„Vyhrál“ Babiš spor o zápis ve svazcích StB? Jeho výroky ukazují na svérázné pojetí pravdy

Napsal/a Aleš Rozehnal 19. února 2018
FacebookTwitterPocketE-mail

„Já jsem to vyhrál. A znovu to vyhraju,“ řekl Andrej Babiš poté, co bratislavský krajský soud pravomocně zamítl žalobu ve sporu o oprávněnost zápisu jeho jména ve svazcích StB. I když odmyslíme, že označovat zamítnutí žaloby jako žalobcovu výhru je značně rázovité, není možno bagatelizovat tento premiérův výrok pouze odkazem na jeho svérázný přístup k faktům a pravdě.

Premiér v demisi Andrej Babiš, a dlužno říci, že i mnohá média, totiž úspěšně zamlžili podstatu sporu, který Babiš vedl s Ústavem paměti národa.

Tento spor se totiž týkal pouze toho, zda je Andrej Babiš evidován ve svazcích Státní bezpečnosti oprávněně, či nikoli. Nicméně i osoba, která byla jako agent evidována ve svazku StB neoprávněně, mohla být agentem této tajné policie komunistického režimu.

Jak dobří byli v StB úředníci?

Důvody neoprávněnosti zápisu do evidence agentů Státní bezpečnosti totiž ve velkém počtu případů nespočívají v tom, že by daná osoba s StB nespolupracovala, ale v tom, že tento zápis proběhl v rozporu s tehdy platnými právními předpisy.

Ministerstvo vnitra vydalo totiž závazné směrnice, jak má vypadat „verbovka“ agentů a s tím související dokumentace. A toho využilo velké množství lidí, kteří se zdánlivě očistili a docílili soudního rozhodnutí o tom, že byli uvedeni v seznamu Státní bezpečnosti neoprávněně.

Pracovníci Státní bezpečnosti sice zřejmě byli velmi dobří v tom, jak terorizovat své spoluobčany, ale příliš pečliví administrátoři to nebyli.

Pokud se tedy například „verbovky“ neúčastnily osoby, které se účastnit měly, byl zápis do evidence StB neoprávněný, protože proběhl v rozporu s tehdy platnými právními předpisy.

Stejně tak bylo vadou „verbovky“ i to, pokud byla ve vázacím aktu nějaká formální chyba, například špatná textace slibu nebo absence uvedení místa získání agenta.

Neoprávněný zápis není očištění

Z uvedeného je vidět, že prosté konstatování soudu, že někdo byl v evidenci StB veden neoprávněně, nám nemusí říct vůbec nic o tom, zda byl či nebyl agentem této organizace.

Daleko důležitější jsou důvody této neoprávněnosti, které se však může veřejnost dozvědět pouze z odůvodnění rozsudku a nikoli pouze z jeho výroku.

Andrej Babiš má však pravdu v tom, že může žalobu na vyslovení neoprávněnosti své evidence uplatnit ještě jednou, aniž by jeho žaloba byla zamítnuta z důvodu překážky rozsouzené věci.

Může totiž zažalovat ještě Slovenskou republiku zastoupenou Ministerstvem vnitra a soud se se bude muset danou věcí znova zabývat.

Při rozhodování věci však bude muset přihlížet k právnímu názoru Ústavního soudu, který jeho kauzu rovněž projednával. A zde nastane pro Andreje Babiše závažný problém.

Svědci na jedno použití

Veškerá jeho tvrzení o neoprávněnosti jeho záznamu jakožto agenta jsou totiž opřena o výpovědi bývalých důstojníků tajné policie, kteří byli odpovědní za vedení jeho spisu.

Tito důstojníci vypověděli, že si celý spis vymysleli a že Andrej Babiš neměl o své spolupráci se Státní bezpečností ani ponětí. Ústavní soud ohledně jejich výpovědí vyjadřuje značné rozpaky.

Celkem logicky se ptá, jak je možné je považovat za důvěryhodné, když z jejich výpovědí vyplývá, že při zakládání a vedení svazku Andreje Babiš jednali v rozporu se svými povinnostmi příslušníků Sboru národní bezpečnosti a v rozporu s vnitřními řídícími akty.

Stejně tak se Ústavní soud podivuje nad tím, proč tito svědkové zůstávali ve služebním poměru, v rámci něhož byli podle svých tvrzení svými nadřízenými nuceni své povinnosti porušovat, proč tento nátlak nikomu nehlásili.

Ústavní soud uzavírá pasáž ohledně jejich výpovědí tím, že jsou v rozporu s verifikovanými historickými zkušenostmi z doby nesvobody.

Zdá se tedy, že Babišovy výroky o jeho výhře ve sporu a budoucí výhře ve sporu obdobném jsou podobné jeho tvrzení, že nezná vlastníky Čapího hnízda.

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)