Generál ve výslužbě Andor Šándor doporučuje protizávalový protiletecký kryt iBunker... Foto: ČTK/ Profimedia

Bývalí komunističtí lampasáci versus disidenti. Jedněm zrušit, druhým přidat

Napsal/a Vojtěch Razima 24. listopadu 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Signatář Charty 77 a zakladatel knihovny samizdatové literatury Libri prohibiti Jiří Gruntorád drží již od 17. listopadu před Úřadem vlády hladovku a protestuje tak proti neřešení problému nízkých důchodů členů třetího odboje. Jeho protest ostře kontrastuje s tím, jak je postaráno o bývalé komunistické lampasáky.

Jiří Gruntorád začal protestovat minulý pátek 17. listopadu a hned druhý den se k němu přidal další ze signatářů Charty 77 a občanský aktivista John Bok. Disidenti a disidentky se potýkají s nízkými přiznanými důchody, protože často byli vězněni, nemohli pracovat nebo byli nuceni emigrovat.

Podle Boka situace vyvrcholila právě teď, protože se vláda sice přihlásila k principům Charty 77, ale nedodržuje je.

Se situací bývalých odpůrců komunistického režimu často ostře kontrastuje to, jak se stát stará o bývalé opory komunistického režimu.

Státem štědře placení

Výsluhová renta náleží členům bezpečnostních sborů a ozbrojených složek, kteří v nich působili v takzvaném služebním poměru. Hlavní podmínkou pro nárok na výsluhu je, že daná osoba odchází ze služby, kterou vykonávala minimálně 15 let, za předpokladu, že nebyla propuštěna za úmyslné spáchání trestného činu.

Minulý rok stát podle zjištění Ekonomického deníku bývalým příslušníkům ozbrojených složek vyplatil na výsluhách 12,5 miliardy korun. Nedaněný výsluhový příspěvek navíc od ledna 2023 stoupne o 2,55 %.

Zde pár případů takových kádrů.

Andor Šándor

Jedním z komunistických lampasáků, kteří se v novém režimu velmi dobře uchytili, je brigádní generál ve výslužbě Andor Šándor. Ten v letech 1980 až 1984 zastával velitelské a štábní funkce motostřelecké divize v Karlových Varech. Od roku 1983 byl členem KSČ.

V letech 1984 až 1986 absolvoval zpravodajský kurz Generálního štábu Československé lidové armády. Od roku 1986 pak na generálním štábu působil. Poté byl z tohoto místa stažen a připravoval se na vysazení do zahraničí, k čemuž před listopadem 1989 již nedošlo. Jeho kariéra však pokračovala i za nového režimu a v letech 2001 až 2002 byl v hodnosti brigádního generála náčelníkem rozvědky. Do civilu odešel 1. srpna 2002.

V září 2014 Šándor například uzavřel s Dopravním podnikem Prahy (DPP) smlouvu na „poradenské služby a odborné konzultace v oblasti bezpečnostní politiky a realizace bezpečnostních opatření“. Smluvní odměna činila 2500 korun za hodinu práce bez DPH.  To je luxusní hodinová sazba i dnes, natož v roce 2014.

Co přesně a zda vůbec něco Šándor pro městský dopravní podnik dělal, se autorovi tohoto textu nepodařilo zjistit, jisté je, že DPP objednával každý měsíc od „experta“ Šándora 50 hodin práce. Šándor si tak k výsluhovému příspěvku mohl každý měsíc přičíst ještě 125 tisíc korun. Od září 2014 do roku 2017 tak Andor Šándor dostal vyplaceno od DPP více než čtyři miliony korun.

Jiří Šedivý

Profesionální kariéru vojáka z povolání začal Jiří Šedivý za normalizace v roce 1971 po absolvování Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové. V letech 1971 až 1975 vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. V roce 1985 byl jmenován do funkce velitele 17. tankového pluku v Týně nad Vltavou. Šedivý byl do roku 1989 členem KSČ.

Šedivý se neztratil ani po revoluci. V září 1997 byl ustanoven do funkce velitele pozemního vojska. V květnu 1998 byl jmenován náčelníkem Generálního štábu. V prosinci roku 2002 odešel do civilu v hodnosti armádního generála.

Po svém odchodu do civilu v srpnu 2003 si Šedivý založil lobbistickou firmu. Jmenuje se Generals s.r.o.. Generál Šedivý je jediným společníkem a jediným jednatelem této společnosti.

