Aleš Rozehnal: V čem se Babiš a jeho ministři mýlí. Povinnost vrátit miliardové dotace pro Agrofert reálně hrozí

Napsal/a Aleš Rozehnal 3. prosince 2018
FacebookTwitterPocketE-mail

ANALÝZA. Andrej Babiš dál přes svěřenské fondy ovládá holding Agrofert. A Česku reálně hrozí, že bude muset vrátit miliardy eurodotací pro Agrofert, píše v textu pro HlídacíPes.org právník Aleš Rozehnal.

Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (nestraník za ANO)  jsou svěřenské fondy, které zřídil Andrej Babiš, dostatečnou zárukou nestrannosti premiéra v otázce dotací, a Andrej Babiš tak podle ministra spravedlnosti postupoval podle českého práva. Ministryně financí Alena Schillerová po schůzce s Andrejem Babišem, Janem Kněžínkem a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou uvedla, že vracení dotací poskytnutých Agrofertu České republice nehrozí.

Tato tvrzení však neodpovídají platné právní úpravě. Podle zákona o střetu zájmů je zakázáno poskytnout dotaci nebo investiční pobídku obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Otázkou tedy je, zda je Agrofert, který premiér převedl do svěřenských fondů, osobou, kterou ovládá.

Babiš je beneficientem svěřenských fondů

Andrej Babiš není vlastníkem akcií Agrofertu a nemá v něm tedy žádný podíl. Tím však možnosti ovládání nejsou vyčerpány. Podle zákona o obchodních korporacích je ovládající osobou osoba, která může prosadit jmenování nebo odvolání většiny osob, které jsou členy statutárního nebo kontrolního orgánu korporace.


Zákulisí byznysu českého premiéra mapuje unikátní publikace HlídacíPes.org Babiš. Vůdce pro 21. století. Přečtěte si ji také.


Andrej Babiš prostřednictvím možnosti jmenovat a odvolat svěřenské správce svých fondů má na volbu a odvolávání orgánů korporací soustředěných v holdingu Agrofert stejný vliv jako před vznikem fondů. Navíc mu náleží veškeré plnění z obou svěřenských fondů, tedy v daném případě zejména dividendy.

Součástí českého práva je také nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Evropské unie. Podle tohoto nařízení ke střetu zájmu dochází, pokud je z důvodů hospodářského zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon veřejné funkce. Nemusí tedy dojít k zaujatému a neobjektivnímu výkonu veřejné funkce, postačí, pokud tato možnost hrozí.

Andrej Babiš je nejen zakladatelem svěřenských fondů, na které převedl Agrofert, ale také beneficientem těchto fondů. Z tohoto faktu plyne skutečnost, že má na jejich fungování hospodářský zájem. Z tohoto důvodu je i Andrej Babiš i podle předmětného nařízení ve střetu zájmů.

Vracení dotací? V čem se ministři a jejich premiér mýlí

Ani tvrzení, že České republice nehrozí vracení dotací poskytnutých Agrofertu, neodpovídá právním předpisům.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, platí, že poskytované dotace musí být v souladu s platným právem Evropské unie a členských států.

Pokud tento soulad není dán, má Evropská komise právo zcela nebo částečně zrušit příspěvek Evropské unie a požadovat částku zpět od členského státu s cílem vyloučit z financování Evropské unie výdaje, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy.

Povinnost České republiky vracet dotace poskytnuté Agrofertu tak není vůbec nereálná.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)