Šestého ledna loňského roku. Jana Nagyová a Andrej Babiš při hlavním líčení v případu kolem dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo. Foto: Jakub Stadler / MAFRA / Profimedia

Aleš Rozehnal: A zase to Čapí hnízdo. Ekonomicky neúnosné, vysoce rizikové…

Napsal/a Aleš Rozehnal 11. ledna 2024
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Po zveřejnění odůvodnění rozsudku nad Andrejem Babišem a Janou Nagyovou v kauze Čapí hnízdo nebylo pochybnosti o tom, že toto odůvodnění vyvolá vážné pochybnosti a rozpaky. Oprávněnosti těchto pochybností dal za pravdu Vrchní soud v Praze, když osvobozující rozsudek zrušil. Co tedy bude muset Městský soud ve svém rozhodování v novém projednávání napravit?

Vrchní soud konstatoval, že Městský soud při rozhodování závažně pochybil a že jeho rozsudek je neúplný a nepřesvědčivý. Vrchní soud zejména vytknul, že k hodnocení důkazů přistoupil selektivně, což vedlo k hypotetickým závěrům, nepřípustným spekulacím, vzájemným rozporům a ke zjištěním, která vyznívají nelogicky.

Přístup Městského soudu tak vyznívá tendenčně, značně selektivně a tím nepřesvědčivě, neboť řadu důkazů naprosto pominul.

Ta „správná“ část důkazu

Městský soud založil svůj zprošťující výrok takřka výhradně na jednom důkazu, který údajně svědčil ve prospěch obhajoby. Nejedná se vlastně o jeden důkaz, ale o část jednoho důkazu, protože v celku je tento důkaz v neprospěch obhajoby.

Soud z něj ale vybral části, které obhajobě svědčí, a těmi částmi, které obhajobu vyvrací, se jednoduše nezabýval.

S tím však Vrchní soud zásadně nesouhlasí. Konstatuje, že tento svědek vycházel pouze ze zprostředkovaných informací a tyto podával z jeho subjektivního pohledu. Soud navíc části jeho výpovědi opominul, některé hodnotil jednostranně a tento proces zatížil hypotézami, které nemají v hodnotícím procesu soudu své místo

Padá tak hlavní argument soudu prvního stupně pro osvobozující verdikt, a to sice ten, že Andrej Babiš plánoval věnovat projekt Farma Čapí hnízdo svým dětem, aby si zkusily podnikat.

Podle Vrchního soudu by takový výklad událostí znamenal, že rodinní příslušníci Andreje Babiše by měli za účelem své představy realizace v podnikání převzít společnost, která byla prázdnou schránkou nejen bez vlastních zdrojů pro zamýšlené podnikání, ale též bez jakéhokoli majetku.

Hodnota firmy? Nula

Navíc z provedeného dokazování vyplývá, že společnost Farma Čapí hnízdo, a.s. hodlala vynaložit stamilionové investice, na něž neměla ani minimální vlastní zdroje, pro zhodnocení cizích nemovitostí.

Hodnota společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s. tak byla 0 Kč. Vrchní soud proto Městskému soudu vytýká, že si například nepoložil otázku, jak se tyto jednoznačně nepříznivé ekonomické ukazatele promítají do zprošťující linie rozsudku, že prvotním zájmem bylo poskytnout členům rodiny Andreje Babiše prostor k podnikání, které si měli dle jeho vlastních slov vyzkoušet.

Podle Vrchního soudu je totiž zřejmé, že celý projekt byl od počátku ekonomicky neúnosný, vysoce rizikový, s téměř nulovou pravděpodobností návratnosti.

A právě proto si podle odvolacího soudu měl Městský soud položit další otázku, a to, zda by přenesení takového projektu na rodinné příslušníky pro ně neznamenalo naopak nepřiměřenou zátěž.

Odvolací soud vyjadřuje pochyby i nad závěrem soudu, že zájem o podnikání na Farmě Čapí hnízdo měla i Babišova dcera.

Tyto pochyby zakládá na tom, že je vážně nemocná, užívá vysoké dávky léků a po celou dobu léčby nebylo dosaženo dostatečného stavu bez příznaků poruchy. Je mimořádně citlivá k jakékoli zátěži a její tolerance k jakékoli stresové situaci je minimální.

Zcela bizarní jsou pak vývody soudu týkající se nabytí akcií Andrejem Babišem mladším. Soud nemá pochyb o tom, že Andrej Babiš smlouvu, na základě které měl akcie nabýt, nepodepsal, protože podpis na ní je padělaný a v době údajného podpisu smlouvy ani Andrej Babiš mladší nebyl v České republice.

Andrejovi Babišovi mladšímu nikdo účast ve společnosti Farma Čapí hnízdo nenabídnul a on o ni ani neměl zájem. Podle soudu bratr Moniky Babišové navíc lhal v tom, že by existovala dohoda s Babišem mladším, že nabude akcie Farmy Čapí hnízdo.

Soud však přesto uzavřel s tím, že jako logické se mu zdá vysvětlení, že se inženýr Babiš snažil falšováním smlouvy rozdělit vlastnictví rodinného podniku spravedlivě mezi členy své rodiny, včetně syna.

Logika je to více než kuriózní. Spočívá na úvaze, že pokud máte potomka, který nemá zájem o získání nějakého vašeho majetku, je podle soudu logické, že ho o možnosti získání tohoto majetku neinformujete a zfalšujete nebo necháte zfalšovat smlouvu, na základě které by měl tento majetek nabýt.

Účelovost převodu akcií mimo holding Agrofert, a nikoli polemika o propojených podnicích, společných a relevantních trzích, je a byla od počátku podstatou této trestní věci.

Takový je podle soudu postup při snaze zajistit spravedlivé rozdělení vlastnictví rodinného podniku mezi členy rodiny.

Tuto nelogičnost reflektoval i odvolací soud a uzavřel, že tato část rozsudku je zatížena nepřípustnými a ničím nepodloženými domněnkami a hypotézami.

Soud nedostál povinnostem

Závěrem Vrchní soud konstatuje, že soud prvního stupně svým povinnostem nedostál a k hodnocení provedených důkazů přistoupil zavádějícím způsobem, protože sice rozebral skupinu důkazů z pohledu skutečností, které z nich plynou, avšak následně tyto poznatky bagatelizoval a zatížil hypotézami.

Navzdory zjištěným skutečnostem označil za klíčovou část výpovědi jednoho svědka, i přes množství protikladných důkazů dalších.

Je třeba rovněž uvést, že policie spatřovala podvodnost Babišova jednání v tom, že naoko převedl akcie mimo holding Agrofert, aby společnost mohl vydávat za malý podnik a mohl tak získat dotaci.

Avšak státní zástupce spatřoval trestnost zejména v tom, že společnost, která byla vlastněna osobami Andrejovi Babišovi blízkými, nebyla nezávislým malým podnikem, a tudíž neměla na dotaci nárok.

Tento způsob vedení obžaloby je však naprosto mylný a soud oprávněně podrobil práci státního zastupitelství kritice. Účelovost převodu akcií mimo holding Agrofert, a nikoli polemika o propojených podnicích, společných a relevantních trzích, je a byla od počátku podstatou této trestní věci.

Podle Vrchního soudu je možné odpověď na tuto otázku nalézt již ve vystoupení Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně.

Podstatou problému je totiž to, zda podmínky pro získání dotace na projekt Farma Čapí hnízdo a příjemce dotace shodou okolností splňovali, nebo zda tyto okolnosti a podmínky byly účelově vytvořeny.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)