odborných i populárních publikací Milan Zelený analyzoval před nedávnem pro HlídacíPes.org slabiny české ekonomiky. Nově analýzu rozvíjí o výčet věcí, na které si musíme dávat pozor nebo je změnit.

Tak jak na Volze. Možno jim věřit? Nelze.

 

 • ignorovat středoevropský, evropský i světový kontext: česká ekonomika není a nemůže být „ostrůvkem“ hospodářské výjimky, natož „ekonomický tygr Evropy“ (media i politici by měli vyjádřit spíše pokoru a své předvolební aspirace zklidnit)

 

 • ignorovat pohyby německé ekonomiky: viz např. červnový (2015) pokles průmyslové produkce o -1,4%, exportu -1,0% a importu -0,5%: ČR je na Němcích závislá a nelze je tudíž ignorovat – vlastní v ČR masivní aktiva

 

 • skrývat historický propad podílu Německa na světovém HDP: nejprudší ze všech vyspělých zemí: z 5,96 na 3,72%. (Stejně tak propad ČR z 0,37 na 0,33%)

 

 • oslavovat statistické pohyby nahoru a ignorovat stejně důležité pohyby dolů: oba pohyby by měly mít stejnou mediální váhu: ukazatelé se nepohybují v přímkách; moudré není jen „tleskat“ nebo „skákat“, ale hlavně pochopit příčiny hospodářských jevů

 

 • přeceňovat význam mediálního „optimismu“: vede ke zbytečnému a bujarému zadlužování neinformovaného obyvatelstva – v očekávání tzv. „českého“ růstu

 

 • ignorovat rostoucí nákup akcií „na úvěr“ v Číně, USA i západní Evropě: burzy tak absorbují inflační tlaky; vznikají bubliny, které již 8 let udržují centrální banky. Zadlužování obyvatelstva zůstává největším rizikem všude na světě

 

 • ignorovat, že úvěrové zatížení je v USA již řádově vyšší než v letech 2000 a 2007: o vlastní peníze může člověk prostě přijít, ale bankám se splácet musí. Proto Fed odkládá navýšení úrokových měr: návrat do normality je pro banky až neúnosně rizikový

 

 • zapomínat, že odhady růstu nadhodnocují banky (všechny zahraničně vlastněné) za účelem generování nových půjček, nových poplatkových příjmů, nového zadlužení; funguje to

 

 • zapomínat na zásadní závislost ekonomiky ČR na Německu a EU, jakož i na monokulturních, subdodavatelských a tradičních návycích odvozené ekonomiky

 

 • zneužívat výraz „česká ekonomika“: jde spíše o ekonomiku „na českém území“, která je převážně v zahraničních rukou

 

 • zbytečně zneužívat slovo „naše“ – jako naše Škodovka, náš Pilsner Urquell, atp. Byly naše, nejsou naše, prodali jsme je (Němcům a Jihoafričanům), jsou jejich. Když prodáte rodný dům, není to váš dům – i když tam třeba děláte zahradníka nebo domovníka – nemáte do toho už co mluvit

 

 • zapomínat, že optimismus-pesimismus, emoce a mediální „roztleskávání“ nikomu nepomohou; není nic trapnějšího, než si plést následky s příčinami: komunismus už byl

 

 • přeceňovat „hrubý domácí produkt“; není domácí ve smyslu „co je doma, to se počítá“, ale jde pouze o produkt na českém území vytvořený: jeho podstatná část Čechům nepatří

 

 • jásat nad růstem exportu: jeho přidaná hodnota a zisky patří vlastníkům, ne domácím zaměstnancům

 

 • tolerovat akcelerující politiku lákání, stimulování a dotování cizích podniků, na úkor tvorby vlastní vrstvy národních kapitalistů a podnikatelů

 

 • financovat oxymóron tzv. „ekonomické diplomacie“, tj. souhru oligarchů a státních byrokracií, s pomocí závislých podniků – hrajících „křoví“ na mezinárodní politické scéně

