Aleš Rozehnal: Gender není pohlaví. Nechápou to ani lidé, kteří usilují o jeho změnu u soudu

Napsal/a Aleš Rozehnal 6. června 2019
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Nejvyšší správní soud zamítl účastníkovi úřední změnu pohlaví bez operace. V rozhodnutí poukázal na základní principy společnosti v Česku, která pohlaví většinově vnímá jako binární kategorii, tedy muž a žena. Soud rozhodl správně.

Účastník řízení prokázal nepochopení rozdílu mezi termíny pohlaví a gender. Může to být možná i tím, že termín gender je do češtiny někdy jako pohlaví překládán.

Pokud se ale ozývají hlasy odpůrců genderové politiky, že pohlaví není determinováno rozhodnutím člověka, ale biologicky, že pohlaví jsou pouze dvě,  jedná se o stejné nepochopení, byť z opačné strany.

Zmatení pojmů

Lidské pohlaví je určeno pomocí genů a má tedy výlučně biologický základ. Pokud se však pohlaví osoby dostane do rozporu s jeho vnímáním sebe sama, a tedy i do rozporu s jeho genderem, je možné přistoupit k sérii operací, které se nazývají „změna pohlaví“. I když ve skutečnosti o žádnou změnu pohlaví nejde, protože pohlaví je biologicky nezměnitelné.

 

 

Jde o plastické operace, které mají za cíl vytvořit nápodoby primárních a sekundárních pohlavních znaků druhého pohlaví, spojené s užíváním hormonů, které tuto vnější změnu podporují. S tímto procesem pak většina civilizovaných států také spojuje změnu evidence pohlaví ve veřejných seznamech.

Naproti tomu gender označuje osobní identitu a společenskou roli osoby ve vztahu k maskulinitě a feminitě.

U většiny osob se pohlaví shoduje s genderovou identitou jedince, ale ne každá osoba mužského pohlaví se musí cítit být mužem, a ne každá osoba ženského pohlaví se musí cítit ženou.

To samé platí i pro chování a povahové rysy, které od něj společnost očekává. Zatímco pohlaví tedy spočívá výhradně na biologických základech, gender je společenským konstruktem.

Stát však eviduje u svých občanů pouze pohlaví, zatímco genderovou identitu považuje za soukromou věc.

Jak vzniká gender

Pokud se tedy účastník řízení domáhal změny evidence svého pohlaví ve veřejných seznamech bez absolvování výše uvedené procedury, nemohl být jeho návrh úspěšný, protože se ve skutečnosti domáhal evidence své genderové identity. Ta se však neeviduje.

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, která vycházejí z opačného principu, k tomuto zmatení pojmů ještě přispěla.

Tvrzení, že pohlaví člověka není určeno při narození, ale je výsledkem sociálního a psychického vývoje, není pravdivé. Pohlaví při narození určeno je – geny na pohlavních chromozomech. Žena má dva chromozomy X a muž má jeden chromozom X a jeden Y.

A právě přítomnost či nepřítomnosti chromozomu Y rozhoduje o tom, zda bude mít dítě mužské nebo ženské pohlaví. Zcela výjimečné jsou případy, kdy má osoba chromozomy XY a zároveň ženské pohlavní orgány, respektive chromozomy XX a zároveň mužské pohlavní orgány.

Na druhou stranu je však samozřejmě pravda, že gender jedince nemusí odpovídat jeho pohlaví a je skutečně určován společenským prostředím a psychickým vývojem. Gender jedince může také ovlivnit hladina jednotlivých pohlavních hormonů v těle člověka.

„Zvláštní“ dívky a „zženštilí“ chlapci

Společnost většinou vychází z konceptu dvou genderů, a to ženského a mužského. Takové chápání je ale značně zjednodušující. Děti mužského pohlaví bývají vychovávány jako muži a děti ženského pohlaví bývají vychovávány jako ženy. Pokud je však jejich genderová identita odlišná od pohlaví, může to způsobit závažné problémy.

Dívky, které projevují zájmy běžně přisuzované chlapcům, jsou považovány za zvláštní, a chlapci s dívčími zálibami za změkčilé.

Tyto genderové stereotypy u nich mohou vést k závažným psychickým problémům. Moderní společnost by proto měla přijmout fakt, že binární chápání genderu je přežité.

Tak jako je nesmyslné popírání významu genderu a jeho závislosti na společnosti, rodině, škole, médiích a podobně, je ale nesmyslné popírání pohlaví a jeho závislosti na genech člověka.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)