Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Repro: ČT, 168 hodin,

Aleš Rozehnal: Klaus junior se mýlí. Nora Fridrichová má právo na svůj názor

KOMENTÁŘ. Není možné požadovat, aby média a jejich zaměstnanci neměli, resp. nevyjadřovali žádný názor. Takový stav by byl možný pouze za situace, kdy by existovali pouze novináři a editoři, kteří by nebyli vůbec ovlivněni jakýmikoli hodnotami. Muselo by se jednat o osoby, které by neměly žádný vztah ke světu, o němž přinášejí zprávy, píše advokát Aleš Rozehnal.

Moderátorka České televize Nora Fridrichová uvedla na svém facebookovém profilu zjevně ironickou poznámku, že podle ní by celonárodní situaci zklidnila nějaká úleva voličům, jako např. letenky zdarma pro občany nad 40 let.

Na její výrok zareagovalo několik politiků, z nichž nejrazantněji se vyjádřil Václav Klaus ml., který dokonce kvůli němu podal podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Označil ho za nenávistný a za diskriminační vůči jedné konkrétní skupině obyvatel. Dále požádal o posouzení, zda rada považuje takováto veřejná stanoviska zaměstnance České televize za souladné se zákonem, a o zjištění, zda se Česká televize od vyjádření distancovala, popřípadě provedla nějaká pracovně-právní opatření.

I novináři mají názor

Jakkoli je zřejmé, že Václav Klaus ml. a spol. poznámku Nory Fridrichové špatně pochopili, protože očividně nebyla namířena proti skupině obyvatel, ale ironicky glosovala uplácení voličů, kterým se současná vláda snaží zastřít svoji nekompetentnost, nabízí se otázka, do jaké míry může zaměstnanec veřejnoprávní televize, která má být objektivní a vyvážená, vyjadřovat svoje osobní názory, popř. do jaké míry může samotné toto médium vyjadřovat svůj vlastní názor.

Objektivitou je neutralita ve vztahu k předmětu zpravodajství, nestrannost, pravdivost a relevance. Vyváženost je pak možno charakterizovat jako vyváženost v proporcích předávané zprávy nebo údajů. Pojem objektivita v sobě zahrnuje zejména správnost a přesnost.

Zároveň však není možné požadovat, aby média a jejich zaměstnanci neměli, resp. nevyjadřovali žádný názor. Takový stav by byl možný pouze za situace, kdy by existovali pouze novináři a editoři, kteří by nebyli vůbec ovlivněni jakýmikoli hodnotami. Muselo by se jednat o osoby, které by neměly žádný vztah ke světu, o němž přinášejí zprávy.

Jen protiklady nestačí

Média a novináři nejsou ze své podstaty pouze zprostředkovateli informací mezi světem politiky a veřejností, ale také interpretují a hodností události a šíří svoje názory a tím ovlivňují politickou agendu, jakož i veřejné mínění.

Tato skutečnost není sama o sobě v rozporu s požadavkem objektivity a vyváženosti, ale je imanentní médiím. Prostřednictvím editoriální politiky se média etablují na mediálním trhu a řadí se k určitému politickému segmentu veřejnosti.

 

 

Česká televize jako každé elektronické médium musí být objektivní a vyvážená. Objektivita a vyváženost však neznamená beznázorovost. Objektivita a vyváženost České televize a jejích novinářů nemůže spočívat pouze v tom, že budou prezentovat různé protichůdné názory, protože takový přístup by ve skutečnosti vedl k nevyváženosti.

Jako rovnocenné by byly prezentovány postoje např. toho, kdo právo porušil, i oběti takového porušení, nebo toho, kdo je příznivcem svobody a demokracie, ale i toho, kdo chce svobodu a demokracii zničit.

Takový závěr je však nepřijatelný, protože by vedl k pošlapání hodnot, na kterých stojí naše společnost.

Hra s nulovým součtem

Úkolem České televize tedy není zajistit vysílání, které by bylo prosto jakéhokoli názoru, ale zajistit, aby tyto názory byly co možná nejpestřejší, za předpokladu, že se pohybují na poli hodnot, na kterých stojí politické, právní a společenské struktury demokratických společností, tedy respektu k lidským právům, kultuře a politické pluralitě.

Korumpování voličů vládou spočívá v distribuci veřejných prostředků občanům za účelem zvýšení popularity vládních stran a hnutí a jejich představitelů na úkor stran opozičních. V současnosti je jeho úkolem také odvrátit pozornost od skandálů spojených s podnikáním premiéra.

Nejde o jednání protiprávní, ale přesto by mělo být kritizováno. Jedná se totiž o hru s nulovým součtem. Výhody, které voliči zdánlivě od vlády dostanou, budou muset ti samí voliči, popř. jejich potomci, zaplatit jiným způsobem.

