Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
m.h.horak,

Aleš Rozehnal: Ondráček a komunisté nechápou právo. Bít demonstranty nebyla služba spravedlnosti ani před rokem 1989

Předseda KSČM Vojtěch Filip prohlásil, že nevidí nic špatného na zásahu policejního pluku proti demonstrantům v roce 1989, protože „potřebujeme, aby se lidé cítili bezpečně a policie fungovala“. Stejně to vidí i komunistický poslanec Zdeněk Ondráček… 

Ten po čtyřech dnech kvůli veřejným protestům sám rezignoval z čela komise pro kontrolu GIBS. Tvrdil, že zákon nikdy neporušil, i když kdysi demonstranty sám bil.

Tato tvrzení však vycházejí ze zcela nesprávného pochopení toho, co je právo. Právo je řádem, který má sloužit spravedlnosti. Pokud je pozitivní právo v rozporu se základními principy spravedlnosti, stává se zákonným bezprávím.

Komunisté Ondráček a Filip, i když se oba honosí titulem JUDr., se tedy mýlí, pokud prohlašují, že zásahy proti demonstrantům v roce 1989 byly v souladu s právem. Možná byly v souladu s bezprávnými zákony, ale ty se nikdy právem nestaly.

Kdy je zločin beztrestný?

Fyzické napadání občanů, kteří nenásilně vyjadřují své politické a občanské postoje, v rozporu se základními principy spravedlnosti bezpochyby je. Zákony, které to umožňují, jsou kodifikovaným bezprávím.

Těmto předpisům je nutno odepřít platnost jako právu, protože jsou v rozporu se základními principy spravedlnosti tak zjevně, že soud, který by je aplikoval, by nalézal neprávo místo práva. 

Neprávo, které je otevřeně v rozporu se zásadami spravedlnosti, se nestane právem tím, že se používá anebo že stát jeho dodržování vynucuje. Zákony, které umožňovaly bití občanů vyjadřujících svůj názor, se tak nemohly nikdy stát platným právem.

Pokud bychom takové zákony za právo uznali, znamenalo by to, že totalitní diktaturu považujeme za právní stát a že se zločin může stát beztrestným, je-li prováděn hromadně, organizovaně, po delší dobu a pod ochranou organizace, která se zmocnila státu.

Na druhou stranu je zřejmé, že neplatnost bezprávných zákonů ohrožuje právní jistotu, která sama je rovněž součástí ideje spravedlnosti.

Z tohoto důvodu má při konfliktu mezi spravedlností a právní jistotou pozitivní právo přednost i tehdy, pokud je obsahově nespravedlivé a neúčelné. Kromě případů, kdy rozpor mezi pozitivním zákonem a spravedlností dosáhne takové míry, že spravedlnost musí nad pozitivním právem získat převahu.

Tato míra je naplněna, pokud stát nemá snahu nastolovat spravedlnost a pokud jeho zákony vědomě popírají rovnost lidí jakožto základ spravedlnosti. V takovém případě zákony postrádají povahu práva.

Jistota občanů je přednější

Existují tedy situace, kdy má přirozené právo přednost před právem pozitivním. Tyto situace nastávají, pokud jsou pozitivní normy v rozporu se základními principy spravedlnosti, intenzita tohoto rozporu je evidentní a přesáhne určitou míru.

Přirozené právo je tak právem výjimečných státoprávních situací, kdežto pozitivní právo je právem normálního státoprávního stavu.

Přirozené právo může retroaktivně stanovit protiprávnost pozitivního práva, a to z důvodu ochrany základních hodnot demokracie a lidských práv.

K prolomení standardních právních principů jako je zákaz retroaktivity a právní jistoty dochází upřednostněním hodnot právního státu a morálky.

Není možné poskytovat právní jistotu těm, kteří porušují přirozená práva občanů, odkazem na dodržování bezprávných zákonů, protože tato právní jistota pachatelů by znamenala právní nejistotu občanů.

Pokud si tedy konkuruje právní jistota pachatele a právní jistota občanů, je třeba dát přednost právní občanské společnosti, což je v souladu s ideou právního státu.

Pozitivní právo je tedy nutno posuzovat hlediskem demokratické legitimity a dodržování lidských práv.

