Uživatel

Ondřej Čapek

Alternativní Klinika? Odpor proti ní může pramenit spíše z její konformity

KOMENTÁŘ. Případ „Autonomního sociálního centra Klinika“ se zdá být z určitého úhlu pohledu jednoduchý a přesto se vleče, jako by za tím bylo něco víc, než prosté vyklizení prostor a nastolení práva. Ale co když potíž spočívá i v tom že Klinika je naopak nedostatečně radikální, nebo že se „kolektiv Klinika“ snaží o kompromis mezi navzájem se