Aleš Rozehnal: Klaus v multikulturním moři. Co exprezidenta zlobí, velkým firmám vyhovuje

Napsal/a Aleš Rozehnal 23. června 2019
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Václav Klaus ve svých poznámkách z plavby kolem britských ostrovů uvedl, že ho zlobí, že velké mezinárodní firmy provozují multikulturalismus v praxi. Demonstroval to právě na příkladu lodi, na které se plavil, kde podle něj každý číšník a číšnice byli z jiné země a jiného světadílu. Jenže co Klaus vidí jako nevýhodu, bude majitel lodi nejspíš brát jako velké plus.

Uvedená exprezidentova poznámka je důkazem toho, že ačkoli je termín multikulturalismus užíván velmi frekventovaně, chápání jeho skutečného významu je často velmi nezřetelné. Existence multinárodních pracovních týmů totiž s multikulturalismem nemá nic společného.

Zatímco mezinárodní pracovní týmy jsou v praxi často velmi efektivní, politický multikulturalismus je ze své podstaty nefunkční.

Žít své oddělené životy

Multikulturalismus je názorový a politický směr, který zastává stanovisko, že v jednom státě mohou společně žít skupiny s různou kulturou, aniž by se tyto skupiny musely vzdát své identity.

Jedná se o názor, že kultury a etnika, zejména ta, která jsou menšinová, si zasluhují ochranu své odlišnosti v rámci dominantní kultury v daném státě.

 

 

Multikulturalismus není souladný s klasickými představami liberální demokracie, které spočívají v rovném zacházení se svými občany podle práva bez ohledu na jejich sociální, kulturní, politické a ekonomické postavení a identitu.

Multikulturalismus prosazuje, aby různé kulturní skupiny v jednom státě mohly žít své oddělené životy, a to zejména nezávisle na dominantní kulturní skupině. Prosazuje to i v případě, že se kulturní hodnoty menšiny dostanou do příkrého rozporu s hodnotami většinové společnosti.

Soudržnost díky pestrému týmu

Ideje liberální demokracie spočívají v tom, že rovný přístup ke všem členům společnosti povede k homogenizaci společnosti a ke vzniku společných kulturních a politických hodnot, na kterých budou občané participovat.

Pokud se v jednom státě nachází menšiny, snaží se je liberální demokracie tímto přístupem integrovat do většinové společnosti a asimilovat je.

Multikulturalismus ignoruje základní postulát, na kterém všechny společnosti spočívají, a to je vnitřní soudržnost. Společnost bez dostatečné míry koheze je společností, ke které její členové necítí příslušnost.

Tím, že multikulturalismus upřednostňuje zájmy jedné skupiny před zájmy celé společnosti, podkopává pojetí rovných individuálních práv a oslabuje politickou hodnotu rovného přístupu ke všem občanům.

Mezinárodní pracovní týmy jsou naopak při výkonu své činnosti velmi soudržné a tato soudržnost je dána vůlí zaměstnavatele a jeho manažerů.

Respektovat hodnoty zaměstnavatele

Pokud by se člen mezinárodního pracovního týmu této vůli nepřizpůsobil a chtěl by manifestovat svoji odlišnou identitu, zejména odlišnou identitu ve vztahu k práci, velmi rychle by v takém pracovním týmu skončil, a to opět na základě vůle zaměstnavatele a jeho manažerů.

Zatímco představa multikulturní společnosti je taková, že kulturně odlišné skupiny obyvatel existují více méně nezávisle na centrální autoritě, v mezinárodních pracovních týmech se vyžaduje plná zaměstnanecká integrace jejích členů v souladu s pokyny zaměstnavatele.

I v těchto týmech může být prospěšná určitá míra odlišnosti, ale zaměstnavatelé vyžadují, aby jejich zaměstnanci vyznávali či alespoň respektovali jejich hodnoty, projevovali k zaměstnavatelům loajalitu a projevovali sounáležitost s pracovním kolektivem.

Tyto pracovní týmy s koncepcí multikulturalismu nic společného nemají a ideově spíše spočívají na jeho pravém opaku. Václav Klaus by tak mohl vzít velké mezinárodní firmy, jako je provozovatel lodi, na které se plaví, na milost.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)