 

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

15 komentářů

 1. Pat Cash napsal:

  Ale oni to právo chápou. Děsivější je, že ze sobeckých důvodů budou bez ostychu tvrdit nesmysly. Jako ostatně velká část právníků, kteří vystupují ve sporech jako zástupci protivných stran. Když je zájem (ideový, finanční), tak klidně budou postulovat kvadraturu kruhu.

 2. jan vyskočil napsal:

  Pan Ondráček byl nepochybně zvolen do čela výboru pro kontrolu GIBS demokraticky.Vůle lidu tuto demokracii ohýbat způsobila jeho odstoupení.Zásahy proti demonstrantům v r.1989 byly v souladu s právem.Až „sametová revoluce“ tato práva obrátila v náš prospěch.Při tomto aktu si nemůže stát osobovat prohlásit držitele práv před r.1989 za zločince.Sleduje dnes stát práva „bílých koní“ a jejich osud?Nikoliv,rozplynuly se jako dobrodiní pro koně przewalskeho,koně pro český kapitalizmus prospěšného.Přitom byli bez viny jako paní Horáková.Jen chtěli.Ona taky.

 3. Herman napsal:

  Ptám se pana Rozehnala, a trvám na odpovědi, že bití demonstrantů v zemích EU je právně v pořádku. Pokud mi odpoví že ano, pak se na něho vztahu je
  příměr Jacoba von Bloma „Počet idiotu neklesá, přibývá tě s vysokoškolských
  vzdělaných“.

 4. Marcela napsal:

  Je zvláštní,že se nepokusili novináři někdy vypátrat počet lidí kolik že to Ondráček zmlátil a jestli někdo na něj podal trestní oznámení nebo ukázali od lékaře ošetření jako důkaz.
  Po 30letech akorát ukazujete že vám novinářům i politicích na nich nezáleželo a ani nezáleží a jen chcete aby bylo po vašem.

 5. petrph napsal:

  Obávám se, že zde pan Rozehnal směšuje dvě právní věci. Totiž – protiprávnost zákona jako takového. A protiprávní jednání /policie, státních orgánů/ při jeho nezákonném (nezákonně tvrdém) použiti. Ale to jsou přece dvě naprosto rozdílné věci .
  Protože – i nyní v polistopadové demokracii má policie právo použít proti občanům silové prostředky (viz Zákon o Policii České republiky 273/2008, § 51 a další), a rovněž je známo, že v řadě případů policie použila tyto silové prostředky proti občanům neodůvodněně (resp. neodůvodněně tvrdě) – ale nikdy (nikdy, proboha nikdy) to nevedlo k tomu že by se snad stal – zmíněný Zákon o policii, jak se píše „–kodifikovaným bezprávím“? Pouze -obvykle po protestech veřejnosti se rozjelo dosti vleklé interní vyšetřování viníků ze strany policie a zmíněné GIBS, které zase jen nevelkou část těch případů předala k soudům – a ty zase (obvykle s nechutí) jen malou část z těch policistů potrestaly naprosto směšnými tresty..
  A teď abych toto aplikoval na události 17.listopadu 1989. Málo se přípomíná, že ten průvod studentů byl i podle dnešních demokratických zákonů nezákonný (viz zákon 84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím, par. 4 a par 8 odst.2, par 12) – protože ten průvod byl ohlášen a povolen na zcela jinou trasu a taky za zcela jiným účelem/ .V centru města kde ho zastavila policie neměl co dělat. Tudíž police by měla právo i podle dnešních zákonů zastavit a rozpustit. Samozřejmě – v první řadě zcela pokojnými prostředky. Nezákonné a protiprávní se stalo až brutální pronásledování mlácení i zadržování studentů /účastníků průvodu) policisty. Což by se ale i dnes (v právním státě) řešilo „pouze“ vyšetřováním jednání konkrétních policistů.
  Ovšem – pokud aplikujeme dokonce ústavní zákon Listinu základních práv a svobod, článek 38 odst.2, píše se zde „.. Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů „… Tudíž – tito policisté měli (a měli na to ústavní právo) být vyšetřováni a případně odsouzení výrokem soudu zhruba před 25 lety…Právně hodnotit jejich vinu dnes je víceméně bezpředmětné..
  Neboli – aby si snad někdo nemyslel, že hájím stbácké mlátičky – polistopadový právní režim vlastní vinou soudně neodsoudil a nepotrestal bolševické zločince ani jejich napomáhače, a dnes už to udělat a změnit nemůže…

