Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
ceuhungary via Foter.com / CC BY-NC-ND, zdroj

Aleš Rozehnal: „Protisorosovský“ vysokoškolský zákon jako soumrak demokracie? Stejná norma platí i v Česku

KOMENTÁŘ. Maďarský parlament schválil omezení působení zahraničních škol v zemi, což většina komentátorů hodnotí jako krok, který směřuje k „vyhnání“ Středoevropské univerzity (CEU), založené Georgem Sorosem, z Maďarska. Za univerzitu demonstrují studenti a západní liberálové hovoří o soumraku demokracie v Maďarsku. Připojil se i Andrej Babiš, který prohlásil, že by rád, aby CEU přesídlila do Prahy.

Omezení působení zahraničních škol v Maďarsku podle nového zákona spočívá v tom, že zahraniční vysoká škola musí provozovat činnost ve svém domovském státě a její učitelé musí být k vysoké škole v pracovním poměru.

V této souvislosti je zapotřebí poukázat na to, že v loňském roce český parlament přijal takřka identický zákon, který byl akademickou obcí naopak přivítán, jako příspěvek ke zkvalitnění terciárního vzdělávání.

Ani podle českých zákonů by tedy Středoevropská univerzita v České republice působit nesměla a její přesídlení do Prahy by předpokládalo buď změnu vysokoškolského zákona, nebo absolutní transformaci této instituce.

Ani zahraniční, ani domácí

CEU udělila akreditaci Komise vysokoškolského vzdělávání sídlící ve Spojených státech amerických, konkrétně ve Filadelfii. Ve Spojených státech však CEU žádné vzdělávání neposkytuje.

Podle českého vysokoškolského zákona se zahraniční vysokou školou rozumí škola, která je v cizím státě součástí vysokoškolského vzdělávacího systému domovského státu a která v domovském státě poskytuje vzdělávání.

Nic takového však CEU ve svém domovském státě, tedy ve Spojených státech amerických, respektive ve státě, pro který má CEU akreditaci, nedělá. Z tohoto hlediska na CEU není možno pohlížet ani jako na zahraniční vysokou školu, ale ani jako na tuzemskou vysokou školu, protože nemá českou akreditaci.


Chcete podpořit HlídacíPes.org?

Udělejte to ZDE a získejte tak i unikátní publikaci ZE – MAN.

 


Vzhledem k tomu, že CEU má americkou akreditaci, mohla by v České republice působit pouze na základě povolení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednou z podmínek udělení tohoto povolení je však předložení dokladů prokazujících působení vysoké školy v domovském státě. Nic takového by však CEU předložit nemohla, protože v USA nepůsobí.

Ministerstvo školství také neudělí povolení v případě, že zahraniční vysokoškolský studijní program, který by škola chtěla uskutečňovat na území České republiky, není dostatečně zabezpečen po stránce personální.

Akreditační komise za nedostatečné zabezpečení po stránce personální standardně považovala to, pokud nebyli pedagogové ke škole v pracovním poměru a je očividné, že tuto praxi převezme i Akreditační úřad. Ani tento požadavek nového maďarského zákona tedy není pro českou právní úpravu ničím novým.

Žádný soumrak demokracie

Zajímavé je, že česká právní úprava zahraničních vysokých škol byla vítána z toho důvodu, že pomůže realizovat odpovědnost státu za vysokoškolské vzdělávání uskutečňované na území České republiky.

Do doby jejího přijetí totiž stát neměl žádný přehled o zahraničních poskytovatelích vysokoškolského studia na území České republiky, o právním charakteru takto poskytovaných služeb, obsahu a rozsahu poskytovaného vzdělávání a dokladech, které absolventi vzdělávání v případě jeho úspěšného absolvování získají.

Na základě výše uvedeného se politická i akademická reprezentace shodly na tom, že z hlediska principů právní regulace je přiměřené podrobit tuto oblast určitému státnímu dohledu, a to na ohlašovacím (pro evropské zahraniční vysoké školy), resp. povolovacím principu (pro mimoevropské zahraniční vysoké školy).

Stejně tak, jako nenastal přijetím zmiňované novely vysokoškolského zákona soumrak demokracie v České republice, jistě nedojte přijetím takřka totožného zákona k soumraku demokracie v Maďarsku.

Pokud by však chtěla CEU přesídlit do Prahy, bude muset začít poskytovat vysokoškolské vzdělání i v USA.

Druhou možností by pro ni bylo stát se tuzemskou školou, což by ale znamenalo nutnost projít dlouhým a složitým akreditačním procesem, a nutnost mít naprostou většinu pedagogů v pracovním poměru, stejně tak jako nutnost mít garantovány magisterské obory českými docenty nebo profesory.

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

4 komentáře

 1. Karel Novotný napsal:

  Prosím p. advokáta o odkaz na příslušný paragraf zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění, podle kterého „zahraniční vysoká škola musí provozovat činnost ve svém domovském státě“

  • Robert Břešťan napsal:

   To bude asi toto:
   § 93f
   Udělování tuzemského povolení mimoevropským zahraničním vysokým školám
   (1) Tuzemské povolení uděluje mimoevropské zahraniční vysoké škole ministerstvo na základě její písemné žádosti.
   (2) Žadatel o udělení tuzemského povolení spolu se žádostí předloží ministerstvu
   a) doklady prokazující jeho ustavení a působení v domovském státě jako státem uznané vysoké školy,(…)

   • Karel Novotný napsal:

    Ten paragraf (resp. celou část týkající se poskytovatelů zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území ČR) jsme četl a nevyplývá mi z toho (ani z důvodové zprávy), že by v ČR nemohla získat povolení mimoevropská univerzita bez kampusu ve státě, kde získala akreditaci. Je to samozřejmě otázka výkladu, ale „doklad o působení“ je IMHO doklad o tom, že škola reálně funguje, protože samozřejmě není možné umožnit pobočku nefungující škole. O nutnosti žádat o povolení není pochyb – a to je IMHO ten hlavní problém současné situace v Maďarsku, protože tamní politici se vyjadřují, že CEU povolení nedají …

    • Oskar (hanák z Hané) napsal:

     Sorosovu univerzitu vykopali z Prahy už za Havlova prezidentování, viz: „Po pádu železné opony byla roku 1991 založena současně v Budapešti a v Praze. Pro neshody s českými politiky byla roku 1996 i pražská část s bohatou knihovnou přesunuta do Budapešti. Poslání univerzity byl výzkum a vzdělávání v oblasti podmínek pro vznik otevřených společností a demokracie v konkrétním kontextu čtyř zemí Střední Evropy.“ A dobře udělali!

Přidávání komentářů není povoleno