Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Generální ředitel ČT Petr Dvořák. Foto: DAN MATERNA / MAFRA / Profimedia
DAN MATERNA / MAFRA / Profimedia,

Aleš Rozehnal: Šéf České televize Dvořák ve střetu zájmů zřejmě není, jeho jednání však budí rozpaky

Obezřetný manažer, kterým by ředitel České televize měl být, by se měl vyhnout byť jen podezření ze střetu zájmů, protože to snižuje jeho důvěryhodnost. Členka Rady České televize Hana Lipovská však s takovým podezřením přišla a je na místě prozkoumat, zda zákony danou situaci skutečně postihují.

Hana Lipovská nakráčela do budovy televize v doprovodu dvou policistů v civilu a na jednání Rady ČT prohlásila, že ředitel televize Petr Dvořák má podíl ve společnosti Gopas, a.s., která poskytuje České televizi školení v oblasti IT. To podle ní výslovně zapovídá zákon o České televizi, zákon o střetu zájmů i občanský zákoník.

Obvinění Hany Lipovské zní závažně. Na úvod je třeba poznamenat, že to, že ředitel České televize vlastní významný podíl ve společnosti, které stejná České televize platí za poradenství, skutečně není příliš vkusné. Jenže co není vkusné, ještě nemusí být protizákonné.

Porušil či neporušil?

Zákon o České televizi zakazuje generálnímu řediteli zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování.

Zda Petr Dvořák tento zákaz porušil, podle dostupných informací není možné posoudit. Petr Dvořák zcela jistě nezastupoval společnost Gopas, a.s. jakožto její statutární orgán. Mohl ji ale zastupovat jako tzv. shadow director, který sice není statutárním orgánem, a otevřeně tak neparticipuje na obchodním vedení ovlivněné korporace, ale jeho příkazy nebo instrukce jsou plněny statutárním orgánem nebo zaměstnanci. V takovém případě by Petr Dvořák zákon o České televizi porušil. Zda k tomu došlo či nikoli, však téměř jistě nebude možné zjistit.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


Zákon o střetu zájmů na situaci popsanou Ing. Lipovskou také dopadá. Bez bližších informací však rovněž není možné konstatovat, zda Petr Dvořák tento zákon porušil či nikoli. Z dostupných dokumentů totiž není možné zjistit, zda se skutečně zdržel jednání, při kterém mohly jeho zájmy plynoucí z vlastnictví akcií společnosti Gopas, a.s. ovlivnit výkon jeho funkce generálního ředitele České televize.

Pro posouzení střetu zájmů podle tohoto zákona bude podstatný způsob, jakým Česká televize smlouvu se společností Gopas, a.s. uzavřela. Je totiž jisté, že se tato společnost nesměla účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek.

Pokud by totiž byla na služby poskytované touto společností vyhlášena Českou televizí veřejná zakázka a Gopas, a.s. se do ní přihlásila, byla by ČT povinna tuto společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Česká televize by nesměla společnosti Gopas, a.s. zadat ani veřejnou zakázku malého rozsahu.

Zaplatit nejméně, inkasovat nejvíce

Rovněž občanský zákoník se střetem zájmů zabývá. Podle něho platí, že zastoupit jiného nemůže ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného. Zájmy České televize a společnosti Gopas, a.s. byly při uzavírání smlouvy zcela jistě v rozporu. Zatímco zájmem České televize bylo zaplatit co nejméně, legitimním zájmem společnosti Gopas, a.s. bylo inkasovat co nejvíce.

Podle občanského zákoníku platí, že dojde-li ke střetu zájmu zákonného zástupce, kterým Petr Dvořák jakožto generální ředitel je, se zájmem zastoupeného, kterým je Česká televize, anebo hrozí-li takový střet, jmenuje soud zastoupenému kolizního opatrovníka.

Z hlediska občanského zákoníku bude podstatné, kdo za Českou televizi smlouvu se společností Gopas, a.s. uzavřel. Pokud by touto osobou byl generální ředitel Dvořák, což je však nepravděpodobné, byla by taková smlouva neplatná a Ing. Dvořák by byl ve střetu zájmů.

Jak je z výše uvedeného vidět, jsou české zákony ke střetu zájmů celkem benevolentní. Jedním z řešení problému střetu zájmů by bylo povinné zveřejňování informací, které by upozorňovaly veřejnost a trh na transakce mezi propojenými osobami, což by byl účinný nástroj proti jednání v rozporu s péčí řádného hospodáře ze strany manažerů.

Dalším ze způsobů, jak prověřit transakce mezi propojenými osobami, je ponechat jejich schválení na interních hodnotitelích, kteří nejsou na věci nijak zainteresovaní.

Schválení sporných transakcí nestrannými či nezávislými evaluátory má několik předností. První je to, že rozhodnutí je relativně levné. Další předností je to, že poctivé transakce zvyšující hodnotu společnosti budou schváleny a chráněny před zpochybněním ze strany dalších osob.

Důležitým mechanismem zabránění obchodů mezi propojenými osobami je také zákaz konkurence. Zákaz konkurence mezi vrcholovými manažery a jejich vlastními společnostmi je nezbytný, neboť takoví manažeři budou nevyhnutelně preferovat jednu z nich. Obecně platí, že obezřetný manažer by se měl vyhnout byť jen podezření ze střetu zájmů.

 

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

16 komentářů

 1. Tondach napsal:

  Ono s některými lidmi jednat prostě nejde! A Lipovská s podporou Bobošíkové jsou zřejmě ten případ!

