Ruský voják v Azovstalu... Foto: Profimedia

Aleš Rozehnal: Rusko nemá právo soudit válečné zajatce

Napsal/a Aleš Rozehnal 16. června 2022
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Rusko vyhrožuje ukrajinským vojákům zajatým při boji o ocelárnu Azovstal, že je bude soudit a že jim může být dokonce uložen trest smrti. Dvěma britským občanům bojujícím na straně Ukrajiny již dokonce soud tzv. Doněcké lidové republiky trest smrti uložil. Tento postup je jasným porušením mezinárodního práva.

Zajatí ukrajinští vojáci jsou válečnými zajatci a vztahuje se na ně Ženevská konvence z roku 1949. Podle této konvence musí být s válečnými zajatci vždy zacházeno humánně a je zakázáno, aby mocnost, která válečné zajatce zajala, ohrozila jejich život, a to dokonce i zanedbáním péče o ně.

Váleční zajatci nemohou být trestáni za to, že se účastnili ozbrojeného konfliktu na nějaké straně. Mohou být trestáni pouze, pokud se dopustí válečných zločinů. I v takovém případě ale mají právo na řádný a férový proces před soudem.

Ruské předstírání spravedlnosti

Rusko vystoupilo v březnu tohoto roku z Rady Evropy, což znamená, že po uplynutí šesti měsíců od vystoupení nebude vázáno Protokolem 13 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, který zakazuje trest smrti. Pro úplnost je třeba dodat, že i když se Rusko zavázalo tento Protokol dodržovat, nikdy ho neratifikovalo.

Z výše uvedeného vyplývá, že porušení lidských práv, kterých se Rusko dopustí do poloviny září 2022, mohou být žalována u Evropského soudu pro lidská práva, i když Rusko přijalo právní normu, podle které jsou rozhodnutí tohoto soudu v Rusku nevykonatelná.

Pokud bude Rusko zacházet s válečnými zajatci tak, že to povede k jejich smrti, a to i třeba na základě rozhodnutí soudů předstírajících legálnost a legalitu, bude takové jednání porušením Ženevské konvence. Za takové porušení by bylo odpovědné Rusko jako stát, ale i jednotlivci, kteří k porušení přispěli.

Výše uvedené samozřejmě platí i pro ruské vojáky zajaté ukrajinskými silami.

Příslušnými orgány k projednání zločinů proti válečným zajatcům jsou národní soudy. Vladimir Putin požívá jakožto hlava státu imunity před ruskými soudy, a proto je jediným příslušným orgánem v jeho případě Mezinárodní trestní soud.

Rusko ani Ukrajina nejsou signatáři Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, ale Ukrajina uznává od roku 2014 jurisdikci soudu v případech válečných zločinů spáchaných na území Ukrajiny. Imunita by v takovém případě Vladimira Putina neochránila.

Vlastizrádci na straně Ruska

Jiná je však situace ukrajinských státních občanů, kteří bojují proti ukrajinským ozbrojeným silám na straně tzv. Doněcké lidové republiky a tzv. Luhanské lidové republiky.

Vzhledem k tomu, že tyto útvary nemají charakter státu a není možné je považovat ani za povstalecká hnutí, která by byla subjektem mezinárodního práva, jsou tito ukrajinští státní občané vlastizrádci dopouštějící se teroru, a to bez ohledu na to, že jsou ruské národnosti.

Stejně tak i případnou popravu Britů na základě rozsudku orgánu, označujícího se za soud tzv. Doněcké lidové republiky, bude nutno kvalifikovat jako vraždu.

Notorietou ale zůstává, že ačkoli jsou porušení mezinárodního práva často očividná, neexistuje žádný mezinárodní orgán, který by byl schopný jejich dodržování vynutit.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)