Ironická poznámka Nory Fridrichové byla tedy více než na místě a rozhodně není diskriminační vůči jedné konkrétní skupině obyvatel. Z tohoto důvodu pak není na místě, aby se Česká televize od jejího vyjádření distancovala, popřípadě provedla nějaká pracovně-právní opatření, jak to naznačoval Václav Klaus ml.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

72 komentářů

 1. Jan Macháček napsal:

  V článku se píše o podnikání premiéra, které není v rozporu se zákonem. Ono však záleží na tom, s jakými zákony v rozporu není, a s jakými zase ano. V České republice jsou dva druhy zákonů. Jedny jsou zákony České republiky, které jsou sice platné, ale právně neúčinné, a druhé jsou po 5. květnu 1998 vytvořeny jako neplatné, ale veřejnosti jsou vnucovány jako platné a účinné. Nikdo sice nemůže porušit neplatný zákon, ale tvrdit, že neporušuje žádný zákon, nemůže. A tady se nám propojují hned dvě skutečnosti, nekompetentnost vlády a neplatnost užívaných zákonů. Tento nezákonný stav nyní potvrdily i švýcarské úřady. Pan Babiš vědomě porušuje zákony ČR tím, že svou vládu vydává za legitimní (kompetentní), a jedná podle neplatných zákonů, které vydává za platné. Je to jednoduchý kouzelnický trik nezákonné moci, jak vydávat iluzi právního státu za právní stát. Ano, veřejnost žije dlouhodobě v pouhé iluzi, že si voliči vždy volili legitimní vlády podle platných zákonů, ale opak je pravdou. Pan Babiš se chová hodně dětinsky, když všechno svádí na jiné. V minulosti byly panu Babišovi nabízeny možnosti vyřešení nezákonného stavu, ale ten, kdo se podílí na jeho udržování, nikdy k jeho řešení nepřistoupí. Pan Babiš by teď měl přesně specifikovat, jaké zákony svým nezodpovědným jednáním neporušil, když byl v minulosti informován o nedostatku kompetencí a státnosti na straně ČR !!!? Jestliže využívám vědomě informací o nezákonném stavu ke svému prospěchu, a neudělám nic pro jeho nápravu, pak se dopouštím evidentně podvodu a dalších trestných činů.

  • petrph napsal:

   Jestli bych se pokusil vysvětlit dvě věci , skutečně „… veřejnost žije dlouhodobě v pouhé iluzi, že si voliči vždy volili legitimní vlády podle platných zákonů“. To je samozřejmě nebezpečný omyl, na který by měla zvláště vřp média i další právní instituce upozorňovat. Protože, dle platné Ústavy voliči pouze volí poslance do Parlamentu.O tom, že by dohodnutá politická koalice z parlamentu měla vytvořit vládu, se nikde v zákonech nepíše. To je skutečně politická dohoda, již z dob pana Havla a Babiš jí pouze převzal od svých předchůdců.
   A za druhé, pokud tedy hovoříme o dodržování zákonů. Tam je skutečně míra jejich dodržování přímo spjata s výší sankce kterou stát za jejich porušování aplikuje. Tedy konkrétně, v případě Babiše, náš zákon o střetu zájmů ukládá za porušení, pouze pokutu v přestupkovém řízení, nic vic.
   Stejně jako sice btw máme zákon o protiprávnosti komunistického režimu, ale „kupodivu “ podle něj komunistické zločince stíhat nelze

  • Joe napsal:

   Takze pokud tento stav existuje od roku 98, tak za to muze Babis? Za poslednich 21 let? Zajimave zjisteni.

   • Betty von Bahnhof napsal:

    !Přesně! Kdyby byl kreativní a posunoval záležitosti dál, ačkoliv by nic neporušoval, ale podle sluníčkářů přec – jejich zvyklosti! Zaplať bůh za Babiše a Zemana.

 2. Frenki Hunter napsal:

  Aleš Rozehnal: Klaus junior se mýlí. Nora Fridrichová má právo na svůj názor…jistě, to máme každý dle naší Ústavy, ale, i já mám nárok na názor a přesto většinu mých názorů mi zde nezveřejníte. Někde se bez vysvětlení „ztrácí“, či technická chyba, nebo čím to je? Hoď kamenem!

  • Ondřej Neumann napsal:

   Tento váš komentář je přesně 330 schválený na HlídacíPes.org.