 

 • ignorovat vládní podporu odprodeje celých subdodavatelských řetězců přímo do zahraničních (např. korejských) rukou – a tak přímo ohrožovat konkurenceschopnost tradičně místních subdodavatelů

 

 • udržovat aktivity s nízkou přidanou hodnotou (montáže, skladování a subdodavatelství) pro české zaměstnance a odevzdávat (za mísu čočovice) možnosti vysoké přidané hodnoty do zahraničí

 

 • přehlížet, že namísto podílu na přidané hodnotě dostává ČR pouze smluvní mzdy a platy za montážní a subdodavatelské služby – a ještě za ně stát doplácí extra, z vybraných daní

 

 • výběr daně z přidané hodnoty není nízký jen kvůli zlodějně a podvodům, ale hlavně kvůli nízké tvorbě přidané hodnoty. Bez růstu přidané hodnoty musí i výběr daně z přidané hodnoty klesat – zákonitě. Nejde o vědu

 

 • neporovnávat míru nezaměstnanosti s mírou zaměstnanosti: být nezaměstnaný není totéž jako být bez práce (opustit pracovní sílu). Např. v USA opustilo pracovní sílu od začátku krize přes 17 mil. lidí – proto tam míra nezaměstnanosti stále klesá. (Až bude v pracovní síle jen pár lidí, bude nezaměstnanost nulová, ale bez práce budou téměř všichni; opět, nejde o vědu)

 

 • nesledovat podíl HNP (hrubý národní produkt) na celkovém HDP země: je třeba vědět, co je naše, a co jejich

 

 • ignorovat, že svět neprochází cyklickou krizí, ale historickou, nezvratnou transformací a metamorfózou – jde i o budoucnost ČR

 

 • nechávat české vzdělávání v rukou ministerstva školství a jeho akreditačních komisí. Naopak, každá škola musí hledat svoji vlastní cestu – nejen v USA, ale i v ČR

 

 • zavírat oči (a vymýšlet si výmluvy) nad nedostatečnou úrovní jazykových znalostí, obzvláště v angličtině a němčině; epidemie zbytečného dabingu dominuje media

 

 • tolerovat degradaci mladých generací státem: akcelerující oslabování jejich individuální ambice, sebedůvěry, autonomie, inovativnosti a podnikavosti nemůže v dnešním světě uspět; vozit se na jazykovém chvostu není slibnou strategií

 

 • znevýhodňovat a omezovat soukromé, podnikové a podnikatelské školky, školy a univerzity – v nich spočívá budoucnost vzdělávání

 

 • udržovat strategii zírání do čísel (pohled do zpětného zrcátka), bez jakékoliv diagnózy příčin a následků, pochopení trendů, a domáhání se Proč? – což je vlastním posláním nových medií

 

 • ignorovat, že ekonomika ČR je výrazně odvozená, neautonomní a závislá na západní Evropě (Německu), která je návazně závislá na Číně, USA, Japonsku, Indii, atp. Tyto ekonomiky je třeba sledovat a z nich budoucí prospekty odvozovat, ne naopak

 

 • přeceňovat vliv ČNB na domácí i okolní ekonomické pohyby; ČNB se liší od ostatních centrálních bank tím, že intervenuje v ekonomice tak převážně odvozené a tudíž neschopné výrazných tržních reakcí

 

 • nadále konzumovat polopravdy, desinterpretace, manipulace a stranicko-ideologické barvení na růžovo tanků reality

 

 • ignorovat amerického vzbouřence Trumpa: Our leaders are stupid. Our politicians are stupid. Už kvůli té angličtině. Nikdo vám to nepřeloží – je to i pro dabing příliš blízké

Žádnou ekonomiku, ani společnost, nelze řídit s pohledem upřeným do zpětného zrcátka

Chyby minulosti nelze napravit politicko-mediální propagandou stejného myšlení, které k nim vedlo

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)