Církve chtějí vracet i pozemky, které kdysi propadly jako zástavy bankám, tvrdí úřad

Napsal/a Robert Břešťan 3. srpna 2020
FacebookTwitterPocketE-mail

Nepřekvapí, že komunistický poslanec Miroslav Grebeníček církve „příliš nemusí“. Byl také jedním z těch, kdo se aktivně obrátili na zvláštní komisi při Státním pozemkovém úřadu s tím, že strahovští premonstráti měli získat v restitucích některé pozemky neoprávněně. Podle Grebeníčka je dali kdysi do zástavy za půjčku, kterou pak údajně nesplatili.

Věcí se zabývala Komise pro audit majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, kterou při Státním pozemkovém úřadu nechal zřídit v srpnu 2018 ministr zemědělství Miroslav Toman.

V tomto případě však dala komise – která ale nemá žádné výkonné ani politické pravomoci – za pravdu církvi: „Byly prověřeny příslušné pozemkové knihy, ale výše uvedená skutečnost v nich zaznamenána nebyla a není tak z právního pohledu relevantní,“ stojí v závěrečné zprávě, již dostane na stůl i vláda.


K tématu jsme již vydali tyto texty:

Pojďme znovu jednat o církevních restitucích, navrhuje zvláštní komise pozemkového úřadu

Stát nám vrací majetek pomalu a soudy zkoušejí přepisovat dějiny, vadí církvím


Komise ale sepsala několik jiných případů, kdy podle ní církve dostaly některé pozemky neoprávněně. V archivech České národní banky či ministerstva zemědělství objevila prý dokumenty svědčící o tom, že statky či pozemky některých církví byly v zástavě u bank, jimž také propadly.

Týkat se to má například Rytířského řádu křižovníků s Červenou hvězdou, Augustiniánů v Brně, či Benediktinského kláštera v Rajhradě.

Zpráva naznačuje, že případů mohlo být ve skutečnosti mnohem více. Problém je prý v tom, že „velká část archivu MZe byla v roce 2002 postižena povodněmi a nenávratně zničena“. A to právě i ta část, kde se měly nalézat údaje o tzv. vázaných kontech, tedy zástavách pro banky ze strany konkrétních církví.

Podle autorů zprávy proto nelze přesně stanovit, kdy a v jaké míře byly zástavy umořeny a kdy pozemky, které některé církve nyní po státu požadovaly zpět, bankám naopak v minulosti propadly.

Dosud vydané pozemky v rámci církevních restitucí (podle druhu pozemku)

ZDROJ: Komise pro audit majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

„Komise vycházela mimo jiné i z pečlivě provedené rešerše z archivu ČNB a zachytila pouze malé množství těchto případů. I kdyby se ale podařilo archiv ministerstva zrestaurovat, nebylo by možné nově zjištěná fakta právně využít. Jednak z důvodu prekluzních lhůt, jednak z hlediska konstrukce zákona, zejména smluvního ujednání mezi státem a církvemi o finanční kompenzaci,“ říká mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Právě fakt, že náhrada se týká i „nemovitostí a věcí, které by za obvyklých podmínek musely být vykoupeny, směněny nebo jiným způsobem nahrazeny“, označuje komise za významnou vadu zákona.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


 

„K poškození státu v podstatě došlo dvojím způsobem. Za prvé se tyto nemovitosti dostaly do celkové sumy pro výpočet celkové hodnoty církevního jmění a v důsledku toho je celková suma nadhodnocena. Za druhé, i za tyto nemovitosti, které jednoznačně podléhaly sankčnímu režimu podle dekretů prezidenta republiky, dostanou církve tak jako tak finanční náhradu v rámci smluvního ujednání,“ stojí v textu závěrečné zprávy komise.

Za ideální variantu je pak označena možnost, že by se po pravomocném ukončení probíhajících soudních sporů mezi konkrétními církvemi a příslušnými pozemkovými úřady udělal nový soupis majetku, který nebyl církvím a náboženským společnostem nakonec vydán, a o vypočtenou částku by se snížila na základě dodatku ke smlouvám uzavřených mezi církvemi a státem finanční náhrada.

Česká biskupská konference, byť měla v desetičlenné komisi jednoho svého člena, generálního sekretáře Stanislava Přibyla, obsah závěrečné zprávy bere spíše s nadhledem. „Zprávu chápeme jako produkt orgánu, který musel nějak obhájit svoji existenci. Její význam nechceme přeceňovat,“ říká mluvčí ČBK Monika Klimentová.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)