   • Frenki Hunter napsal:

    Děkuji Vám za reakci, pane Neumanne, ale jistě v rámci vedené statistiky víte, kolik mých příspěvků jste také vědomě nezveřejnili. Bez vysvětlení a to máte i mou E-mail adresu k dispozici. Nikdo není dokonalý, ani já ne, ale stačí mi dát do „mailu“ stručné odůvodnění, proč jste mi ten který příspěvek nezveřejnili. Zatím se mohu pouze domnívat, že to je za názor, který se Vaší redakci nějakým způsobem nelíbí. Ale co je „jádrem pudla“, to se už nikdy nedozvím a tak budu muset dedukovat, že pouze každý třetí-čtvrtý teoreticky projde. To je ale v mých očích logicky cenzura. Tak se musím domnívat, že některé nezveřejněné názory jsou vám názorově nevhodné. Hrajete si na boha? Chcete určovat, co je správný názor a který není? Pokud ano, tak „čest, soudruhu“! Demokratický personál redakce by mi přece v projevu pásemného slova-názoru, určitě nebránil, že…toto dělali vždy speciálně komunisti, cenzurovat, umlčet a trestat.

    • Oskar (hanák z Hané) napsal:

     Naprosto souhlasím, mám stejnou zkušenost.

  • Karel Bukovský napsal:

   Nauč se číst: Nora Fridrichová názor uvedla na svém facebookovém profilu.

   • Jiří Němeček napsal:

    spíš ho uplatňuje v dramaturgii pořadu 168

   • Gusta Pražák napsal:

    Dobrý den. Ano, podle mého názoru má ve svém soukromí „každý“ právo na svůj soukromý názor. Osobně zjišťuji, že je velice obtížné zaujmout určité nezaujaté stanovisko z toho pohledu, že většinou nikdy neznáme – nebyli jsem seznámeni se všemi okolnostmi okolo věci a často jsme odkázáni pouze na zprostředkované informace …

  • Nora Fridrichová může mít svůj názor, ale neměla by jej hlásat v práci , nebo není zaměstnancem veřejné televize placené občany této země???
   Hlásat si své názory může zadarmo jen , když není v práci a nebo by musela vlastnit svou televizi, jako pan Soukup….

  • Forstová napsal:

   Ano, má nárok, ale měla by své neomalené názory ze svých úst pouštět v soukromý, u svých přátel. Ale ona ovlivňuje veřejně ostatní lidi, a tím podněcuje k nenávisti ku starým lidem. Jestli se Jí zde nelíbí, já jí letenku do USA zaplatím. Také jednou zestárne.

   • varix napsal:

    A vy byste měl číst a přitom o přečteném přemýšlet! Tento názor uveřejnila na svém soukromém účtu!

    • Betty von Bahnhof napsal:

     Promiňte, zda dobře rozumím, člověk může být v soukromí cokoliv a pak předstoupit večer před kameru a předstírat divákům do celé ČR, že je ctihodný, slušný, důvěryhodný, osoba na svém místě? Myslíte, že to platící koncesionář uvěří? Fridrichová se musí rozhodnout, zda bude sebe držet zkrátka i v soukromí, nebude vybočovat od vnímání na obrazovce, nebo ať jde do privátní sféry, do televize, kterou mě stát nenutí povinně platit.

     • Pavel Liška napsal:

      Facebook veřejně známé osoby není soukromí. Viz Trump a Twitter.

  • ColIin88 napsal:

   Nemá nárok na svůj názor coby moderátorka veřejnoprávní ČT !! Až bude dělat na Barrandově, ať si vyjadřuje názory, jaký chce…tam svý povinný platby neposílám!!

 3. petrph napsal:

  Obávám se, že ta situace je poněkud složitější, a je nutné jí posuzovat synchronně, tedy s uvažováním práv všech stran.
  1) Především je nutné si uvědomit,že zde vůbec neposuzujeme vysílání ČT, protože paní Fridrichová zveřejnila svůj názor na Facebooku. O tom že sociální sítě jsou rovněž masové médium, kde názory publikujících rovněž mohou silně ovlivňovat veřejnost, snad není nutné zrovna na HP pochybovat.
  2) Už v tom dosti velká neznámá, zda taková veřejnoprávní instituce jako ČT má nebo nemá právo regulovatveřejné projevy svých zaměstnanců v jiných médiích, kde vyjadřují – a to v tomto případě ironicky (tedy ne-politicky korektně) své názory. Smí? Nesmí? (Kdybych dal ,srovnatelný příklad, pokud by šla paní Fridrichová do TV Barrandov a vykládala tam na kameru podobné – ironické poznámky v pořadu pana Soukupa, jak by se asi měla -zachovat ČT?, jak RRTV?
  3) A ta druhá strana mince je tedy právo pana Klause jr. (či kohokoliv jiného) hodnotit publikované veřejné výroky kohokoliv jiného a pokud nějaký ->dle svého názoru<- vyhodnotí za nenávistný, diskriminační, či jinak protiprávní, má samozřejmě právo, jak tento svůj opačný názor veřejně publikovat, tak ale i vůči němu podat stížnost k příslušné instituci.. Samozřejmě hovoříme pouze o právu tu stížnost podat, jak jí vyhodnotí ta příslušná instituce, je její zodpovědnost, za kterou si pak ručí svojí důvěryhodností-
  4) Dále – a na závěr, počítejme s tím že právě Klaus jr. převezme nyní pragmatické zásady svého otce . Tudíž nebude se zdráhat použít i takové prostředky (zvláště v médiích), které sice nebudou idealisticky čistě (a politicky korektně už vůbec ne), ale které se už v našem politickém i médiálním prostředí používají poměrně běžně a jsou právně přípustné..

