Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny / Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia

Aleš Rozehnal: Poslanci bez roušky. Jejich vykázání z jednání může být ohrožením parlamentarismu

Napsal/a Aleš Rozehnal 15. února 2021
FacebookTwitterPocketE-mail

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček měl sice právo vykázat z jednání poslance Volného a Bojka, protože neměli nasazené roušky a nenasadili si je ani na jeho výzvu, udělal to ale tak rychle, že se oba neměli šanci odvolat. A na to mají podle zákona právo zase oni. Je navíc nejasné, jestli bylo oběma poslancům umožněno zúčastnit se hlasování, která proběhla po jejich vynuceném odchodu.

Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest, jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, je stanovena mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. Jeho porušení je pak přestupkem, který může být sankcionován několikamilionovou pokutou. Jmenovaní poslanci se tedy nepochybně přestupku dopustili.

Na druhou stranu je zřejmé, že poslancům není možné bránit ve výkonu jejich mandátu, protože tím by byla ohrožena samotná podstata demokratického režimu.

Právo na druhou šanci

Aby se předešlo excesům při činnosti Poslanecké sněmovny, má předsedající právo vykázat poslance z jednacího sálu, a to za opakované nepřístojné chování. Je tedy otázkou, zda je nenošení roušky opakovaným nepřístojným chováním.

Jak již bylo výše uvedeno, je nenošení ochranných prostředků dýchacích cest přestupkem a páchání přestupku je zcela jistě možno označit za nepřístojné chování.

Problematičtější však je, zda se jedná o „opakované nepřístojné chování“. Zákon totiž stanoví, že předsedající může za nepřístojné chování v Poslanecké sněmovně uložit poslanci pořádkové opatření, kterým je napomenutí. Vykázat poslance z jednacího sálu je však možné pouze za již zmíněné opakované nepřístojné chování.

 

 

Znění zákona jako by naznačovalo, že za nepřístojné chování je třeba poslance nejdříve třeba napomenout, a teprve když v tomto chování pokračuje, je možné ho vykázat z jednacího sálu. Takový postup je vhodný i s ohledem na zachování předvídatelnosti sankce za chování poslance.

Napomenutý poslanec má navíc právo se proti rozhodnutí předsedajícího odvolat k Poslanecké sněmovně bezprostředně po uložení napomenutí. Poslanecká sněmovna je pak oprávněna rozhodnutí předsedajícího buď potvrdit nebo zrušit. Stejné právo odvolat se má poslanec i proti rozhodnutí o vykázání.

Radek Vondráček sice poslance Volného a Bojka napomenul, ale v podstatě v téže větě je z jednání vykázal. Dotčení poslanci tak neměli šanci na uplatnění svého práva se proti napomenutí odvolat.

Vážit na lékárnických

Podstatné je pak to, že i vykázaný poslanec musí mít možnost účastnit se hlasování, a to i po dobu, po níž je z jednání vykázán. Po vykázání poslanců Volného a Bojka několik hlasování proběhlo, zda byla účast v nich umožněna i těmto poslancům, ale ze zápisu není zřejmé.

Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o závažný zásah do demokratických procedur parlamentu ať už si o konkrétních jedincích můžeme myslet cokoli. I kdyby měla vláda většinovou podporu v parlamentu a hlasování těchto poslanců nemohlo nic změnit, je jejich přítomnost jedním ze základních kamenů parlamentarismu. Přítomnost opozice nutí vládu vysvětlovat a obhajovat své návrhy, přičemž dochází k diskuzi, která je podstatou činnosti parlamentu.

Pokud není parlamentní menšině zajištěna účast na parlamentních procedurách, parlament ztrácí svůj smysl. Opozice musí mít zajištěnu možnost nabízet alternativy k tomu, co předkládá vláda, kontrolovat vládnoucí většinu, ale i blokovat a oddalovat rozhodnutí touto většinou přijímaná.

Je proto vždy potřeba vážit na lékárnických vahách, než je nějaký poslanec z jednání parlamentu vyloučen.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)