Jana Nagyová Nečasová a Petr Nečas

Aleš Rozehnal: Rozhodnutí v kauze Nečasová je dobrá zpráva. Z bezpráví právo nevznikne

Napsal/a Aleš Rozehnal 19. června 2020
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Nejvyšší soud svým rozhodnutím o nezákonnosti odposlechů v případu Jany Nečasové a dalších osob z kauzy zásahu na Úřadu vlády v roce 2013 vyslal důležitý signál. Pokud budou orgány činné v trestním řízení vědět, že zásahem do základních lidských práv v rozporu se zákonem získají pouze důkazy, které nebudou procesně použitelné, nebudou takové zásahy v budoucnu provádět.

Soud argumentoval tím, že Okresní soud v Ostravě odposlechy prodloužil, ačkoli byly původně povoleny kvůli jiné trestné činnosti, než kvůli které byly později použity jako důkazy u soudu.

Vzhledem k tomu, jak závažný zásah do základních lidských práv, a to zejména práva na soukromí, odposlech představuje, je rozhodnutí Nejvyššího soudu mimořádně pozitivní zprávou. Je iluzorní se domnívat, že použití důkazů, které byly získány v rozporu se zákonem, může vést ke spravedlivému rozsudku o vině a trestu.

Pokud byl totiž důkaz získán v rozporu se zákonem, jedná se o důkaz nezákonný. Použití nezákonného důkazu v soudním procesu pak činí z toho procesu proces nezákonný a nespravedlivý. Jednou ze zásad právního státu je totiž zásada, že z bezpráví právo nevznikne.

Jistota pro obžalované

Použití nezákonných důkazů je také v rozporu s právem na spravedlivý proces. Předpokladem spravedlivého procesu je mimo jiné i to, že obžalovaný má jistotu, které důkazy před soudem být provedeny mohou, a které nikoli.

Nezákonnost soudního řízení nelze překonat tím, že i při použití nezákonného důkazu byla celková spravedlivost procesu zachována, a tím byl garantován i spravedlivý výrok o vině a trestu. Pragmatismus a účelnost však nemá nic společného se spravedlivým procesem.

Nic nemůže zničit důvěru v soudní moc rychleji než rezignace na dodržování zákonů a svých vlastních pravidel nebo na ohled na jejich smysl.

Státní zastupitelství nemůže dosahovat svých cílů prostřednictvím nezákonné činnosti nebo nedostatku respektu k zákonům. Vyloučení nezákonných důkazů z trestního řízení není osobním právem obžalovaného, ale žádoucím širším společenským cílem.

Signál pro příště

Tímto cílem je integrita soudního systému, který nemůže přiznávat žádné ze stran prospěch vzniklý z porušení zákona, a snaha zamezit nezákonnostem při získávání důkazů do budoucna.

Nutnost získávat důkazy zákonným způsobem neexistuje proto, aby byla policie nebo státní zastupitelství trestány. Má je pouze vést k tomu, aby dodržovaly zákon a respektovaly základní lidská práva a svobody.

Stát oprávněně požaduje po občanech, aby dodržovali zákony. To samé však občané očekávají od státu a jeho orgánů.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)