 4. Petr Kaminsky napsal:

  Jsem moc rad, ze se takovym zpusobem VKML predvadi. Nazorne predvadi, co ceka CR, az si ji s pomoci Trikolory vezme zpatky.

 5. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  Václava Klause mladšího si docela vážím pro jeho mnohé z jeho názorů, často na rozdíl od Nory Fridrichové. Ale myslím, že tentokrát nepochopil, jak je správně v uvedeno, co tím ta Fridrichová, vlastně chtěla říct – totiž, že Babiš zcela bezostyšně uplácí své voliče na úkor všech občanů, nikoliv za své (nakradené).

  • Vašek napsal:

   Podle mého názoru to pan Klaus pochopil, jen potřebuje politické body. Prezentoval nové politické uskupení a co je lepší reklama, než ukázat svým voličům, jak jsou veřejnoprávní sdělovací prostředky nekompetentní. Chce být vidět a slyšet a zrovna Česká televize je v současnosti velmi dobrý cíl, protože je v jistých kruzích občanů silně kritizována pro předpojatost.

   V některých oblastech (hlavně školství) respektuji názory pana Klause ml., jakožto odborníka. Nicméně v ostatních oblastech má tendenci překrucovat a hýřit populismem.

   • Oskar (hanák z Hané) napsal:

    Fakt si myslíte, že Klaus mladší pokládá své budoucí voliče za stejné blbce, za jaké považuje (Mára) Prchal ty Babišovy voliče?

 6. Sergej napsal:

  Co znamená: vyváženost v proporcích předávané zprávy nebo údajů. Jakou šuplerou (či měřítkem) se ta vyváženost měří. Mám dojem při čtení těchto vysvětlení, co nic nevysvětlují a že na mě bliká kontrolka s nápisem: tautologie.

 7. Pavel Liška napsal:

  Technicky má snad pan Rozehnal pravdu. Eticky je to ale sporné.
  Má se například pan Václav Moravec veřejně chlubit koho volí ?
  U soukromých médií je to něco jiného .
  A ještě jedno. To co pan Rozehnal píše : „jakkoli je zřejmé, že Václav Klaus ml. a spol. poznámku Nory Fridrichové špatně pochopili, protože očividně nebyla namířena proti skupině obyvatel, ale ironicky glosovala uplácení voličů, kterým se současná vláda snaží zastřít svoji nekompetentnost“ , tak je podle mne / asi to taky ale chápu špatně … / účelový posun významu výroku paní Fridrichové. Je to zpětné hledání toho, jak dotčený výrok zjemnit a vykroutit se z toho co bezmyšlenkovitě plácla.
  Podle mne se obyvatelstvo neuplácí letenkami zdarma. Letenky zdarma se jim ( generaci 40+, která volí většinově asi dle pí Fridrichové špatné subjekty ) chtějí rozdat proto, aby měli snadnější vystěhování z republiky a nekazili nám volby.

  • Vašek napsal:

   Ty letenky jsou očividně ironickou nadsázkou s odkazem na výrazné slevy na jízdné pro určitou skupinu občanů (sleva 75% pro seniory a studenty), kterým to samozřejmě také neplatí vláda, i když za to sbírá politické body.
   To co se snažíte podsouvat Vy, zní opravdu směšně a ukazuje na to, že máte také jisté rezervy v chápání ironie a satiry.

   • Pavel Liška napsal:

    Asi jo…. Evidentně ale nejsem sám. Ono totiž v kontextu výroků lidí jako pan Hřebejk, že kdo chce volit proti EU, tak raději má zůstat doma, to totiž k té mé interpretaci svádí. Nebo výrok pana Halíka ve smyslu, že volební právo by neměl mít každý b..ec… Je takových příkladů málo ? Jeden větší „demokrat“ než druhý ….
    Ale mýlit se můžeme. To si musí sáhnout do svědomí paní Fridrichová, jak to myslela.
    A mimochodem, i kdyby to myslela jak tvrdí pan Rozehnal, tak jako komentátorka veřejnoprávního média by měla držet určité dekórum a profesionální etiku. Kdyby dělala pro Barrandov, tak je to něco jiného.

