Předseda Rady ČT Pavel Matocha. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia

Aleš Rozehnal: Rada ČT zákon neporušila. Odvolání dozorčí komise ukazuje polarizaci společnosti

Napsal/a Aleš Rozehnal 9. prosince 2020
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Kritici listopadového odvolání dozorčí komise Rady České televize tvrdí, že šlo o nezákonný postup. Argumentují jednak tím, že Rada svůj krok dostatečně nezdůvodnila, a jednak údajnou nemožností odvolat dozorčí komisi jako celek, když zákon mluví pouze o odvolání člena komise. Jenže právní předpisy nejsou manuál na obsluhu automatické pračky, ale text, který podléhá právní interpretaci.

Je pravda, že Rada České televize žádný důvod k odvolání dozorčí komise (s výjimkou obecných formulací o nespokojenosti s její prací) neuvedla.

Důvody, které popsal radní Pavel Matocha v médiích, jsou také poněkud slabé. Řekl, že komise doporučila, aby Česká televize koupila pozemky u svého studia v Ostravě za vyšší cenu, než určil znalecký posudek, což by údajně mělo vést k absolutní neplatnosti smlouvy a trestní odpovědnosti osob, které tento převod schválily.

České soukromé právo je však ovládáno principem smluvní volnosti. Ceny, které nejsou regulovány, nemusí být stanoveny žádným cenovým úřadem ani znalcem a jejich výše závisí pouze na vůli smluvních stran. V tomto ohledu je tedy argument o neplatnosti smlouvy a o případné trestní odpovědnosti lichý.

Smí se odvolávat bezdůvodně?

Faktem je však i to, že zákon požadavek odůvodněnosti odvolání členů dozorčí komise Rady České televize vůbec nestanoví. Může tedy Rada odvolat členy dozorčí komise z jakéhokoli důvodu, nebo dokonce zcela bezdůvodně?

Listina základních práv a svobod zakotvuje právo účasti na správě věcí veřejných. Konkretizovaným právem tohoto univerzálního práva je právo na přístup k voleným a jiným veřejným funkcím, jakož i právo na jejich nerušený výkon včetně práva na ochranu před protiprávním zbavením těchto funkcí.

 

 

Právo účasti na správě věcí veřejných trvá po celu dobu výkonu funkce. Osoba, která zastává veřejnou funkci, musí být ochráněna před libovůlí státu, která by ji této funkce zbavila. Z tohoto důvodu není možné připustit odvolatelnost z veřejné funkce bez udání důvodu.

Problém však spočívá v tom, že dozorčí komise není orgánem veřejnosti, ale poradním orgánem Rady České televize ve věcech kontroly hospodaření České televize. Ani žádný z právních předpisů dozorčí komisi statut výkonu veřejné funkce nepřiznává.

Na pověření výkonem funkce člena dozorčí komise a její výkon není subjektivní právo, a tedy ani právní nárok. Člen dozorčí komise může být své funkce zbaven z jakéhokoli důvodu, popřípadě i bezdůvodně, protože tím nedochází k upření práva odvolaného člena na přístup k veřejným funkcím.

Dozorčí komise je odborným orgánem, který pouze poskytuje servis Radě České televize, jejíž členové však již samozřejmě veřejnou funkci vykonávají.

Příliš mnoho povyku

Ani argument, že není možné odvolat dozorčí komisi, protože zákon zná pouze institut odvolání jednotlivých členů dozorčí komise, neobstojí. Pokud Rada České televize může odvolat členy dozorčí komise, je oprávněna odvolat i všechny členy dozorčí komise, a tudíž dozorčí komisi jako celek. Taková interpretace právní normy je celkem běžná a nazývá se argument od nižšího k vyššímu.

V některých případech je samozřejmě nutné rozlišovat, zda se jedná o odvolání orgánu jako takového, nebo o odvolání člena tohoto orgánu.

Pro příklad není nutné chodit příliš daleko. Takové rozlišení by bylo nezbytné například v případě odvolání člena Rady České televize, respektive odvolání Rady České televize jako takové. Důvodem je skutečnost, že zákon uvádí pro odvolání člena Rady České televize a odvolání Rady České televize rozdílné důvody.

Závěr se tedy možná leckomu nebude líbit, je ale jasný: odvoláním dozorčí komise Rada České televize zákon neporušila, byť argumenty, které prezentoval radní Matocha v médiích, příliš přesvědčivé nejsou.

Otázce odvolání poradního orgánu Rady je vůbec přisuzována větší důležitost, než by tomuto orgánu odpovídala. Povyk, který se okolo toho strhnul, je zcela neadekvátní a vypovídá hlavně o polarizaci české společnosti.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)