Aleš Rozehnal: Oduznání Kosova by bylo neobvyklé, leč i v souladu s mezinárodním právem

Napsal/a Aleš Rozehnal 6. října 2019
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Prezident Miloš Zeman prohlásil, že na nejbližší poradě čtyř ústavních činitelů České republiky předloží návrh na oduznání nezávislosti Kosova. Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg na to reagoval, že když již Česká republika uznala stát za existující, není možné uznání odvolat. Je to skutečně tak?

Zrušení uznání státu je samozřejmě velmi neobvyklým krokem, ale teorie mezinárodního práva, jakož i praxe mezinárodních vztahů, tento úkon považuje v určitých případech za legitimní.

Uznání státu není smlouvou ani nějakou daností, ale závisí na splnění objektivních kritérií. Nic ale nezaručuje, že tato kritéria bude stát splňovat jednou provždy. Pokud stát ztratí nezávislost nebo potřebnou míru koheze jakožto organizované komunity, zaniknou zároveň podmínky pro uznání takového státu a mezinárodní společenství má právo na to reagovat.

Nebylo by to poprvé…

Zrušení uznání státu se většinou neděje explicitně, ale implicitně tím, že stát uzná nového suveréna nad určitým územím a obyvatelstvem. Zrušení uznání státu může být velmi efektivním řešením problému slabých nebo nefunkčních států a existují pro něj i historické precedenty, které jsou důležitým zdrojem mezinárodního práva.

V roce 1932 například Japonsko oznámilo Společnosti národů, že nepovažuje Čínu za organizovaný stát ve smyslu její charty, čímž fakticky zrušilo uznání tohoto státu. Nutno ale poznamenat, že pravým důvodem bylo právní ospravedlnění následné agrese proti Číně.

Dalším případem zrušení uznání státu může být zrušení uznání Čínské republiky (Tchaj-wan), které provedly Spojené státy poté, co uznaly Čínskou lidovou republiku. USA nyní ke státu Tchaj-wan nezaujímají žádné oficiální stanovisko a styky s ním udržují prostřednicím neziskové organizace Americký institut na Tchaj-wanu.


Líbí se vám naše texty? Dejte nám hlas v anketě Křišťálová lupa 2019 – klikněte na obrázek níže.

Děkujeme za podporu. Redakce HlídacíPes.org

Křišťálová Lupa 2019


Moderní mezinárodní právo, které je založené na systému úplné teritoriální suverenity a vlády nad určitým územím, čelí novým výzvám. Touto výzvou je zejména existence oblastí, které nesplňují definiční znaky státu podle mezinárodního práva a jsou ovládány nadstátními nebo jinými ozbrojenými skupinami.

Formální státní suverén však nemá nad těmito oblastmi žádnou nebo jen malou kontrolu. Takovými oblastmi jsou například Somálsko, Kurdistán či Vazíristán. Vyvolávají nestabilitu nejen u svých sousedů, ale ohrožují i mezinárodní pořádek, protože jsou často útočištěm teroristů a dalších zločinců.

Pokud by například mezinárodní společenství zrušilo uznání pakistánské suverenity nad Vazíristánem, což je oblast u hranice s Afganistánem, nad kterou pakistánská vláda není schopna či nechce vykonávat kontrolu, umožnilo by to koalici NATO i Afghánistánu provést vojenský zásah.

Tento region je totiž ovládán skupinami, které útočí jak na Afghánistán, tak na Pákistán, a které de facto vykonávají vládu nad celým Vazíristánem. Dokud ke zrušení uznání nedojde, znamenal by takový zásah agresi proti Pákistánu, která by byla v rozporu s mezinárodním právem.

V čím zájmu je oduznat Kosovo?

I zrušení uznání suverenity nad částí území má v mezinárodním právu precedent, neboť například v roce 1940 zrušila Velká Británie uznání italské suverenity nad Etiopií.

Pokud nedojde ke zrušení uznání suverenity státu nad oblastmi, které nemá pod kontrolou, musí být paradoxně mezinárodní pořádek zajištěn pouze cestou porušení mezinárodního práva, tak jako se tomu stalo například v roce 2008, kdy turecká armáda zaútočila na oblast obývanou Kurdy v severním Iráku, ze které byly na Turecko podnikány stejné útoky jako podniká Talibán z Vazíristánu.

Oblasti, kterým bude odejmuto uznání a které nebudou pod vládnou nového suveréna, by zřejmě podléhaly obdobnému režimu jako moře podle Úmluvy OSN o mořském právu a neocitly by se tak v právním vakuu.

Otázkou tedy nemá být, zda může Česká republika zrušit uznání Kosova, ale zda je to v jejím zájmu a zájmu světového společenství.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)