Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
djensenius on Foter.com, zdroj

Aleš Rozehnal: Gender není pohlaví. Nechápou to ani lidé, kteří usilují o jeho změnu u soudu

KOMENTÁŘ. Nejvyšší správní soud zamítl účastníkovi úřední změnu pohlaví bez operace. V rozhodnutí poukázal na základní principy společnosti v Česku, která pohlaví většinově vnímá jako binární kategorii, tedy muž a žena. Soud rozhodl správně.

Účastník řízení prokázal nepochopení rozdílu mezi termíny pohlaví a gender. Může to být možná i tím, že termín gender je do češtiny někdy jako pohlaví překládán.

Pokud se ale ozývají hlasy odpůrců genderové politiky, že pohlaví není determinováno rozhodnutím člověka, ale biologicky, že pohlaví jsou pouze dvě,  jedná se o stejné nepochopení, byť z opačné strany.

Zmatení pojmů

Lidské pohlaví je určeno pomocí genů a má tedy výlučně biologický základ. Pokud se však pohlaví osoby dostane do rozporu s jeho vnímáním sebe sama, a tedy i do rozporu s jeho genderem, je možné přistoupit k sérii operací, které se nazývají „změna pohlaví“. I když ve skutečnosti o žádnou změnu pohlaví nejde, protože pohlaví je biologicky nezměnitelné.

 

 

Jde o plastické operace, které mají za cíl vytvořit nápodoby primárních a sekundárních pohlavních znaků druhého pohlaví, spojené s užíváním hormonů, které tuto vnější změnu podporují. S tímto procesem pak většina civilizovaných států také spojuje změnu evidence pohlaví ve veřejných seznamech.

Naproti tomu gender označuje osobní identitu a společenskou roli osoby ve vztahu k maskulinitě a feminitě.

U většiny osob se pohlaví shoduje s genderovou identitou jedince, ale ne každá osoba mužského pohlaví se musí cítit být mužem, a ne každá osoba ženského pohlaví se musí cítit ženou.

To samé platí i pro chování a povahové rysy, které od něj společnost očekává. Zatímco pohlaví tedy spočívá výhradně na biologických základech, gender je společenským konstruktem.

Stát však eviduje u svých občanů pouze pohlaví, zatímco genderovou identitu považuje za soukromou věc.

Jak vzniká gender

Pokud se tedy účastník řízení domáhal změny evidence svého pohlaví ve veřejných seznamech bez absolvování výše uvedené procedury, nemohl být jeho návrh úspěšný, protože se ve skutečnosti domáhal evidence své genderové identity. Ta se však neeviduje.

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, která vycházejí z opačného principu, k tomuto zmatení pojmů ještě přispěla.

Tvrzení, že pohlaví člověka není určeno při narození, ale je výsledkem sociálního a psychického vývoje, není pravdivé. Pohlaví při narození určeno je – geny na pohlavních chromozomech. Žena má dva chromozomy X a muž má jeden chromozom X a jeden Y.

A právě přítomnost či nepřítomnosti chromozomu Y rozhoduje o tom, zda bude mít dítě mužské nebo ženské pohlaví. Zcela výjimečné jsou případy, kdy má osoba chromozomy XY a zároveň ženské pohlavní orgány, respektive chromozomy XX a zároveň mužské pohlavní orgány.

Na druhou stranu je však samozřejmě pravda, že gender jedince nemusí odpovídat jeho pohlaví a je skutečně určován společenským prostředím a psychickým vývojem. Gender jedince může také ovlivnit hladina jednotlivých pohlavních hormonů v těle člověka.

„Zvláštní“ dívky a „zženštilí“ chlapci

Společnost většinou vychází z konceptu dvou genderů, a to ženského a mužského. Takové chápání je ale značně zjednodušující. Děti mužského pohlaví bývají vychovávány jako muži a děti ženského pohlaví bývají vychovávány jako ženy. Pokud je však jejich genderová identita odlišná od pohlaví, může to způsobit závažné problémy.

Dívky, které projevují zájmy běžně přisuzované chlapcům, jsou považovány za zvláštní, a chlapci s dívčími zálibami za změkčilé.

Tyto genderové stereotypy u nich mohou vést k závažným psychickým problémům. Moderní společnost by proto měla přijmout fakt, že binární chápání genderu je přežité.

Tak jako je nesmyslné popírání významu genderu a jeho závislosti na společnosti, rodině, škole, médiích a podobně, je ale nesmyslné popírání pohlaví a jeho závislosti na genech člověka.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

12 komentářů

 1. Parda napsal:

  Nepoukazují však ony výjimečné případy, kdy má osoba chromozomy XY a zároveň ženské pohlavní orgány, respektive obráceně právě na skutečnost, že ani pohlaví není biologickou daností? Dle principu falzifikace by asi mělo. Nebyl náhodou Evropský soud blíže pravdě?

  • petrph napsal:

   Nebyl. Ono totiž samozřejmě že často vědecká teorie obsahuje i vyjímky za kterých neplatí. Tudíž, pokud se na tyto – předem známé vyjímky později poukáže, tak to onu teorii neruší.
   Tudíž, pro klid duše,..“.. Zcela výjimečné jsou případy, kdy má osoba chromozomy XY a zároveň ženské pohlavní orgány, respektive chromozomy XX a zároveň mužské pohlavní orgány…“
   A pokud by se tedy mělo úředně měnit ( pohlaví, tak pouze u těchto osob. Nikoliv jak Evropský soud míní, jak se komu chce (bez operace) bez toho

  • Fill napsal:

   Upřímě nevím jestly se na to dá takto nahlížet.
   To co jste zmínil je Swyerův syndrom. Ženy s tímto syndromem nemají vaječníky a jejich tělo neprodukuje estrogen. Podle NORD se vyskytuje u 1 z 20 000 (kompletní i částečný). To odpovídá 0.005% populace. Genitální anomálie obecně jsou častější 1 z 4500 tedy 0.0222% .
   Děti narozené bez končetiny 22.2 z 20 000 To odpovídá 0.111% populace. To je 22x častěji.
   Pokud přistoupíme na teorii že pohlaví není dáno geneticky tak musíme zároveň uznat že ani počet končetin NENÍ dán genetikou jedince…. Problém je v tom že Swyerův syndrom je způsoben genetickou mutací. Je dán genetikou jedince… stejně jako jeho pohlaví.