 6. Míla napsal:

  Nechápu. co pořád řešíte, já když půjdu jenom s nějakou partou a budu dělat v noci v ulicích rámus, tak na nás přiletí nejméně 2 policajti a zmydlí nás, nebo se snad pletu? Zažili jsme totiž něco podobnýho. Nechápu, proč se k tomu politici demožumpy pořád vracejí, nechte toho nesmyslného blábolení v PS a řešte důležité zákony, které nám stále chybí. Navíc se jednou nějaký politik přiznal, že mimořádná schůze přijde zhruba na 1,4 mil. Kč, dejte to raděj bezdomovcům aby neumrzli venku na lavičkách, jak tomu je doposud.
  To vás ale nezajímá, vás zajímá jen to, jak se dostat k moci.

 7. Weber napsal:

  Na této diskusi na článek a “ rozumy“ Dr. Rozehnala je vidět, že vždy se najde dostatek „moudrých a zásadových“, kteří se dokáží hádat nad principy a a nevidí podstatu věci. Jestliže společnost se shodla na definici pro totalitní režim vedený zde KSČ v minulosti, dokonce to podložila zákonem o zločinnosti tohoto režimu, tak je otázkou, zda mudrování v diskusi výše, je generováno bývalými, nebo současnými komunisty, nebo jejich rodinnými příslušníky, kteří geneticky nejsou schopni pochopit otázku morálky a cti. Možná se k nim přidávají i jiní, kterým je morálka ukradená z principu a potřebují to sdělit do etéru. Já se nedivím, že v tomto národě se našlo vždy dostatek lidí zla, kterým morálka nikdy nic neříkala a proto za jakéhokoliv zločinného režimu dokázali sloužit, udávat, „spolupracovat“ , vidno, že dokonce za demokracie dokáží zlo volit ( možná druhým natruc) a dodnes si to dokáží odůvodnit! Případ „mlátičky“ Ondráčka a jeho projevy arogance nad morálkou, zrovna jako jeho stranických soudruhů pod vedením Falmera je toho dokladem.

 8. Nemec napsal:

  Příslušníci pohotovostního pluku , kteří zasahovali proti mládeži v roce 1989 byli jen v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Ale ten ,kdo ještě dnes schvaluje jejich zásah na bezbranných dětech patří k zrůdě našeho národa, která dovolila zavírat do lágru, mlátit a vraždit naše válečné hrdiny a dnes tvoří naši politickou žumpu, která si nebyla schopna zvolit za prezidenta slušného člověka.

 9. Alfin napsal:

  Aha tak to byste měli začít demonstrovat u Španělské ambasády a poštvat na ně tanky, protože to co předváděli ve Španělsku vloni při pokusu o referendum bylo DEMOKRATICKÉ a to přímo EURO demokratické

 10. petrph napsal:

  A v to je právě ten průšvih… protože k tomu co píšete vlastně vůbec nedošlo. Jak můžete napsat „společnost se shodla na definici pro totalitní režim vedený zde KSČ v minulosti“, když třeba prakticky (krom pár vyjímek) nikdo z komunistických zločinců nebyl po roce 1989 za své zločiny potrestán? Nebyla dokonce provedena ani v článku zmíněná právní retroaktivita – aby bylo možné komunisty a jejich pomocníky za jejich zločinný režim potrestat..Nebyla provedena potřebná a důsledná očista státní správy. KSČM jako nástupnická strana po KSČ je dodnes legální, a měla doposud v parlamentu obvykle svých jistých 10-12 procent.. (až teď šli trochu dolů- ale naopak tím svůj vliv posílili).
  Takže – v čem je ta „celonárodní shoda“ ? V onom čistě deklaračním Zákonu o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu“, který kdysi odhlasoval parlament (tedy bez národa), ale který právně nemá žádný význam?
  Ostatně aby bylo jasné jak to tu chodí.. Onen náhle po skoro třiceti letech objevený „mlátička Ondráček“ nebyl po revoluci za mlácení studentů nijak potrestán, naopak i po sametu zůstal perspektivním členem policie, přešel (ještě v těch 90.letech ) na funkci vyšetřovatele, absolvoval (opět, po sametu) policejní důstojnickou školu, dokonce získal prověrku NBU pro stupeň utajení přísně tajné,…po odchodu od policie (2012), byl volen do řady významných veřejných politických funkcí… Tak kde je ono zmíněné „..“společnost se shodla na definici pro totalitní režim vedený zde KSČ v minulosti“? Jak vidno, společnost se na ničem neshodla , společnost
  (a bohužel tedy hlavně její kontrolní složky) se na to vykašlala…