 8. Kerim napsal:

  …..ano ženy mají každopádně mít svůj názor….a zejména pak ty vícekrát vdané s většími zkušenostmi

 9. Surcuf napsal:

  Upřímně – myslím si, že reakci VKml. nepochopil spíše pan pisálek ….jde o evidentní reakci na podobné výkřiky z mnoha jiných stran a ironii, ale to někteří aktivisté zkrátka nemohou pochopit…:-)

  • Ferda napsal:

   Myslím, také „upřímně“, že jsi vůbec nepochopil co „pan pisálek“ napsal a že kupodivu tentokrát nebyl VK ironický.

 10. Jan Králík napsal:

  VK je nenávistný a evidentně jednostranně zaměřený člověk. Jeho komentáře jsou na hraně zdravého rozumu a zcela jistě za hranou slušnosti. Několik jeho nenávistných výpadů z poslední doby naznačují, že základní hodnoty slušného člověka se v jeho případě již vypařily do ztracena. Nemá žádné právo takto někoho hodnotit, osobně si myslím, že jeho osobou by se měli zaobírat lidé s dostatečným vzděláním v oboru psychiatrie.
  Doufám, že paní Frydrychová si z této tupé hlouposti nebude nic dělat a nenechá si takovou ubohostí kazit náladu.

  • Surcuf napsal:

   Chcete říci, že VKml. nemá právo na svůj názor? :-)))

   Evidentně jste to nepochopil, jde o reakcina to, že se dnes stalo doslova módou na cokoliv reagovat stížností k „orgánu“ – pro nekorektnost…

  • PetrS napsal:

   Vy budete zřejmě jednim z aktivistů, kteří jsou nositeli té jediné a správné pravdy!
   Přesně proti takovým se pan Klaus vyhraňuje a má moji podporu. Čím méně vás bude, tím lépe se bude v téhle zemi dýchat a žít..

  • Jiří Němeček napsal:

   jediný kdo se tu projevil jako nenávistný jste Vy , pane…přečtěte si po sobě komentář

  • Petr napsal:

   Pane Králík, líp bych to nenapsal, vystihl jste to přesně 🙂

  • pepa napsal:

   VK má názory na hraně rozumu?, takhle daleko ty ses zatím ještě nedoslal, tak se pilně uč, hlavně deZeman poháněný egem a touhou po pomstě,mokracii a právo, hodně v tom pokulháváš, fridrichová má právo? ty máš právo? ale VK NEMÁ ŽÁDNÉ PRÁVO?????? i ty jeden zarputilej, spravedlivej, neúplatnej a nestrannńej demokratickej „demokrate“ vivat! ať žije demagogie tvého typu a milonu chvilek a demagobloku

   • Jan Králík napsal:

    Ať žijí výkřiky tohoto typu – nic neříkají a obsahují hodně vykřičníku a otazníků. Jinak myšlenku žádnou. Ale hloupost má právo být, ano – i VK má právo na svůj názor, pokud ho prezentuje slušně a v normálních mezích. Nemá právo někoho osočovat tím způsobem, kterým to udělal a kterým to koná i jinde – a proto by se jeho chováním a zdravým rozumem měl zaobírat nějaký psychiatr.
    Ahoj pepo, ty kluku jeden demagogickej ……????????

  • vašek napsal:

   P. Klaus využil nahrávku na smeč p. Nory , jestliže se jim (TV silně politkorekně zastoupená), dlouholetá redaktorka ukecne politickým vyjádřením „!? Je výsostným právem politika reagovat ,a redakce by už po letech nevyvážených komentářů se mohla omluvit ,ale tam kde vlastní právo a spravedlnost ,není prostor pro sebereflexi.

 11. Paeris Kiran napsal:

  „Jako rovnocenné by byly prezentovány postoje např. toho, kdo právo porušil, i oběti takového porušení, nebo toho, kdo je příznivcem svobody a demokracie, ale i toho, kdo chce svobodu a demokracii zničit.“

  a co ve chvíli kdy je veden spor o to jestli vůbec právo bylo porušeno a nebo ne?

  A nebo kupříkladu se prostě názory na to co je svoboda a jak má vypadat demokracie (podle mne jí v našem volebním systému který je sprzněn DHondtovým zvýhodňováním velkých politických stran ještě navíc posíleným nesmyslnou 5ti procentní hranicí pro vstup do parlamentu prostě NEMÁME – máme nechutný většinový systém kradoucí hlasy menších skupin) se u různých lidí též liší.

  Co pak? Neměla by i takovým názorům dát ta televize prostor? A nebo musí mít všichni povinně stejný názor na to co jsou „hodnoty“ „práva“ „svoboda“?

  to už jsme tu měli několikrát… od rekatolizace, přes Goebellse, či Marxismus-leninismus…

  Všichni měli názor že jejich hodnoty a jejich představa práv je ta jedinná správná kterou musí všichni vyznávat a nikdo jí nesmí zpochybňovat…

  Nesmysl – naopak – absolutně vše musí být neustále zpochybňováno – a pokud se to samo nedovede obhájit – tak pryč s tím. Debata by měla být přípustná absolutně o čemkoliv a nemělo by existovat absolutné žádné tabu v tématech konverzace.