   Dnes spousta lidí přistupuje k pohlaví a genderu jako k něčemu magickému co nelze vysvětlit… Zní to pohádkově ale mě to připadá spíše jako horor :D.

   • Parda napsal:

    Myslím, že intersexualita (XX46, XY46, ovotestikulární a komplexní) je obecně komlexnější problém. Myslím, že v článku jste tak trochu zaměnil pojmy biologická a genetická danost. Zdá se mi, že realita je plastičtější. Geny, hormony, orgány při narození a jejich budoucí vývoj, respektive jejich nejasnost, vývoj mozku a výsledná genderová identita ve smyslu sociálního já vzniklá s interakcí s genderem jako kulturním a společenským konstruktem. Myslím, že je zavádějící vidět dvě kategorie pohlaví vs. gender, kde je kontinuum.

    • petrph napsal:

     Jestli mohu vyslovit svůj názor, je to trochu jinak. Jistěže souhlas, že vedle ryze biologických faktorů v době okolo početí mohou individuálně působit i genetické (i další) faktory ***.. Jenomže – výsledný efekt je už v prenatálním stavu biologicky binární, buď je z toho (díky vyvinutým pohlavním znakům) kluk nebo holka. Což je to co se biologicky, lékařsky i právně označuje jako pohlaví. A je to prakticky neměnné. (Jak zmíněno,v článku, krom špesl operacíi, což je i právně přípustné).
     Zatímco, pokud hovoříme o genderu, to je až sociální konstrukt, který se může i během vývoje jedince měnit.. Je to – zcela svobodné rozhodování jednoho každého jedince. Ale že i při svobodě rozhodování je člověk pod různými vlivy, to k té svobodě rozhodování patří. Tomu ani právní systém (krom vysloveně nebezpečných vlivů) nebrání
     Ale taky – jak správně judikoval náš Nejvyšší soud, do této osobní svobody genderu státu nic není a není povinen jí ani zkoumat, ani evidovat, natož o ní právně rozhodovat..

     *** Jen bych tedy upozornil, že pokud se budeme až příliš hluboko hrabat v těch -dalších- (genetických, sociálních) faktorech v prenatálním věku , dostaneme se snadno k vědeckým teoriím které jsou dnes díky rasovému kontextu zakázané a jejich propagace trestná..

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Výjimky jsou jen výjimky a zhusta dva takoví jedinci nejsou schopni mít po pohlavním spojení potomstvo, a tak jsou z hlediska zachování živočišného druhu, tedy i člověka, zcela bezcenní.
   Normální je schema : samec – samice – mládě. Je to jediný přirozený způsob dlouhodobé existence vyšších forem života, rostlin i živočichů.

   • Oskar (hanák z Hané) napsal:

    Dodávám, že jsem si vědom, že jde o laický popis, ale hlavně o dlouhodbě přírodou ověřenou pravdu.

    • petrph napsal:

     Víte, v tom je bohužel ten problém, že díky současnému liberálně – aktivistickému právníckému anarchismu lze zpochybnit prakticky všechno.
     Zrovna teď jsem si vzpomněl na jednu z dávných futuristických povídek Stanislava Lema. (Ten člověk skutečně viděl mnohem dál než jiní). Ve které (abych to zkrátil) naprogramovaný počítač s jím řízenými roboty postavil nějakou stavbu (podrobnosti netřeba). Jenomže, to všechno bylo ilegální, bez jakéhokoliv souhlasu úřadů k té stavbě. Zdálo by se že to bude brnkačka, stavbu zbořit, roboty deaktivovat, počítač vypnout, jeho konstruktérům (programátorům) napařit pěknou pokutu..
     Jenže nebylo – ti konstruktéři počítače vydali právní prohlášení že ten počítač je jejich dítě a tudiž svéprávná osoba, kterou „vypnout nelze“. (a dále že i ti roboti jsou jeho děti, které rovněž nelze deaktivovat, ani jim zbořit jejich bydlení.) Samozřejmě že stát namítal, že počítač ani roboti nejsou osoby, protože nevznikly biologickým způsobem. Načež tedy druhá strana kontrovala právně tím, že prý vznikl duševní součinností jeho konstruktérů – a aby tedy stát právně podrobně judikoval onen biologický způsob který upřednostňuje, aby se k tomu mohli vyjádřit a podat námitky..Jak se dále v té povídce píše, tak ti konstruktéři mezitím objednali několik tun hovězího, aby se i takto kryli…:))
     Když to tehdy (a jsou to desítky let) Lem psal, dalo se to ještě označit za fiktivní grotesku.. Ale dnes? Zítra?

 2. petrph napsal:

  Děkuji, velice precizní výklad.

 3. Qasinka napsal:

  Ony výjimečné případy představují 0,018% všech případů. Je to tedy tak zanedbatelný zlomek, že je možno od něj při stanovení toho, co je daností, odhlédnout.

 4. Honza napsal:

  Hezké a jaké gendery tedy mohou být? Jsou vyjmenovatelné nebo je jich nekonečno?

Přidávání komentářů není povoleno