 11. Marco napsal:

  V 70 i 80tých letech byl neklid v celé Evropě. Fascinuje mě, že u nás byli obušky agresivní a směrem na západ demonstranty obušky jenom hladili. Vždyť jen v Británii mlátili demonstranty hlava nehlava ale dnes už vím, že pokud napadnete obuškem tu požadovanou stranu, kupříkladu komunisty, je vše plně v pořádku. Takže si tu demokracii strčte do zádele, jelikož kdo umí hledat informace, nalezne spousty fotek i třeba z Francie s krvavou hlavou demonstranta, kterého pohladil samozřejmě demokraticky obušek té správné strany. To samé 50tá léta, kdy se vraždili komunisté po celém světě, v USA běželo nepřetržitě el. křeslo na agenty CCCP ale u nás se tvrdí, že 50tá léta se zavíralo a popravovalo jen u nás. Přitom těch analogií ve světě je kupa. Tehdy to stálo celosvětově za pr.. a honili se čarodějnice všude, né jen u nás. Prostě neexistuje strana, která by neměla celosvětově ruce od krve.

 12. ČERT napsal:

  Já bych tady jen k té diskuzi, když se tady i mluví o mlácení demonstrantů na Západě apod., hrozně zdůraznil to „fyzické napadání občanů, kteří NENÁSILNĚ vyjadřují své politické a občanské postoje“. Proč? Tak přece taky víme, že někdy jsou i velice, velice agresivní právě demonstranti…
  Tak jistě, třeba v tom Katalánsku vloni šlo také o bití i nenásilně se chovajících lidí… Anebo třeba Ukrajina – Majdan… Tady se těm Janukovyčovým složkám předhazuje, že to skončilo krveprolitím… Ale pokud vím, velice agresivní a až brutální i tam právě byla část demonstrantů (a teď se omlouvám jestli to není pravda, a věřím nějaké proruské propagandě)…

 13. Miloš napsal:

  Filip a Ondráček se nemýlí, oni cíleně lžou, aby ovlivninili později narozené.
  Obklíčené studenty, naháněné do úzké uličky, kde byli surově mláceni na Mezinárodní den studentstva – tomu říkají ochrana veřejného pořádku?

 14. petrph napsal:

  Tak tím se dostáváme k docela zásadní otázce, jak se vlastně ti studenti do té uličky dostali? Protože – jak se dá dohledat, jejich povolený průvod (k uctění památky povražděných studentů z roku 1939) měl dojít jen na Albertov. Ještě potom, bez větších incidentů se konala manifestace na Vyšehradě.
  Jenže, kdo a proč je ještě potom dovedl na Národní třídu kde na ně čekali nabušení stbáci aby je zmasakrovali, o tom se v té pohádce o sametové revoluci nedozvíme,..

 15. Jiří napsal:

  Policie je jedinou skupinou která beztrestně může občany mlátit kdy chce a kde chce, důvod se vždy najde a pokud tam nejsou svědkové tak vám rozdupou telefon a pak vám nasadí pouta a hodí vás na zem trochu vás skopou pokud možno do ledvina pak tvrdí že jste je napadl. Pokud si stěžujete tak vám mluvčí policie sdělí že bylo použito zákonných prostředků. To ovšem neplatí na elitu národa. (viz třeba Janoušek, pokud by se jednalo třeb o zedníka tak by bručel a bručel) Dívejte se na televizi.

Přidávání komentářů není povoleno