Aleš Rozehnal: „Protisorosovský“ vysokoškolský zákon jako soumrak demokracie? Stejná norma platí i v Česku

Napsal/a Aleš Rozehnal 10. dubna 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Maďarský parlament schválil omezení působení zahraničních škol v zemi, což většina komentátorů hodnotí jako krok, který směřuje k „vyhnání“ Středoevropské univerzity (CEU), založené Georgem Sorosem, z Maďarska. Za univerzitu demonstrují studenti a západní liberálové hovoří o soumraku demokracie v Maďarsku. Připojil se i Andrej Babiš, který prohlásil, že by rád, aby CEU přesídlila do Prahy.

Omezení působení zahraničních škol v Maďarsku podle nového zákona spočívá v tom, že zahraniční vysoká škola musí provozovat činnost ve svém domovském státě a její učitelé musí být k vysoké škole v pracovním poměru.

V této souvislosti je zapotřebí poukázat na to, že v loňském roce český parlament přijal takřka identický zákon, který byl akademickou obcí naopak přivítán, jako příspěvek ke zkvalitnění terciárního vzdělávání.

Ani podle českých zákonů by tedy Středoevropská univerzita v České republice působit nesměla a její přesídlení do Prahy by předpokládalo buď změnu vysokoškolského zákona, nebo absolutní transformaci této instituce.

Ani zahraniční, ani domácí

CEU udělila akreditaci Komise vysokoškolského vzdělávání sídlící ve Spojených státech amerických, konkrétně ve Filadelfii. Ve Spojených státech však CEU žádné vzdělávání neposkytuje.

Podle českého vysokoškolského zákona se zahraniční vysokou školou rozumí škola, která je v cizím státě součástí vysokoškolského vzdělávacího systému domovského státu a která v domovském státě poskytuje vzdělávání.

Nic takového však CEU ve svém domovském státě, tedy ve Spojených státech amerických, respektive ve státě, pro který má CEU akreditaci, nedělá. Z tohoto hlediska na CEU není možno pohlížet ani jako na zahraniční vysokou školu, ale ani jako na tuzemskou vysokou školu, protože nemá českou akreditaci.


Chcete podpořit HlídacíPes.org?

Udělejte to ZDE a získejte tak i unikátní publikaci ZE – MAN.

 


Vzhledem k tomu, že CEU má americkou akreditaci, mohla by v České republice působit pouze na základě povolení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednou z podmínek udělení tohoto povolení je však předložení dokladů prokazujících působení vysoké školy v domovském státě. Nic takového by však CEU předložit nemohla, protože v USA nepůsobí.

Ministerstvo školství také neudělí povolení v případě, že zahraniční vysokoškolský studijní program, který by škola chtěla uskutečňovat na území České republiky, není dostatečně zabezpečen po stránce personální.

Akreditační komise za nedostatečné zabezpečení po stránce personální standardně považovala to, pokud nebyli pedagogové ke škole v pracovním poměru a je očividné, že tuto praxi převezme i Akreditační úřad. Ani tento požadavek nového maďarského zákona tedy není pro českou právní úpravu ničím novým.

Žádný soumrak demokracie

Zajímavé je, že česká právní úprava zahraničních vysokých škol byla vítána z toho důvodu, že pomůže realizovat odpovědnost státu za vysokoškolské vzdělávání uskutečňované na území České republiky.

Do doby jejího přijetí totiž stát neměl žádný přehled o zahraničních poskytovatelích vysokoškolského studia na území České republiky, o právním charakteru takto poskytovaných služeb, obsahu a rozsahu poskytovaného vzdělávání a dokladech, které absolventi vzdělávání v případě jeho úspěšného absolvování získají.

Na základě výše uvedeného se politická i akademická reprezentace shodly na tom, že z hlediska principů právní regulace je přiměřené podrobit tuto oblast určitému státnímu dohledu, a to na ohlašovacím (pro evropské zahraniční vysoké školy), resp. povolovacím principu (pro mimoevropské zahraniční vysoké školy).

Stejně tak, jako nenastal přijetím zmiňované novely vysokoškolského zákona soumrak demokracie v České republice, jistě nedojte přijetím takřka totožného zákona k soumraku demokracie v Maďarsku.

Pokud by však chtěla CEU přesídlit do Prahy, bude muset začít poskytovat vysokoškolské vzdělání i v USA.

Druhou možností by pro ni bylo stát se tuzemskou školou, což by ale znamenalo nutnost projít dlouhým a složitým akreditačním procesem, a nutnost mít naprostou většinu pedagogů v pracovním poměru, stejně tak jako nutnost mít garantovány magisterské obory českými docenty nebo profesory.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)