Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
DAN MATERNA / MFDNES + LN / Profimedia,

Aleš Rozehnal: Za urážlivé výroky prezidenta nenese odpovědnost nikdo, ukazuje kauza Peroutka

To, že Miloš Zeman požaduje po vnučce Ferdinanda Peroutky Terezii Kaslové vyšší náhrady nákladů za jeho právní zastoupení advokátem, ukazuje na bídu právní úpravy odpovědnosti prezidenta. V širších souvislostech navíc celá kauza oslabuje důvěru občanů ve fungování justičního systému. Jde o „inženýrský“ výklad práva, kdy se normy vykládají podobně jako návod k rychlovarné konvici.

Náklady soudního řízení prezidenta by měla paní Kaslová hradit i přes to, že je očividné, že Ferdinand Peroutka nenapsal žádný článek „Hitler je gentleman“ – přestože Miloš Zeman uvedl opak, což je jádrem celého sporu.

Požadavek prezidenta má svůj původ v rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1, který žalobu Terezie Kaslové proti České republice zamítnul. Soud rozhodoval o její žalobě na základě pokynu Nejvyššího soudu nikoli jako o žalobě na ochranu osobnosti, ale jako o žalobě na náhradu újmy způsobené státem nesprávným úředním postupem.

Soud konstatoval, že pro pronášení projevů prezidentem, které jsou dle soudu úředním postupem, žádné právní normy neexistují, a proto je prezident, resp. Česká republika nemohli ani porušit.

Právo není manuál ke konvici

Takový výklad práva je něčím, co se v právnické hantýrce označuje jako „inženýrský“ výklad práva, který považuje právní normy za něco jako návod na obsluhu rychlovarné konvice, aniž by je zasazoval do širšího kontextu právních a společenských norem, a aniž by jim přiřazoval jakýkoli morální rozměr.

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem není možné posuzovat izolovaně, ale v kontextu Listiny základních práv a svobod, ale i příslušných norem týkajících se ochrany osobnosti a v neposlední řadě i obecného korektivu dobrých mravů, mezi které zcela jistě patří i povinnost neuvádět v oficiálních projevech nepravdivé informace, které poškozují práva druhých.

Na druhou stranu je otázka odpovědnosti prezidenta za jeho difamační výroky skutečně složitá. Všechny soudy z různých stupňů soudní soustavy se shodly na tom, že v případě nepravdivých a urážlivých výroků Miloše Zemana na adresu novináře Ferdinanda Peroutky se nejednalo o výroky Miloše Zemana jakožto soukromé osoby, ale o výroky Miloše Zemana jakožto prezidenta republiky. Odpovědnost za tyto výroky tedy nenese Miloš Zeman, ale Česká republika.

Kdo odpovídá za prezidenta

Tato úvaha je zcela jistě správná. K zásahu do cti a důstojnosti Ferdinanda Peroutky tak došlo prezidentem, který ale v daném okamžiku vystupoval za Českou republiku, a tudíž případné sankce mohou postihovat pouze samotnou Českou republiku.

Dále provedený myšlenkový postup soudu však již pochybnosti vzbuzuje. Soudy vycházely z hypotézy, že výroky pronesené prezidentem v rámci jeho pravomoci nevybočují z plnění funkcí státu, tj. nejedná se o exces, ke kterému by došlo tehdy, pokud by prezident sledoval výlučně uspokojování svých osobních zájmů či potřeb. Pouze v případě, kdy by prezident vybočil z rámce fungování České republiky, tj. dopustil se zmiňovaného excesu, mohly by směřovat občanskoprávní sankce přímo proti němu.

Tato úvaha soudu je rovněž v zásadě správná a zcela by platila např. u difamačních výroků učiněných ministrem vlády České republiky. Soud však pomíjí skutečnost, že prezident je ve zcela jiném postavení. Podle Ústavy České republiky totiž není prezident republiky z výkonu své funkce odpovědný.

Okruh právních poměrů, na které dopadá neodpovědnost prezidenta republiky z výkonu jeho funkce, není v Ústavě vymezen. Je však zřejmé, že se jedná o dvě formy odpovědnosti, a to ústavně-politickou a právní. Absence ústavně-politické odpovědnosti vůči prezidentu republiky znamená, že žádný ústavní orgán není oprávněn na základě svého politického rozhodnutí docílit zániku jeho funkce.

Právní neodpovědnost prezidenta republiky vylučuje, aby mu v důsledku jeho protiprávního jednání spojeného s výkonem jeho funkce byla uložena sankce. Právní neodpovědnost se nevztahuje pouze k široce komentované odpovědnosti trestněprávní, ale i k odpovědnosti občanskoprávní, tedy i k odpovědnosti za výroky zasahující do cti a důstojnosti jiných osob.