 12. Jaromír Francl napsal:

  Ano,samozřejmně,že má N.Fridrichová nárok na svůj názor.Ale vzhledem k tomu,že je to osoba veřejnosti známá,navíc zaměstnankyně veřejnoprávní televize,tak asi nebude úplně správné své názory sdělovat na sociálních sítích,kde může dojít k ovlivňování různých skupin lidí,což se i stalo.Ospravedlnění tohoto výroku,tím,že ironická pznámkaN.F. byla tedy více než na místě je bohapustý blábol.

  • Marek napsal:

   Snad bych podotkl, že mluvčí presidenta ČR veřejně prezentuje své názory na twitru a VK ml. je to šumafuk.

  • Vlastik napsal:

   Člověče, a jak se Vám líbí názory volených politiků o pseudokoncentráku, o islámské invazi, o tom že novináře je třeba střílet, tihle dle všeho Vámi obdivovaní Vůdci a rádoby vlastenci mohou a paní Fridrichová nikoliv ? Pokud se nepletu tak první a prozatím jediný terorista v ČR by přímo ovlivněn prohlášení Vůdce SPD.

 13. Jiřina Muzikářová napsal:

  Václav Klaus ml. zakládá nové hnutí, kde se honosí slovy jako občan, svoboda, národ, trikolóra, demokracie, na druhou stranu tato slova nectí. Napadne novinářku za její vyjádření, které ukazuje na nepravosti kolem voleb, kdy se občan uplácí z veřejných prostředků, aby volil právě tu stranu, která tu či onu výhodu nabízí. Nenabízí ale ze svého a v tom je ten problém.
  Místo aby se pochvalně vyjádřil o paní Fridrichové, vytáhne do boje, a to hned na několika frontách. Je dobré se zeptat: Proč? Komu se tím podbízí? Od které strany či hnutí bude potřebovat podporu? Které straně se chce zavděčit? Jaké hodnoty zastává on a bude tedy zastávat jeho hnutí?
  Nevěřím, že nadsázku Nory Fridrichové nepochopil. Spíše ji obratně překroutil, aby mohla sloužit jako bič na dotyčnou. Na principy, které zastává ona, potažmo Česká televize. Nenechme si líbit manipulace.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Myslím si něco podobného. Klausovy pohnutky mají logické jádro,jen ta logika je pro svobodně myslícího člověka těžo přijatelná, až nepřijatelná. Klaus ml. útokem na Fridrichovou a její ironické „uřeknutí“,ukázal kde jsou jeho limity.

 14. Surcuf napsal:

  Dotaz na redakci, jste spíše hlídací nebo spíše psi…?

 15. Oreski napsal:

  Nora Fridrichova je zamestnanec veřejnoprávního média nemůže proto vyjadřovat v tomto médiu své názory je placena z peněz všech poplatníků a to i těch s kterými nesouhlasí její komentáře musí být nestranné a a nesmí podporovat žádnou stranu nikoliv politickou ale názorově rozdílnou. Jestliže tak nečiní pak nemá v České televizi co dělat. Pokud chce svůj postoj zveřejnit ať tak činí na Twitteru nebo facebooku. Nic víc nic míň!!!!

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Jestli jste článek četl, očemž lze s úspěchem pochybovat, tak byste mohl vědět, že „svůj postoj“ zveřejnila na facebooku.

  • Betty von Bahnhof napsal:

   Souhlasím s vámi a byla bych i přísnější. Soudce např. si musí dávat velký pozor, co kde řekne, napíše, s kým se stýká, byť jen u kávy, a pod. Různá další omezení mají i jiní státní úředníci. Nemohou si, řečeno lidově, pouštět ústa na špacírek, a to ani v soukromí. Fridrichová je v obdobném postavení, jen to při své „inteligenci brutální Nikity“ nechápe. Je to o dobrém vychování.

 16. Joe napsal:

  S argumentaci pana Rozehnala vubec nesouhlasim. Byt je komentar trefny, vtipny, jakykoliv, tak si naopak myslim, ze zamestnanci verejnopravni televize maji podavat vyvazene a objektivni zpravy a stranit se osobnich nazoru I na mediich jako je fcb a dalsi. Zodpovednost zamestnance nekonci zavrenim dveri na konci smeny, ale prezentuje se I tim, jak se projevuje v osobnim zivote, a to neplati pouze u novinaru.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Myslíte, že zaměstnanci Vodňanského kuřete by neměli doma pěstovat svoje kuřata, ale jíst jen ta od firmy?

