Chemický střet zájmů Andreje Babiše: miliardy v ekologických sanacích

Napsal/a Ondřej Neumann 30. dubna 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Hned dvojnásobný střet zájmů Andreje Babiše odhalil HlídacíPes.org při mapování miliardových zakázek na likvidaci starých ekologických zátěží vzniklých před rokem 1989.


V článku se dočtete:

  • Babišem řízené Ministerstvo financí chce převzít dohled nad likvidací ropných lagun po chemičce Ostramo v Ostravě.
  • Zároveň se Babišova chemička Deza uchází o zakázku na likvidaci kalů, jejíž výše přesahuje 350 milionů korun.
  • Na Ostravsko Babiš razantně vzkazuje, že na likvidaci lagun nepošle ani korunu navíc nad schválené 4,2 miliardy.
  • Jako majitel pardubické chemičky Synthesia žádá po „svém“ ministerstvu financí „významně vyšší“ garance nad schválených 3,12 miliardy korun.

Andrej Babiš jako ministr financí razatně vystupuje proti miliardovému navýšení státních záruk na vyčištění areálu po chemičce Ostramo v Ostravě. Tentýž Andrej Babiš, tentokráte v roli majitele skupiny Agrofert, usiluje o podstatné navýšení garancí u své chemičky Synthesia.

O žádosti Babiše – podnikatele, bude rozhodovat Babiš – politik.

Babišova Synthesia chce „významně více“

Stát odhadoval, že likvidace ekologických škod na pozemcích v majetku pardubické Synthesie, chemičky ze skupiny Agrofert, vyjde na 3,21 miliardy korun. Na stejnou částku také v minulosti poskytl garanci již zaniklý Fond národního majetku (FNM).

Zadávání sanačních ekozakázek je v kompetenci ministerstva financí jako nástupce FNM. Původně chtěl stát za éry ministra financí Miroslava Kalouska vyřešit odstranění starých škod jediným supertendrem za zhruba 50 miliard korun.

Nečasova vláda ho po protestech odborníků v prosinci 2011 zrušila. A Synthesia zareagovala žádostí o navýšení dosavadní více než třímiliardové garance.

Potvrzuje to pohled do zatím poslední zveřejněné výroční zprávy Agrofertu za rok 2013:

„V souvislosti se změnou záměru státu o způsobu zajištění likvidace starých ekologických zátěží (…) společnost provedla aktualizaci odhadu nákladů na likvidaci starých ekologických zátěží v areálu. Vzhledem ke značné časové prodlevě lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že náklady na likvidaci budou významně vyšší, než bylo odhadnuto v původním ekologickém auditu, na základě kterého byly poskytnuty společnosti státní garance za likvidaci starých ekologických zátěží. Společnost proto požádala o vydání rozhodnutí ke zvýše­ní státní garance na likvidaci starých ekologických zátěží,“ píše se ve výroční zprávě s tím, že ministerstvo financí do konce roku 2013 o žádosti nerozhodlo.

Babišovo ministerstvo mlží…

Od 29. ledna 2014 je už ministrem financí majitel Agrofertu (potažmo Synthesie) Andrej Babiš, což zadělává na pořádný (a dosud utajený) střet zájmů.

HlídacíPes.org se proto na Ministerstvo financí i Agrofert obrátil s dotazem, zda již bylo o žádosti Synthesie „o vydání rozhodnutí ke zvýšení státní garance“ rozhodnuto či nikoliv a o kolik chemička požaduje záruku navýšit.

„Rozhodnutí o navýšení garance z ekologické smlouvy mezi MF a společností Synthesia a.s. nebylo vydáno,“  napsal mluvčí ministerstva Radek Ležatka. V současné době je prý zpracovávána aktualizace analýzy rizika, která „mj. přehodnotí koncepci jednotlivých sanačních zákroků (…). Na základě tohoto dokumentu bude rozhodnuto o dalším postupu“

Před dalším jednáním o navýšení/ nenavýšení garance bude rozhodně Ministerstvo financí prosazovat zahájení sanačních zákroků v ohniscích z finančních prostředků ve stávající garanci,“ dodal Ležatka.

Na doplňující dotaz, o kolik žádá Synthesia garanci navýšit pak Ležatka odpověděl poněkud překvapivě: „V současné době společnost Synthesia a.s. o žádné navýšení garance z ekologické smlouvy nežádá a Ministerstvo financí žádnou takovou žádost nevyřizuje.“

V současné době prý ministerstvo zpracovává první etapu „aktualizace analýzy rizika v areálu Rybitví“, v přípravě je je zadání 2. etapy aktualizace analýzy rizika, „která bude zadána formou otevřené výzvy v průběhu druhého čtvrtletí tohoto roku“.