Pokud je však založena právní neodpovědnost prezidenta za zásahy do cti a důstojnosti jiných osob, je velmi problematické, aby se tato neodpovědnost prezidenta měnila na odpovědnost státu.

Bezcenná omluva?

Jak již bylo uvedeno, Česká republika je odpovědná za výroky svých představitelů. Je tomu tak z toho důvodu, že představitel státu se považuje za zmocněnce státu, za něhož odpovídá Česká republika stejně, jako by újmu způsobila sama.

Pokud je však tento představitel neodpovědný, což znamená, že odpovědnostní právní poměr vůbec nemůže vzniknout, není žádného důvodu, proč by měl vzniknout ve vztahu k České republice.

Za urážlivé výroky prezidenta tedy nenese odpovědnost nikdo. Takový stav je nepřijatelný a je v rozporu s naším chápáním spravedlnosti.

I kdyby ale platilo, že za tyto urážlivé výroky nese odpovědnost Česká republika, vedlo by to rovněž k nežádoucímu výsledku, protože taková odpovědnost zcela narušuje koncepci sankčního charakteru odpovědnosti. Jakou asi satisfakci může pociťovat vnučka Ferdinanda Peroutky, pokud se jí omluví někdo, kdo do cti a důstojnosti jejího děda nezasáhnul?

Právo je velmi neúplným systémem norem, které ze své podstaty nemohou postihovat všechny životní situace. O ústavním právu to platí ještě více. Kauza nákladů řízení Peroutkovy vnučky však naplno odhaluje bídu právní úpravy odpovědnosti, resp. neodpovědnosti prezidenta.

Soudní rozhodnutí o tom, že neexistuje žádný právní předpis, který by obsahoval zákaz urážlivých výroků při projevu prezidenta jakožto úředním postupu, je navíc momentem, který oslabuje důvěru občanů ve fungování justičního systému.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

23 komentářů

 1. Tondach napsal:

  Tvůrci ústavy prostě nepředpokládali, co si Češi moho zvolit na Hrad! Dokonce dvakrát!

  • Ať žije České království napsal:

   A proto : ,, Na hrad patří Král!!!“

   • Dušan napsal:

    … Co by lidmi nepohrdal, motivoval je a byl jím vzorným příkladem, toho nejvíc potřebuje tato zem. 🙂

 2. Evropan napsal:

  Soudit se s politikem? Nesmysl, zákony jsou na jeho straně. Ostatně ze Zemana by nikdo nevytáhl zlámanou grešli, ani kdyby prezidentem nebyl.

 3. mitchin napsal:

  Pokud někdo nenese odpovědnost za své činy, jedná se zřejmě o nesvéprávnou osobu.

  • Miroslav napsal:

   Plně s vámi souhlasím, takže nenese zodpovědnost ani za to, zda ve svém pošetilém stavu např. někoho přejede autem…krása

 4. Weber napsal:

  Výklad práva ( jeho českého zákoutí) v případu nenalezeného článku o F. Peroutkovi Dr. Rozehnalem je bezesporu silný a snad vyčerpávající, ale jádro předmětného sporu spočívá v tom, že zatím nikomu se nepodařilo T. Kaslovou ( nebo ty, kteří jí pomáhají se v „tom“ babrat) přesvědčit o tom, že jejího předka neurazil nějaký M. Zeman ( tedy jakýsi divný člověk), ale stát, tu Česká republika vlastními ústy?, což by si zasloužilo (z hlediska vnímání kolektivní viny) tesat do kamene. Z mého pohledu tato kauza jen dokazuje jací jsme jako stát, tedy Česká republika stát podivný, směšný a neuspořádaný z hlediska občanského práva, ale zdá se, že v souladu s Ústavou ČR. Dokazuje také jakého člověka jsou zdejší občané (voliči) schopni si zvolit do svého čela ( bez morálky a odpovědnosti za svoji činnost) a co je povedené, tak mnozí se vůbec za to nestydí. Nepochybuji, že je to také o tom, že si občané neuvědomují vlastní odpovědnost za vlastní práva, život, svobodu a čest a především za úroveň sdílené demokracie ve vlastním státě. Zřejmě občanům stačí trousit svá moudra a nadávat na druhé (kteří nesouzní s nimi) na sociálních sítích, či v „diskuzích“ v různých médiích. Jeví se to tak, že společnost opět ujíždí na socialistickém povědomí – oni nahoře se postarají – , já vím AB se snaží ze všech sil, ale bude to stačit? A všem? Bude líp?

 5. Jirka napsal:

  Kdysi dávno na základní škole nám učitelé říkali, že prezident má vystupovat ve společnosti jako morální autorita. Náš pan prezident asi chodil více za školu než do školy a tahle informace k němu nepronikla.

