Foto: TONDA TRAN / CNC / Profimedia

Aleš Rozehnal: Prezidentův cholesterol není věc veřejná. Jeho vážné choroby však ano

Napsal/a Aleš Rozehnal 12. října 2021
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Vysoký cholesterol nebo hladina cukru jsou vrcholně soukromou věcí každého člověka, včetně prezidenta. Nemoci ovlivňující schopnost hlavy státu vykonávat funkci, zejména pokud omezují úsudek a snižují mentální schopnosti, by však veřejnost znát měla. Prospělo by to i samotným veřejným osobám, které by se vyhnuly občas nešetrným spekulacím médií.

Chování prezidentovy administrativy přímo nahrává spekulacím o zdravotním stavu hlavy státu. Zemanovi lidé jeden den oznamují, že prezident je zdráv a těší se na program budoucích dní, druhý den ruší veškerý program a třetí den nedokážou skrýt, že nemohoucího prezidenta převážejí do nemocničního zařízení.

Prezidentův ošetřující lékař na tiskové konferenci nesdělil vůbec nic s odkazem na lékařské tajemství. Má samozřejmě pravdu. Není však zároveň zdraví prezidenta věcí veřejnou?


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


Je nepochybné, že zdraví člověka je jeho navýsost osobní záležitostí. Na druhé straně je zřejmé, že i informace o zdraví člověka je někdy do určité míry věcí veřejnou. Je tomu tak například u pilotů, kteří musí oznamovat zaměstnavateli výsledky svých zdravotních testů, nebo u osob, které jsou nakaženy přenosnými chorobami.

Společným jmenovatelem těchto zásahů do soukromí jedince je ochrana veřejného pořádku. Otázkou tedy je, zda může špatný zdravotní stav prezidenta tento veřejný pořádek ohrozit.

Cukrovka je soukromá věc

Zdraví člověka je delikátní záležitostí a existuje celá řada etických i právních norem, které ho činí pro ostatní nepřístupným.

Informace o nemoci člověka má velmi emotivní náboj. Navíc informace o nemoci člověka může snížit jeho lidskou důstojnost. Není rovněž žádoucí stigmatizovat nemocné osoby, protože jejich vylučování z veřejného života by vedlo k jeho ochuzení.

Zjevně zde však vzniká potřeba vybalancovat individuální právo na soukromí, čest a důstojnost a právo veřejnosti na informace.

Informace o zdraví prezidenta by měly být rozděleny do dvou kategorií. První z nich jsou nemoci, které nemohou ovlivnit výkon jeho veřejné funkce. Jedná se o širokou paletu nemocí, jako je například vysoká hladina cholesterolu nebo diabetické onemocnění. Tento okruh nemocí by měl zůstat vrcholně soukromou věcí každého člověka.

Další skupinu tvoří nemoci natolik závažné, že ovlivňují schopnost prezidenta vykonávat jeho funkci, zejména pokud omezují jeho úsudek a snižují jeho mentální schopnosti. A to i v případě, že je takové ovlivnění dočasné. V takových případech totiž nemoc prezidenta může ovlivnit veřejný pořádek a může mít vliv na veřejné záležitosti.

Ať mluví odborníci

Informace o těchto typech nemocí by měl prezident, respektive jeho úřad zveřejnit. Stejně tak by měl zveřejnit informace o nemoci, která ohrožuje jeho život v krátkém časovém výhledu a může vyústit v to, že nebude schopen dokončit svůj mandát nebo ho nebude moci po delší dobu vykonávat.

Zdraví každého je unikátní a před zveřejněním informací o něm musí být zváženo mnoho faktorů, jako například možnosti léčby, stádium choroby a tak dále. Takové posouzení může učinit pouze odborník, který je důkladně obeznámen se zdravotním stavem dotčené osoby.

Pokud by zveřejnění informací bylo svěřeno odborníkovi, vyhnul by se prezident podezření, že určité informace tají, stejně jako by se vyhnul někdy velmi nešetrným spekulacím médií.

Větší otevřenost by nakonec mohla být ku prospěchu nejen veřejnosti, ale i samotným veřejným osobám.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)