Foto: ANNA BOHÁČOVÁ / MAFRA / Profimedia

Aleš Rozehnal: Miroslav Ševčík snižuje respekt veřejnosti k členům akademické obce

Napsal/a Aleš Rozehnal 13. března 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

GLOSA. Po skončení demonstrace, která se konala 11. března na Václavské náměstí se část demonstrantů snažila vniknout do Národního muzea a strhnout z něj ukrajinskou vlajku. Mezi těmito lidmi byl i děkan Národohospodářské fakulty VŠE doc. Miroslav Ševčík, prý „šel jen okolo“.

Rektor VŠE jeho projevy kritizuje, ale uvádí, že „odvolat děkana je velmi komplikovaná záležitost“. Docent Ševčík zdůrazňuje, že na demonstrace chodí ve svém volném čase a nereprezentuje zde VŠE.

Rektor VŠE má pravdu. Není možno odvolat děkana či mu dát zaměstnanci výpověď za jeho aktivity v mimopracovní době, za politické názory nebo za projevy, které nekonvenují určité části obyvatelstva. Takový postup by byl nejen v rozporu se zákoníkem práce, ale rovněž s Listinou základních práv a svobod.

Akademičtí pracovníci mohou užívat právo svobody projevu ve stejném rozsahu jako ostatní. Jsou to lidé a není myslitelné po nich vyžadovat, aby rezignovali na své osobní názory.

Navíc by bylo zarážející, pokud by akademičtí pracovníci silné názory na společnost, politiku a správu veřejných věcí neměli.

Zvláštní odpovědnost akademiků

Integrita akademických pracovníků neznamená uniformitu názorů a akademici mohou vyjádřit nesouhlas s různými společenskými jevy. Vyjádření takového nesouhlasu může být pozitivním počinem, protože umožňuje diskuzi o společnosti. Vyjadřování disentních stanovisek tak naopak integritu akademiků podporuje.

Vzhledem ke svému postavení však mají akademici zvláštní odpovědnost ve vztahu ke společnosti.

Problém není, pokud má akademický pracovník neortodoxní osobní názory. Otázkou je, jak mají být tyto názory vyjádřeny. Akademik může v dobré víře debatovat o kontroverzních věcech, ale pokud používá metody a způsoby, které jsou vulgární či vyvolávají strach, snižuje tím respekt veřejnosti k akademické obci.

Vzhledem ke své zvláštní odpovědnosti musí zvolit méně provokativní a sebestředné metody započetí a vedení diskuse o důležitých tématech. Je totiž možné vést debatu, aniž by byl oponent dehonestován nebo provokován, což jsou prostředky vlastní bulvárním médiím.

Pokud tedy docent Ševčík prohlašuje, že premiér Petr Fiala je hňup a probruselský lokaj, který musel jako malý smrad poslouchat výblitky Guye Verhofstadta a který kdyby měl koule, tak mu dal alespoň slovně po hubě za jeho nehorázné řeči, nedá se říct, že by taková vyjádření nebyla vulgární.

Akademici mají povinnost sloužit společnosti jako příklad také tím, že užívají korektní metody při zdůvodňování svého názoru.

Kromě zákonů však musí akademický pracovník dodržovat rovněž etické normy. Etický kodex VŠE je velmi stručný a mimoškolní aktivity členů akademické obce nepostihuje. To ale neznamená, že by se etické normy v kodexu nevyjádřené na zaměstnance a studenty VŠE nevztahovaly.

Akademický pracovník této univerzity uvědomovat význam své profese pro společnost i vysoké prestiže, kterou jeho profese v očích společnosti má, a přispívat k tomu, aby si povolání učitele uchovávalo ve společnosti svůj význam. Musí dbát na dobré jméno univerzity a vyhýbat se aktivitám, které by na univerzitu vrhaly špatné světlo.

Je celkem nesporné, že nic z toho doc. Ševčík nesplňuje, a tudíž nesplňuje ani požadavky pro řádný výkon své práce.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)