Ilustrační foto: Profimedia

Aleš Rozehnal: Deset populárních mýtů, kterým věříme

Napsal/a Aleš Rozehnal 10. února 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

V dětství získáme mnoho informací, kterým věříme a nemáme potřebu ověřovat jejich pravdivost. Tyto naše představy jsou často podporovány prostřednictvím produktů popkultury, takže nemáme důvod začít o nich pochybovat. V době tak plné zavádějících informací, konspiračních teorií i otevřených lží stojí za to si hluboko zakořeněné mýty připomenout. A uvést je na pravou míru.

Zde jsou některé z nich.

  1. Eva utrhla jablko ze zakázaného stromu poznání, polovinu snědla a polovinu dala Adamovi. Jakmile Adam a Eva snědli jablko, podívali se na sebe a poprvé viděli, že jsou nazí.

V Bibli však o jablku není ani slovo. Dokonce se zdá, že je velmi málo pravděpodobné, že by se o jablko jednat mohlo, a to vzhledem k tomu, kde se Ráj, respektive Eden nacházel. Zahradu Eden totiž většina vědců situuje na území starověké Mezopotámie, kde se skutečně kvůli klimatickým podmínkám jablka téměř nevyskytují.

Plod stromu poznání dobra a zla je považován za jablko z toho důvodu, že byl jako jablko nejčastěji zobrazován malíři od středověku až do současnosti. Například ale na stropu Sixtinské kaple zobrazil Michelangelo Buonarroti tento plod jako fík. Podle talmudické tradice bylo tímto biblickým ovocem hroznové víno. Je ale také možné, že se jednalo o plod nám dnes neznámý, protože o rajské floře máme velmi omezené znalosti.

  1. Neposkvrněným početím je početí Ježíše Krista, kdy matka Ježíše Marie otěhotněla bez pohlavního styku s Josefem a zůstala pannou do narození Ježíše.

Ve skutečnosti se neposkvrněné početí netýká početí Ježíše Krista, ale početí Panny Marie jejími rodiči Annou a Jáchymem bez poskvrnění dědičným prvotním hříchem. Neposkvrněné početí neznamená, že byla Panna Maria počata stejně jako Ježíš bez pohlavního styku. Byla stejně jako Adam a Eva počata bez prvotního hříchu. Na rozdíl od Evy však tuto neposkvrněnost neztratila ani osobním hříchem.

Marie byla prosta jakéhokoli osobního nebo dědičného hříchu. Z toho důvodu také označujeme Marii za „plnou milosti“ či „milostiplnou“. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie se slaví 8. prosince.

  1. Tři mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, navštívili Ježíše krátce po jeho narození a přenesli mu dary.

Podle Matoušova evangelia přišli v době narození Ježíše Krista do Jeruzaléma i mudrcové z Východu. Spatřili totiž na Východě jeho hvězdu a přišli se mu poklonit. Herodes je poslat do Betléma a hvězda, kterou viděli na východě, je dovedla až k Ježíšovi. Padli na kolena a klaněli se mu. Kolik jich ale bylo, to nám Bible neříká. Představa, že byli králové tři, vznikla z toho, že přinesli tři dary –  zlato, kadidlo a myrhu. Mohli být ale jen dva, ale také jich mohlo být daleko víc.

  1. Průměrná délka života ve starověku a středověku byla přibližně 30 let.

Pokud ve středověku jeden člověk zemřel ve věku 70 let a druhý při narození, jejich průměrná délka života byla 35 let. Tento údaj je sice statistický správný, ale nicneříkající. Ve starověku, středověku, ale i v novověku až do zavedení očkování, byla velmi vysoká dětská úmrtnost. Z tohoto důvodu vychází statistický průměrný věk obou výše zmiňovaných jedinců na 35 let. Ani jeden však ve svých 35 letech nezemřel. Pokud tedy člověk v oněch dobách překonal své rizikové křehké dětství, měl velmi slušnou šanci, že se dožije 70 let věku.

  1. Napoleon byl malého vzrůstu.

Napoleon Bonaparte měřil přibližně 1,7 metru, což bylo dokonce asi o dva centimetry více, než byla průměrná výška Francouzů v té době. Za malého byl považován kvůli karikaturám anglického kreslíře Jamese Gillraye, který se snažil tímto způsobem nepřítele Angličanů zesměšnit. Možná k tomu přispěla i Napoleonova obliba obklopovat se osobní gardou, která se skládala z vysokých a urostlých mužů, ve srovnání s nimiž mohl působit subtilně. Lidové označení psychického komplexu vycházejícího z malé výšky jako Napoleonský komplex tak nemá žádné historické opodstatnění.

  1. Dánský král Kristian X. po dobu nacistické okupace Dánska ze solidarity s židovskými spoluobčany nosil na obleku Davidovu hvězdu.

Ve skutečnosti nemuseli na rozdíl od většiny Židů v Němci okupované Evropě dánští Židé Davidovu hvězdu nosit. Nejen dánský král, ale i dánská veřejnost byla však zjevně Židům velmi nápomocná a dánskému odboji se většinu z nich podařilo zachránit a pomoci jim v útěku do Švédska.

  1. Vlčí smečku vede alfa samec.

Ve vlčí smečce žádný alfa samec není. Vlci opouští svoji smečku, jakmile dosáhnou dospělosti, a hledají si jedince opačného pohlaví, aby založili smečku novou. Smečce tedy dominuje pár vlka a vlčice, ale jen proto, že zbylí vlci jsou jejich nedospělí potomci.

  1. V případě nebezpečí strká pštros hlavu do písku.

Podle tohoto mýtu strká pštros v případě ohrožení hlavu do písku, protože se domnívá, že tím nebezpečí zmizí. Dokonce se kvůli tomu začalo používat sousloví „pštrosí politika“, která znamená zavírání očí před problémy. Ve skutečnosti však pštros hlavu do písku neschovává. Nebylo by mu to nic platné, a naopak by se stal snadným terčem predátorů, čímž by v přirozeném výběru druhů neměl šanci přežít. Pštros se dokáže ubránit daleko účinněji. Jednak je velmi dobrý běžec, který dokáže obratně měnit směr, jednak má takovou sílu v nohou, že je schopen prokopnout i lebku lva.

  1. Voda je dobrý vodič elektřiny.

Čistá voda je naopak perfektní izolátor a elektřinu vůbec nevede. Voda je ale zároveň perfektní rozpouštědlo, které umí rozpustit více látek než kterákoli jiná kapalina. Je jedno, zda voda pochází z bazénu nebo se jedná o vodu dešťovou, vždy obsahuje velké množství rozpuštěných materiálů. A právě tyto materiály jsou povětšinou velmi dobrými vodiči elektřiny.

  1. Defibrilátor se používá při zástavě srdce, aby obnovil srdeční rytmus.

Defibrilátor je však určen k tomu, aby zrušil chvění srdečních komor, a způsobil tak přerušení arytmie. Aby mohla být defibrilace úspěšná, musí být srdce schopno samostatné činnosti.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)