  • Pavel Liška napsal:

   Je v pořádku Tondachu, že generální ředitel veřejnoprávní televize vlastní firmu, u které si ta stejná veřejnoprávní televize objednává službu ?
   Odpovězte Tondach prosím. Ano nebo ne ?

   • Oskar (hanák z Hané) napsal:

    To přece po Tondachovi nemůžete chtít, aby přiznal, že už se vtom sám nevyzná.

    • Pavel Liška napsal:

     No jo…. Tohle není přece žádný problém ani střet zájmů. Mnohem větším prohřeškem a nebezpečím pro ČT je to předsednictví šachového spolku…. To je Tondachovi – a zdejším pisálkům – úplně jasné… 🙂

   • Tondach napsal:

    Pokud vím, tak ji nevlastní celou a nejsem si jist, že generální ředitel objednává školení ….

    • Tondach napsal:

     Ještě dodám, že jsem nepsal vůbec nic o této „kauze“, jen o tom, že s některými lidmi prostě nejde jednat!

    • Pavel Liška napsal:

     OK, omlouvám se, spoluvlastní…. Ale je konečným příjemcem podílu na zisku oné společnosti. Tzv. beneficientem. A neodpověděl jste mi Tondachu. Je to tedy v pořádku? Ano nebo ne?

 2. stomas napsal:

  Ano, pokud je tam sebemenší podezření, ať to prověří. Ať to ovšem nepozuzují radní, kteří porušují zákon. Takoví nemají v Radě ČT co dělat.

 3. petrph napsal:

  Jinak řečeno, ony to ty zákony postihují poměrně dobře – a jak zmíněno, dotyčný se vyviní snadno, totiž že v té věci vůbec nebude rozhodovat. Skutečně je velice nepravděpodobné, že by generální ředitel osobně sjednával školení:)))
  Samozřejmě, jiná věc by byla, pokud by se na té věci jakkoliv participoval jinak /třeba vydal nějaký příkaz k tomu) – což by se ale muselo prošetřit a prokázat. Čímž tedy měla slavná VeleRada i s paní Lipovskou začít a toto si prošetřit, než vůbec začala tenhle veřejný cirkus, a taky paní Lipovská rozesílat udání na všechny strany..
  Jinak to taky může dopadnout tak, že sice Dvořáka odvolají (na svou zodpovědnost), ten to dá k soudu, tam to vyhraje a tím pádem si budem platit dva ředitelé veřejnoprávní TV …

  • A. S. Pergill napsal:

   Je mi velice líto. To, co uvádíte, by vytvořilo stav důkazní nouze prakticky v každém případu střetu zájmů. Prostě, rozhodovali o tom jeho podřízení a udělali to takto, a my můžeme předpokládat, že k tomu dostali nějaké pokyny. Nebo jednali z vlastní iniciativy. aby si šplhli. V podstatě to samé.

 4. Vlado1 napsal:

  Článek je zavádějící, tendenční – na hraně fake news. Na ředitele ČTV se nevztahuje pouze občanský zákoník. Dle vyjádření kontrolního orgánu je ředitel ve střetu zájmu již v momentě, kdy takové podezření je důvodné – což je v tomto případě naplněno. Doporučuji poslechnout si záznam posledního zasedání rady ČT, kde se tato otázka explicitně probírá.

  • Zzzz napsal:

   Bohužel se již neprobírají zájmy členů rady ČT a jejich kompetentnost, a politika se tiše dere k moci nad ČT… Padni komu padni? Právě paní Lipovská svojí nestranností ukazuje za čí zájmy tam je. Ředitele neobhajuji, pouze považuji nynější hon na čarodějnice za předvolební boj o ČT, a obávám se její / naší budoucnosti.

  • petrph napsal:

   Tedy, jako že někdy ty záznamy originálních projevů poslouchám, abych se dopídil kontextu, tak v tomto případě trvá ten záznam jednání Rady ČT4 hodiny, ale navíc, jak jsem to projížděl, naprostá většina je (jako obvykle) nepodstatný balast. Což asi nikdo poslouchat nebude. Ale hlavně a jak se i psalo, tak během jednání se udělala přestávka, kde si to nejdůležitější projednali „neveřejně“.
   Nicméně je k dispozici Zápis z jednání, kde se dá dočíst, že Rada zatím a pouze
   1… žádá generálního ředitele o písemné zodpovězení otázek ..“. (souvisejících s jeho účastí ve f. Gopas)
   2 . žádá dozorčí komisi, aby prozkoumala všechny vztahy mezi ČT a f. GOPAS
   Tudíž se obávám, že „naplněno“ není vůbec nic..

   • Vlado1 napsal:

    – To se neobávejte. Už samotný fakt, že rada žádá tyto materiály svědčí o tom, že má z nějakého důvodu podezření o jeho střetu zájmů, což naplňuje definici zmíněného pravidla.

 5. Tondach napsal:

  Že vám některým tak strašně vadí, že je možná Dvořák v jakémsi střetu zájmů a nevadí vám, že je premiér v tak ukrutném střetu zájmů!
  Je to v pořádku, Pavle Liško?
  Odpovězte buď ano nebo ne!
  A Oskare (hanáku z Hané) ty taky!

  • Pavel Liška napsal:

   Ano Tondachu, vadí. A hodně. A nikdy, zdůzazňuji NIKDY, jsem netvrdil, že nevadí. Klidně si projděte všechny moje příspěvky.

Přidávání komentářů není povoleno