„Až na základě těchto dvou dokumentů bude rozhodnuto o dalším postupu, nicméně v garanci z ekologické smlouvy je ještě dostatek finančních prostředků a Ministerstvo financí bude prosazovat zahájení sanací v ohniscích znečištění, nikoliv navyšování garance,“ dodal za ministerstvo Ležatka.

… Babišův Agrofert opatrně potvrzuje

Agrofert ve své reakci nejprve nabídl historizující shrnutí: záležitost Agrofert řeší už od roku 1997, kdy došlo k prvním jednáním s tehdejším Fondem národního majetku; vznik ekologické zátěže se navíc datuje do období před rokem 1989

„Koncern Agrofert nemá na jejím vzniku žádný podíl. Do společnosti Synthesia majetkově vstoupil později. V roce 2012, tedy před vstupem pana Babiše do vlády, byla hodnota případné sanace kalů skutečně zaktualizována (oproti posledním odhadům z roku 2002),“ říká mluvčí Babišova konglomerátu Karel Hanzelka.

„V této věci nebylo za téměř 20 let vydáno ze strany státních orgánů žádné rozhodnutí a ani je v nejbližší době neočekáváme. Naopak si dovolíme připomenout, že jsme do ekologizace chemické výroby investovali v našich továrnách miliardy korun z vlastních prostředků,“ dodal v písemné odpovědi Hanzelka.

Na doplňující dotazy pak Hanzelka upřesnil: „Ze strany společnosti Synthesia (resp. koncernu Agrofert) nedošlo v r. 2012 k podání žádné nové žádosti na Ministerstvo financí o navýšení garance, pouze došlo k aktualizaci hodnoty garance na základě uzavřené smlouvy z roku 2002. Připomínáme, že jde o událost datující se před příchod pana Babiše do ministerské funkce“.

Z porovnání výroční zprávy Agrofertu za rok 2013, vyjádření obou mluvčích i informací od zainteresovaných je ale zřejmé, že Babišova Synthesia chce po Babišově Ministerstvu financí „významně vyšší“ garanci než 3,12 miliardy korun.

A existuje i konkrétní suma, o niž žádá garanci zvýšit. Jak Ministerstvo financí, tak i Agrofert ji však i přes opakované žádosti HlídacíPes.org odmítly sdělit.

Nabízíme proto alepoň tabulku, kolik se v roce 2014 z veřejných peněz proinvestovalo na likvidaci starých ekologických zátěží.

V Synthesii se v roce 2014 sanovalo za téměř 60 milionů korun, do konce loňského roku se z garantované sumy 3, 21 miliardy korun utratilo podle informace mluvčího Ležatky 495 milionů korun.

TOP 10 nejnákladnějších sanací za rok 2014

Nabyvatel privatizovaného majetkuČerpáno v korunách (s DPH)
UNIPETROL297 030 134
SPOLANA a.s.  99 138 991
DIAMO s.p. – laguny Ostramo  85 873 588
Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.  81 490 995
Aircraft Industries a.s.  79 937 697
Synthesia a.s.  59 832 499
PARAMO a.s. závod Kolín  37 002 833
MAGNETON a.s.  26 881 926
RWE Energie s.r.o.  24 553 692
ÚJV Řež a.s.  23 912 349
Zdroj: Ministerstvo financí, údaje k 31. 1. 2015
Poznámka: V částkách jsou zahrnuty všechny práce spojené s odstraňováním starých ekologických zátěží (sanace, analýzy rizik, supervize atd.)
 

Tance kolem horké kaše

Mlžení a mlčení je pochopitelné. Ve stejné době, kdy Andrej Babiš v zájmu své chemičky argumentuje (logicky) vyššími cenami prací oproti roku 2002 a původně neodhalenými ekologickými zátěžemi, se na druhém konci republiky – v Ostravě – tentýž Babiš staví zásadně proti jakémukoliv navýšení garancí při likvidaci ropných lagun po chemičce Ostramo.

V březnu letošního roku se nechal u ropných lagun natáčet a fotit a říkal věty typu: „Tak kde jsou ty miliardy, nějak je tu nevidím,“ či „Státní podnik Diamo podle nás už tuto zakázku dělat nemá. Domnívám se, že Ministerstvo financí je k tomu kompetentní a zvládlo by to lépe. Doufám, že o tom ministra průmyslu Mládka přesvědčím“.

Narážel tím na skutečnost, že ekologickou sanaci lagun v Ostramu má v gesci státní podnik Diamo a tudíž Ministerstvo průmyslu řízené Janem Mládkem z ČSSD. A právě tohle by rád Andrej Babiš změnil.

Svoji logiku tento krok má, neboť likvidace ostatních ekologických zátěží řídí právě resort financí. „Máme pod sebou 248 ekologických zakázek. Dříve byly tyto akce předmětem různých podivných kšeftů. My to ale děláme transparentně a za poloviční ceny. Myslím si, že zvládneme i laguny,“ tvrdí ministr financí.

