Aleš Rozehnal: Klaus junior se mýlí. Nora Fridrichová má právo na svůj názor

Napsal/a Aleš Rozehnal 11. června 2019
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Není možné požadovat, aby média a jejich zaměstnanci neměli, resp. nevyjadřovali žádný názor. Takový stav by byl možný pouze za situace, kdy by existovali pouze novináři a editoři, kteří by nebyli vůbec ovlivněni jakýmikoli hodnotami. Muselo by se jednat o osoby, které by neměly žádný vztah ke světu, o němž přinášejí zprávy, píše advokát Aleš Rozehnal.

Moderátorka České televize Nora Fridrichová uvedla na svém facebookovém profilu zjevně ironickou poznámku, že podle ní by celonárodní situaci zklidnila nějaká úleva voličům, jako např. letenky zdarma pro občany nad 40 let.

Na její výrok zareagovalo několik politiků, z nichž nejrazantněji se vyjádřil Václav Klaus ml., který dokonce kvůli němu podal podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Označil ho za nenávistný a za diskriminační vůči jedné konkrétní skupině obyvatel. Dále požádal o posouzení, zda rada považuje takováto veřejná stanoviska zaměstnance České televize za souladné se zákonem, a o zjištění, zda se Česká televize od vyjádření distancovala, popřípadě provedla nějaká pracovně-právní opatření.

I novináři mají názor

Jakkoli je zřejmé, že Václav Klaus ml. a spol. poznámku Nory Fridrichové špatně pochopili, protože očividně nebyla namířena proti skupině obyvatel, ale ironicky glosovala uplácení voličů, kterým se současná vláda snaží zastřít svoji nekompetentnost, nabízí se otázka, do jaké míry může zaměstnanec veřejnoprávní televize, která má být objektivní a vyvážená, vyjadřovat svoje osobní názory, popř. do jaké míry může samotné toto médium vyjadřovat svůj vlastní názor.

Objektivitou je neutralita ve vztahu k předmětu zpravodajství, nestrannost, pravdivost a relevance. Vyváženost je pak možno charakterizovat jako vyváženost v proporcích předávané zprávy nebo údajů. Pojem objektivita v sobě zahrnuje zejména správnost a přesnost.

Zároveň však není možné požadovat, aby média a jejich zaměstnanci neměli, resp. nevyjadřovali žádný názor. Takový stav by byl možný pouze za situace, kdy by existovali pouze novináři a editoři, kteří by nebyli vůbec ovlivněni jakýmikoli hodnotami. Muselo by se jednat o osoby, které by neměly žádný vztah ke světu, o němž přinášejí zprávy.

Jen protiklady nestačí

Média a novináři nejsou ze své podstaty pouze zprostředkovateli informací mezi světem politiky a veřejností, ale také interpretují a hodností události a šíří svoje názory a tím ovlivňují politickou agendu, jakož i veřejné mínění.

Tato skutečnost není sama o sobě v rozporu s požadavkem objektivity a vyváženosti, ale je imanentní médiím. Prostřednictvím editoriální politiky se média etablují na mediálním trhu a řadí se k určitému politickému segmentu veřejnosti.

 

 

Česká televize jako každé elektronické médium musí být objektivní a vyvážená. Objektivita a vyváženost však neznamená beznázorovost. Objektivita a vyváženost České televize a jejích novinářů nemůže spočívat pouze v tom, že budou prezentovat různé protichůdné názory, protože takový přístup by ve skutečnosti vedl k nevyváženosti.

Jako rovnocenné by byly prezentovány postoje např. toho, kdo právo porušil, i oběti takového porušení, nebo toho, kdo je příznivcem svobody a demokracie, ale i toho, kdo chce svobodu a demokracii zničit.

Takový závěr je však nepřijatelný, protože by vedl k pošlapání hodnot, na kterých stojí naše společnost.

Hra s nulovým součtem

Úkolem České televize tedy není zajistit vysílání, které by bylo prosto jakéhokoli názoru, ale zajistit, aby tyto názory byly co možná nejpestřejší, za předpokladu, že se pohybují na poli hodnot, na kterých stojí politické, právní a společenské struktury demokratických společností, tedy respektu k lidským právům, kultuře a politické pluralitě.

Korumpování voličů vládou spočívá v distribuci veřejných prostředků občanům za účelem zvýšení popularity vládních stran a hnutí a jejich představitelů na úkor stran opozičních. V současnosti je jeho úkolem také odvrátit pozornost od skandálů spojených s podnikáním premiéra.

Nejde o jednání protiprávní, ale přesto by mělo být kritizováno. Jedná se totiž o hru s nulovým součtem. Výhody, které voliči zdánlivě od vlády dostanou, budou muset ti samí voliči, popř. jejich potomci, zaplatit jiným způsobem.

Ironická poznámka Nory Fridrichové byla tedy více než na místě a rozhodně není diskriminační vůči jedné konkrétní skupině obyvatel. Z tohoto důvodu pak není na místě, aby se Česká televize od jejího vyjádření distancovala, popřípadě provedla nějaká pracovně-právní opatření, jak to naznačoval Václav Klaus ml.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)