Šedivý například radil firmám, jak uspět při armádních zakázkách. Pracoval pro americkou zbrojovku General Dynamics, která dodala vojákům obrněné transportéry Pandur. Šedivý také lobboval za nákup dražších a horších amerických vrtulníků Bell UH-1Y Venom za 17,3 miliardy korun (autor za to na něj podal v červenci 2023 trestní oznámení).

Z výše uvedeného je zřejmé, že vysloužilí generálové mají přístup do nejvyšších pater armádní hierarchie a kuloárů ministrů obrany. Přitom je stát štědře platí ve formě měsíčního výsluhového příspěvku. Ten se u bývalého armádního generála Šedivého, po třiceti odsloužených letech, v roce 2023 pohybuje kolem 80 000 korun čistého a je pravidelně valorizován.

Tím se česká demokracie zásadně liší od demokracie americké, kde je jasné, kdo je kdo a kdo je placen z čích peněz a kdo zastupuje čí zájmy.

„Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ ale většinou neplatí pro české generály v záloze. Na rozdíl od USA se lobbisté zatím nikde nemusejí registrovat a průchod otáčivými dveřmi ze světa plánování vojenské poptávky do světa jejího uspokojování není nijak krátkodobě ani dlouhodobě limitován.

Malá domů v době covidu

Autor tohoto textu v srpnu 2022 vyzval vládu k naplnění jejích slibů o transparentním způsobu vládnutí, a to nejen přijetím zákona o lobbingu, ale zejména implementací obdobného ustanovení, jako je americký 18 U.S. Code § 207 – Restrictions on former officers, employees, and elected officials of the executive and legislative branches, do zákonů upravujících služební poměr vojáků a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů. Autor zejména navrhuje, aby ten, kdo lobbuje, ztratil nárok na výsluhový příspěvek.

Pražský magistrát si v době covidové krize, v létě roku 2020 objednal od Šedivého firmy Generals „Provedení řízených rozhovorů s radními hl. m. Prahy a vybranými řediteli odborů MHMP, jejich vyhodnocení a návrhy na optimalizaci Činností orgánu krizového řízeni hl. m, Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy při řešeni situace obdobného charakteru.“ Šedivého firma za to dostala 90 750 korun.

Potřebnost provedení rozhovorů a kvalitu výstupů, nechť posoudí laskavý čtenář sám. Podle autorova názoru nešlo o nic jiného než o malou domů v době covidové krize na samé hranici etického jednání.

Nikoho by patrně nemělo překvapit, že pod závěrečnou zprávou „Spolupráce při zpracování Závěrečné zprávy k řešení krizové situace ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru na území hl.m.Prahy“ je vedle Jiřího Šedivého   podepsán i jeho někdejší stranický kolega v ozbrojených řadách KSČ Andor Šándor.

V našem výčtu dobře zabezpečených bývalých komunistických lampasáků nelze opomenout ani současného prezidenta Petra Pavla.

Připomeňme, že byl během listopadových dní roku 1989 profesionálním vojákem, členem KSČ, studentem zpravodajského kurzu, po jehož absolvování se měl stát komunistickým rozvědčíkem na Západě s krycím jménem Pávek.

Výsluhový příspěvek vojáků, policistů a bachařů má primárně sloužit k sociálnímu zabezpečení těchto osob, když už nejsou schopni vykonávat svoji profesi a jejich uplatnění na trhu práce je z důvodu předchozí vysilující a náročné služby podstatně ztížené.

To však zjevně není případ ani jednoho z bývalých vysokých lampasáků. Autor je přesvědčen, že ti vojáci, policisté a bachaři, které dál zaměstnává stát či jiná veřejná instituce nebo kteří se věnují lobbingu, nemají mít na výsluhy nárok. V červenci 2023 k provedení této legislativní změny vyzval všechny zákonodárce.


Autor tohoto textu Vojtěch Razima byl zpravodajským důstojníkem Bezpečnostní informační služby a důstojníkem policejního útvaru Služba pro odhalování korupce (SPOK). Později pracoval jako konzultant ve společnosti Deloitte a zastával i pozici bezpečnostního ředitele Komerční banky. V roce 2009 založil watchdogovou organizaci Kverulant.org o.p.s., kterou od té doby vede.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)