Mítink Andreje Babiše v Kopřivnici (srpen 2022). Foto: ALEXANDR SATINSKÝ / MAFRA / Profimedia

Aleš Rozehnal: Babišův stín, zakleknutý školák a další selhání GIBS

Napsal/a Aleš Rozehnal 20. října 2022
FacebookTwitterPocketE-mail

POZNÁMKA. Podle Generální inspekce bezpečnostních sborů byl policejní zákrok proti školákovi v jihočeských Borovanech, který se odehrál na začátku srpna na mítinku Andreje Babiše, v pořádku. Takový závěr GIBS však jen ukazuje to, že instituce vedená někým, kdo byl do funkce instalován namísto původního a Babišovi nepohodlného ředitele, nemůže překročit svůj stín.

Zopakujme si to: zákrok policie a použití donucovacích prostředků proti školákovi na Babišově mítinku byly podle GIBS oprávněné, přiměřené a v souladu s předpisy. Připomeňme, že šlo o to, že tři neuniformovaní policisté zaklekli na autistického chlapce a poté jej odvezli na služebnu.

Zaklekneme na školáka

Odůvodněnost zákroku byla údajně dána tím, že chlapec nepředložil občanský průkaz „a ve snaze odejít z místa pryč navíc užil aktivního pohybu proti jednomu z policistů“.

Nutno dodat, že chlapec se zřejmě před tím skutečně dopustil přestupku, když poodnesl reproduktor patřící týmu Andreje Babiše.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


Zásah policie, kterým se omezují práva a svobody člověka, musí ale mírou odpovídat výsledku, jehož má být dosaženo. Jedině v takovém případě se jedná o zásah opodstatněný. Zakleknutí tří policistů na školáka zcela jistě neodpovídá tomu, že má chlapec na výzvu předložit občanský průkaz.

Policista musí nejprve vyčerpat všechny jiné možnosti než ty, které zasahují do práv a svobod osob. A to i tehdy, vyžaduje-li to větší úsilí či náklady.

Zákon policistovi ukládá dbát na to, aby člověku nezpůsobil újmu zjevně nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jeho protiprávního jednání. V daném případě bylo chlapcovo protiprávní chování naprosto marginální.

Vzkaz o stavu GIBS

K donucovacím prostředkům může policista sáhnout, jde-li o ochranu jeho osoby, ochranu jiného člověka, majetku nebo k ochraně veřejného pořádku. Žádné osoby školákovým chováním ohroženy nebyly, a vzhledem k tomu, že upustil i od odnášení reproduktoru (vrátil jej), nejednalo se ani o ochranu majetku.

Tvrzení GIBS o aktivním pohybu chlapce proti jednomu z policistů pak vyznívá naprosto komicky.

Shrnuto: použitím donucovacího prostředku policisté způsobili poškozenému školákovi újmu nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jeho protiprávního jednání. A pokud to GIBS není schopna poznat, hovoří to hlavně o bídném stavu této instituce.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)