  • Betty von Bahnhof napsal:

   Pronesl jste kultivovanou pravdu, kterou by si lidé měli dát za rámeček. Lidi se neumí chovat, bohužel, ani ti, kteří zastávají významná místa a jsou hodně vidět. V demokracii se skoro všechno může, ale vychovaný člověk ví, že i když mnohé můžu – neudělám to.

 17. PM napsal:

  Paradox doby. Příkladem je sám Klaus Junior, bojovník proti inkluzi.
  Kdyby život běžel podle jeho vizí a byl dotažen dalšími vlastenci bez náznaku empatie ke své dokonalosti, tak sám Klaus junior by byl vyloučen z většinové společnosti.
  Nora Fridrichová je na svém místě, na svůj názor má právo. Jednou snad pravda opravdu zvítězí.
  A bude chránit i Klauze juniora před, jemu podobnými, bezcitnými vlastenci.

 18. václav napsal:

  Fridrichová má nárok na vlastní názor, ale ne ve veřejnoprávní televizi, tam se má chovat veřejnoprávně, tedy neutrálně a citovat obě strany!

  • Pavel Liška napsal:

   Z toho jednoduchou úvahou plyne, že ideálním zaměstnancem ČT je člověk bez názoru. Ten se neuřekne. Tedy prosťáček, nebo-li veřejnoprávní Pepek Vyskoč.
   Vidím, že z této diskuze se rodí zajímavé závěry….

 19. Martin Novotný napsal:

  Nárok na vlastní názor (blábol) má každý. Veřejnosti známý náš pan prezident dává svému okolí každou chvíli příklad jak se to dělá. Takže v porovnání s jeho názory (bláboly) mi názor p. Fridrichové přijde v pohodě.

 20. jak ví ČT a jak ví NF co je správné ? Pšt let nám ČT tvrdila , že migrace je Ok a nyní nám tvrdí, že není, ČT , NF i většína politiků neví co je správné a nebo to neumí říct. Platím si ČT za informace, ne za názor, ten si musí každý udělat sám právě z informací. ČT vysílá dokument o vlcích ve skandinávii a celou dobu polemizuje a vyvrací tamní nařízení lovu vlka. Koho to zajímá, co si někdo v ČT myslí o lovu vlka ? Mě vůbec nezajímá názor NF, ČT a ostatních , já chci jen informace ! Kdo určuje v ČT správnost názoru ? většina, specialista v maskérně, někdo od počasí, nebo si ČT platí externisty, kdo má kruci noty na to , aby deseti milionům lidí říkal co je správně a co špatně ? Ještě jednou a polopatě _ já, my platíme ČT a to velice dobře za informace, nic víc nic míň, Začněte v ČT u sebe se střetem zájmů, s ekonomikou provozu a investic a hlavně už buďtě objektivní !!!

  • george napsal:

   Liškutín Jiří napsal:
   Pšt let nám ČT tvrdila , že migrace je Ok a nyní nám tvrdí, že není,
   ****
   Žijete ovlivněn v Zemanovsko okamurovsko soukupovských demagogických lžích , že ČT je třeba zlikvidovat? !?! Ano je třeba dle těchto maskotů a obdivovatelů minulých řádů a pořádků (od r.1948-1989) umlčet kritiky , oponenty, kteří poukazují na tu všivárnu těchto výše jmenovaných a exponovaných osob a jim podobných!!!? Nikdo z kritiků současné vládní konstelace levicových „tří králů“ to i.iotů, nezpochybňuje volby!!! To jen příznivci této trojice to neustále svým oponentům vytýkají a omýlají …!?!

 21. Viktor Mlčák napsal:

  Názor paní Nory Fridrichové je bohužel názorem nenávistným a diskriminujícím. Cituji: „Podle mě by celonárodní situaci zklidnila nějaká úleva voličům a dovoluji si navrhnout letenky zdarma pro 40+, do zemí mimo EU samozřejmě,“
  Zkuste si prosím zaměnit skupinu lidí „40+“ např. za „Rómy“ nebo „Židy“. Urážlivost výroku je více než zřejmá. A je úplně jedno, jestli se paní Fridrichová chce skupiny lidí 40+, Rómů nebo Židů zbavit nebo je jenom podplatit. Urážlivé je obojí.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Proč bychom měli něco zkoušet, když jde o ironii a narážku na zisk hlasů pomocí výhod, když to stejně platí stát (a ne Babiš ze svého). Fridrichovou zrovna nebaštím, ale docela jsem její ironii ohodnotil kaldně, zvláště když se přiznala, že k těm +40 patří také.
   A svůj názor má právo, stejně jako Vy na Váš.

 22. Jaroslav napsal:

  Nora Fridrichová i doktor Rozehnal spolu společně liberálně demokraticky promeškali masmediální příležitost vyjádřit osobní názor osobním příkladem nebo jen návodem, nevyužívání nedresných plošných dotací jízdného nebo školního stravování dětí….