Ministr Mládek však předání kompetencí Babišovu úřadu vytrvale odmítá. Jeho mluvčí František Kotrba pak na dotaz HlídacíPes.org mimo jiné argumentuje i následovně: „Ministerstvo financí je zastoupeno ve všech orgánech, které schvalují tyto veřejné zakázky a mají tedy zcela prokazatelnou možnost jejich průběh ovlivnit.“

A právě tento fakt ukazuje na další střet zájmů Andreje Babiše, politika a byznysmena v jedné osobě.

Ani korunu navíc. Až na tu zakázku pro moji firmu…

Babiš opakovaně zdůrazňuje, že státní garance na likvidaci lagun nesmí překročit odsouhlasených 4,04 miliardy a že se o to sám zasadí. Jedinou další sumu, kterou je Ministerstvo financí ochotno do Ostrama poslat, je podle dřívejších slov Babišova náměstka Ondřeje Závodského zhruba 350 milionů na likvidaci dodatečně objevených kalů.

Čím se však Andrej Babiš na Ostravsku pochlubit zapomněl, je skutečnost, že o dodatečné stovky milionů za sanaci lagun nově soupeří i jeho chemička DEZA.

A že právě sdružení Energie Kladno, Vysoká škola báňská a DEZA patří mezi favority souteže vypsané státním podnikem Diamo. O zakázku se uchází pět subjektů. DEZA a spol nabízejí nejnižší cenu – 351 598 000 korun. Pro srovnání, nejvyšší cena v tendru je 455 520 950 korun.

… všechno špatně! Až na tu jednu zakázku

Podle šéfa Diama Tomáše Rychtaříka by stát mohl s vítězným dodavatelem podepsat smlouvu do konce roku. „S průběhem této soutěže nemáme problém,“ ujišťuje Babišův náměstek Závodský. A to přesto, že jinak resort financí na dosavadním průběhu sanací lagun nevidí nic pozitivního, viz již citované prohlášení „Tak kde jsou ty miliardy, nějak je tu nevidím“.

Mluvčí Agrofertu Hanzelka trvá na tom, že možná státní zakázka pro DEZU nemá s politickým angažmá majitele Agrofertu nic společného:

„Pokud jde o účast společnosti Deza v konsorciu firem, které se hlásí do veřejné soutěže na likvidaci ropné laguny po bývalé chemičce Ostramo, byla Deza v roce 2013 (opět před vstupem p. Babiše do vrcholné politiky) oslovena a pozvána do konsorcia ostatními členy konsorcia vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem se zpracováním černouhelných dehtů. Hlavní úlohou společnosti Deza má být poskytování laboratorního vybavení a zkušeností našich zaměstnanců při provádění průběžných analýz odebíraných vzorků. Finanční objem případné zakázky je pro společnost Deza, resp. koncern Agrofert, zanedbatelný.“

 


Ekologické sanace v číslech

Za likvidaci ekologických škod vzniklých před rokem 1989 stát k 31. lednu 2015 utratil 59,4 miliardy korun, z toho v roce 2014 v součtu 1,115 miliardy korun (bez nákladů na financování DIAMO s.p. odštěpný závod Těžba a úprava uranu).

Ministerstvo financí eviduje celkem cca 154,7 miliardy korun včetně DPH v závazcích z účinných ekologických smluv nepočítaje závazky k TÚU DIAMO s.p. (32 mld. Kč).

Z těchto evidovaných závazků z účinných ekologických smluv je cca 55,1 mld. Kč vázáno v realizačních smlouvách a z toho je uhrazeno cca 51 mld. Kč. Takže zbývá uhradit na již nasmlouvané akce cca 4,1 mld. Kč. Disponibilních prostředků v garancích z účinných smluv zbývá 154,7 – 55,1 = 99,6 mld. Kč.

 

TOP 10 nejnákladnějších provedených sanací

Nabyvatel privatizovaného majetkuHodnota smluv s DPHČerpáno s DPH
ŠKODA INVESTMENT a.s.11 066 753 61011 067 342 757
SPOLANA a.s.5 695 235 8775 555 373 994
UNIPETROL a.s.4 746 414 7513 871 490 315
DIAMO s.p.- Těžba a úprava uranu3 806 912 6323 787 286 690
Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.2 914 934 7512 768 418 859
OKK Koksovny a.s.(bývalé OKD)2 778 094 8212 656 021 249
DIAMO s.p.– laguny Ostramo4 039 941 7452 641 705 441
PARAMO a.s, závod Kolín1 878 419 4601 723 670 312
Aircraft Industries a.s.1 561 101 8241 547 044 971
WALTER a.s.1 280 611 9951 262 194 608
Zdroj: Ministerstvo financí, údaje k 31. 1. 2015
Poznámka: V částkách jsou zahrnuty všechny práce spojené s odstraňováním starých ekologických zátěží (sanace, analýzy rizik, supervize atd.)

 


Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)