 6. Jarda napsal:

  A jako bych slyšel,, nikdy se neomluvím, nikdy, dobře si to zapamatujte nikdy.

 7. Admirál napsal:

  Zeman?

  Já jsem spokojen. V daném výběru kandidátů byl nejpřijatelnější. Bylo něco za ním, nebyl kandidát bez historie. To samé si řekla nadpoloviční většina Čechů, co se odhodlala jít volit.

 8. Rovnost před zákonem napsal:

  Neodpovědnost prezidenta republiky je prostě právní nesmysl, porušující listinu práv a svobod o rovnosti před zákonem, ke které se hlásí Ústava ČR. To znamená, že Česká republika porušuje zákon a Ústavní soud by to měl napravit!

 9. Bohuš Havel napsal:

  Slušný soud musí požadavek presidenta odmítnout. Sám se dobrovolně připojil k řízení, nebyl řádným účastníkem!

  • Mira napsal:

   To je návrh právního zastoupení protistrany, která je účastníkem sporu. To, že komunikují s prezidentem je bezpředmětné, a soud k tomu nebude vůbec přihlížet.

 10. pepa napsal:

  ano je to smutné!, že za urážlivé výroky na presidenta zemana nenese nikdo odpovědnost

 11. ostuda napsal:

  Jak se říká. Jsme si všichni rovni, někteří však více.

 12. Zeman nemá morální právo být prezidentem napsal:

  Miloš Zeman se zachoval neslušně! To, že to není ochoten a zřejmě ani schopen uznat a omluvit se, ukazuje, že nemá morální právo vykonávat úřad prezidenta republiky! 🙁

  • ondrej napsal:

   presne tak. Mlha dustojnost uradu poslapal opravdu originalnim zpusobem..on to bere jednak jako nastroj pomsty, nastroj sve libovule az zlovule a v neposledni rade pomaha svym darebnym az mafianskym kamaradum. nebude se na nej vzpominat v dobrem, to uz je davno jiste..

  • skeptik napsal:

   Já bych spíše řekl, že ještě dříve než Miloš Zeman se neslušně zachovali voliči, kteří Miloše Zemana zvolili. Více než neslušný prezident mě trápí těch 51,3% neslušných voličů.

 13. Chaloupka napsal:

  Bohužel máme takového člověka na hradě jakého jsme si zvolily. Ústava je na něj krátká tak, alespoň pro naše děti to bude odstrašující případ až jim o tom jednou budeme vyprávět, až to bude za námi .

 14. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  Ono je to snad jako naschvál. Za monarchie cítil panovník osobní odpovědnost za svůj lid, za lidovlády – demokracie nenese odpovědnost nikdo adresný.

 15. Dušan napsal:

  „Ona dobře mířená facka leccos vyřeší. Moje maminka byla učitelka na základní škole, ta měla pro změnu vařečku, kterou si nosila z domu, a plácala děti po zadku, včetně mě, protože mě dva roky učila.“
  Miloš Zeman

 16. petrph napsal:

  Inu, jak se říká „ještě máte co jste chtěli“. Protože, právě v tom jediném lze s panem Rozehnalem naprosto souhlasit, totiž hned na začátku, kde píše „… V širších souvislostech navíc celá kauza oslabuje důvěru občanů ve fungování justičního systému. „.
  On totiž tento případ , tak jak byl rozehrán, žádné legitimní právní řešení nemá, takže si ho mohou soudy přehazovat dalších 10 let, a jeho dlouhodobá medializace jen utvrdí lidi v tom, že celá justice je pro kočku.
  Jak ostatně uvedeno, správně, tu žalobu hned na začátku měly soudy odmítnout, s odkazem na Ústavou daná privilegia prezidenta republiky, čl.65 odst.1. Čehož si byli ovšem i jeho odpůrci rovněž vědomi a proto jí hbitě- převexlovali zástupně na jiné státní instituce, čímž se ale naprosto ztratila jakákoliv morální legitimita – převádět povinnost omluvy na někoho jiného nedává smysl. Navíc, a co je hlavní, možná že existuje společný právní diskurs, o tom že „stát zodpovídá za škody způsobené svými zaměstnanci a činiteli“, ovšem určit která státní instituce tuto zodpovědnost konkrétně nese, je vždy složité takže tato kauza se potáhne ještě dlouho, a uživí se na ní spousta právníků obou stran – a ti budou chtít své palmáre zaplatit – na někomu zaplatit. A že zrovna právníci skutečně morální skrupuje o ty peníze kohokoliv žalovat, nemají, jak i v úvodu zmíněno :))))

Přidávání komentářů není povoleno