 23. liberal shark napsal:

  Osobně jsem toho názoru, že na novináře z veřejnoprávních médií by měly být kladeny mnohem přísnější nároky než na běžné žurnalisty z „komerčních“ médií (i když ČT také vysílá reklamy, že?). Pokládám za absolutně nepřípustné, aby zneužívali svou pozici k ventilování svých osobních názoru v médiích a za nevhodné, aby je publikovali na sociálních sítích.

  • romano bongo napsal:

   Zastávám stejný názor u politiků, ústavních činitelů a jejich mluvčích.

 24. george napsal:

  Hodně autorů komentující vyjádření pana Rozehnala, jej vůbec nepochopila a jako vždy v takovém případě se uchýlí k dehonestaci svých oponentů na ideologické platformě jim imponujícím…!?!

 25. Luque napsal:

  Nora Fridrichová má právo na svůj názor, pokud jej bude prezentovat na svém blogu. Ve veřejnoprávní televizi má naopak povinnost žádný svůj názor neprezentovat – říká se tomu „dělat objektivní zpravodajství“.
  Nebo má svobodnou volbu přejít do komerční televize, která si hledá diváka poptávkou a nabídkou. Tam se názory prezentují a „dělat objektivní zpravodajství“ by se tomu říkat nemělo.

 26. Vandík napsal:

  Paní Fridrichová má samozřejmě právo na svůj názor ale jako zaměstnanec veřejnoprávní televize by ho podle mě neměla veřejně prezentovat. To se ale u současné veřejnoprávní televize nedá očekávat když nám tam vnucují koho máme volit. Tohle by si tam vůbec neměli dovolit. To ať si dělá pan Soukup na tv Barandov kterej si tu srandu platí sám ale na něj se nejspíš zase nikdo nedívá 🙂

 27. Tomas Novotny napsal:

  Nora Fridrichová má právo na svůj názor …. MAAA

  jenomze v CT nepredvadi – 1. Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace.

  2. Požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice.

  3. Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií.

  Jako první kodifikovala Česká televize. 27. září 1995 Rada ČT schválila Statut ČT, jehož součástí je i Kodex ČT. Zakotvil princip odpovědnosti a zásadní povinnost vést dělící čáru mezi zprávami a názory. Od roku 1995 fungoval v ČT také Etický panel (funguje dodnes, avšak pouze formální činností).

  Syndikát českých novinářů vydal 18. června 1998 Etický kodex novináře. Je závazný pro členy Syndikátu, Etická komise této organizace se kodexem řídí i při rozhodování o sporech mezi nečleny.

  V říjnu roku 1998 časopis Týden jako první tištěné médium u nás zveřejnil svůj etický kodex na stránkách časopisu. Další kodexy následovaly: Hospodářské noviny (leden 2002), Mladá fronta Dnes (březen 2002), deníky Bohemia a Moravia (říjen 2004).

 28. Jiri Link napsal:

  Koho chleba jis, toho pisen zpivej.
  Jirka

  • PM napsal:

   Tak dlouho premiér lže, až to lidi odhalí.
   Tak dlouho se kradou dotace, až je EU zastaví.
   Kolik koblih rozdáš, tolik hlasů získáš.

 29. Nevím proč ona a ten dědiční politik V. Klaus ml. se nemohou dohodnout. Na mnoho věcí mají stejný pravicový názor!

 30. Jitka Bžunková napsal:

  Zajímavé,že paní Nora může mít svůj názor a veřejně ho projevit,ale pan prezident ne!?!?!?

 31. Petr Blazek napsal:

  dobry den,
  CT nesleduji, ale zarazilo me, ze pod zaberem pana Klause neni jmeno, ale jenom inicialy.
  Prosim, nevi tady v diskusi nekdo, jestli je to v poradu 168 hodin bezna praxe?
  (Pripadne, jestli to vubec je snimek z toho poradu – mozna je to fotomontaz, a ja jsem v soku bezduvodne…)
  Dekuji!

 32. Martina Schepelern napsal:

  když kritizujeme, je důležité vědět nejen co kritizijume, ale kdo s původní kritikou přišel… Zajímavé, že když senior Václav Klaus píše a říká: „Kdybych byl Němec, volil bych AFD“,, je to v „pořádku“. je veřejná osoba politická a měl by jít příkladema ne fandit fašistické straně a ještě cizí, Je to ostudné. to on necítí. Co, ale cítí v Klausově rodině, je že někdo jiný „viditelný“ jako paní hlasatelka má jiný názor než oni, Jablko daleko od stromu nedopadlo. Pozor. Měří dvojím metrem pánové Klausové. se domnívají , že jsou nade vším a nede všemi. Ne, nejsou.

Přidávání komentářů není povoleno